دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ابزار بقای موجود زنده از نخستین هماند سازها تا مغز، از مغز تا کرونا قسمت دوم

ابزار بقای موجود زنده از نخستین هماند سازها تا مغز، از مغز تا ابزارهای دفاعی ویروس کرونا(قسمت دوم)
در قسمت اول، رقابت سنگین بین موجودات، بر اساس ژنهای خودخواه آنها بیان شد؛ به گونه ای که اگر موجود زنده ای بسیار ابتدایی و حقیر هم باشد، می کوشد خودش و نسل خود را نگه دارد و از فرایند های مختلفی برای بقا استفاده می کند. گاهی این فرایندها رقابت مثبت است و گاهی از رقابت منفی برای مواجهه با حریف استفاده میکند. رقابت منفی معمولا در زمانی است که موجود زنده، فاقد امکانات و توانایی های زیاد باشد و در این شرایط، از صرفه جویی در مصرف انرژی استفاده میکند و این صرفه جویی می تواند تا از دست دادن اندام های بسیار حیاتی مانند میتوکندری و حتی آنزیم های درون بدن پیش برود.
(فرایندهای پسگردی یا قهقرایی در تکامل، رایج است و هرجا اندامی برای موجود زنده هزینه ای بیش از فایده داشته باشد، برای صرفه جویی در انرژی، حذف میشود تا امکان بقای بیشتری به موجودزنده بدهد.
عقبگرد و سیر پسگردی و لاغر و نحیف شدن و فقدان اعضا:

همچنین عقبگرد و سیر پسگردي و لاغر و کوتاه شدن و فقدان اعضا، در برخی حالاتی- که آثار این فرایند در نوع به خصوصی، نمایان باقی می ماند- دلیلی از فرگشت(تکامل) می باشد، زیرا عبارت است از فرایند فرگشت و فقدان یک عضو یا کوتاه شدن آن به دلیل بی فایده بودنش یا تغییر فایده آن!

و از نمونه های سیر پسگردي عضو، موارد زیر را میتوان نام برد:

اعضای پنهان: مثلا در پاهای پنهان در برخی افعی ها یا برخی بال های کوتاه موجود در پرندگان، زیرا خدمتی به پرنده نمی کند یا بال های کوتاه در پرندگان آبزی که ویژگی آنها، رفتن به عمق نسبتا زیاد آب برای به دست آوردن غذا از ماهی ها است .

و اعضای پوچ یا کور: مثلا وضعیت چشم ماهی های غارهای کاملا تاریک، این گونه است.

و سبب این سیر قهقرایی و عقبگرد- همانگونه که قبلا توضیح دادم- عدم استفاده از عضو با وجود بار اقتصادی این عضو، بر حیوان می باشد مثلا چشم در مورد ماهی غارهای کاملا تاریک، فایده ای ندارد یا فایده آن اندک است زیرا این ماهی ها در تاریکی زندگی می کنند و این، در حالی است که هزینه نگه داشتن چشم، همچنان وجود دارد و هزینه ای است که از نظر اقتصادی زیاد می باشد، زیرا به نیرویی مداوم، نیاز دارد. چشم آنگاه که باز باشد و به کار گرفته شود، مانند دیگراعضای جسم، نیرو مصرف می کند و به این ترتیب نیاز به غذای بیشتر دارد و برای زندگی و بقا و تکاثر، به رویارویی سخت تری نیاز دارد.

و به این ترتیب آنگاه که فایده عضوی- که فرایند فرگشت آن قبلا کامل شده است- از بین برود، گونه حیوانی؛ چه با کوتاه کردن عضو و چه با بستن آن به واسطه رشد پوست بر آن، خود را به تدریج از آن خلاص می کند و این مطلب، آن زمانی است که جهش های(ژنی) مناسب برای آن فراهم باشد تا آنجا که آن حیوانی که جهش ژنی مناسب را به دست بیاورند، از این اعضا خلاص می شود و به این ترتیب، اجسام آنها اقتصادی تر می شود و به این ترتیب برای بقا تواناتر خواهد بود، زیرا می تواند به غذای کمتر، اکتفا کند و آنگاه که غذا، کم شود در میانه حیوانات، آن حیواناتی انتخاب خواهند شد که تواناتر بر حیات باشند و به این ترتیب، تغییرات در گونه حیوانی به وجود می آید ود همانگونه که وضعیت فرگشت همیشه این گونه است- این تغییر نیز به صورت تدریجی حاصل می گردد
احمد الحسن- کتاب توهم بی خدایی .)
در متن بالا ، تکامل پس گردی در سطح ماکروسکوپی مورد بررسی قرار می گیرد ولی باید توجه داشت این فرایند محدود به حیوانات درشت نیست بلکه چون محصول نقشه ژنهاست در حیوانات تک سلولی و ویروس ها هم رخ میدهد.
گاهی استفاده زیاد از رقابت منفی، موجودی فاقد حیات و زندگی به نام ویروس ایجاد میکند که جز معدودی عناصر ژنتیکی، چیز دیگری ندارد و در این شرایط، با صرفه جویی ایده ال در انرژی، می کوشد به جای صرف هزینه برای تولید انرژی از همه امکانات میزبان برای رشد، استفاده کند.
دیگران کاشتند و ما خوردیم، باز بخوریم دیگران می کارند!!
این زندگی انگلی خالص، سبب میشود ویروس با وجود امکانات کم، گاهی بسیار خطرناک ظاهر شود و چنان بر سلول های بدن میزبان حمله ور شود که میزبان را به سرعت از میان بردارد و گاهی درمان آن، بسیار مشکل شود. حتی موجوداتی- که به عنون اجداد ویروس ها به حساب می آیند و در قسمت گذشته به آن پرداختیم(پریون ها) و حتی فاقد نقشه ساختمانی یعنی ژنوم هستند- سخت ترین بیماری ها را ایجاد می کنند که درمانی ندارد و نهایتا منجر به مرگ بیمار میشود. نمونه این بیماری ها تخریب منتشر مغز در بیماری کروتز فلت جاکوب است که نهایتا باعث اختلال ذهنی شدید و مرگ می گردد و با وجود تلاش های زیاد هیچ درمان موثری برای آن وجود ندارد.

نداشتن امکانات از طرف عامل مهاجم، هرچند درنگاه اول، ممکن است برای ما رقیبی ناتوان را جلوه کند ولی فرایندهای جبرانی ناشی از ژنهای خ

ودخواه، بسیار زیرکانه و قانونمند، عمل میکند و همیشه راهی را برای فرار از دست رقیب می آفریند.

ویروس ها دارای ساختار ژنتیکی به شکل RNA یا DNA هستند. عفونت زایی ویروس‌ها فقط و فقط حاصل فعالیت داخل سلولی اسید نوکلئیک یا ژنوم آنهاست، از این رو در خارج سلول، ویروس و ژنومش فاقد هرگونه فعالیت بوده و یک مولکول بزرگ محسوب می‌شود. ژنوم بسیاری از ویروس‌ها به صورت رشته یا کلاف داخل پوشش پروتئینشان که کپسید نامیده می‌شود، قراردارد.

ویروس‌ها به علتِ فقدانِ ساختمانِ سلولی و هرگونه متابولیسم و فعل و انفعالِ شیمیایی، قادر به مشابه‌ سازی خود نبوده و برای این عمل می‌باید به داخل سلولی حساس راه یافته و محتاجِ انرژی و دستگاهِ پروتئین سازیِ سلولِ زنده می‌باشند. انتقالِ ویروس فقط توسطِ سلولِ حساس و حاملِ گیرنده‌ها(رسپتورهای) آشنا به ویروس رخ میدهد. سلول‌هایی که این نوع گیرنده‌ها را برای جذبِ ویروس دارند میتوانند به انتقالِ انواعِ مختلفِ ویروس‌ها بپردازند، در غیر این‌صورت سلول در مقابلِ ویروس مقاوم بوده و هرگونه تماسی با ویروس بی‌نتیجه خواهد بود.

با ورود به سلول و پوشش برداری توسطِ آنزیم‌هایِ سلول، فعالیتِ اسیدنوکلئیک ویروس آغاز می‌گردد. اسیدنوکلئیکِ ویروس، ژن‌های کافی برایِ مهار نمودنِ متابولیسمِ سلول میزبان را دارا هستند و به کمکِ آن، فعل و انفعالاتِ شیمی حیاتی، برای تکثیرِ خود را توسطِ سلولِ میزبان تأمین می‌کند. پس از آلوده شدنِ سلولِ میزبان تکثیر ویروس‌ها می‌تواند در دو نوع چرخه انجام گیرد:
چرخه لیزوژنی:
گاهی ویروس پس از ورود به سلول پس از طی مراحل اولیه و آزاد شدنِ ژنوم یا اسیدنوکلئیک، به عوضِ تولید ژنوم و پروتئین ویروس، خود را درونِ کروموزومِ میزبان جای می‌دهد که در این حالت به آن پرو ویروس می‌گویند. با هر بار تقسیم سلولی، پرو ویروس نیز تقسیم می‌شود. در این نوع چرخه بدونِ آن‌که سلولِ میزبان تخریب شود، ژنومِ ویروسی تکثیر پیدا می‌کند و به تولیدِ ویروسِ کامل می پردازد و ویروس‌های نوزاد را به خارجِ سلول هدایت می‌کند.

چرخه لیتیک:

دراین مرحله سلولِ میزبان پس از انجامِ تکثیر ویروس، به کلی تخریب شده از این راه ویروس‌های زیادی از سلول میزبان آزاد می‌شوند.
دی‌ان‌ای ویروس‌ها (DNA virus) گروهی از ویروس‌ها هستند که ژنوم یا ماده ژنتیکی آن از دی‌ان‌ای تشکیل شده‌است و تکثیر ماده ژنتیکی در این ویروس ها توسط دی‌ان‌ای-پلی‌مراز وابسته به دی‌ان‌ای انجام میگیرد مانند ویروس تبخال، آبله مرغان و آبله.

طبقه بندی
در طبقه‌بندی بالتیمور، دی‌ان‌ای ویروس‌ها به دو گروه تقسیم می شوند: گروه یک ویروس های با DNA دو رشته ای (dsDNA) و گروه دو دی‌ان‌ای تک رشته ای (ssDNA) . ویروس های با دی‌ان‌ای دورشته‌ای که اکثریت هستند مانند آدنوویروس، ویروس پاپیلوم انسانی، سیتومگالوویروس و هرپس ویروسها. ویروسهای با دی‌ان‌ای تک‌رشته‌ای مانند پاروویروس.

دقت شود که در طبقه‌بندی بالتیمور، هپادنوویروس‌ها (مانند ویروس هپاتیت بی) هرچند دارای ژنوم دی‌ان‌ای دورشته‌ای حلقوی، چون همانندسازی ژنوم در این ویروسها از طریق آران‌ای پیام‌رسان (mRNA انجام میگیرد (نه دی‌ان‌ای-پلی‌مراز ) لذا در گروه دی‌ان‌ای ویروس‌ها قرار ندارند بلکه گروه هفتم (Group VII: Double-stranded DNA viruses that replicate through a single-stranded RNA intermediate) را تشکیل میدهند.( برخلاف RNA ، DNA نمي تواند مستقيماً به پروتئين ترجمه شود ابتدا بايد به mRNA تبديل شود و سپس به پروتيئن هاي ساختاري و آنزيم ها ترجمه شود. هر ويروس DNA دار، هم رشته منفي و هم رشته ي مثبت دارد

رشته ي مخالف RNA رشته اي مثبت مستقيماً به پروتيئن ترجمه مي شود)
ویروس آران‌ای یا ویروس با آر.ان.ای مثبت، نوعی از ویروس‌هاست که ژنوم یا ماده ژنتیکی آن از آران‌ای تشکیل شده‌است. مانند ویروس هپاتیت سی، فلج اطفال، سرخک ، سرماخوردگی و ابوولا و ویروس کرونا .

نوکلئیک‌اسید و ژنوم در ویروس آر.ان.ای معمولاً تک‌رشته‌ای و گاهی نیز جفت‌رشته‌ای است و همچنین در دو شکل ممتد یا قطعه‌قطعه وجود دارد. مثلاً ویروس سرخک دارای آر.ان.ای ممتد و ویروس آنفلوآنزا دارای ژنوم آر.ان.ای قطعه‌قطعه است.

بعضی از آران‌ای ویروس‌های تک‌رشته‌ای- که قادر به ایجاد عفونت در سلول‌های جانوری هستند- یک DNA پلیمراز وابسته به RNA به نام ترانس کریپتاز معکوس (Reverse transcriptase) دارند .

در هنگام ایجاد عفونت، ژنوم RNA تک رشته ویروس با حدود ۱۰۰۰۰ نوکلئوتید همراه به آنزیم ترانس کریپتاز معکوس و یک tRNA به عنوان حامل آنزیم برداشته شده از سلول میزبان قبلی، وارد سلول میزبان جدید می‌شود . tRNAتبدیل فوری RNA ویروسی به DNA دو رشته‌ای را تسهیل می نماید. آنزیم ترانس کریپتاز معکوس به عنوان DNA پلیمراز وابسته به RNA ابتدا سنتز یک رشته DNA مکمل RNA ویروسی را کاتالیز می‌کند. سپس با کمک محیط قلیایی NaOH رشته RNA در هی

برید DNA - RNA تخریب شده و سپس به کمک DNA پلی مراز I، رشته دوم DNA ساخته می‌شود و تکثیر ژنوم ویروس آغاز می‌شود.(
سه نوع RNA براي ويروس ها وجود دارد. رشته اي مثبت (+) و رشته اي منفي (-) و يا RNA ويروس هاي بازگشت كننده (رترو ويروس).
مثبت بدين معني است كه RNA دقيقاً شبيه mRNA است. وقتي كه يك ويروس RNA رشته اي مثبت وارد يك سلول ميزبان مي شود، RNA آن مي تواند سريعاً توسط ريبوزوم هاي ميزبان به پروتئين ترجمه شود . وقتي كه ويروس هاي RNA رشته اي منفي، وارد يك سلول مي شوند قادر نيستند بلافاصله ترجمه را شروع كنند و بايد ابتدا به فرم هاي RNA رشته اي مثبت تبديل شوند.
http://lms.bums.ac.ir/mod/book/tool/print/index.php?id=458&chapterid=197
پیدایش شکل های مختلف ژنوم و روش های مختلف تکثیر، نشان دهنده قدرت ویروس های فرصت طلب برای زیست در هر شرایط دشوار می باشد. تغییر در ساختمان ژنوم، به ویروس کمک میکند در سخت ترین شرایط با میان بر زدن مسیرهای تولید پروتئین (در ار ان ای ویروس های مثبت) مستقیما بدون استفاده از آنزیم های سازنده آر ان ای، تولید مثل کند و بار دیگر هنر خود را در صرفه جویی انرژی نشان دهد.

نکته مورد توجه، استفاده از فرایندهای همانند سازی مخصوصی است که در هیچ موجود زنده دیگری مرسوم نیست. نمونه آن را میتوان استفاده از آنزیم های خاص و ویژه مانند ترانسکریپتازهای معکوسReverse transcriptases در برخی ویروس های مقاوم اشاره کرد. این ویروس ها شامل رتروویروسهایی مانند ویروس HIVو یا غیر رتروویروسها مانند ویروس هپاتیت بی است.
استفاده از فرایندهای نو- که برای دیگر موجودات زنده جهان ناشناخته و غیر ممکن است- راهی را برای فرار از سیستم ایمنی بدن فراهم میکند و این فرایند تا آنجا پیش میرود که دهها سال پس از اولین موارد بیماری ایدز در جهان، هنوز درمان کاملا موثری برای کنترل آن، وجود ندارد.

مورد قابل توجه دیگر، توانایی ژنوم برخی ویروس ها در ایجاد جهش های جدید و تنوع بیشتر برای فرار از دست سیستم ایمنی ای است که قبلا آن را شناسایی کرده است.
از دسته ویروس هایی که می توانند با جهش های ژتیکی، از دست سیستم ایمنی فرد بگریزند میتوان ویروس آنفلوانزا را نام برد. این ویروس از دسته آر ان ای ویروس هاست و با جهش در ژنهای HA,NA میتواند از دست سیستم ایمنی فرار کند
http://tumj.tums.ac.ir/article-1-6907-fa.pdf
از ویروس های دیگری هم که این توانایی را دارد کرونا ویروس است.
کشف شاخه ای جدید و قدرتمند تر از ویروس کرونا(کووید 19)

پژوهشگران چینی می گویند: 70 % موارد جدید درگیری با ویروس کرونا از گونه جدیدی است که از دگرگونی و تکامل ویورس کرونا کووید 19 ایجاد شده است و این گونه زیان بارتر است.

این دو گونه إل L وإس S نامیده شده است و پژوهشگران از دانشکده علوم زیستی بگین و دانشکده پاستور در شانگهای چین که شاخه ای از دانشگاه های علوم چین است هشدار دادند که آنها تحلیل مجموعه مشخصی را انجام دادند و تحلیل های بعدی روی مجموعه های دیگر برای فهم تکامل ویروس، ضروری است.

و پژوش اولیه دو نوع ویروس را کشف کرد و یکی از آنها هجومی تر از ویروسی است که در شهر ووهان چین حمله کرد و حدود 70% نسل های ویروس را تشکیل می دهد در حالی که تنها 30% ویروس ها از نوع کم خطرتر است و دانشمندان گفته اند معدل انتشار ویروس قویتر اخیرا کاهش یافته است.

پژوهشگران نوشتند این نتایج نشان میدهد ما نیازمند پژوهش های قوی و کامل هستیم تا بین تظاهرات ژنتیکی(ژنوتیپ) و تظاهرات بیماری(فنوتیپ) و انتشارات رسمی بالینی بیمارانی- که از بیماری ویروس کرونا رنج می برند- ارتباط برقرار کند.

این پژوهش که در مجله علوم دانشگاهی چین(natural science review) ، بعد از دوره ای کوتاه از پژوهش های دانشمندان دانشگاه آلبرتا منتشر شد، گامی بزرگ به سوی تکامل دادن درمان ویروس کووید است.
پژوهشگران کشف کردند داروی رمدیسیویر- که برای درمان ابولا استفاده شده است- دردرمان بیماران دچار ویروس کووید 19 هم موثر است.

پروفسورماتیاس جوت دانشمند ویروس شناس که در پژوهش کار کرده است می گوید: ما می دانیم این دارو روی ویروس های کرونای مختلفی مانند MERS و SARS موثر است و می دانیم ویروس کرونای جدید، مشابه بیماری سارس است.
از این رو این را به فال نیک می گیرم(البته با احتیاط ): نتایجی که گروه ما در مورد داروی رمدیسیویر به آن رسید، میتواند روی ویروس کووید 19 هم موثر باشد.

https://arabic.arabianbusiness.com/healthcare/388492-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B4%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19?fbclid=IwAR0hn5GuG_Mitfywab4ioZ-CTb2Hlc

-l5zqlwoXeyNNnFXfM613ELNJQw34

چگونه حیات ضعیف تر، مانند باکتری یا ویروس می تواند با مغز انسان یا برترین ابزار بقا رویارو شود؟!

باز کردن این مطلب در کتاب توهم بی خدایی سید احمد الحسن: شیر، عقرب، مار، باکتری و ویروس، همگی بخشی از ابزار طبیعتی هستند که موجود گزینش شده مانند انسان را احاطه کرده اند.
اینها آن دسته از افراد گونه را- که برای بقا شایسته تر هستند یا می توانند خود را بهتر، نجات دهند و از گردنه دشوار، عبور کنند و ژن های خود را به نسل بعد منتقل کنند- انتخاب می نمایند.

بلکه حتی برخی از افراد یک گونه این نقش را با درندگی و خشونتی بیشتر از دیگرگونه ها بر افراد گونه خود اعمال می کنند زیرا آنها همگی از یک گونه هستند و اشتراکات زیستی و محیطی بین آنها بیشتر است(احمد الحسن- کتاب توهم ب یخدایی- ص64 ترجمه فارسی) (یعنی انتخاب، در اینجا انتخابی تحمیل شده از طرف خود افراد یک گونه بر دیگر اعضای همان گونه است تا امکانات و ثروت را در اختیار گروه معدودی از افراد آن گونه قرار دهند وبقیه را محروم کنند.)
دانلود کتاب توهم بی خدایی از سایت زیر
www.almahdyoon.co)
توانایی ورود ساختار ژنتیکی برخی دی ان ای ویروسها به درون ژنوم سلول میزبان، فرایند پیچیده دیگری است که می تواند نقشه حیات سلول های میزبان را تغییر دهد. نقشه ساختمان بدن، اولین چیزی است که برای بدن سالم لازم است هرچند ممکن است نقشه سالم طی گذر از مسیرهای مختلف تا هدف، به دلیل محدودیت های موجود، نتواند بدنی سالم ایجاد کند ولی قطعا نقشه ناسالم نمیتواند بدنی سالم ایجاد کند.

ویروس ناتوانی- که از ساده ترین امکانات حیاتی محروم است- در خشن ترین فرایند تکاملی و زیرکانه خود، به جای زدن برگ و شاخه میزبان، به ریشه و نقشه ساختمان میزبان خود حمه ور میشود!
نمونه این ویروس ها HPV یا برخی ویروس های مشابه است که با تغییر دادن ساختار ژنتیکی سول میزبان، باعث بروز برخی سرطان ها میشوند.

همانطور که ملاحظه میشود، ژن های خودخواه و میل به جاودانگی، قدرت فرار از سیستم ایمنی میزبان، را به ویروس ها داده است و این توانایی محدود به فرایند خاصی نیست که بتوان با سرکوب آن، از گسترش ویروس جلوگیری کرد. این توانایی، گسترده است و ابعاد مختلفی را در بر میگیرد و اگر بتوان یکی از این توانایی ها را مهار کرد، مهار ابعاد دیگر دشوار خواهد بود.

مشکلتر از همه اینها توانایی ویروس های خاصی مانند آنفولانزا و ویروس کرونا برای تغییرات ژنتیکی است که واقعا ویروس را به شکل دیگر و مقاوم در برابر واکنش ها و درمان های رایج تبدیل میکند.

ساده بودن ساختار ژنتیکی و عمر کوتاه هر ویروس- که با ورود به سلول زنده و تکثیر ژنوم، به پایان میرسد- قدرت تکامل شگفت آوری را برای آنها فراهم میکند. یافتن زیرکانه ترین روش ها برای فرار از دست میزبان، بدون آنکه هیچ انرژی ای مصرف شود، نشان دهنده تلاش ژنها برای حفظ ساختمان خودشان است.
آیا در این نزاع همیشه ویروس، پیروز است؟ و نقش مغز انسان باهوش کجاست؟
در این نزاع، دشواری بسیاری برای درمان و واکسن سازی وجود دارد ولی میتوان انتظار داشت، بدن انسان هم در برابر زیرکانه ترین تهاجم های ویروس، ساکت نماند و سلول بدن میزبان هم به هر وسیله ای بکوشد از دست ویروس مزاحم خلاص شود. به خصوص قدرت دستکاری های مصنوعی ژنتیکی روی ویروس ها میتواند دست انسان امروز را در مقابله با ویروس ها بسیار باز کند.
مهندسی ژنتیک، امروز علمی است که از مرزهای بسته علمی فراتر رفته و انسان را با کار روی نقشه حیات، بسیار فرادست، کرده است. نگاه محدود بر مهندسی ژنتیک و ندیدن افق های وسیعی- که به روی انسان گشوده است- میتواند از توانایی های ممکن انسان در نزاع با عوامل مهاجم از جمله ویروس ها بکاهد.
(اولین سلول مصنوعی زنده در جهان!!

آیا میتوان حیات مصنوعی ساخت؟ آیا انسان قادر است به موجود غیر زنده، حیات ببخشد؟! آیا میتواند گونه های مختلف را به هم تبدیل کند؟ آیا تولید انسان فقط از طریق رابطه جنسی والدین ممکن است؟!

گروهی از دانشمندان از ایالات متحده توانستند اولین سلول مصنوعی زنده را در جهان تولید کنند. و پژوهشگران در مرکز جی کریگ وینتر در کالیفرنیا توانستند زبان وراثتی مخصوص باکتری ها را تولید کنند و آن را در سلول میزبان بکارند و میکروب تولید شده از این فرایند، به نظر می‌رسد مانند موجودات دارای اسید نوکلئیک عمل می کند.

دانشمند این طرحکریگ وینترو همکاران او قبلا توانسته بودند ژنوم مصنوعی باکتری را تولید کنند و آن را در سلول دیگری بکارند.

و دانشمندان از دو روش با هم برای تولید آنچه سلول مصنوعی خوانده می‌شود، بهره بردند، در حالی که ژنوم مربوط به آن فقط مصنوعی بود.

و وینتر اقدام به وصل کروموزوم ها به برنامه الکترونیکی سلول کردند. پژوهشگران اساسا ژنوم باکتری موجود را نسخه برداری کردند و کد وراثتی آن را پیگیری کردند، سپس دوبا

ره نسخه ای از آن را به روش شیمیایی تولید کردند.
https://www.bbc.com/arabic/scienceandtech/2010/05/100519_us_synthetic_cell.shtml

تغییر ترکیب ژنی، مسأله‌ای ثابت شده در آزمایشگاه است، و امری ممکن می‌باشد، چه بدون کنترل.مانند بمباران پرتو، و چه با کنترل، همان طور که در حال حاضر به طور گسترده شاهد آن هستیم.
بلکه امر به ساخت نقشه ژنتیکی کامل باکتری از مواد شیمیایی غیر زنده می‌رسد، و به این ترتیب در آزمایشگاه، از دیدگاه نظری می‌توان انسانی را از تخمک و اسپرم شامپانزه یا از هسته سلول شامپانزه و ترکیبش با تخمک بدون هسته زن، تولید کرد، و آن چیزی که ما نیاز داریم، تنها تعدیل کروموزم‌های شامپانزه است تا به همان تعداد و شکل کروموزوم‌های انسان در آید، و این امر از دید نظری ممکن می‌باشد.

بلکه امر از این حد هم بسیار فراتر رفته است. همان‌گونه که تولید نقشه کامل ژنی باکتری از مواد شیمیایی غیر زنده انجام شد و کشت آن در سیتوپلاسم باکتری به انجام رسید و کروموزم‌ها توانستند، حیات و زاد و ولد بیابند، به همین ترتیب تولید نقشه کروموزوم کامل انسان، از مواد شیمیایی غیر زنده ممکن است، و تفاوتی بین کروموزوم‌های باکتری و انسان وجود ندارد مگر تفاوت بین اندازه یک ساختمان کوچک و دیگری بزرگ‌تر، که مواد اولیه ساختمان‌شان یکی است.
(احمد الحسن- توهم بی خدایی- ص68)
نتیجه گیری: هرچند بر اساس مطالب بالا، نزاع ویروس ساده با موجود باهوش، سخت مینماید، هوش در آینده نزدیک خواهد توانست هر طور بخواهد ویروس ها را سازمان دهد. شکی نیست بسیاری ویروس ها می توانند با نابود کردن موجودات زیان بار مانند سوسک و ... برای انسان بسیار مفید باشند. قدرت دستکاری ساختار ژنتیکی و ویروس ها امروز در نبردی سنگین با ویروس های بیماری زا در اختیار انسان هست و میتواند از آن به بهترین شکل بهره ببرد یا مانند همه توانایی های دیگر انسان- اگر کاربرد متوازن آن لحاظ نشود- میتواند در کنار فواید اندک، زیان های بسیاری را بر انسان وارد کند.
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
نوروز یا روز پایانیهوش فوق العاده، هر فرد اسارتباط هوش ساختار مغز و ژدانش بی نهایتبلندی در ذهن ما درک بلندیرفتار اجتماعی انسان، حاصواکنش به حس جدیدفساد اقتصادی سیتماتیک درگیرنده باید سازگار با پیبرخی توصیه ها برای واکسیزبان، نشان دهنده ی سخنگو تکینگیشبکیه های مصنوعیمولکول ضد پیریآزمون تجربی، راهی برای رمغز و اخلاقتشویق خواندن به کودکانایا تکامل هدفمند استحس و ادراک قسمت 75چگونه هوشیاری خود را توسهوش مصنوعی از عروسک بازی از مخالفت بشنوداروی فامپیریدین یا نورلبه خودت مغرور نشورویا تخیل یا واقعیتواکسنی با تاثیر دوگانه اقانون گذاری و تکاملپلاسمای غالببزرگترین درد از درون است سلول های بدن تو پیر نیستنتکامل زبان انسان از پیشیضرورت زدودن افکارمیدازولام در درمان تشنج آغاز مبهم آفرینشمغز بیش از آنچه تصور میشوتعذیه ی ذهناپی ژنتیکحس و ادراک قسمت هشتاد و شنگاه حقیقی نگاه به درون اهوش مصنوعی از عروسک بازی از تلسکوپ گالیله تا تلسکداروی ضد چاقیبیماری وسواسروش مقابله مغز با محدودییک آلل ژنتیکی که از نئاندقطار پیشرفتپیوندی که فراتر از امکانتفاوت ها را به رسمیت بشناسندرم سردرد به دلیل افت فتاثیر نگاه ناظر هوشیار بعقلانیت بدون تغییرماجرای جهل مقدسالکترودهای کاشتنینفرت، اسیب به خود استجنگ و تصور از جنگابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت سی و ششمنباید صبر کرد آتش را بعد هوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تدر والنتاین کتاب بدید همبیندیشریسدیپلام تنها داروی تایژنها ، مغز و ارادهلزوم عدم وابستگی به گوگل پروژه ی ژنوم انسانیتلاش هایی در بیماران قطع سیاره ی ابلهانتاثیر گیاه خواری بر رشد وعوامل ایجاد لغت انسانی و محدودیت چقدر موثر استامگا سه عامل مهم سلامتنقش انتخاب از طرف محیط، نجهان های بسیار دیگرابزار بقا از نخستین همانخم شدن فضا-زمانچرا مغزهای ما ارتقا یافت هوش عاطفی در زنان بیشتر ااز تکینگی تا مغز از مغز تبا طبیعت بازی نکنرادیوی مغز و تنظیم فرکانکمردرد با پوشیدن کفش مناسایه را اصالت دادن، جز فرمنابع انرژی از نفت و گاز آملودیپین داروی ضد فشار تنفس بدون اکسیژنتاثیر دوپامین و سروتونینعصب حقوق نورولوومرکز حافظه کجاستانسان قدیم در شبه جزیره عجهان شگفت انگیزنقش سجده بر عملکرد مغزابزارهای پیشرفته ارتباط خار و گلنسبت ها در کیهاندرمان سرگیجه بدون داروهیچگاه از فشار و شکست نتراز تکامل تا مغز، از مغز تبحتی علمی درباره تمایل بزمان و مکان، ابعاد کیهان کوری گذرای ناشی از موبایتو انسانی و انسان، شایستسرنوشتمنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا فراموشی حتمی استتاثیر درجه حرارت بر عملکمسمومیت دانش آموزان بی گجایی خالی نیستچند جهانیهم نوع خواری در میان پیشیاثرات مفید روزه داریدفاع در برابر تغییر ساختاستفاده از انرژی خلادرک عمیق در حیواناتهستي مادي ای که ما کوچکترفلج نخاعی با الکترودهای کاربرد روباتهای ريز، در بخش های تنظیمی ژنومزندگی زودگذرتومورهای نخاعیشلیک فراموشیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآیا آگاهی پس از مرگ از بیمسئولیت جدیدتاریکی و نوراولین مورد PML به دنبال تکحقیقت اشیانون و القلمهمانند سازی در انساناختلالات صحبت کردن در اندولت یا گروهکاصلاح خطا با رفتن بر مسیردستورالعمل مرکز کنترل بیویتامین بی 12 در درمان دردفروتنی معرفتیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوبرای خودآگاه بودن تو بایزبان متغیرتوپیراماتشگفت انگیز بودن کیهانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآیا رژیم غذایی گیاهی سلامعادله ها فقط بخش خسته کنتری فلوپرازینایمپلانت مغزی کمک میکند حافظه و اطلاعات در کجاست حافظه و اطلاعات در کجاست نورالژیهوش مصنوعی می تواند بر احارتباط پیوسته ی جهاندانشمندان موفق به بازگردبلوغ چیسترقیبی قدرتمند در برابر مواکسن های شرکت فایزر آمرفشار و قدرتگالکانزوماب، دارویی جدیبرخی درمان های Spinal Muscular Atزبان، وسیله شناسایی محیطتکامل فردی یا اجتماعیشباهت مغز و کیهانمولتیپل اسکلروز در زنان آزمون ذهنی گربه ی شرودینمغز و اخلاقتشخیص ژنتیکی آتروفی های ایجاد احساساتحس و ادراک قسمت 78چگونه واکسن کرونا را توزهوش مصنوعی از عروسک بازی از نخستین همانند سازها تداروی لیراگلوتیدبه دنبال رستگاری باشرویا حقی از طرف خداوابستگی یعنی قلادهقانون جنگلپمبرولیزوماب در بیماری چبسیاری از مجرمان، خودشانسلول عصبی شاهکار انطباق تکامل ساختار رگهای مغزی ضرب المثل یونانیمکان زمان یا حافظه زمانإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمغز برای فراموشی بیشتر کتغییر الگوی رشد مغزی با زابتدا سخت ترین استحس و ادراک قسمت پنجمنگاه دوبارههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکنیکی تا مغز از مغز تداروی ضد تشنج با قابليت تبیماری کروتز فیلد جاکوبروش های صرفه جویی در ایجایک جهش ممکن است ذهن انسانلمس کوانتومیپیوستگی همه ی اجزای جهانتفاوت های بین زن و مرد فقسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر نگاه و مشاهده ناظر عقیده ی بی عملماجرای عجیب گالیلهالگو نداشتیمچقدر به چشم اعتماد کنیمجنگ داده هاابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت سیزدهمنبرو و انرژی مداومهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکینگی تا مغز از مغز تدر یک فراکتال هر نقطه مرکبیهوش کردن در جراحی و بیمریشه های مشترک همه ی موجوژنهای مشترک بین انسان و ومقاومت به عوارض فشار خون پروانه ی آسمانیتلاشی برای درمان قطع نخاسیاره ابلهانتاثیر گیاه خواری بر رشد وعواملی که برای ظهور لغت امحدودیت های حافظه و حافظامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنقش اتصالات بین سلولهای جهان هایی در جهان دیگرابزار بقای موجود زنده از خونریزی مغز در سندرم کووچرا ویروس کرونای دلتا وادرمان ژنتیکی برای نوآوریهوش عاطفی در زنان بیشتر ااز تکینگی تا مغز از مغز تبالاترین هدف از دولتراز تغییرکنفرانس تشنج هتل کوثر اصساخت شبکه عصبی مصنوعی با منابع انرژی از نفت و گاز آموزش نوین زبانتنها مانع در زندگی موارد تاثیر دپاکین بر بیماری معضلانی که طی سخن گفتن چقدمرکز حافظه کجاستانسان میوه ی تکاملجهانی که نه با یک رخداد و نقش غذاها و موجودات درياابزارهای بقا از نخستین هخارق العاده و استثنایی بنسبت طلایی، نشانه ای به سدرمان سرطان با امواج صوتهیپرپاراتیروئیدیسماز تکامل تا مغز، از مغز تبحث درباره پیدایش و منشا زمان و گذر آن سریع استتو با همه چیز در پیوندیسریع دویدن مهم نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا ممکن است موش کور بی متاثیر درجه حرارت بر عملکجاذبهچند جهانیهمه چیز موج استاثرات مضر ماری جوانادقیق ترین تصاویر از مغز ااستفاده از سلول های بنیادرگیری قلب در بیماری ویرهستی ما پس از شروعی چگال فلج بل، فلجی ترسناک که آنکاش شرف اجباری بود یا حتیبخش بزرگی حس و ادراک ما ازندگی سلول در بدن، جدای اتومورهای ستون فقراتشلیک فراموشیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآیا امکان بازسازی اندامهمسئولیت در برابر محیط زیتاریکی خواهد ترسیداولین مورد پیوند سر در انحقیقت تنها چیزی است که شانوآوری ای شگفت انگیز دانهمجوشی هسته ای، انرژِی باختلالات عضلانی ژنتیکدوچرخه سواری ورزشی سبک و اصول انجام برخی نرمش ها ددغدغه نتیجه ی نادانی استویتامین بی هفدهفروتنی و غرورکشف جدید تلسکوپ جیمز وببرای رشد، باید از مسیر خطزبان مشترک ژنتیکی موجوداتوانایی مغز و دیگر اجزای شگفت زده و حیران باشمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآیا رژیم غذایی گیاهی سلامعجزه های هر روزهتری فلوپرازینایمپلانت نخاعی میتواند دایمان به رویاحافظه و اطلاعات در کجاستنوسانات کوانتومی منبع ماهوش مصنوعی و کشف زبان هایارتباط انسانی، محدود به دانشمندان نورون مصنوعی سبلعیدن ستاره توسط سیاهچارموزی از نخستین تمدن بشرواکسن کووید 19 چیزهایی که فضای قلب منبع نبوغ استگام کوچک ولی تاثیرگذاربرخی روش های تربیتی کودکسفر فقط مادی نیستتکامل مادی تا ابزار هوشمشباهت مغز با کیهان مادیمواد کوانتومی جدید، ممکنآزمون ذهنی گربه شرودینگرمغز و سیر تکامل ان دلیلی تشخیص آلزایمر سالها قبل ایران بزرگحس و ادراک قسمت 82چگونه آن شکری که می خوریمهوش مصنوعی از عروسک بازی از نخستین همانند سازها تداروی تشنجی دربارداریبه زودی شبکه مغزی به جای رویاها از مغز است یا ناخوواسطه ها د رمسیر ایجاد مغقانون جنگلپنج اکتشاف شگفت آور در موبسیاری از بیماری های جدیسلولهای ایمنی القا کنندهتکامل شناخت انسان با کشفضررهای مصرف شکر و قند بر مکانیک کوانتومی بی معنی افت فشار خون ناگهانی در ومغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تغییر دیگران یا تغییر خوابتدایی که در ذهن دانشمنحس و ادراک قسمت پنجاهنگاهی بر قدرت بینایی دراهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز و از مغز داروی ضد تشنج با قابليت تبیماری گیلن باره و بیمارروش هایی برای جلوگیری از یک رژیم غذایی جدید، می تولوب فرونتال یا پیشانی مغپیام های ناشناخته بر مغز تفاوت های تکاملی در مغز وسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر نگاه انسان بر رفتاعلم و ادراک فقط مشاهده ی ماده ی تاریکالگو و عادت را بشکن و در انقش قهوه در سلامتیجنبه های موجی واقعیتابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت ششمچت جی پی تیهوش احساسیاز تکینگی تا مغز از مغز تدر کمتر از چند ماه سوش جدبیهوشی در بیماران دچار اریشه های مشترک حیاتژنهای هوش ، کدامندمقایسه رقابت و همکاریپرواز از نیویورک تا لوس آتلاشی تازه برای گشودن معتاثیر گیاه خواری بر رشد وعوارض ازدواج و بچه دار شدمخچه فراتر از حفظ تعادلانفجار و توقف تکاملی نشانقش تیروئید در تکامل مغزجهان یکپارچهابزار بقای موجود زنده از خواندن ، یکی از شستشو دهنچرا پس از بیدار شدن از خودرمان پوکی استخوانهوشمندی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تباهوش ترین و با کیفیت تریراست دستی و چپ دستیکنگره بین المللی سردرد دساخت شبکه عصبی با الفبای منابع انرژی از نفت و گاز آمارهای ارائه شده در سطح تنها در برابر جهانتاثیر داروهای ضد التهاب غم بی پایانمرکز خنده در کجای مغز استانسان ها می توانند میدان جهانی که از یک منبع، تغذینقش غذاها و موجودات درياابزارهای بقا ازنخستین همخبر مهم تلسکوپ هابلنشانه های گذشته در کیهان درمانهای بیماری پارکینسهاوکينگ پیش از مرگش رسالاز تکامل تا مغز، از مغز تبحثي درباره هوش و تفاوتهزمان و صبرتو با باورهایت کنترل میشسریعترین کامپیوتر موجودمنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا ما کالا هستیمتاثیر درجه حرارت بر عملکجاذبه و نقش آن در شکلگیریچند جهانی و علمهمه چیز و هیچ چیزاجزای پر سلولی بدن انسان دل به دریا بزناستفاده از سلول های بنیادرگیری مغز در بیماری کویو هر کس تقوای خدا پیشه کنفلج خوابکتاب گران و پرهزینه شد ولبخش بزرگتر کیهان ناشناختزندگی، مدیریت انرژیتوهم فضای خالیشنا در ابهای گرم جنوب نیامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآیا انسان با مغز بزرگش اخمستند جهان متصلتاریخ همه چیز را ثبت کردهاولین هیبرید بین انسان و حقیقت خواب و رویانوار مغز مشاهده ی غیر مستهمراه سختی، اسانی هستاختراع جدید اینترنت کواندورترین نقطه ی قابل مشاهاصول توسعه ی یک ذهن کاملذهن ما از در هم شکستن منبویتامین دی گنجینه ای بزرفرگشت و تکامل تصادفی محض کشتن عقیده ممکن نیستبرای زندگی سالم، یافتن تزبان چهار حرفی حیات زمینتوازن مهمتر از فعالیت زیشگفتی های نقشه ی ژنتیکیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآیا راهی برای رفع کم آبی معجزه ی چشمترک امروزترکیب آمار و ژنتیکاین پیوند نه با مغز بلکه حافظه ی هوش مصنوعینوشیدن چای برای مغز مفید هوش مصنوعی یا حماقت طبیعارتباط از بالا به پایین مدانشمندان یک فرضیه رادیکبنی عباس، ننگی بر تاریخرمز و رازهای ارتباط غیر کواکسن کرونا و گشودن پنجرقفس ذهنگامی در درمان بیماریهای برخی سلولهای عصبی در تلاسفر نامه سفر به بم و جنوب تکامل مداومشباهت کیهان و مغزموجود بی مغزی که می تواندآزادی عقیده، آرمانی که تمغز کوانتومیتصویر خورشید یا خود خورشایرادهای موجود در خلقت بحس و ادراک قسمت 87چگونه انتظارات بر ادراک هوش مصنوعی از عروسک بازی از نخستین همانند سازها تداروی جدید ALSبه زیر پای خود نگاه نکن برویاهای پر رمز و حیرتی دروبینار اساتید نورولوژی دقانونمندی و محدودیت عالمپول و شادیبسیاری از بیماری های جدیسلولهای بنیادی مصنوعی درتکامل، نتیجه ی برنامه ریضررهای شکر بر سلامت مغزمکانیزمهای دفاعی در برابافت هوشیاری به دنبال کاهمغز بزرگ چالش است یا منفعتغییر دادن ژنها آیا روزی ابتذال با شعار دینحس و ادراک قسمت پنجاه و ینگاهی بر توانایی اجزاي بهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تداروی ضد تشنج توپیراماتبیماری آلزایمر، استیل کوروش هایی ساده برای کاهش ایکی از علل محدودیت مغز املوتیراستامپیدایش زبانتفاوت های زبانی سرمنشا تسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر نگاه انسان بر رفتاعلم و روحماده ی خالیالگوی بنیادین و هوشیارینقش مهاجرت در توسعه نسل اجنسیت و تفاوت های بیناییابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت شصت و هشتچت جی پی تیهوش احساسیاز تکینگی تا مغز از مغز تدر آرزوهایت مداومت داشتهبیوگرافیرژیم های غذایی و نقش مهم ژنهای حاکم بر انسان و انسمقابله ی منطقی با اعتراضپروتئین های ساده ی ابتداتلاشی جدید در درمان ام استاثیر گیاه خواری بر رشد وعید نوروز مبارکمخچه ، فراتر از حفظ تعادلانقراض را انتخاب نکنیدنقش حفاظتی مولکول جدید دجهان یکپارچهابزار بقای موجود زنده از خواب سالم عامل سلامتیچرا ارتعاش بسیار مهم استدرمان پوکی استخوانهوشیاری و وجوداز تکینگی تا مغز- از مغز باور و کیهان شناسیرجزخوانی هایی که امروز بکنگره بین المللی سردرد دساختن آیندهمنابع انرژی از نفت و گاز آن چیزی که ما جریان زمان تنهاییتاثیر داروی ضد تشنج سدیم غم بی پایانمرگ چیستانسان یک کتابخانه استجهانی در ذهننقش غذاها و موجودات درياابزارهای بقای موجود زندهخدا موجود استنشانه های پروردگار در جهدرها بسته نیستهاوکينگ پیش از مرگش رسالاز تکامل تا مغز، از مغز تکی غایب شدی تا نیازمند دلبحثی جالب درباره محدودیتزمان واقعیت است یا توهمتو باید نیکان را به دست بسرگیجه از شایعترین اختلامنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا ما تنها موجودات زنده تاثیر درجه حرارت بر عملکجبران از دست رفته هاچند روش ساده برای موفقیتهمه چیز کهنه میشوداجزایی ناشناخته در شکل گدلایلی که نشان میدهد ما باستفاده از سلول های بنیادرگیری مغز در بیماران مبوفور و فراوانیفلج خواب چیستکتاب زیست شناسی باوربخش دیگری در وجود انسان هزندان ذهنیتوهم فضای خالی یا توهم فضشناخت و معرفت، و نقش آن دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآیا احتمال دارد رویا از آمشکل از کجاستتازه های اسکیزوفرنی(جنواولین تصویر در تاریخ از سحقیقت در علم، هرگز نهایی نوار مغز ترجمه رخدادهای همراهی نوعی سردرد میگرنیادامه بحث تکامل چشمديدن با چشم بسته در خواب اصول سلامت کمرذهن چند جانبه نیازمند نگویروس مصنوعیفراموش کارها باهوش تر هسگل خاردار، زیباستبرخی ملاحظات در تشنج های زبان نیاز تکاملی استتوسعه هوش مصنوعی قادر اسشگفتی های زنبور عسلمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآیاما مقهور قوانین فیزیکمعجزه ی علممعجزه ی علم در کنترل کرونترکیب حیوان و انساناین اندوه چیستحافظه انسان و حافظه ی هوشنوعی سکته مغزی ، وحشتناک هوش مصنوعی گوگل به کمک تشارتباط بین هوش طبیعی و هودانشمندان ژنی از مغز انسبه قفس های سیاهت ننازرمز پیشرفت تواضع است نه طواکسن کرونا از حقیقت تاتقفس را بشکنگامی در درمان بیماریهای برخی سيناپسها طی تکامل و سفر به مریخ در 39 روزتکامل چشمشباهت زیاد بین سلول هاي عموجودات مقهور ژنها هستندآزار دیگری، آزار خود استمغز آیندگان چگونه است ؟تصویر در هم تنیدگی کوانتایستادن در برابر آزادی بحس و ادراک قسمت چهلچگونه به سطح بالایی از هوهوش مصنوعی از عروسک بازی از نخستین همانند سازها تداروی جدید s3 در درمان ام به سخن توجه کن نه گویندهرویای شفافوجود قبل از ناظر هوشمندقارچ بی مغز در خدمت موجودپول و عقیدهبشکه ای که ته نداره پر نمسلام تا روشناییتکثیر سلول در برابر توقف طلوع و حقیقتما انسانها چه اندازه نزدافتخار انسانمغز بزرگ چالشهای پیش روتغییر زودتر اتصالات مغزیابداع دی ان ای بزرگترین دحس و ادراک قسمت پنجاه و دنگاهت را بلند کنهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تدارویی خلط آوربیماری الزایمرروش جدید تولید برقیافته های نوین علوم پرده لوزالمعده(پانکراس)مصنوعپیر شدن حتمی نیستتفاوت ایستایی و تکاپوسوخت هیدروژنی پاکتاثیر ویتامین دی بر بیماعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهماده ای ضد التهابیالگوبرداری از طبیعتنقش میدان مغناطیسی زمین جنسیت و تفاوت های بیناییابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت شصت و دونتایج نادانی و جهلهوش در طبیعتاز تکینگی تا مغز از مغز تدر آسمان هدیه های نادیدنبیوگرافیرژیم های غذایی و نقش مهم کفش و کتابسیاره ابلهانمقابله با کرونا با علم اسپروتز چشمتمایل زیاد به خوردن بستنتاثیر گیاه خواری بر رشد وعامل کلیدی در کنترل کارآمخچه ابزاري که وظیفه آن فانواع سکته های مغزینقش حیاتی تلومر دی ان آ دجهان کنونی و مغز بزرگتریابزار بقای موجود زنده از خواب سالم عامل سلامتی و یچرا بیماری های تخریبی مغدرمان ام اس(مولتیپل اسکلهوشیاری و افسردگیاز تکینگی تا مغز- از مغز باید از انسان ترسیدرحم مصنوعیکنترل همجوشی هسته ای با هساختار فراکتال وجود و ذهمنابع انرژی از نفت و گاز آنچه ناشناخته است باید شتنهایی رمز نوآوری استتاثیر درجه حرارت بر مغزغیرقابل دیدن کردن مادهمرگ و میر پنهانجهان، تصادفی نیستنقش غذاها در کاهش دردهای ابزارهای بقای از نخستین خدا نور آسمان ها و زمین انظام مثبت زندگیدرهای اسرارآمیز و پوشیدههدف یکسان و مسیرهای مختلاز تکامل تا مغز، از مغز تکیهان خود را طراحی میکندبحثی در مورد نقش ویتامين زمان پلانکتو تغییر و تحولیسرگردانیمنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا مغز تا بزرگسالی توسعتاثیر درجه حرارت بر عملکجدا کردن ناخالصی هاچندین ماده غذایی که ماننهمه چیز در زمان مناسباحیای بینایی نسبی یک بیمدنیای شگفت انگیز کوانتوماستفاده از سلول های بنیادرگیری مغزی در سندرم کوووقاحت و تمسخر دیگرانفلج دوطرفه عصب 6 چشمکتاب طبیعت در قالب هندسهبخشیدن دیگران یعنی آرامشزونیسومایدتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)شناخت حقیقت یا آرزوهای گمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآیا احتمال دارد رویا از آمشکلات نخاعیتازه های بیماری پارکینسواولین دارو برای آتاکسی فحقیقت راستین انسان علم بنوار مغز در فراموشی هاهندسه ی پایه ایاداراوون تنها داروی تاییدی متیل فومارات(زادیوا)(اضطراب و ترسذهن هوشیار در پس ماده ی مویرایش DNA جنین انسان، برفراموشی همیشه هم بد نیستگل درون گلدانبرخی مرزهای اخلاق و علوم زبان و کلمه حتی برای کسانتوسعه برخی شغل ها با هوش شانس یا نتیجه ی تلاشمنبع هوشیاری در کجاست؟ قآب زندگی است قسمت چهارمشانس یا تلاشمنبع هوشیاری در کجاست؟(قآب زندگی است قسمت هفتممعجزه در هر لحظه زندگیترازودوناین ایده که ذرات سیاهچالحباب های کیهانی تو در تونیکولا تسلاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشارتباط شگفت مغز انسان و فدانشمندان پاسخ کوانتومی به مغز خزندگان خودت اجازرمز بقای جهش ژنتیکیواکسن کرونا ساخته شده توقله سقوطگاهی لازم است برای فهم و برداشت مغز ما از گذر زمانسفر تجهیزات ناسا به مریخ تکامل و ارتقای نگاه تا عمشباهت زیاد بین سلول هاي عموسیقی نوآسيب میکروواسکولاریا آسمغز انسان ایا طبیعتا تماتصویر زیبا از سلولاکنون را با همه ی نقص هایحس و ادراک قسمت چهل و هفتچگونه باغبانی باعث کاهش هوش مصنوعی از عروسک بازی از نشانه ها و آثار درک شدداروی جدید میاستنی گراویبوزون هیگز چیستروان سالموراپامیل در بارداریقبل از آغازپوست ساعتی مستقل از مغز دبشریت از یک پدر و مادر نیسلاح و راهزنیتأثیر نیکوتین سیگار بر مطلای سیاهما انسانها چه اندازه نزدافراد آغاز حرکت خودشان رمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتغییر عمودی سر انسان از پابزار هوش در حال ارتقا ازحس و ادراک قسمت پنجاه و سچالش هوشیاری و اینکه چرا هوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تداستانها و مفاهیمی اشتبابیماری ای شبیه آلزایمر و روش صحبت کردن در حال تکامیاد گرفتن مداوملیروپریم داروی ترکیبی ضدپیشینیان انسان از هفت میتفاوت ارباب و رهبر حقیقیسودمندی موجودات ابزی بر تاثیر ویروس کرونا بر مغز علم به ما کمک میکند تا موماده، چیزی نیستالتهاب شریان تمپورالنقش محیط زندگی و مهاجرت دجهل مقدسابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت شصت و ششنجات در راستگوییهوش عاطفی قسمت 11از تکینگی تا مغز از مغز تدر آستانه ی موج پنجم کوویبیان ژن های اسکیزوفرنی درژیم ضد التهابیکل اقیانوس در یک ذرهسیر آفرینش از روح تا مغز ملاحظه های اخلاقی دربارهپروتز عصبی برای تکلمتمدن قدیمی ای در جنوب ایرتاثیر گیاه خواری بر رشد وعادت همیشه خوب نیستمخچه تاثیر گذار بر حافظهانگشت ماشه اینقش خرچنگ های نعل اسبی درجهان کاملی در اطراف ما پرابزار بقای موجود زنده از خواب عامل دسته بندی و حفطچرا حیوانات سخن نمی گویندرمان تومورهای مغزی با اهوشیاری کوانتومیاز تکینگی تا مغز- از مغزتبابا زود بیارحم مصنوعیکنترل جاذبهساختار شبکه های مغزی ثابمنابع انرژی از نفت و گاز آنچه واقعیت تصور میکنیم تنبیه چقدر موثر استتاثیر درجه حرارت بر عملکغرور و علممرگ و میر بسیار بالای ناشجهش های ژنتیکی مفید در سانقشه مغزی هر فرد منحصر بهابزارهای دفاعی و بقای موخدا بخشنده است پس تو هم بنظریه ی تکامل در درمان بیدروغ نگو به خصوص به خودتهدف یکسان، در مسیرهای متاز روده تا مغزکیهانِ هوشیارِ در حال یابحثی در مورد نقش کلسیم و زمان به چه دلیل ایجاد میشتو جهانی هستی که خودش را سربازان ما محققا غلبه می منبع هوشیاری کجاست قسمت آیا همه جنایت ها نتیجه بیتاثیر درجه حرارت بر عملکانسان باشجدایی خطای حسی استچندجهانیهمه چیز در زمان کنونی استاحیای بینایی نسبی یک بیمدنیایی پر از سیاهچاله استیفن هاوکینگ در مورد هدرگیری مغزی در سندرم کوووقت نهيب هاي غير علمي گذشفناوری هوش مصنوعی نحوه خکتاب، سفری به تاریخبخشش، عقلانی یا غیر عاقلزونا به وسیله ویروس ابله توهم چیستشناخت درون، شناخت بیرون؛منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآیا برای تولید مثل همیشه مشکلات بین دو همسر و برخیتازه های درمان ام اساولین دروغحقیقت غیر فیزیکینوار مغز در تشخیص بیماری هندسه ی رایج کیهانادب برخورد با دیگراندین اجباریاطلاع رسانی اینترنتیذهن تو همیشه به چیزی اعتقویشن پروفراموشی و مسیر روحانیگل زندگیبرخی نکات از گاید لاین پرزبان و بیان نتیجه ساختماتوصیه های سازمان بهداشت شاهکار قرنمنبع خواب و رویاآب زندگی است قسمت اولمعرفت و شناختتراشه ی هوش مصنوعی در مغزاین ابتدای تناقض هاستحباب هایی تو در تونیاز به آموزش مجازی دیجیهوش مصنوعی الفاگوارتباط شگفت انگیز مغز اندانشمندان اولین سلول مصنبه نقاش بنگررمز جهانواکسن آلزایمرقلب های سادهگاهی مغز بزرگ چالش استبررسي علل احتمالي تغيير سفر دشوار اکتشافتکامل و ریشه ی مشترک خلقتشجاعت و ترسموسیقی هنر مایع استآسیب ها ناشی از آلودگی هومغز انسان برای ایجاد تمدتصویر زیبای اصفهاناکوییفلکسحس و ادراک قسمت چهل و هشتچگونه تکامل مغزهای کنونیهوش مصنوعی از عروسک بازی از نظر علم اعصاب یا نرووسداروی جدید آلزایمربوزون هیگز جهان را از متلروبات ها قول میدهندورزش هوازی مرتب خیلی به ققبل از انفجار بزرگپوشاندن خود از نوربعد پنجمسلسله مباحث هوش مصنوعیتأثیر نگاه انسان بر رفتاطوفان فقر و گرسنگی و بی سما اکنون میدانیم فضا خالافراد بی دلیل دوستدار تو مغز بزرگترین مصرف کننده تغییرات منطقه بویایی مغزابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت پنجاه و شچالش هوشیاری و اینکه چرا هوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تدخالت در ساختار ژنهابیماری ای شبیه ام اس مولتروشهای نو در درمان دیسک بیاد بگیر فراموش کنیلیس دگرامفتامین یا ویاسپیشرفت های جدید علوم اعصتفاوتهای جنسیتی راهی براسی و سه پل اصفهانتاثیر ژنها بر اختلالات خعلم بدون توقفماده، چیزی بیش از یک خلا امواجی که به وسیله ی ماشینقش نگاه از پایین یا نگاهجهان فراکتالابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک سی و هفتمنخاع ما تا پایین ستون فقرهوش عاطفی قسمت نهماز تکینگی تا مغز از مغز تدر درمان بیماری مولتیپل بیان حقیقترژیم غذایی حاوی تخم مرغ وکلمات بلند نه صدای بلندسیستم تعادلی بدنملاحظات بیهوشی قبل از جرپرورش مغز مینیاتوری انساتمدن پیشرفته ی پیشینیانتاثیر گیاه خواری بر رشد وعادت کن خوب حرف بزنیمدل همه جانبه نگر ژنرالیانگشت نگاری مغز نشان میدنقش داروهاي مختلف معروف جهان پیوستهابزار بقای موجود زنده از خودآگاهی و هوشیاريچرا حجم مغز گونه انسان دردرمان تشنجهوشیاری سنتی یا هوشیاری از تکینگی تا مغز، از مغز باد و موجرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرکندر در بیماریهای التهابسادیسم یا لذت از آزار دادمنابع انرژی از نفت و گاز آنچه حس می کنیم، نتیجه ی تهدیدهای هوش مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکغربال در زندگیمرگ و سوال از قاتلجهش های ژنتیکی غیر تصادفنقشه های مغزی جدید با جزیابعاد و نیازهای تکاملیخدای رنگین کماننظریه ی تکامل در درمان بیدریای خداهدف از تکامل مغزکیست هیداتید مغزبحثی در مورد حقیقت فضا و زمان شگفت انگیزتو جدای از کیهان نیستیسردرد میگرنمنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا هوش مصنوعی می تواند نتاثیر درجه حرارت بر عملکانسان جدید از چه زمانی پاجریان انرژی در سیستم های نه به اعدامهمه چیز، ثبت می شوداحساس گذر سریعتر زماندنیا، هیچ استاستیفن هاوکینگ در تفسیر درگیری اعصاب به علت میتووقتی فهمیدی خطا کردی برگفیلمی بسیار جالب از تغییکتابخانهبدون پیر فلکزیباترین چیز در پیر شدنتوهم و خیالشناسایی تاریخچه ی تکاملیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمشکلات روانپزشکی پس از ستبدیل پلاستیک به کربن و ساولین سلول مصنوعیحقیقت غیر قابل شناختنوار مغزی روشی مهم در تشخهندسه بنیادینادراک ما درک ارتعاشی است دین، اجباری نیستاطلاعات حسی ما از جهان، چذهن خود را مشغول هماهنگیواقعیت فیزیکی، تابعی از فرایند پیچیده ی خونرسانیگلوله ی ساچمه ایبرخی نرمش ها برای زانوزبان و بیان، در سایه پیشرتوصیه های غیر دارویی در سزبان و تکلم برخی بیماریهتوصیه هایی در مصرف ماهیشاهکار شش گوشمنتظر نمان چیزی نور را بهآب زندگی است قسمت دوممغز فکر میکند مرگ برای دیتراشه ی بیولوژِیکاینکه به خاطرخودت زندگی حد و مرزها توهم ذهن ماستچیز جدید را بپذیرهوش مصنوعی از عروسک های بارتباط شگفت انگیز مغز اندانشمندان تغییر میدان مغبه نقاش بنگررمز جهان خاصیت فراکتالواکسن ایرانی کرونا تولیدقلب و عقلگذر زمان کاملا وابسته به بررسی و اپروچ جدید بر بیمسفرنامه سفر به بم و جنوب تکامل ابزار هوش ، راه پر شرکت نورالینک ویدیویی ازمیهمانهای ناخوانده عامل آسیب روانی شبکه های اجتممغز انسان برای شادمانی طتصویربرداری فضاپیمای آماکسی توسین و تکامل پیش احس و ادراک قسمت چهل و دومچگونه جمعیت های بزرگ شکل هوش مصنوعی از عروسک بازی از نظر علم اعصاب اراده آزداروی جدید ای ال اسبی نهایت در میان مرزهاروبات های ریز در درمان بیورزش هوازی ، بهترین تمریقبرستان ها با بوی شجاعتپیموزایدبعد از کروناسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتئوری تکامل امروز در درمطوفان زیباییما از اینجا نخواهیم رفتافزایش قدرت ادراکات و حسمغز حریص برای خون، کلید تتغییرات آب و هوایی که به ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیست و چهچالش هوشیاری و اینکه چرا هوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تدر مانهای کمر دردبیماری اسپینال ماسکولار روشهای شناسایی قدرت شنوایادگیری مهارت های جدید دلا اکراه فی الدینپیشرفت در عقل است یا ظواهتقلید مرحله ای نسبتا پیشسیلی محکم محیط زیست بر انتاثیر کلام در آیات کلام بعلم در حال توسعهماست مالیامیوتروفیک لترال اسکلرونقش نظام غذایی در تکامل مجهان قابل مشاهده بخش کوچابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک- قسمت پنجاه و نخستین تمدن بشریهوش عاطفی قسمت هفتماز تکینگی تا مغز از مغز تدر سال حدود 7 میلیون نفر بیداری و خواب کدام بهتر ارژیم غذایی ضد التهابیکلوزاپین داروی ضد جنونسیستم دفاعی بدن علیه مغز ممانتین یا آلزیکسا یا ابپرکاری تیروئیدتمدن بشری و مغز اخلاقیتاثیر گیاه خواری بر رشد وعادت کردن به نعمتمدل هولوگرافیک ژنرالیزهانتقال ماده و انرژینقش درختان در تکاملجهان پیوستهابزار بقای موجود زنده از خودآگاهی و هوشیاريچرا خشونت و تعصبدرمان جدید ALSهوش، ژنتیکی است یا محیطیاز تکینگی تا مغز، از مغز باد غرور و سر پر از نخوت ورساناها و ابر رساناها و عکوچ از محیط نامناسبسازگاری با محیط بین اجزامنابع انرژی از نفت و گاز آنها نمیخواهند دیگران راتو یک معجزه ایتاثیر درجه حرارت بر عملکمقالاتمرگ انتقال است یا نابود شجهش تمدنی عجیب و شگفت انسنقشه با واقعیت متفاوت اسابعاد اضافه ی کیهانخدایی که ساخته ی ذهن بشر نظریه ی تکامل در درمان بیدرک فرد دیگر و رفتارهای اهدف از خلقت رسیدن به ابزاکیست کلوئید بطن سومبحثی در مورد عملکرد لوب فزنان باهوش ترتو دی ان ای خاص ميتوکندريسردرد میگرن در کودکانمنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا هوش مصنوعی زندگی بشرتاثیر رو ح و روان بر جسمانسان خطرناکترین موجودجریان انرژی در سیستم های نه به اعدامهمه ی سردردها بی خطر نیستاحساسات کاذبدندان ها را مسواک بزنید تاستخوان های کشف شده، ممکدرختان چگونه بر تشکیل ابوقتی پر از گل شدی خودت را فیروز نادریکجای مغز مسئول پردازش تجبدون زمان، ماده ای وجود نزیباترین چیز در افزایش ستوهم وجودشناسایی سلول های ایمنی امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآیا تکامل و تغییرات ژنتیمشکلات روانپزشکی در عقب تبدیل تراکت صوتی مصنوعی اوکرلیزوماب داروی جدید شحقایق ممکن و غیر ممکننوار مغز، ترجمه ی فعالیت هندسه در پایه ی همه ی واکادغام میان گونه های مختلدیوار همه اش توهم بوداطلاعاتی عمومی در مورد مذهن سالمواقعیت چند سویهفرایند تکامل و دشواری هاگلوئونبرخی نرمش های گردنزبان و شناخت حقیقت قسمت چتوضیحی ساده در مورد هوش مشاید گوشی و چشمی، آماده شمنحنی که ارتباط بین معرفآب زندگی است قسمت سوممغز قلبتربیت کودکان وظیفه ای مهاینکه خانواده ات سالم باحریص نباشچیزی منتظر شناخته شدنهوش مصنوعی از عروسک های بارتباط غیرکلامی بین انسادانشمندان روش هاي جدیدی به نادیدنی ایمان بیاوررنگ کردن، حقیقت نیستواکسن اسپایکوژنقلب یا مغزگذشته را دفن کنبررسی ژنها در تشخیص بیماسفرنامه سفر به بم و جنوب تکامل تکنولوژیشربت ضد خلطمیوتونیک دیستروفیآسیب عصب پا به دنبال اعتیمغز انسان برای شادمانی طتصور از زمان و مکاناگر فقط مردم میفهمیدند کحس و ادراک قسمت چهل و سومچگونه جمعیت های بزرگ شکل هوش مصنوعی از عروسک بازی از نظر علم اعصاب اراده آزداروی جدید برای میاستنی بی هیچ می ایی و بی هیچ میرروبات کیانورزش و میگرنقدم زدن و حرکت دید را تغیپیموزایدبعد از کروناسم زنبور ، کلیدی برای وارتئوری تکامل در پیشگیری و طولانی ترین شبما اشیا را آنطور که هستندافزایش مرگ و میر سندرم کومغز در تنهایی آسیب میبینتغییرات تکاملی سر انسان ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیست و یکچالش هوشیاری و اینکه چرا هوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تدر محل کار ارزش خودت را ببیماری اضطراب عمومیروشی برای بهبود هوش عاطفیادآوری خواب و رویالاموژین داروی ضد اوتیسم؟پیشرفت ذهن در خلاقیت استتقلید از روی طبیعتسینوریپا داروی ترکیبی ضدتاثیر کپسول نوروهرب بر نعلم راهی برای اندیشیدن اماست مالی با هوش انسانیامید نیکو داشته باش تا آننقش نظریه تکامل در شناساجهان موازی و حجاب هاابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک- قسمت بیست و پنخستین تصویر از سیاهچالههوش عاطفی قسمت یازدهاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های اسرار آمیز در آبیست تمرین ساده برای جلورژیم غذایی ضد دردکلید نزدیک و نگاه تو بر فسکوت و نیستیمن کسی در ناکسی دریافتم پرتوهای صادر شده از سیاهتمدن زیر آبتاثیر گیاه خواری بر رشد وعادت بد را ترک کنمدل هولوگرافیک تعمیم یافاندوه در دنیا استنقش ذهن و شناخت در حوادث جهان پر از چیزهای اسرار آابزار بقای موجود زنده از خودت را از اندیشه هایت حفچرا در مغز انسان، فرورفتدرمان جدید میگرن با انتی هیچ نقطه ای مرکزی تر از ااز تکینگی تا مغز، از مغز بار بزرگ ایستادن بر دو پارشته نوروایمونولوژی و نقکوچک شدن مغز از نئاندرتاستم با شعار قانون بدترین منابع انرژی از نفت و گاز آنژیوگرافی از مغزتو یک جهان در مغز خودت هستاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر ویتامین دی بر بیمامرگ تصادفیجهشهای مفید و ذکاوتی که دنقص در تشخیص هیجانات عامابعاد بالاترخسته نباشی بابانظریه ی ریسماناز سایه بگذردرک نیازمند شناخت خویش اهر چیز با هر چیز دیگر در تکاهش مرگ و میر ناشی از اببحثی درباره هوش و تفاوتهزنجیرها را ما باید پاره کتو در میانه ی جهان نیستی سردرد و علتهای آنمنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا هوش ارثی دریافتی از پتاثیر روده بر مغزانسان عامل توقف رشد مغزجریان انرژی در سیستم های نه جنگ و نه خونریزیهمیشه چشمی مراقب و نگهبااخلاق و علوم اعصابده روش موفقیتاستروژن مانند سپر زنان ددرختان اشعار زمینوقتی تو از یاد گرفتن باز فیزیک مولکولها و ذرات در کرونا چه بر سر مغز می آوربرنامه و ساختار پیچیده مزیر فشار کووید چه باید کرتوهم وجودشواهدی از نوع جدیدی از حامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآیا جنین انسان، هوشمندی مشاهده گر جدای از شیء مشاتبدیل سلولهای محافط به سايندگان چگونه خواهند دیدحل مشکلنوار عصب و عضلههندسه زبانِ زمان استادغام دو حیطه علوم مغز و دید تو همیشه محدود به مقداطلاعاتی عمومی در مورد مذهت را روی چیزهای مفید متواقعیت چیستفرایند حذف برخی اجزای مغگمان میکنی جرمی کوچکی در برخی یونها و مولکول های مفراتر از دیوارهای باورگنجینه ای به نام ویتامین برخی اثرات مضر ویتامین دزبان و شناخت حقیقت قسمت اتیوتیکسن داروی ضد جنونشاید درست نباشدمنشأ اطلاعات و آموخته ها آب، زندگی است(قسمت پنجم)مغز ما کوچکتر از نیم نقطهترجمه ای ابتدایی از اسرااینترنت بدون فیلتر ماهواحرکت چرخشی و دائمی کیهانچیزی خارج از مغزهای ما نیهوش مصنوعی از عروسک بازی ارتروز یا خوردگی و التهادانشمندان روشی برای تبدیبه هلال بنگررنگین کمانواکسن اسپایکوژن ضد کروناقلب دروازه ی ارتباطگریه ی ابر، رمز طراوت باغبررسی بیماری التهابی رودسفرنامه سفر به بم و جنوب تکامل جریان همیشگی خلقتشش مرحله تکامل چشممیگرن و پروتئین مرتبط با آسانی موفقیتمغز انسان رو به کوچک تر شتصادف یا قوانین ناشناختهاگر میدانی مصیبت بزرگتر حس و ادراک قسمت نهمچگونه حافظه را قویتر کنیهوش مصنوعی از عروسک بازی از واقعیت امروز تا حقیقتداروی جدید برای کاهش وزنبی ذهن و بی روحروح در جهانی دیگر استورزش بهترین درمان بیش فعقدرت مردمپیچیدگی های مغزمگسبعد از کرونا دلخوشی بیهوسماگلوتید داروی کاهش دهنتئوری جدید، ویران کردن گطی یکصد هزار سال اخیر هرچما به جهان های متفاوت خودافزایش سرعت پیشرفت علوم مغز را از روی امواج بشناستغذیه بر ژنها تاثیر داردابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیست و دوچالش دیدگاه های سنتی در بهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تدر چه مرحله ای از خواب ، ربیماری بیش فعالیروشی جدید در درمان قطع نخیاری خدا نزدیک استلایو دوم دکتر سید سلمان فپیشرفتی مستقل از ابزار هتقلید از طبیعتسیگار عامل افزایش مرگ ومتاثیر کپسول نوروهرب بر تعلم ساختن برج های چرخانماشین دانشامید نجاتنقش هورمون های تیروئید دجهان ما میتواند به اندازابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک- قسمت شصت و چهنخستین روبات های زنده ی جهوش عاطفی قسمت پنجماز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های بیماری آلزایمربیش از نیمی از موارد انتقراه فراری نیستکلام و زبان، گنجینه ای بسسکوت، پر از صدامن پر از تلخیمپرتوزایی از جسم سیاهتمدنی قدیمی در شمال خلیج تاثیر گیاه خواری بر رشد وعادت دادن مغز بر تفکرمدل های ریز مغز مینی بریناندوه دردی را دوا نمیکندنقش روی و منیزیم در سلامتجهان پر از چیزهای جادویی ابزار بقای موجود زنده از خودروهای هیدروژنیچرا ذرات بنیادی معمولاً درمان جدید کنترل مولتیپلهیچ چیز همیشگی نیستاز تکینگی تا مغز، از مغز بار سنین ابزار هوشمندی ارشد مغز فرایندی پیچیده اکوچکترین چیز یک معجزه اسستم، بی پاسخ نیستمنابع انرژی از نفت و گاز آنان که در قله اند هرگز ختاثیر درجه حرارت بر عملکصفحه اصلیمرگی وجود نداردجهشهای مفید و ذکاوتی که دنقطه ی رسیدن به قلهاتفاق و تصادفخطا در محاسبات چیزی کاملنظریه تکامل در درمان بیماز علم جز اندکی به شما دادرک و احساسهر جا که جات میشه، جات نیکاهش التهاب ناشی از بیمابحثی درباره هوش و تفاوتهزندگی فعال و مثبت روند آلتوقف؛ شکستسردرد تنشنمنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا هوش سریعی که بدون احستاثیر رژیم گیاه خواری بر انسانیت در هم تنیده و متصجستجوی متن و تصویر به صورچه زیاد است بر من که در ایهمیشه اطمینان تو بر خدا باخلاق پایه تکامل و فرهنگدهن، بزرگترین سرمایهاسرار آفرینش در موجدرد باسن و پا به دلیل کاهوقتی ریشه ها عمیقند از چیفیزیک و هوشیاریکریستال هابرنامه ی مسلط ژنها در اختزیرفون داروی ضد ام استوهم بی خداییشواهدی از دنیسوان(شبه نئمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآیا جهان ذهن و افکار ما ممشاهده آینده از روی مشاهتبر را بردارايا اراده آزاد توهم است یحلقه های اسرارآمیزنوار عصب و عضلههندسه، نمایشی از حقیقتارتقا و تکامل سنت آفرینش دیدن خدا در همه چیزاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نذخیره ی شگفت انگیز اطلاعواقعیت چیستفرد موفقگویید نوزده و ایمنی ساکتبرخی اختلالات عصبی مثانهزبان و شناخت حقیقت قسمت دتیک و اختلال حرکتیشایسته نیست در جیب خود قرمنشاء کوانتومی هوشیاری اآتاکسی فریدریشمغز مانند تلفن استترس و آرمان هاایندرالحس متفاوتچیزی شبیه نور تو نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی ارزش های وارونهدانش، قفل ذهن را باز میکنبه کدامین گناه کشته شدندرهبر حقیقیواکسن دیگر کرونا ساخته شقلب روباتیکگربه شرودینگر و تاثیر مشبررسی سیستم تعادلی بدن اسفرنامه سفر به بم و جنوب تکامل داروینی هنوز در حاششمین کنگره بین المللی سمیگرن سردردی ژنتیکی که بآشنا پنداریمغز انسان رو به کوچکتر شدتضادهای علمیاگر نیروی مغناطیس نباشد حس و ادراک قسمت چهارمنگاه مادی غیر علمی استهوش مصنوعی از عروسک بازی از کجا آمده ام و به کجا میداروی جدید برای ای ال اسبی شرمیروح رهاییورزش در کمر دردقدرت و شناخت حقیقتپیچیدگی های مغزی در درک زبعد از کرونا دلخوشی بیهوسندرم کووید طولانیتا 20 سال آینده مغز شما به طبیعت موجی جهانما با کمک مغز خود مختاريمافسردگی و اضطراب در بیمامغز زنان جوانتر از مغز مرثبت و دستکار ی حافظهابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیست و سوچاالش ها در تعیین منبع هوهوش مصنوعی به کمک هوش طبیاز تکینگی تا مغز از مغز تدر ناامیدی بسی امید استبیماری تی تی پیروشی جدید در درمان نابینژن همه چیز نیستلبخند بزن شاید صبح فردا زپپوگستتقویت استخوان در گرو تغذسیاهچاله هاتاثیر کپسول نوروهرب بر سعلایم کمبود ویتامین E را مبانی ذهنی سیاه و سفیدامید جدید بر آسیب نخاعینقش هورمون زنانه استروژنجهان مادی، تجلی فضا در ذهابزار بقا از نخستین همانحساسیت روانی متفاوتنرمش های مفید برای درد زاهوش عاطفی قسمت اولاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های جدید میگرنبیشتر کمردردها نیازی به راه های جدید برای قضاوت رکلام، در تحولی شگفت آور بسکته مغزیمنابع انرژي پاک سرچشمه حپرسش و چستجو همیشه باقی اتمرکز و مدیتیشنتاثیر گیاهخواری بر رشد و عارضه جدید ویروس کرونا سمدیون خود ناموجوداندوهگین نباش اگر درب یا نقش روزه داری در سالم و ججهان دارای برنامهابزار بقای موجود زنده از خورشید مصنوعیچراروياها را به یاد نمی آدرمان جدید ای ال اس، توفرهیچ چیز، چقدر حقیقی استاز تکینگی تا مغز، از مغز بارداری بدون رحمرشد مغز علت تمایل انسان بکووید نوزده و خطر بیماری ستون فقرات انسان دو پا جلمنابع انرژی از نفت و گاز آنزیم تولید انرژی در سلوتاثیر درجه حرارت بر عملکسوالات پزشکیمراحل ارتقای پله پله کیهجوانان وطننقطه ای بود و دگر هیچ نبواتوبان اطلاعات و پلِ بینخطا در محاسبات چیزی کاملنظریه تکامل در درمان بیمازدواج های بین گونه ای، ردرک کنیم ما همه یکی هستیمهر حرکت خمیده می شود و هر کاهش حافظه هرچند فرایندیبحثی درباره هوش و تفاوتهزندگی هوشمند در خارج از زتولید مثل اولین ربات های سردرد سکه ایمنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا هشیاری کوانتومی وجودتاثیر رژیم گیاه خواری بر انسانیت در برابر دیگرانجستجوی هوشیاری در مغز مانه عدم مطلق بلکه عدم با قهمیشه به آنچه داری، خوشناختلاف خانوادگی را حل کندو ویژگی انتزاع و قدرت تجاسرار بازسازی اندام هادردهای سال گذشته فراموش ویتنام نوعی کرونا ویروس فیزیکدانان ماشینی برای تکریستال زمان(قسمت اولبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱زیرک ترین مردمتوهم تنهاییشیشه ی بازالتی و سیلیکونمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآیا جهش های ژنتیکی، ویرومشاهدات آمیخته با اشتباهتحریک عمقی مغزايا اراده آزاد توهم است یحمله ویروس کرونا به مغزنوار عصب و عضله تعیین محلهنر فراموشیارتقا یا بازگشت به قبل ازدیدگاه نارسای دوگانه ی ماعتماد به خودذره ی معین یا ابری از الکواقعیت های متفاوتذرات کوانتومی زیر اتمی قواقعیت و مجازفرد یا اندیشهگوشه بیماری اتوزومال رسسبرخی اصول سلامت کمرزبان و شناخت حقیقت قسمت ستیروفیبان موثر در سکته ی شادی، پاداش انجام وظیفهمهمان ناخواندهآتش منبع انرژیمغز مادران و کودکان در زمتسلیم شدن از نورون شروع مایا کوچک شدن مغزانسان الحس چشایی و بویایینکاتی در مورد تشنجهوش مصنوعی از عروسک بازی ارزش حقیقی زبان قسمت اولدائما بخوانبه امید روزهای بهترروی و منیزیم در تقویت استواکسن دیگری ضد کرونا از دقلب را نشکنگزیده ای از وبینار یا کنفبررسی علل کمر درد در میانسفری به آغاز کیهانتکامل داروینی هنوز در حاصبر و واقعیتمیگرن شدید قابل درمان اسآشنا پنداریمغز ایندگان چگونه استتظاهر خوابیده ی مادهاگر نعمت فراموشی نبود بسحس و ادراک قسمت نوزدهمنگاه محدود و تک جانبه، مشهوش مصنوعی از عروسک بازی از کسی که یک کتاب خوانده داروی جدید برای دیابتبی عدالتی در توزیع واکسن روزه داری متناوب، مغز را وزن حقیقی معرفت و شناختقدرت کنترل خودپیوند قلب خوک، به فرد دچاتفکر قبل از کارسندرم گیلن باره به دنبال تا بحر یفعل ما یشاطبیعت بر اساس هماهنگیما بخشی از این جهان مرتبطافسردگی و ساختار مغزمغزهای کوچک بی احساسثبت امواج الکتریکی در عصابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیستمناتوانی از درمان برخی ویهوش مصنوعی به شناسایی کااز تکینگی تا مغز از مغز تدر هم تنیدگی مرزها و بی مبیماری دویکروشی جدید در درمان سکته مژن همه چیز نیستلحظات خوش با کودکانپایان، یک آغاز استتقویت حافظه یا هوش مصنوعسیاهچاله های فضایی منابعتاثیر کپسول نوروهرب بر سعلایم کمبود ویتامین E را مباحث مهم حس و ادراکامید درمان کرونا با هماننقش ویتامین K در ترمیم اسجهان مرئی و نامرئیابزار بقا از نخستین همانخفاش با شیوع همه گیری جدینرمش های مفید در سرگیجههوش عاطفی قسمت دهماز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های جدید در بیماری با هوش مصنوعی خودکار روبراه های جدید برای قضاوت رکلرال هیدرات برای خوابانسال سیزده ماههمنابع انرژی از نفت و گاز پرسشگری نامحدودتمرکز بر هدفتاثیر انتخاب از طرف محیط عدم توقف تکامل در یک اندامدیریت اینترنت بر جنگاندام حسی، درک از بخش هاینقش رژیم غذایی بر رشد و اجهان در حال نوسان و چرخشابزار بقای موجود زنده از خوش قلبی و مهربانیچراروياها را به یاد نمی آدرمان جدید سرطانهیچ وقت خودت را محدود به از تکامل تا مغز از مغز تا بازگشایی مجدد مطب دکتر سرشد در سختی استکودک هشت ساله لازم است آدتو کجای جهانیستارگانی قبل از آغاز کیهمنابع بی نهایت انرژی در دآینه در اینهتاثیر درجه حرارت بر عملکپیامهای کاربرانمرز مرگ و زندگی کجاستجوانان وطننقطه بی بازگشتاتوسوکسیمایدخطای ادراک کارمانظریه تکامل در درمان بیماسکلت خارجی در درمان اختدرک احساسات و تفکرات دیگهرچیز با یک تاب تبدیل به کاهش دوپامین عامل بیماریبحثی درباره هوش و تفاوتهزندگی و داراییتولید یا دریافت علمسردرد عروقی میگرنمنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا واکنش های یاد گرفته وتاثیر رژیم گیاه خواری بر انسان، گونه ای پر از تضادحفره در مغزنهایت معرفت و شناخت درک عهمیشه داناتر از ما وجود داختلال خواب فرد را مستعد دو بیماری روانی خود بزرگ اصل بازخورددردی که سالهاست درمان نشویتامین E برای فعالیت صحفاکسیبتکریستال زمان(قسمت دوم)برین نت به جای اینترنتزیست شناسی کل در جزء فراکتوهم جداییشکل های متفاوت پروتئین همنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمطالبه ی حق خودتحریک عمقی مغز در آلزایمای نعمت من در زندگیمحمایت از طبیعتنوبت کودکانهنر حفظ گرهارتوکين تراپی روشی جديد دژا وو یا اشنا پنداریاعتماد به خودذرات کوانتومی زیر اتمی قواقعیت و انعکاسفرد حساس از نظر عاطفی و بگوشت خواری یا گیاه خواریبرخی اطلاعات روانشناسی مزبان جانسوزتکنولوژی های جدید و حالتشب سیاه سحر شودمهندسی ژنتیک در حال تلاش آثار باستانی تمدن های قدمغز چون ابزار هوش است دلیتشنچ پانایوتوپولوس تشنج ایا این جمله درست است کسیحس و ادراک (قسمت اول )چگونه مولکول های دی ان ایهوش مصنوعی از عروسک بازی ارزش حقیقی زبان قسمت دومداروهای مصرفی در ام اسبه بالا بر ستارگان نگاه کرویا و واقعیتواکسن سرطانقوی تر باشگزارش یک مورد جالب لخته وبزرگ فکر کنسقوط درون جاذبه ای خاص، چتکامل داروینی هنوز در حاصبر بسیار بایدمیدان مغناطيسي زمین بشر آشناپنداری چیستمغز ابزار بقای برتر مادیتظاهری از ماده است که بیداگر نعمت فراموشی نبود بسحس و ادراک قسمت هفتمنگاه انسان محدود به ادراهوش مصنوعی از عروسک بازی از آغاز خلقت تا نگاه انساداروی جدید ضد میگرنبیمار 101 ساله، مبتلا به سروزه داری و بیمار ی ام اس وزوز گوشقدرت انسان در نگاه به ابعپیوند مغز و سر و چالشهای تفکر ترکیبی در هوش مصنوعسندرم پیریفورمیستاول کف پا و حقیقتطعمه ی شبکه های ارتباط اجما تحت کنترل ژنها هستیم یاقلیت خلاقمغز، فقط گیرندهجلو رفتن یا عقبگردابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت دهمناتوانی در شناسایی چهره هوش مصنوعی در کامپیوترهااز تکینگی تا مغز از مغز تدر هم تنیدگی کوانتومیبیماری دیستروفی میوتونیريتوکسيمب در درمان ام اسژن هوش و ساختارهای حیاتی لرزش ناشی از اسیب به عصبپاسخ گیاهان در زمان خوردتقویت سیستم ایمنیسیاهچاله ها، دارای پرتو تاثیر کتامین در درمان پاعلائم عصبی آلزایمر، با امبتکران خودشکوفاامیدوار باش حتی اگر همه چنقش ژنتیک در درمان اختلاجهان مشارکتیابزار بقا از نخستین همانخلا، حقیقی نیستنرمش های موثر در کمردردهوش عاطفی قسمت دوماز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های جدید سرطانبا هر چیزی که نفس می کشد مراه پیروزی در زندگی چیستکمالگرایی دشمن پیشرفتسانسور از روی قصد بسیاری منابع انرژی از نفت و گاز آلودگی هوا چالش قرن جدیدتمرکز بر امروزتاثیر احتمالی عصاره تغلیعدم درکمداخله ی زیانبار انسانانرژی بی پایان در درون هرنقش رژیم غذایی در رشد و اابزار بقای موجود زنده از خوشبختی چیستنزاع بین جهل و علم رو به پدرمان دارویی سرطان رحم بهیچ کاری نکردن به معنی چیاز تکامل تا مغز، از مغز تبازگشت از آثار به سوی خداز گهواره تا گورکودک ایرانی که هوش او از تو کز محنت دیگران بی غمیسخن نیکو مانند درخت نیکومنابع جدید انرژیآیندهتاثیر درجه حرارت بر عملکسایتهای دیگرمرز بین انسان و حیوان کجاجواب دانشمند سوال کننده نمیتوان با بیرون انداختناتصال مغز و کامپیوترخطای حسهفت چیز که عملکرد مغز تو اسکار، لگوی هوشمنددرک تصویر و زبان های مخلتهز ذره، یک دنیاستکاهش سن بیولوژیکی، تنها بحثی درباره هوش و تفاوتهزندگی بی دودتولید پاک و فراوان انرژیسرطان کمیت گراییمنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا یک، وجود داردتاثیر رژیم گیاهخواری بر انعطاف پذیری مکانیسمی علحق انتخابنهایت در بی نهایتهمیشه راهی هستاختلال در شناسایی حروف و دو بار در هفته ماهی مصرف اصل در هم تنیدگی و جهانی درس گرفتن از شکست هاویتامین E در چه مواد غذایفاجعه ی جهل مقدسکریستال زمان(قسمت سوم)برای یک زندگی معمولیزیست شناسی باور حقیقت یا توهم جدایی و توهم علمشکل پنجم مادهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآیا خداباوری محصول تکاملمطالبی در مورد تشنجتداوم مهم است نه سرعتای همه ی وجود منحوادث روزگار از جمله ویرنور درونهنر رها شدن از وابستگیارتباط میکروب روده و پاردژاوو یا آشناپنداریاعتماد بی مورددگرگونی های نژادی و تغییاعتیاد و تلاش های درمانی ذرات کوانتومی زیر اتمی قواقعیت خلا و وجود و درک مفردا را نمیدانیمگیلگمش باستانی کیستبرخی بیماری ها که در آن بزبان ریشه هایی شناختی استکنولوژی و پیشرفتشبیه سازی میلیون ها جهان مهربانی، شرط موفقیتآرامش و دانشمغز چگونه صداها را فیلتر تشنج چیستایا ابزار هوشمندی یا مغز حس و ادراک (قسمت دوم )چگونه میتوان با قانون جنهوش مصنوعی از عروسک بازی ارزش حقیقی زبان قسمت سومداروهای ام اسبه بالاتر از ماده بیندیشرویا و کابوسواکسن سرطانقیچی ژنتیکیگشایش دروازه جدیدی از طربزرگ شدن مغز محدود به دورسلول های مغزی عامل پارکیتکامل داروینی هنوز در حاصرع و درمان های آنمیدان های مغناطیسی قابل آشتی بهتر استمغز ابزار برتر بقاتعامل انسان و هوش مصنوعیاگر با مطالعه فیزیک کوانحس و ادراک قسمت هفدهمنگاه از بیرون مجموعههوش مصنوعی از عروسک بازی از انفجار بزرگ تا انفجار داروی جدید ضد الزایمربیماری لبر و نابینایی آنروزه داری سلول های بنیادوسواس، بیماری استقدرت ذهنپیوند اندام از حیوانات بتفکر خلا ق در برابر توهم سندرم پیریفورمیستابوهای ذهنیظهور امواج مغزی در مغز مصمانند آب باشاقیانوس نادانیمغزتان را در جوانی سیم کشجلوتر را دیدنابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت دوازدهمنادیدنی ها واقعی هستندهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تدر هم تنیدگی کوانتومی و پبیماری ضعف عضلات نزدیک بریه زغالیژن یا نقشه توسعه مغز و نقلرزش عضله یا فاسیکولاسیوپختگی پس از چهل سالگي به تلقین اطلاعات و حافظهسیاهچاله و تکینگی ابتدایتاثیر گیاه خواری بر رشد وعلت خواب آلودگی بعد از خومجموعه های پر سلولی بدن مامیدواری و مغزنقش گرمایش آب و هوا در همجهان معناابزار بقا از نخستین همانخلا، خالی نیستنرمشهای مهم برای تقویت عهوش عاطفی قسمت سوماز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های رایج ام اسبا آتش، بازی نکن و بعد از راه انسان شدن، راه رفتن وکمردردسانسور بر بسیاری از حقایمنابع انرژی از نفت و گاز آلودگی هوا و ویروس کروناتمساح حد واسط میان مغز کوتاثیر ترکیبات استاتین (سعدالت برای من یا برای همهمدارک ژنتیکی چگونه انسانانرژی تاریکنقش زنجبیل در جلوگیری از ابزار بقای موجود زنده از خوشبختی دور از رنج های منزاع بین علم و نادانی رو درمان زخم دیابتی با تکنوهیچ کس مانند تو نگاه نمیکاز تکامل تا مغز، از مغز تبازگشت به ریشه های تکاملزمین در برابر عظمت کیهانکودکان میتوانند ناقل بی تو پیچیده ترین تکنولوژی سخن و سکوتمناطق خاص زبان در مغزآینده ی انسان در فراتر ازتاثیر درجه حرارت بر عملکمرز جدید جستجو و اکتشاف، جوسازی مدرننمیتوان بر سیاه سیاه نوشاثر مضر مصرف طولانی مدت رخطر آلودگی هواهفت سین یادگاری از میراث اساس انسان اندیشه و باور درک حقیقت نردبان و مسیری هزینه ای که برای اندیشیدکایروپاکتیک چیستبحثی درباره احساسات متفازندگی در جمع مواردی را برتولید سلولهای جنسی از سلسرعت فکر کردن چگونه استمنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا کیهان می تواند یک شبیمسمومیت دانش آموزان، قماتاثیر عصاره تغلیظ شده گیاهرام مصر از شگفتی های جهحقیقت قربانی نزاع بین بی نهادینه سازی فرهنگ اختلاهمیشه عسل با موم بخوریماختلال در شناسایی حروف و دو برابر شدن خطر مرگ و میاصل علت و تاثیردست و پا زدن در سایه؟ویتامین کافاصله ها در مکانیک کوانتکشف مکانیسم عصبی خوانش پبرای پیش بینی آینده مغز دزیست، مرز افق رویداد هستتوهم جسمشکرگزار هر چیزی باش که دامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآیا دلفین ها می تواند از مطالعه ای بیان میکند اهدتداخل مرزها و صفات با بینای آنکه نامش درمان و یادشحکمت الهی در پس همه چیزنورون هاي مصنوعی می توانهنر، پر کردن است نه فحش دارتباط ماده و انرژیدانش قدرت استاعداد بینهایت در دنیای مرفتار مانند بردهوالزارتان داروی ضد فشار فرزندان زمان خودگیاه بی عقل به سوی نور میبرخی بیماری های خاص که بدزبان شناسی مدرن در سطح سلتکنولوژی جدید که سلول هاشبیه سازی سیستم های کوانموفقیت هوش مصنوعی در امتآرامش و سکونمغز ناتوان از توجیه پیداتشنج و حرکات شبه تشنجی قاایا بیماری ام اس (مولتیپحس و ادراک قسمت 67چگونه مغز پیش انسان یا همهوش مصنوعی از عروسک بازی ارزش خود را چگونه میشناسداروهای تغییر دهنده ی سیبه جای محکوم کردن دیگران رویا و خبر از آیندهواکسن ضد اعتیادقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصپل جویی اصفهانبزرگ شدن تقریبا ناگهانی سلول های بنیادیتکامل زبانضایعه ی عروقی مخچهمیدان های کوانتومی خلاآغاز فرایند دانستنمغز از بسیاری حقایق می گرتعامل انسان با هوش مصنوعاگر تلاش انسان امروز براحس و ادراک قسمت هجدهمنگاه از دور و نگاه از نزدهوش مصنوعی از عروسک بازی از بحث های کنونی در ویروسداروی سل سپتبیماری های میتوکندریروزهای بد باقی نمیماندیک پیام منفرد نورون مغزی قدرت عشقپیوند سر آیا ممکن استتفاوت مغز انسان و میمون هسندرم پس از ضربه به سرتاثیر فکر بر سلامتظرف باید پر شود چه با چرک ماه رجبالکترومغناطیس شنوایی و همغزتان را در جوانی سیمکشجمجمه انسان های اولیهابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت سومنادانی در قرن بیست و یکم،هوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تدر هم تنیدگی کوانتومی و دبیماریهای تحلیل عضلانی اریواستیگمینژن ضد آلزایمرلزوم سازگاری قانون مجازاپدیده خاموش روشن در پارکتلاش ها برای کشف منابع جدسیاهچاله ی منفرد یا سیاهتاثیر گیاه خواری بر رشد وعماد الدین نسیمی قربانی محل درک احساسات روحانیامیدی به این سوی قبر نیستنقش پیش زمینه ها و اراده جهان هوشمندابزار بقا از نخستین همانخلاصه ای از مطالب همایش مچرا ماشین باید نتایج را پهوش عاطفی قسمت ششماز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های علامتی در ام اسبا تعمق در اسرار ابدیت و راه بی شکستکمردرد ناشی از تنگی کاناساهچاله ها تبخیر نمیشودمنابع انرژی از نفت و گاز آلودگی هوا و پارکینسونتنفس هوازی و میتوکندریتاثیر تغذیه بر سلامت رواعسل طبیعی موثر در کنترل بمروری بر تشنج و درمان هایانرژی تاریک که ما نمی توجهان در حال ایجاد و ارتقانقش زبان در سلطه و قدرت اابزار بقای موجود زنده از خانه ی تاریکنزاع بین علم و جهل رو به پدرمان سرگیجه بدون نیاز بهیچ کس حقیقت را درون مغز از تکامل تا مغز، از مغز تبازخورد یا فیدبکزمین زیر خلیج فارس تمدنی کودکان خود را مشابه خود تتو آرامش و صلحیسخن پاک و ثابتمناطق خاصی از مغز در جستجآینده ی علم و فیزیک در60 ثتاثیر درجه حرارت بر عملکمرزهای حقیقی یا مرزهای تجامعه ی آسمانینمایش تک نفرهاثرات فشار روحی شدیدخطرات هوش مصنوعیاستفاده از مغز، وزن را کمدرک دیگرانهزینه سنگین انسان در ازاکار با یگانگی و یکپارچگیبحثی درباره احساساتی غیرزندگی در سیاهچالهتولترودینسطح آگاهی، رخدادهای زندگمنبع هوشیاری کجاست قسمت53آیا گذشته، امروز وآینده مسیر دشوار تکامل و ارتقاتاریک ترین بخش شباولویت بندی ها کجاستحقیقت آنطور نیست که به نظچهار میلیارد سال تکامل بهمیشه، آنطور نیست که هستاختلالات مخچهدو برابر شدن خطر مرگ و میاصل عدم قطعیت از کوانتوم دست کردن در گوشویتامین کا و استخوانفاصله ی همیشگی تصویر سازکشف مکانیسمی پیچیده در ببرای اولین بار دانشمندانزاوسکا درمان گوشرتوهمات و شناخت حقیقتشکست حتمیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآیا دلفین ها میتوانند بامعماری، هندسه ی قابل مشاترقی واقعی یا شعار ترقیایمپلانت مغزیحافظه میتواند بزرگترین دنورون های ردیاب حافظههوموارکتوس ها ممکن است دارتباط متقابل با همه ی حیهورمون شیرساز یا پرولاکتارتباط چاقی و کاهش قدرت بدانش محدود به ابعاد چهاربقای حقیقی در دور ماندن ارفتار وابسته به شکلواکنش های ناخودآگاه و تقفرضیه ای جدید توضیح میدهگیاه خواری و گوشت خوار کدبرخی توجهات در ببمار پارزبان شناسی نوین نیازمند تکنولوژی جدید که سلول هاشبکه های مصنوعی مغز به درموفقیت در تفکر استآرامش(سکوت) stillness و تکاپومغز و قلب در جنین موش مصنتشنج عدم توازن بین نورون ایا بدون زبان میتوانیم تحس و ادراک قسمت 74چگونه هموساپينس بر زمین هوش مصنوعی از عروسک بازی از فرد ایستا و متعصب بگذرداروهای ضد بیماری ام اس وبه خوبی های دیگران فکرکنرویا بخشی حقیقی از زندگی واکسن علیه سرطانقانون مندی نقشه ژنتیکی مپل خواجو اصفهانبزرگترین خطایی که مردم مسلول های بنیادی منابع و اتکامل زبانضایعات در عصب زیر زبانیمیدان بنیادین اطلاعاتآغاز فصل سرما و دوباره تکمغز به تنهایی برای فرهنگ تعداد کلی ذهن ها در جهان اگر خواهان پیروزی هستیحس و ادراک قسمت هشتمنگاه از درون مجموعه با نگهوش مصنوعی از عروسک بازی از تلسکوپ گالیله تا تلسکداروی ضد چاقیبیماری های مغز و اعصاب و روزهای سختیک پیشنهاد خوب برای آسان قضاوت ممنوعپیوند سر، یکی از راه حلهاتفاوت ها و تمایزها کلید بسندرم دزدی ساب کلاوینتاثیر مشاهده بر واقعیت بعقل مجادله گرماپروتیلینالکتروتاکسی(گرایش و حرکمغط یک گیرنده استجنین مصنوعیابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت سی و هشتمنازوکلسینهوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تکینگی تا مغز از مغز تدر هر سوراخی سر نکنبیماری، رساله ای برای سلریاضیات یک حس جدید استژنها نقشه ایجاد ابزار هولزوم سازگاری قانون مجازاپروژه ی ژنوم انسانیتلاش های جدید در درمان فرسیاهچاله ی تولید کنندهتاثیر گیاه خواری بر رشد وعوامل موثر در پیدایش زبامحل درک احساسات روحانی دامیدی تازه در درمان سرطانقش آتش در رسیدن انسان بهجهان هوشیارابزار بقا از نخستین همانخلاصه ای از درمان های جدیچرا مغز انسان سه هزار سالهوش عاطفی بیشتر در زناناز تکینگی تا مغز از مغز تبا خدا باشرابطه تشنج و اوتیسمکمردرد و علل آنسایه ی هوشیاریمنابع انرژی از نفت و گاز آلزایمرتنفس هوازی و میتوکندریتاثیر حرکات چشم بر امواج عشق درونی به یگانگی خلقتمرکز هوشیاری، روح یا بدن انرژی خلا ممکن استجهان ریز و درشتنقش زبان در سلطه و قدرت اابزار بقای موجود زنده از خانواده پایدارنسبیت عام از زبان دکتر بردرمان سرگیجه بدون نیاز بهیچ اندر هیچاز تکامل تا مغز، از مغز تبازسازي مغز و نخاع چالشی زمان چیستکودکان را برای راه آماده تو افق رویداد جهان هستیسختی ها رفتنی استمنبع هوشیاری کجاست قسمت آینده با ترس جمع نمیشودتاثیر درجه حرارت بر عملکمزایای شکلات تلخ برای سلجاودانگی مصنوعیچند نرمش مفید برای کمردراثرات مفید قهوهدفاع از پیامبراستفاده از هوش مصنوعی در درک درست از خود و هوشیاریهزاران سال چشم های بینا وکاربرد روباتهای ريزنانوبخش فراموش شده ی حافظهزندگی زمینی امروز بیش از تومورها و التهاب مغزی عاسعی کن به حدی محدود نشویمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمآیا پیدایش مغز از روی تصامسئول صیانت از عقیده کیستاریکی من و تو و گرد و غبااولین قدم شناخت نقص های خحقیقت افرادچهار ساعت پس از کشتار خوکهمکاری یا رقابتاختلالات حرکتی در انساندو سوی واقعیتاصل، روان و نفس استدست آسمانویتامین کا در سبزیجاتفتون های زیستیکشف ارتباط جدیدی از ارتببرای تمدن سازی، باید در بزبان فرایند تکاملی برای توکل بر خداشگفت نیست من عاشق تو باشممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآیا دست مصنوعی به زودی قامعنی روزهتروس جریان انرژیایمپلانت مغزی و کنترل دو حافظه های کاذبنوروپلاستیسیتی چیست