دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ارتباط میکروب روده و پارکینسون

برداشتن آپاندیس خطر ابتلا به پارکینسون را کاهش می دهد

نوروسافاری | بیماریهای نورودژنراتیو و آپاندیس پروتئینهای مشترکی دارند و این موضوع میتواند دلیلی بر نقش محافظتی خارج کردن این ارگان (آپاندیس) باشد.

به گزارش نوروسافاری از موسسه وان آندل، محققین در ۳۱ اکتبر در ژورنال Science Translational Medicine گزارش کردند که خارج کردن آپاندیس میتواند خطر بیماری پارکینسون در حال پیشرفت را کاهش دهد. این تیم تحقیقاتی ارتباط بین جراحی وبیماری نورودژنراتیو را در بانک داده های سلامت ۱.۶میلیون سوئدی نشان دادند.

هنگام آنالیز بافت افراد سالم در مجموعه دادهها، محققین دریافتند که بافت آپاندیس آنها حاوی گروههای پروتئینی مشابه مغز بیماران مبتلا به بیماری پارکینسون میباشد. به گفته دانشمندان این یافته نشان میدهد که آپاندیس ازطریق این تجمع پروتئینی مشابه، نقشی اولیه در این بیماری دارد. این پروتئینها تا حدودی در بیماری پارکینسون نقش دارند بنابراین آپاندکتومی میتواند از اثرات منفی آنها جلوگیری کند.

نظرات دانشمندان در مورد ارتباط آپاندیس با پارکینسون
پروبرو گامر نوروساینتیست دردانشگاه Aarhus دانمارک که در این مطالعه دخیل نبود به Science اعلام کرد:

نقش آپاندکتومی در این میان این است که آیا احتمالا پارکینسون از سیستم رودهای آغاز میشود و این تغییری بنیادین در فهم ما از بیماری ایجاد خواهد کرد..... ادامه در نوروسافاری:

https://www.facebook.com/100009184420613/posts/2144390475877079/

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بحث درباره پیدایش و منشا ناتوانی در شناسایی چهره تکامل داروینی هنوز در حاواقعیت خلا و وجود و درک ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجواب دانشمند سوال کننده پیشرفت در عقل است یا ظواهداروی جدید ضد میگرننقش محیط زندگی و مهاجرت دایرادهای موجود در خلقت بسندرم پیریفورمیسزندگی، مدیریت انرژیاز تکینگی تا مغز از مغز تبخش بزرگتر کیهان ناشناختچرا خشونت و تعصبتاثیر نگاه انسان بر رفتاواکسنی با تاثیر دوگانه امنبع هوشیاری در کجاست؟(قحقیقت خواب و رویاآنها نمیخواهند دیگران رادر درمان بیماری مولتیپل نقش خرچنگ های نعل اسبی درابزار بقا از نخستین همانسیر آفرینش از روح تا مغز از تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اثرات مضر ویتامین دنظریه تکامل در درمان بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس چشایی و بویایییکی از علل محدودیت مغز اممیدازولام در درمان تشنج آیا گذشته، امروز وآینده درمانهای بیماری پارکینسابزار بقا از نخستین همانسردرد میگرن در کودکاناز تکینگی تا مغز، از مغز بررسی ژنها در تشخیص بیماهوش مصنوعی و کشف زبان هایفیزیک و هوشیاریتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت پنجاهکمردرد ناشی از تنگی کاناماده، چیزی بیش از یک خلا آیا دلفین ها میتوانند بادرگیری اعصاب به علت میتوابزار بقای موجود زنده از شکل پنجم مادهاستیفن هاوکینگ در مورد هتفاوت های بین زن و مرد فقهوش مصنوعی از عروسک بازی قانون مندی نقشه ژنتیکی متاثیر درجه حرارت بر عملککودکان خود را مشابه خود تحس و ادراک قسمت ششممرکز هوشیاری، روح یا بدن آسيب میکروواسکولاریا آسرقیبی قدرتمند در برابر ماتوبان اطلاعات و پلِ بینششمین کنگره بین المللی ساعداد بینهایت در دنیای منهایت معرفت و شناخت درک عتمدن پیشرفته ی پیشینیانهوش مصنوعی در خدمت خلق وحلایو دوم دکتر سید سلمان فتری فلوپرازینکتاب طبیعت در قالب هندسهخودروهای هیدروژنیمستند جهان متصلالگوبرداری از طبیعتروح رهاییاختلال در شناسایی حروف و عماد الدین نسیمی قربانی بیماری وسواسنیاز به آموزش مجازی دیجیتولید مثل اولین ربات های هاوکينگ پیش از مرگش رسالمنابع انرژی از نفت و گاز تعداد کلی ذهن ها در جهان گنجینه ای به نام ویتامین دو برابر شدن خطر مرگ و میمغز چون ابزار هوش است دلیانسان ها می توانند میدان ریاضیات یک حس جدید استارتباط چاقی و کاهش قدرت بتاثیر ویتامین دی بر بیمابیان ژن های اسکیزوفرنی دچگونه جمعیت های بزرگ شکل توصیه های سازمان بهداشت وقتی تو از یاد گرفتن باز منبع هوشیاری کجاست قسمت جهان هوشیارپمبرولیزوماب در بیماری چدانشمندان یک فرضیه رادیکمغز برای فراموشی بیشتر کای آنکه نامش درمان و یادشسفرنامه سفر به بم و جنوب رجزخوانی هایی که امروز باز نخستین همانند سازها ترساناها و ابر رساناها و عاز نخستین همانند سازها تبحثي درباره هوش و تفاوتهنادانی در قرن بیست و یکم،تکامل زبانوالزارتان داروی ضد فشار منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجوسازی مدرنپیشرفتی مستقل از ابزار هداروی ضد تشنج با قابليت تنقش نگاه از پایین یا نگاهاکسی توسین و تکامل پیش اسندرم پس از ضربه به سرزونیسومایداز تکینگی تا مغز از مغز تبخش دیگری در وجود انسان هچرا در مغز انسان، فرورفتتاثیر ویتامین دی بر بیماواسطه ها د رمسیر ایجاد مغمنبع خواب و رویاحقیقت راستین انسان علم بآنزیم تولید انرژی در سلودر سال حدود 7 میلیون نفر نقش داروهاي مختلف معروف ابزار بقا از نخستین همانسیستم تعادلی بدناز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اختلالات عصبی مثانههفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک (قسمت اول )یافته های نوین علوم پرده مکانیک کوانتومی بی معنی آیا پیدایش مغز از روی تصادرهای اسرارآمیز و پوشیدهابزار بقا از نخستین همانسردرد و علتهای آناز تکینگی تا مغز، از مغز بررسی سیستم تعادلی بدن اهوش مصنوعی گوگل به کمک تشفیزیکدانان ماشینی برای تتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت پنجاه و یکمردرد و علل آنمبانی ذهنی سیاه و سفیدآیا دست مصنوعی به زودی قادرختان اشعار زمینابزار بقای موجود زنده از شگفت انگیز بودن کیهاناستیفن هاوکینگ در تفسیر تفاوت های تکاملی در مغز وهوش مصنوعی از عروسک بازی قانون جنگلتاثیر درجه حرارت بر عملککوری گذرای ناشی از موبایحس و ادراک قسمت شصت و دومرکز حافظه کجاستآسیب ها ناشی از آلودگی هورموزی از نخستین تمدن بشراتوسوکسیمایدصرع و درمان های آنبقای حقیقی در دور ماندن انهایت در بی نهایتتمدن بشری و مغز اخلاقیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحلبخند بزن شاید صبح فردا زترکیب حیوان و انسانکتاب، سفری به تاریخخورشید مصنوعیمشکلات نخاعیالتهاب شریان تمپورالروزه داری متناوب، مغز را اختلالات مخچهعوامل موثر در پیدایش زبابیماری گیلن باره و بیمارچیزی منتظر شناخته شدنتولید پاک و فراوان انرژیهاوکينگ پیش از مرگش رسالمنابع انرژی از نفت و گاز تغییر الگوی رشد مغزی با زگویید نوزده و ایمنی ساکتدو برابر شدن خطر مرگ و میمغز چگونه صداها را فیلتر انسان جدید از چه زمانی پاریسدیپلام تنها داروی تایارتباط هوش ساختار مغز و ژصفحه اصلیبیان حقیقتچگونه حافظه را قویتر کنیتوصیه های غیر دارویی در سویتنام نوعی کرونا ویروس منبع هوشیاری کجاست قسمت جهان یکپارچهپنج اکتشاف شگفت آور در مودانشمندان ژنی از مغز انسمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ایمپلانت مغزی کمک میکند سفرنامه سفر به بم و جنوب سفرنامه سفر به بم و جنوب رشته نوروایمونولوژی و نقاز نشانه ها و آثار درک شدبحثی جالب درباره محدودیتنبرو و انرژی مداومتکامل زبانواکنش های ناخودآگاه و تقمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجاودانگی مصنوعیپاسخ گیاهان در زمان خوردداروی ضد تشنج با قابليت تنقش نظام غذایی در تکامل ماگر فقط مردم میفهمیدند کسندرم سردرد به دلیل افت فزونا به وسیله ویروس ابله از تکینگی تا مغز از مغز تبرنامه و ساختار پیچیده مچراروياها را به یاد نمی آتاثیر ویروس کرونا بر مغز وبینار اساتید نورولوژی دمنحنی که ارتباط بین معرفحقیقت غیر فیزیکیآینده ی انسان در فراتر ازدرمان های اسرار آمیز در آنقش ذهن و شناخت در حوادث ابزار بقا از نخستین همانسیستم دفاعی بدن علیه مغز از تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اصول سلامت کمرهفت سین یادگاری از میراث تاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک (قسمت دوم )یادگیری مهارت های جدید دمکانیزمهای دفاعی در برابآیا آگاهی پس از مرگ از بیدرک فرد دیگر و رفتارهای اابزار بقا از نخستین همانسردرد تنشناز تکینگی تا مغز، از مغز بررسی علل کمر درد در میانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشفرگشت و تکامل تصادفی محض تاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت پنجاه و دکمردرد با پوشیدن کفش منامباحث مهم حس و ادراکآیا رژیم غذایی گیاهی سلادرد باسن و پا به دلیل کاهابزار بقای موجود زنده از شگفتی های زنبور عسلاستخوان های کشف شده، ممکنقش زبان در سلطه و قدرت اتفاوت های زبانی سرمنشا تهوش مصنوعی از عروسک بازی قانون جنگلتاثیر رو ح و روان بر جسمکی غایب شدی تا نیازمند دلحس و ادراک سی و هفتممرکز حافظه کجاستآشنا پنداریرمز و رازهای ارتباط غیر کاثر مضر مصرف طولانی مدت رضررهای مصرف شکر و قند بر بلندی در ذهن ما درک بلندیچهار میلیارد سال تکامل بتمدنی قدیمی در شمال خلیج هوش مصنوعی درمانگر کامپیلرزش ناشی از اسیب به عصبترازودونکتابخانهخانواده پایدارمشکلات بین دو همسر و برخیامیوتروفیک لترال اسکلروروزه داری و بیمار ی ام اس اختلالات حرکتی در انسانعوامل ایجاد لغت انسانی و بیماری ای شبیه آلزایمر و چیزی خارج از مغزهای ما نیتولید سلولهای جنسی از سلهدف یکسان، در مسیرهای متمنابع انرژی از نفت و گاز تغییر زودتر اتصالات مغزیگوشه بیماری اتوزومال رسسدو سوی واقعیتمغز ناتوان از توجیه پیداانسان خطرناکترین موجودزبان و شناخت حقیقت قسمت چریشه های مشترک حیاتارتباط انسانی، محدود به سوالات پزشکیبیست تمرین ساده برای جلونگاه محدود و تک جانبه، مشتوصیه هایی در مصرف ماهیویتامین E برای فعالیت صحمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان یکپارچهپوست ساعتی مستقل از مغز ددانشمندان پاسخ کوانتومی مغز بزرگ چالش است یا منفعایمپلانت نخاعی میتواند داین پیوند نه با مغز بلکه سفری به آغاز کیهانرشد مغز فرایندی پیچیده ااز نظر علم اعصاب یا نرووسبحثی در مورد نقش ویتامين نخاع ما تا پایین ستون فقرتکامل زبان انسان از پیشیواکنش به حس جدیدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجایی خالی نیستپختگی پس از چهل سالگي به داروی ضد تشنج توپیراماتنقش نظریه تکامل در شناسااگر میدانی مصیبت بزرگتر سوپاپ ها یا ترانزیستورهازیباترین چیز در پیر شدناز تکینگی تا مغز از مغز تبرنامه ی مسلط ژنها در اختچراروياها را به یاد نمی آتاثیر ژنها بر اختلالات خوراپامیل در بارداریمنشأ اطلاعات و آموخته ها حقیقت غیر قابل شناختآینده ی علم و فیزیک در60 ثدرمان های بیماری آلزایمرنقش روی و منیزیم در سلامتابزار بقا از نخستین همانسکته مغزیاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری ها که در آن بهم نوع خواری در میان پیشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت چهلیادآوری خواب و رویاما انسانها چه اندازه نزدآیا امکان بازسازی اندامهدرک نیازمند شناخت خویش اابزار بقا از نخستین همانسردرد سکه ایاز تکینگی تا مغز، از مغز بزرگ شدن مغز محدود به دورهوش مصنوعی الفاگوفراموش کارها باهوش تر هستاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت پنجاه و سمجموعه های پر سلولی بدن مآیا رژیم غذایی گیاهی سلادستورالعمل مرکز کنترل بیابزار بقای موجود زنده از شاهکار قرناستروژن مانند سپر زنان دنقش سجده بر عملکرد مغزتفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی از عروسک بازی قانونمندی و محدودیت عالمتاثیر رژیم گیاه خواری بر کیهان خود را طراحی میکندحس و ادراک- قسمت پنجاه و مرکز خنده در کجای مغز استآغاز فصل سرما و دوباره تکرمز بقای جهش ژنتیکیاثرات فشار روحی شدیدضررهای شکر بر سلامت مغزبلعیدن ستاره توسط سیاهچاچهار ساعت پس از کشتار خوکتمساح حد واسط میان مغز کوهوش مصنوعی درخدمت خلق وحلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتراشه ی بیولوژِیککجای مغز مسئول پردازش تجخارق العاده و استثنایی بمشکلات روانپزشکی پس از سامید نیکو داشته باش تا آنروزه داری سلول های بنیاداختلالات صحبت کردن در انعواملی که برای ظهور لغت ابیماری ای شبیه ام اس مولتچیزی شبیه نور تو نیستتولترودینهدف از تکامل مغزمنابع انرژی از نفت و گاز تغییر عمودی سر انسان از پگوشت خواری یا گیاه خواریدوچرخه سواری ورزشی سبک و مغز و سیر تکامل ان دلیلی انسان عامل توقف رشد مغززبان و شناخت حقیقت قسمت ارژیم های غذایی و نقش مهم ارتباط از بالا به پایین مپیامهای کاربرانبیش از نیمی از موارد انتقنگاه انسان محدود به ادراتوضیحی ساده در مورد هوش مویتامین E در چه مواد غذایمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان کنونی و مغز بزرگتریپیموزایددانشمندان اولین سلول مصنمغز بزرگ چالشهای پیش رومغز بزرگ و فعال یا مغز کواین ایده که ذرات سیاهچالسقوط درون جاذبه ای خاص، چرشد مغز علت تمایل انسان باز نظر علم اعصاب اراده آزبحثی در مورد نقش کلسیم و نخستین تصویر از سیاهچالهتکامل ساختار رگهای مغزی واکسن های شرکت فایزر آمرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجاذبهپروژه ی ژنوم انسانیداستانها و مفاهیمی اشتبانقش هورمون های تیروئید داگر نیروی مغناطیس نباشد سوپاپ ها یا ترانزیستورهازیباترین چیز در افزایش ساز تکینگی تا مغز از مغز تبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱نزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر کلام در آیات کلام بورزش هوازی مرتب خیلی به قمهندسی ژنتیک در حال تلاش حقایق ممکن و غیر ممکنآیا ممکن است موش کور بی مدرمان های جدید میگرننقش روزه داری در سالم و جابزار بقا از نخستین همانسانسور از روی قصد بسیاری از تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری های خاص که بدهمه چیز در زمان کنونی استتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت چهل و هفتژن هوش و ساختارهای حیاتی ما انسانها چه اندازه نزدآیا انسان با مغز بزرگش اخدرک و احساسابزار بقا از نخستین همانسردرد عروقی میگرناز تکینگی تا مغز، از مغز بزرگ شدن تقریبا ناگهانی هوش مصنوعی از عروسک های بفراموشی همیشه هم بد نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت پنجاه و شمحل درک احساسات روحانیآیا راهی برای رفع کم آبی دغدغه نتیجه ی نادانی استابزار بقای موجود زنده از شاهکار شش گوشاسرار آفرینش در موجنقش غذاها و موجودات درياتقلید مرحله ای نسبتا پیشهوش مصنوعی از عروسک بازی قارچ بی مغز در خدمت موجودتاثیر رژیم گیاه خواری بر کیهانِ هوشیارِ در حال یاحس و ادراک- قسمت بیست و پمرگ چیستإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَرمز جهاناثرات مفید قهوهطلای سیاهبه مغز خزندگان خودت اجازنوآوری ای شگفت انگیز دانتنفس هوازی و میتوکندریهوش مصنوعی ساخته هوش طبیلزوم سازگاری قانون مجازاتربیت کودکان وظیفه ای مهکرونا چه بر سر مغز می آورخبر مهم تلسکوپ هابلمشکلات روانپزشکی در عقب امید درمان کرونا با همانروش مقابله مغز با محدودیاختلالات عضلانی ژنتیکعوارض ازدواج و بچه دار شدبیماری اسپینال ماسکولار نکاتی در مورد تشنجتومورها و التهاب مغزی عاهدف از خلقت رسیدن به ابزامنابع انرژی از نفت و گاز تغییرات منطقه بویایی مغزگیلگمش باستانی کیستدورترین نقطه ی قابل مشاهمغز آیندگان چگونه است ؟انسانیت در هم تنیده و متصزبان و شناخت حقیقت قسمت درژیم های غذایی و نقش مهم ارتباط بین هوش طبیعی و هوسایتهای دیگربیشتر کمردردها نیازی به نگاه از بیرون مجموعهتیوتیکسن داروی ضد جنونویتامین کامنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان کاملی در اطراف ما پرپیموزایددانشمندان تغییر میدان مغدانشمندان روش هاي جدیدی مغز بزرگترین مصرف کننده اینکه به خاطرخودت زندگی سلول های بنیادی منابع و ازمین در برابر عظمت کیهاناز نظر علم اعصاب اراده آزبحثی در مورد حقیقت فضا و نخستین روبات های زنده ی جتکامل شناخت انسان با کشفواکسن کووید 19 چیزهایی که منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجاذبه و نقش آن در شکلگیریپروژه ی ژنوم انسانیدخالت در ساختار ژنهانقش هورمون زنانه استروژناگر نعمت فراموشی نبود بسسوپاپ ها یا ترانزیستورهازیر فشار کووید چه باید کراز تکینگی تا مغز از مغز تبرین نت به جای اینترنتنزاع بین علم و نادانی رو تاثیر کپسول نوروهرب بر نورزش هوازی ، بهترین تمریمولتیپل اسکلروز در زنان حمله ویروس کرونا به مغزآیا ما تنها موجودات زنده درمان های جدید در بیماری نقش رژیم غذایی بر رشد و اابزار بقا از نخستین همانسانسور بر بسیاری از حقایاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توجهات در ببمار پارهمه ی سردردها بی خطر نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت چهل و هشتژن یا نقشه توسعه مغز و نقما اکنون میدانیم فضا خالآیا احتمال دارد رویا از آدرک کنیم ما همه یکی هستیمابزار بقا از نخستین همانسرعت فکر کردن چگونه استاز تکامل تا مغز از مغز تا بزرگترین خطایی که مردم مهوش مصنوعی از عروسک های بفرایند پیچیده ی خونرسانیتاثیر درجه حرارت بر عملککنفرانس تشنج هتل کوثر اصحس و ادراک قسمت بیست و چهمحل درک احساسات روحانی دآیاما مقهور قوانین فیزیکذهن ما از در هم شکستن منبابزار بقای موجود زنده از شاید درست نباشداسرار بازسازی اندام هانقش غذاها و موجودات درياتقلید از روی طبیعتهوش مصنوعی از عروسک بازی قبل از آغازتاثیر رژیم گیاه خواری بر کیست کلوئید بطن سومحساسیت روانی متفاوتمرگ و میر پنهانافت فشار خون ناگهانی در ورمز جهان خاصیت فراکتالاثرات مضر ماری جواناطوفان فقر و گرسنگی و بی سبه بالا بر ستارگان نگاه کنوار مغز مشاهده ی غیر مستتنفس هوازی و میتوکندریهوش احساسیلزوم سازگاری قانون مجازاترجمه ای ابتدایی از اسراکریستال هاخدا موجود استمشاهده گر جدای از شیء مشاامگا سه عامل مهم سلامتروش های صرفه جویی در ایجااختراع جدید اینترنت کوانعید نوروز مبارکبیماری اضطراب عمومیچگونه مولکول های دی ان ایتومورهای ستون فقراتهر حرکت خمیده می شود و هر منابع انرژی از نفت و گاز تغییرات آب و هوایی که به گیاه خواری و گوشت خوار کدديدن با چشم بسته در خواب مغز انسان ایا طبیعتا تماانعطاف پذیری مکانیسمی علزبان و شناخت حقیقت قسمت سرژیم ضد التهابیارتباط شگفت مغز انسان و فبا هوش مصنوعی خودکار روبنگاه از درون مجموعه با نگتکنولوژی جدید که سلول هاویتامین کا و استخوانمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان پیوستهپیچیدگی های مغزمگسدانشمندان روشی برای تبدیمغز حریص برای خون، کلید تاینکه خانواده ات سالم باسلول های بدن تو پیر نیستنزمین زیر خلیج فارس تمدنی از واقعیت امروز تا حقیقتبحثی در مورد عملکرد لوب فنرمش های مفید برای درد زاتأثیر نگاه انسان بر رفتاواکسن کرونا و گشودن پنجرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجدایی خطای حسی استپرواز از نیویورک تا لوس آدر مانهای کمر دردنقش ویتامین K در ترمیم اساگر نعمت فراموشی نبود بسسودمندی موجودات ابزی بر زیرفون داروی ضد ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تبرای پیش بینی آینده مغز دنزاع بین علم و جهل رو به پتاثیر کپسول نوروهرب بر تورزش و میگرنمواد کوانتومی جدید، ممکنحمایت از طبیعتآیا مغز تا بزرگسالی توسعدرمان های رایج ام اسنقش رژیم غذایی در رشد و اابزار بقا از نخستین همانساخت شبکه عصبی مصنوعی با از تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توصیه ها برای واکسیهمیشه اطمینان تو بر خدا بتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت چهل و دومژنها نقشه ایجاد ابزار هوما اشیا را آنطور که هستندآیا احتمال دارد رویا از آدرک احساسات و تفکرات دیگشلیک فراموشیاز تکامل تا مغز، از مغز تبزرگترین درد از درون است هوش مصنوعی از عروسک بازی فرایند تکامل و دشواری هاتاثیر درجه حرارت بر عملککنگره بین المللی سردرد دحس و ادراک قسمت بیست و یکمحدودیت های حافظه و حافظآب زندگی است قسمت چهارمذهن چند جانبه نیازمند نگابزار بقای موجود زنده از شبیه سازی میلیون ها جهان اصل بازخوردنقش غذاها و موجودات درياتقویت استخوان در گرو تغذهوش مصنوعی از عروسک تا کمقبل از انفجار بزرگتاثیر رژیم گیاهخواری بر کاهش مرگ و میر ناشی از ابخفاش با شیوع همه گیری جدیمرگ و میر بسیار بالای ناشافت هوشیاری به دنبال کاهروی و منیزیم در تقویت استاجزای پر سلولی بدن انسان طی یکصد هزار سال اخیر هرچبه خودت مغرور نشونوار مغز در فراموشی هاتنفس بدون اکسیژنهوش احساسیمقاومت به عوارض فشار خون تسلیم شدن از نورون شروع مکریستال زمان(قسمت اولخطا در محاسبات چیزی کاملمشاهده آینده از روی مشاهامروز دانش ژنتیک هیچ ابهروش هایی ساده برای کاهش اادامه بحث تکامل چشمعامل کلیدی در کنترل کارآبیماری بیش فعالیچگونه مغز پیش انسان یا همتوهم فضای خالی یا توهم فضهرچیز با یک تاب تبدیل به منابع انرژی از نفت و گاز تغییرات تکاملی سر انسان گالکانزوماب، دارویی جدیدی متیل فومارات(زادیوا)(مغز انسان برای ایجاد تمداولین مورد PML به دنبال تکزبان ریشه هایی شناختی اسرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وارتباط شگفت انگیز مغز انبا تعمق در اسرار ابدیت و نگاه حقیقی نگاه به درون اتکنولوژی جدید که سلول هاویتامین کا در سبزیجاتمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان پیوستهپیچیدگی های مغزی در درک زجهان پر از چیزهای اسرار آپیوند قلب خوک، به فرد دچاداروهای مصرفی در ام اسمغز در تنهایی آسیب میبیناینترنت بدون فیلتر ماهواسلول عصبی شاهکار انطباق زمان چیستاز کجا آمده ام و به کجا میبحثی درباره هوش و تفاوتهنرمش های مفید در سرگیجهتئوری تکامل امروز در درمواکسن کرونا از حقیقت تاتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجریان انرژی در سیستم های پرورش مغز مینیاتوری انسادر محل کار ارزش خودت را بنقش ژنتیک در درمان اختلااگر با مطالعه فیزیک کوانسیلی محکم محیط زیست بر انزیست، مرز افق رویداد هستاز تکینگی تا مغز از مغز تبرای اولین بار دانشمنداننسبت طلایی، نشانه ای به ستاثیر کپسول نوروهرب بر سورزش بهترین درمان بیش فعموجود بی مغزی که می تواندحوادث روزگار از جمله ویرآیا همه جنایت ها نتیجه بیدرمان های علامتی در ام اسنقش زنجبیل در جلوگیری از ابزار بقا از نخستین همانساخت شبکه عصبی با الفبای از تکینگی تا مغز از مغز تبرخی درمان های Spinal Muscular Atهمیشه عسل با موم بخوریمتاثیر گیاهخواری بر رشد و حس و ادراک قسمت چهل و سومژنها ، مغز و ارادهما به جهان های متفاوت خودآیا برای تولید مثل همیشه درک تصویر و زبان های مخلتشلیک فراموشیاز تکامل تا مغز، از مغز تبسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی فرایند حذف برخی اجزای مغتاثیر درجه حرارت بر عملککنگره بین المللی سردرد دحس و ادراک قسمت بیست و دومخچه فراتر از حفظ تعادلآب زندگی است قسمت اولذهن هوشیار در پس ماده ی مابزار بقای موجود زنده از شبیه سازی سیستم های کواناصل عدم قطعیت از کوانتوم نقشه مغزی هر فرد منحصر بهتقویت سیستم ایمنیهوش مصنوعی از عروسک تا کمقدم زدن و حرکت دید را تغیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیکاهش التهاب ناشی از بیماخلاصه ای از مطالب همایش ممرگ انتقال است یا نابود شافتخار انسانرویا و خبر از آیندهاجزایی ناشناخته در شکل گظهور امواج مغزی در مغز مصبه دنبال رستگاری باشنوار مغز در تشخیص بیماری تنها مانع در زندگی موارد هوش عاطفی بیشتر در زنانمقابله با کرونا با علم استشنج چیستکریستال زمان(قسمت دوم)خطا در محاسبات چیزی کاملمطالعه ای بیان میکند اهدانفجار و توقف تکاملی نشاروش صحبت کردن در حال تکاماداراوون تنها داروی تاییعادت کردن به نعمتبیماری تی تی پیچگونه هموساپينس بر زمین توهم لیلیپوتی(ریزبینی)هزینه ای که برای اندیشیدمنابع انرژی از نفت و گاز ثبت امواج الکتریکی در عصگامی در درمان بیماریهای دید تو همیشه محدود به مقدمغز انسان برای شادمانی طاولین مورد پیوند سر در انزبان شناسی مدرن در سطح سلرژیم غذایی ضد التهابیارتباط شگفت انگیز مغز انباهوش ترین و با کیفیت ترینگاهی بر قدرت بینایی دراتکامل مادی تا ابزار هوشمویتامین دی گنجینه ای بزرمنبع هوشیاری کجاست قسمت منبع هوشیاری کجاست قسمت جهان دارای برنامهپیوند مغز و سر و چالشهای داروهای ام اسمغز را از روی امواج بشناسایندرالسلولهای ایمنی القا کنندهزمان واقعیت است یا توهماز آغاز خلقت تا نگاه انسابحثی درباره هوش و تفاوتهنرمشهای مهم برای تقویت عتئوری تکامل در پیشگیری و واکسن کرونا ساخته شده تومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجریان انرژی در سیستم های آلودگی هوا چالش قرن جدیددر چه مرحله ای از خواب ، رنقش گرمایش آب و هوا در هماگر تلاش انسان امروز براسیگار عامل افزایش مرگ ومزاوسکا درمان گوشراز تکینگی تا مغز از مغز تبرای تمدن سازی، باید در بنشانه های گذشته در کیهان تاثیر کپسول نوروهرب بر سورزش در کمر دردموجودات مقهور ژنها هستندحافظه و اطلاعات در کجاست آیا هوش مصنوعی می تواند ندرمان ژنتیکی برای نوآورینقش زبان در سلطه و قدرت اابزار بقا از نخستین همانساختار شبکه های مغزی ثاباز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی روش های تربیتی کودکهمراهی نوعی سردرد میگرنیفلج نخاعی با الکترودهای تاثیر انتخاب از طرف محیط حس و ادراک قسمت نهمژنهای مشترک بین انسان و وما با کمک مغز خود مختاريمآیا بزرگ شدن مغز فقط در ددرک حقیقت نردبان و مسیری ابزار بقا از نخستین همانشنا در ابهای گرم جنوب نیااز روده تا مغزبسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی فراتر از دیوارهای باورتاثیر درجه حرارت بر عملککنترل همجوشی هسته ای با هحس و ادراک قسمت بیست و سومخچه ، فراتر از حفظ تعادلآب زندگی است قسمت دومذهن تو همیشه به چیزی اعتقابزارهای پیشرفته ارتباط شبکه های مصنوعی مغز به دراصول انجام برخی نرمش ها دنقشه های مغزی جدید با جزیتلقین اطلاعات و حافظههوش مصنوعی از عروسک تا کمقدرت انسان در نگاه به ابعتاریخ همه چیز را ثبت کردهکاهش دوپامین عامل بیماریخلاصه ای از درمان های جدیمراحل ارتقای پله پله کیهافراد آغاز حرکت خودشان ررویا بخشی حقیقی از زندگی احیای بینایی نسبی یک بیمعقل مجادله گربه زودی شبکه مغزی به جای نوار مغزی روشی مهم در تشختو یک معجزه ایهوش عاطفی در زنان بیشتر املاحظه های اخلاقی دربارهتشنج و حرکات شبه تشنجی قاکریستال زمان(قسمت سوم)خطر آلودگی هوامعنی روزهانواع سکته های مغزیروشهای نو در درمان دیسک بادراک ما درک ارتعاشی است عارضه جدید ویروس کرونا سبیماری دویکچگونه هوشیاری خود را توستوهم چیستهزینه سنگین انسان در ازامنابع انرژی از نفت و گاز جمجمه انسان های اولیهگامی در درمان بیماریهای دیدن خدا در همه چیزمغز انسان برای شادمانی طاولین هیبرید بین انسان و زبان شناسی نوین نیازمند رژیم غذایی ضد دردارتباط غیرکلامی بین انسابار بزرگ ایستادن بر دو پانگاهی بر توانایی اجزاي بتکامل مداومویروس مصنوعیویرایش DNA جنین انسان، برمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان در حال نوسان و چرخشپیوند اندام از حیوانات بداروهای تغییر دهنده ی سیمغز زنان جوانتر از مغز مرایا کوچک شدن مغزانسان السلولهای بنیادی مصنوعی درزمان پلانکاز انفجار بزرگ تا انفجار بحثی درباره هوش و تفاوتهچرا مغز انسان سه هزار سالتئوری جدید، ویران کردن گواکسن ایرانی کرونا تولیدمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجریان انرژی در سیستم های آلودگی هوا و ویروس کرونادر هم تنیدگی مرزها و بی منقش پیش زمینه ها و اراده اگر خواهان پیروزی هستیسیاهچاله های فضایی منابعزبان مشترک ژنتیکی موجودااز تکینگی تا مغز از مغز تبرای خودآگاه بودن تو باینشانه های پروردگار در جهتاثیر کتامین در درمان پاوزن حقیقی معرفت و شناختمیهمانهای ناخوانده عامل حافظه و اطلاعات در کجاست آیا هوش مصنوعی زندگی بشردرمان ام اس(مولتیپل اسکلابزار بقا از نخستین همانسازگاری با محیط بین اجزااز تکینگی تا مغز از مغز تهندسه ی پایه ایفلج بل، فلجی ترسناک که آنتاثیر احتمالی عصاره تغلیحس و ادراک قسمت چهارمژنهای هوش ، کدامندما تحت کنترل ژنها هستیم یآیا تکامل و تغییرات ژنتیدرک درست از خود و هوشیاریابزار بقای موجود زنده از شناخت و معرفت، و نقش آن دازدواج های بین گونه ای، ربعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی فرد حساس از نظر عاطفی و بتاثیر درجه حرارت بر عملککنترل جاذبهحس و ادراک قسمت بیستممخچه ابزاري که وظیفه آن فآب زندگی است قسمت سومذهن سالمابزارهای بقا از نخستین هشباهت مغز و کیهاناصول توسعه ی یک ذهن کاملنقص در تشخیص هیجانات عامتلاش ها برای کشف منابع جدهوش مصنوعی از عروسک تا کمقدرت عشقتازه های اسکیزوفرنی(جنوکاهش سن بیولوژیکی، تنها خونریزی مغز در سندرم کوومرز مرگ و زندگی کجاستافزایش قدرت ادراکات و حسرویا تخیل یا واقعیتاحیای بینایی نسبی یک بیمعلم و ادراک فقط مشاهده ی به زیر پای خود نگاه نکن بنورون هاي مصنوعی می توانتو یک جهان در مغز خودت هسهوش عاطفی در زنان بیشتر املاحظات بیهوشی قبل از جرتشنج عدم توازن بین نورون کشف مکانیسم عصبی خوانش پخطرات هوش مصنوعیمعادله ها فقط بخش خسته کنانگشت ماشه ایروشهای شناسایی قدرت شنواادغام میان گونه های مختلعدم توقف تکامل در یک اندابیماری دیستروفی میوتونیچگونه واکسن کرونا را توزتوهم بی خداییهزاران سال چشم های بینا ومنابع انرژی از نفت و گاز جنبه های موجی واقعیتگاهی لازم است برای فهم و دژا وو یا اشنا پنداریمغز انسان رو به کوچک تر شاولین تصویر در تاریخ از سزبان، نشان دهنده ی سخنگو راه فراری نیستارتروز یا خوردگی و التهابار سنین ابزار هوشمندی اچالش هوشیاری و اینکه چرا تکامل چشمواقعیت فیزیکی، تابعی از منبع هوشیاری کجاست قسمت جهان شگفت انگیزپیوند سر آیا ممکن استداروهای ضد بیماری ام اس ومغزهای کوچک بی احساسایا این جمله درست است کسیسلسله مباحث هوش مصنوعیزمان به چه دلیل ایجاد میشاز بحث های کنونی در ویروسبحثی درباره هوش و تفاوتهچرا مغزهای ما ارتقا یافت تا 20 سال آینده مغز شما به واکسن اسپایکوژنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجستجوی متن و تصویر به صورآلزایمردر هم تنیدگی کوانتومینقش آتش در رسیدن انسان بهاپی ژنتیکسیاهچاله ها، دارای پرتو زبان چهار حرفی حیات زمیناز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی ملاحظات در تشنج های نظام مثبت زندگیتاثیر گیاه خواری بر رشد ووزوز گوشمیوتونیک دیستروفیحافظه و اطلاعات در کجاستآیا هوش ارثی دریافتی از پدرمان تومورهای مغزی با اابزار بقا از نخستین همانستون فقرات انسان دو پا جلاز تکینگی تا مغز از مغز تهندسه ی رایج کیهانفلج خوابتاثیر ترکیبات استاتین (سحس و ادراک قسمت نوزدهمژنهای حاکم بر انسان و انسمانند آب باشآیا جنین انسان، هوشمندی درک عمیق در حیواناتابزار بقای موجود زنده از شناخت درون، شناخت بیرون؛اساس انسان اندیشه و باور بعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی فرضیه ای جدید توضیح میدهتاثیر درجه حرارت بر عملککندر در بیماریهای التهابحس و ادراک قسمت دهممدل همه جانبه نگر ژنرالیآب، زندگی است(قسمت پنجم)ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعابزارهای بقا ازنخستین همشباهت مغز با کیهان مادیاصول سلامت کمرنقطه بی بازگشتتلاش هایی در بیماران قطع هوش مصنوعی از عروسک تا کملمس کوانتومیتازه های بیماری پارکینسوکایروپاکتیک چیستخواندن ، یکی از شستشو دهنمرز بین انسان و حیوان کجاافزایش مرگ و میر سندرم کورویا حقی از طرف خدااحساس گذر سریعتر زمانعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهبوزون هیگز چیستنورون های ردیاب حافظهتو پیچیده ترین تکنولوژی هوشیاری کوانتومیممانتین یا آلزیکسا یا ابتشخیص ژنتیکی آتروفی های کشف مکانیسمی پیچیده در بدفاع در برابر تغییر ساختمعجزه ی علمانگشت نگاری مغز نشان میدروشی برای بهبود هوش عاطفادغام دو حیطه علوم مغز و عدم درکبیماری ضعف عضلات نزدیک بچگونه آن شکری که می خوریمتوهمات و شناخت حقیقتهستي مادي ای که ما کوچکترمنابع انرژی از نفت و گاز جنسیت و تفاوت های بیناییگاهی مغز بزرگ چالش استدژاوو یا آشناپنداریمغز انسان رو به کوچکتر شداولین سلول مصنوعیزبان، وسیله شناسایی محیطراه های جدید برای قضاوت رارزش حقیقی زبان قسمت اولبارداری بدون رحمچالش هوشیاری و اینکه چرا تکامل و ارتقای نگاه تا عمتکامل ابزار هوش ، راه پر واقعیت چند سویهمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمجهانی که نه با یک رخداد و پیوند سر، یکی از راه حلهاداروی فامپیریدین یا نورلمغزتان را در جوانی سیم کشایا ابزار هوشمندی یا مغز سلطان جنگل یا صاحب ملکوتزمان شگفت انگیزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکبحثی درباره هوش و تفاوتهچرا ویروس کرونای دلتا واتا بحر یفعل ما یشاواکسن اسپایکوژن ضد کرونامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجستجوی هوشیاری در مغز ماآملودیپین داروی ضد فشار در هم تنیدگی کوانتومی و پنقش انتخاب از طرف محیط، نابزار هوش در حال ارتقا ازسیاهچاله و تکینگی ابتدایزبان و کلمه حتی برای کساناز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی مرزهای اخلاق و علوم نظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر گیاه خواری بر رشد ویک پیام منفرد نورون مغزی میگرن و پروتئین مرتبط با حباب های کیهانی تو در توآیا هوش سریعی که بدون احسدرمان تشنجابزار بقا از نخستین همانسخن پاک و ثابتاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سلولهای عصبی در تلاهندسه بنیادینفلج خواب چیستتاثیر حرکات چشم بر امواج حس و ادراک قسمت هفتمکل اقیانوس در یک ذرهماه رجبآیا جهان ذهن و افکار ما مدرگیری قلب در بیماری ویرابزار بقای موجود زنده از شناسایی تاریخچه ی تکاملیاستفاده از مغز، وزن را کمبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی فضای قلب منبع نبوغ استتاثیر درجه حرارت بر عملککوچک شدن مغز از نئاندرتاحس و ادراک قسمت دوازدهممدل های ریز مغز مینی برینآثار باستانی تمدن های قدذره ی معین یا ابری از الکابزارهای بقای موجود زندهشباهت کیهان و مغزاضطراب و ترسچند نرمش مفید برای کمردرتلاشی برای درمان قطع نخاهوش مصنوعی از عروسک تا کملوب فرونتال یا پیشانی مغتبدیل تراکت صوتی مصنوعی کار با یگانگی و یکپارچگیخواب سالم عامل سلامتیمزایای شکلات تلخ برای سلافزایش سرعت پیشرفت علوم رویاها از مغز است یا ناخواحساسات کاذبعلم به ما کمک میکند تا موبوزون هیگز جهان را از متلنوروپلاستیسیتی چیستتو افق رویداد جهان هستیهوش، ژنتیکی است یا محیطیمنابع انرژي پاک سرچشمه حتشخیص آلزایمر سالها قبل کشف ارتباط جدیدی از ارتبدقیق ترین تصاویر از مغز امعجزه ی علم در کنترل کروناندوهگین نباش اگر درب یا روشی جدید در درمان قطع نخارتقا و تکامل سنت آفرینش عسل طبیعی موثر در کنترل ببیماریهای تحلیل عضلانی اچگونه انتظارات بر ادراک توپیراماتهستی ما پس از شروعی چگال منابع انرژی از نفت و گاز جنسیت و تفاوت های بیناییگذر زمان کاملا وابسته به دگرگونی های نژادی و تغییمغز ایندگان چگونه استاوکرلیزوماب داروی جدید شسفر نامه سفر به بم و جنوب راه های جدید برای قضاوت رارزش حقیقی زبان قسمت دومبازگشت از آثار به سوی خداچالش هوشیاری و اینکه چرا تکامل جریان همیشگی خلقتواقعیت چیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهش های ژنتیکی مفید در ساپیوستگی همه ی اجزای جهانداروی لیراگلوتیدمغزتان را در جوانی سیمکشایا بیماری ام اس (مولتیپسم زنبور ، کلیدی برای وارزندگی هوشمند در خارج از زاز تلسکوپ گالیله تا تلسکبحثی درباره احساسات متفاچرا پس از بیدار شدن از خوتاثیر مشاهده بر واقعیت بواکسن دیگر کرونا ساخته شمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحفره در مغزآمارهای ارائه شده در سطح در هم تنیدگی کوانتومی و دنقش اتصالات بین سلولهای ابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله ی تولید کنندهزبان و بیان نتیجه ساختمااز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی نکات از گاید لاین پرنظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر گیاه خواری بر رشد ویک پیشنهاد خوب برای آسان میگرن سردردی ژنتیکی که بآیا هشیاری کوانتومی وجوددرمان جدید ALSابزار بقا از نخستین همانسرنوشتاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سيناپسها طی تکامل و هندسه در پایه ی همه ی واکفلج دوطرفه عصب 6 چشمتاثیر دوپامین و سروتونینحس و ادراک قسمت هفدهمکلمات بلند نه صدای بلندماپروتیلینآیا جهش های ژنتیکی، ویرودرگیری مغز در بیماری کویابزار بقای موجود زنده از شناسایی سلول های ایمنی ااستفاده از هوش مصنوعی در بعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی قلب و عقلتاثیر درجه حرارت بر عملککوچکترین چیز یک معجزه اسحس و ادراک قسمت سوممدیون خود ناموجودآرامش(سکوت) stillness و تکاپوذرات کوانتومی زیر اتمی قابزارهای بقای از نخستین شباهت زیاد بین سلول هاي عاطلاع رسانی اینترنتیچند جهانیتلاشی تازه برای گشودن معهوش مصنوعی از عروسک تا کملوتیراستامتبدیل سلولهای محافط به سکاربرد روباتهای ريزنانوخواب سالم عامل سلامتی و یمسیر دشوار تکامل و ارتقاافسردگی و اضطراب در بیمارویاهای پر رمز و حیرتی دراخلاق و علوم اعصابعلم ساختن برج های چرخانبی نهایت در میان مرزهانوروز یا روز پایانیتو با همه چیز در پیوندیهیچ کاری نکردن به معنی چیمنابع انرژی از نفت و گاز تصویربرداری فضاپیمای آمکشف جمجمه ای درکوه ایرهودلایلی که نشان میدهد ما بمغز فکر میکند مرگ برای دیاندام حسی، درک از بخش هایروشی جدید در درمان نابینارتوکين تراپی روشی جديد عصب حقوق نورولووبیهوش کردن در جراحی و بیمچگونه به سطح بالایی از هوتوانایی مغز و دیگر اجزای و هر کس تقوای خدا پیشه کنمنابع بی نهایت انرژی در دجهل مقدسگربه شرودینگر و تاثیر مشدانش محدود به ابعاد چهارمغز ابزار بقای برتر مادیايندگان چگونه خواهند دیدسفر به مریخ در 39 روزراه پیروزی در زندگی چیستارزش حقیقی زبان قسمت سومبازگشت به ریشه های تکاملچالش هوشیاری و اینکه چرا بازخورد یا فیدبکچالش دیدگاه های سنتی در بتکامل داروینی هنوز در حاواقعیت چیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهش های ژنتیکی غیر تصادفپیام های ناشناخته بر مغز داروی تشنجی درباردارینقش قهوه در سلامتیایا بدون زبان میتوانیم تسماگلوتید داروی کاهش دهنزندگی بی دوداز تکنیکی تا مغز از مغز تبحثی درباره احساساتی غیرچرا بیماری های تخریبی مغتاثیر نگاه ناظر هوشیار بواکسن دیگری ضد کرونا از دمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحقیقت قربانی نزاع بین بی آن چیزی که ما جریان زمان در یک فراکتال هر نقطه مرکنقش تیروئید در تکامل مغزابزار بقا از نخستین همانسیاره ی ابلهانزبان و بیان، در سایه پیشراز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی نرمش ها برای زانونظریه ی ریسمانتاثیر گیاه خواری بر رشد ویک آلل ژنتیکی که از نئاندمیگرن شدید قابل درمان اسآیا واکنش های یاد گرفته ودرمان جدید میگرن با انتی ابزار بقا از نخستین همانسریعترین کامپیوتر موجوداز تکینگی تا مغز- از مغز برداشت مغز ما از گذر زمانهندسه زبانِ زمان استفناوری هوش مصنوعی نحوه ختاثیر دپاکین بر بیماری محس و ادراک قسمت هجدهمکلام و زبان، گنجینه ای بسماجرای جهل مقدسآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجدرگیری مغز در بیماران مبابزار بقای موجود زنده از شواهدی از نوع جدیدی از حااستفاده از سلول های بنیاتفکر خلا ق در برابر توهم هوش مصنوعی از عروسک بازی قلب دروازه ی ارتباطتاثیر درجه حرارت بر عملککووید نوزده و خطر بیماری حس و ادراک قسمت سی و هشتممدیریت اینترنت بر جنگآزمون تجربی، راهی برای رذرات کوانتومی زیر اتمی قابزارهای دفاعی و بقای موشباهت زیاد بین سلول هاي عاطلاعات حسی ما از جهان، چچندین ماده غذایی که ماننتلاشی جدید در درمان ام اسهوش مصنوعی به کمک هوش طبیلوزالمعده(پانکراس)مصنوعتداخل مرزها و صفات با بینکاربرد روباتهای ريز، در خواب عامل دسته بندی و حفطمسئول صیانت از عقیده کیسالکترومغناطیس شنوایی و هرویای شفافاخلاق پایه تکامل و فرهنگعلایم کمبود ویتامین E را بی عدالتی در توزیع واکسن نوشیدن چای برای مغز مفید تو با باورهایت کنترل میشهیچ کس مانند تو نگاه نمیکمنابع انرژی از نفت و گاز تصادف یا قوانین ناشناختهگل زندگیدنیای شگفت انگیز کوانتوممغز قلبانرژی تاریکروشی جدید در درمان سکته مارتباط میکروب روده و پارعضلانی که طی سخن گفتن چقدبیهوشی در بیماران دچار اچگونه باغبانی باعث کاهش توازن مهمتر از فعالیت زیوفور و فراوانیمنابع جدید انرژیجهان فراکتالگزیده ای از وبینار یا کنفدانش بی نهایتمغز ابزار برتر بقاايا اراده آزاد توهم است یسفر تجهیزات ناسا به مریخ رابطه تشنج و اوتیسمارزش خود را چگونه میشناسبازسازي مغز و نخاع چالشی چاالش ها در تعیین منبع هوتکامل داروینی هنوز در حاواقعیت های متفاوتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهشهای مفید و ذکاوتی که دپیشینیان انسان از هفت میداروی جدید s3 در درمان ام نقش مهاجرت در توسعه نسل اایا تکامل هدفمند استسندرم کووید طولانیزندگی زمینی امروز بیش از از تکینگی تا مغز و از مغز بخش فراموش شده ی حافظهچرا حیوانات سخن نمی گوینتاثیر نگاه و مشاهده ناظر واکسن سرطانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحقیقت اشیاآنچه واقعیت تصور میکنیم در کمتر از چند ماه سوش جدنقش حفاظتی مولکول جدید دابزار بقا از نخستین همانسیاره ابلهانزبان و تکلم برخی بیماریهاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی نرمش های گردننظریه تکامل در درمان بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وحد و مرزها توهم ذهن ماستیک جهش ممکن است ذهن انسانمیدان مغناطيسي زمین بشر آیا یک، وجود دارددرمان جدید کنترل مولتیپلابزار بقا از نخستین همانسرگیجه از شایعترین اختلااز تکینگی تا مغز- از مغز بررسي علل احتمالي تغيير هوموارکتوس ها ممکن است دفیلمی بسیار جالب از تغییتاثیر داروهای ضد التهاب حس و ادراک قسمت هشتمکلرال هیدرات برای خوابانماده ی تاریکآیا خداباوری محصول تکاملدرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقای موجود زنده از شواهدی از دنیسوان(شبه نئاستفاده از سلول های بنیاتفاوت مغز انسان و میمون ههوش مصنوعی از عروسک بازی قیچی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر عملککودک ایرانی که هوش او از حس و ادراک قسمت سی و ششممدارک ژنتیکی چگونه انسانآزمون ذهنی گربه ی شرودینذرات کوانتومی زیر اتمی قابعاد اضافه ی کیهانشرکت نورالینک ویدیویی ازاطلاعاتی عمومی در مورد منه جنگ و نه خونریزیتمایل زیاد به خوردن بستنهوش مصنوعی به شناسایی کالیس دگرامفتامین یا ویاستروس جریان انرژیکتاب گران و پرهزینه شد ولخودآگاهی و هوشیاريمسئولیت جدیدالکتروتاکسی(گرایش و حرکروان سالماختلال خواب فرد را مستعد علایم کمبود ویتامین E را بیمار 101 ساله، مبتلا به سنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تو جهانی هستی که خودش را هیچگاه از فشار و شکست نترمنابع انرژی از نفت و گاز تظاهر خوابیده ی مادهگلوئوندندان ها را مسواک بزنید تمغز ما کوچکتر از نیم نقطهانرژی تاریک که ما نمی توريتوکسيمب در درمان ام اسارتباط ماده و انرژیغیرقابل دیدن کردن مادهبیوگرافیچگونه تکامل مغزهای کنونیتوسعه هوش مصنوعی قادر اسوقت نهيب هاي غير علمي گذشمناطق خاصی از مغز در جستججهان ما میتواند به اندازگزارش یک مورد جالب لخته ودانشمندان موفق به بازگردمغز از بسیاری حقایق می گرايا اراده آزاد توهم است یسفر دشوار اکتشافراز تغییراز نخستین همانند سازها تبحتی علمی درباره تمایل بناتوانی از درمان برخی ویتکامل داروینی هنوز در حاواقعیت و مجازمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهشهای مفید و ذکاوتی که دپیشرفت های جدید علوم اعصداروی جدید میاستنی گراوینقش میدان مغناطیسی زمین ایجاد احساساتسندرم گیلن باره به دنبال زندگی زودگذراز تکینگی تا مغز از مغز تبخش بزرگی حس و ادراک ما اچرا حجم مغز گونه انسان درتاثیر نگاه انسان بر رفتاواکسن سرطانمنبع هوشیاری در کجاست؟ قحقیقت تنها چیزی است که شاآنچه حس می کنیم، نتیجه ی در آستانه ی موج پنجم کووینقش حیاتی تلومر دی ان آ دابزار بقا از نخستین همانسیاره ابلهاناز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی یونها و مولکول های منظریه تکامل در درمان بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وحرکت چرخشی و دائمی کیهانیک رژیم غذایی جدید، می تومیدان های مغناطیسی قابل آیا کیهان می تواند یک شبیدرمان جدید سرطانابزار بقا از نخستین همانسربازان ما محققا غلبه می از تکینگی تا مغز- از مغزتبررسی و اپروچ جدید بر بیمهوش مصنوعی می تواند بر احفیزیک مولکولها و ذرات در تاثیر داروی ضد تشنج سدیم حس و ادراک قسمت پنجمکمردردماده ی خالیآیا دلفین ها می تواند از درگیری مغزی در سندرم کووابزار بقای موجود زنده از شکل های متفاوت پروتئین هاستفاده از سلول های بنیاتفاوت ها و تمایزها کلید بهوش مصنوعی از عروسک بازی قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتاثیر درجه حرارت بر عملککودکان میتوانند ناقل بی حس و ادراک قسمت سیزدهممروری بر تشنج و درمان هایآزمون ذهنی گربه شرودینگررفتار اجتماعی انسان، حاصاتفاق و تصادفشش مرحله تکامل چشماطلاعاتی عمومی در مورد مچه زیاد است بر من که در ایتمدن قدیمی ای در جنوب ایرهوش مصنوعی در کامپیوترهالا اکراه فی الدینتری فلوپرازینکتاب زیست شناسی باورخودآگاهی و هوشیاريمسئولیت در برابر محیط زیالگوی بنیادین و هوشیاریروبات های ریز در درمان بیاختلال در شناسایی حروف و علت خواب آلودگی بعد از خوبیماری های مغز و اعصاب و نیکولا تسلاتو دی ان ای خاص ميتوکندريهیپرپاراتیروئیدیسممنابع انرژی از نفت و گاز تظاهری از ماده است که بیدگمان میکنی جرمی کوچکی در دو ویژگی انتزاع و قدرت تجمغز مادران و کودکان در زمانسان قدیم در شبه جزیره عریواستیگمینارتباط متقابل با همه ی حیمقالاتبیوگرافیچگونه جمعیت های بزرگ شکل توسعه برخی شغل ها با هوش وقتی فهمیدی خطا کردی برگمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان مادی، تجلی فضا در ذهگشایش دروازه جدیدی از طردانشمندان نورون مصنوعی سمغز به تنهایی برای فرهنگ ای نعمت من در زندگیمسفرنامه سفر به بم و جنوب راست دستی و چپ دستیاز نخستین همانند سازها ت