دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ابزار بقای موجود زنده از نخستین هماند سازها تا مغز، از مغز تا کرونا قسمت دوم

ابزار بقای موجود زنده از نخستین هماند سازها تا مغز، از مغز تا ابزارهای دفاعی ویروس کرونا(قسمت دوم)
در قسمت اول، رقابت سنگین بین موجودات، بر اساس ژنهای خودخواه آنها بیان شد؛ به گونه ای که اگر موجود زنده ای بسیار ابتدایی و حقیر هم باشد، می کوشد خودش و نسل خود را نگه دارد و از فرایند های مختلفی برای بقا استفاده می کند. گاهی این فرایندها رقابت مثبت است و گاهی از رقابت منفی برای مواجهه با حریف استفاده میکند. رقابت منفی معمولا در زمانی است که موجود زنده، فاقد امکانات و توانایی های زیاد باشد و در این شرایط، از صرفه جویی در مصرف انرژی استفاده میکند و این صرفه جویی می تواند تا از دست دادن اندام های بسیار حیاتی مانند میتوکندری و حتی آنزیم های درون بدن پیش برود.
(فرایندهای پسگردی یا قهقرایی در تکامل، رایج است و هرجا اندامی برای موجود زنده هزینه ای بیش از فایده داشته باشد، برای صرفه جویی در انرژی، حذف میشود تا امکان بقای بیشتری به موجودزنده بدهد.
عقبگرد و سیر پسگردی و لاغر و نحیف شدن و فقدان اعضا:

همچنین عقبگرد و سیر پسگردي و لاغر و کوتاه شدن و فقدان اعضا، در برخی حالاتی- که آثار این فرایند در نوع به خصوصی، نمایان باقی می ماند- دلیلی از فرگشت(تکامل) می باشد، زیرا عبارت است از فرایند فرگشت و فقدان یک عضو یا کوتاه شدن آن به دلیل بی فایده بودنش یا تغییر فایده آن!

و از نمونه های سیر پسگردي عضو، موارد زیر را میتوان نام برد:

اعضای پنهان: مثلا در پاهای پنهان در برخی افعی ها یا برخی بال های کوتاه موجود در پرندگان، زیرا خدمتی به پرنده نمی کند یا بال های کوتاه در پرندگان آبزی که ویژگی آنها، رفتن به عمق نسبتا زیاد آب برای به دست آوردن غذا از ماهی ها است .

و اعضای پوچ یا کور: مثلا وضعیت چشم ماهی های غارهای کاملا تاریک، این گونه است.

و سبب این سیر قهقرایی و عقبگرد- همانگونه که قبلا توضیح دادم- عدم استفاده از عضو با وجود بار اقتصادی این عضو، بر حیوان می باشد مثلا چشم در مورد ماهی غارهای کاملا تاریک، فایده ای ندارد یا فایده آن اندک است زیرا این ماهی ها در تاریکی زندگی می کنند و این، در حالی است که هزینه نگه داشتن چشم، همچنان وجود دارد و هزینه ای است که از نظر اقتصادی زیاد می باشد، زیرا به نیرویی مداوم، نیاز دارد. چشم آنگاه که باز باشد و به کار گرفته شود، مانند دیگراعضای جسم، نیرو مصرف می کند و به این ترتیب نیاز به غذای بیشتر دارد و برای زندگی و بقا و تکاثر، به رویارویی سخت تری نیاز دارد.

و به این ترتیب آنگاه که فایده عضوی- که فرایند فرگشت آن قبلا کامل شده است- از بین برود، گونه حیوانی؛ چه با کوتاه کردن عضو و چه با بستن آن به واسطه رشد پوست بر آن، خود را به تدریج از آن خلاص می کند و این مطلب، آن زمانی است که جهش های(ژنی) مناسب برای آن فراهم باشد تا آنجا که آن حیوانی که جهش ژنی مناسب را به دست بیاورند، از این اعضا خلاص می شود و به این ترتیب، اجسام آنها اقتصادی تر می شود و به این ترتیب برای بقا تواناتر خواهد بود، زیرا می تواند به غذای کمتر، اکتفا کند و آنگاه که غذا، کم شود در میانه حیوانات، آن حیواناتی انتخاب خواهند شد که تواناتر بر حیات باشند و به این ترتیب، تغییرات در گونه حیوانی به وجود می آید ود همانگونه که وضعیت فرگشت همیشه این گونه است- این تغییر نیز به صورت تدریجی حاصل می گردد
احمد الحسن- کتاب توهم بی خدایی .)
در متن بالا ، تکامل پس گردی در سطح ماکروسکوپی مورد بررسی قرار می گیرد ولی باید توجه داشت این فرایند محدود به حیوانات درشت نیست بلکه چون محصول نقشه ژنهاست در حیوانات تک سلولی و ویروس ها هم رخ میدهد.
گاهی استفاده زیاد از رقابت منفی، موجودی فاقد حیات و زندگی به نام ویروس ایجاد میکند که جز معدودی عناصر ژنتیکی، چیز دیگری ندارد و در این شرایط، با صرفه جویی ایده ال در انرژی، می کوشد به جای صرف هزینه برای تولید انرژی از همه امکانات میزبان برای رشد، استفاده کند.
دیگران کاشتند و ما خوردیم، باز بخوریم دیگران می کارند!!
این زندگی انگلی خالص، سبب میشود ویروس با وجود امکانات کم، گاهی بسیار خطرناک ظاهر شود و چنان بر سلول های بدن میزبان حمله ور شود که میزبان را به سرعت از میان بردارد و گاهی درمان آن، بسیار مشکل شود. حتی موجوداتی- که به عنون اجداد ویروس ها به حساب می آیند و در قسمت گذشته به آن پرداختیم(پریون ها) و حتی فاقد نقشه ساختمانی یعنی ژنوم هستند- سخت ترین بیماری ها را ایجاد می کنند که درمانی ندارد و نهایتا منجر به مرگ بیمار میشود. نمونه این بیماری ها تخریب منتشر مغز در بیماری کروتز فلت جاکوب است که نهایتا باعث اختلال ذهنی شدید و مرگ می گردد و با وجود تلاش های زیاد هیچ درمان موثری برای آن وجود ندارد.

نداشتن امکانات از طرف عامل مهاجم، هرچند درنگاه اول، ممکن است برای ما رقیبی ناتوان را جلوه کند ولی فرایندهای جبرانی ناشی از ژنهای خ

ودخواه، بسیار زیرکانه و قانونمند، عمل میکند و همیشه راهی را برای فرار از دست رقیب می آفریند.

ویروس ها دارای ساختار ژنتیکی به شکل RNA یا DNA هستند. عفونت زایی ویروس‌ها فقط و فقط حاصل فعالیت داخل سلولی اسید نوکلئیک یا ژنوم آنهاست، از این رو در خارج سلول، ویروس و ژنومش فاقد هرگونه فعالیت بوده و یک مولکول بزرگ محسوب می‌شود. ژنوم بسیاری از ویروس‌ها به صورت رشته یا کلاف داخل پوشش پروتئینشان که کپسید نامیده می‌شود، قراردارد.

ویروس‌ها به علتِ فقدانِ ساختمانِ سلولی و هرگونه متابولیسم و فعل و انفعالِ شیمیایی، قادر به مشابه‌ سازی خود نبوده و برای این عمل می‌باید به داخل سلولی حساس راه یافته و محتاجِ انرژی و دستگاهِ پروتئین سازیِ سلولِ زنده می‌باشند. انتقالِ ویروس فقط توسطِ سلولِ حساس و حاملِ گیرنده‌ها(رسپتورهای) آشنا به ویروس رخ میدهد. سلول‌هایی که این نوع گیرنده‌ها را برای جذبِ ویروس دارند میتوانند به انتقالِ انواعِ مختلفِ ویروس‌ها بپردازند، در غیر این‌صورت سلول در مقابلِ ویروس مقاوم بوده و هرگونه تماسی با ویروس بی‌نتیجه خواهد بود.

با ورود به سلول و پوشش برداری توسطِ آنزیم‌هایِ سلول، فعالیتِ اسیدنوکلئیک ویروس آغاز می‌گردد. اسیدنوکلئیکِ ویروس، ژن‌های کافی برایِ مهار نمودنِ متابولیسمِ سلول میزبان را دارا هستند و به کمکِ آن، فعل و انفعالاتِ شیمی حیاتی، برای تکثیرِ خود را توسطِ سلولِ میزبان تأمین می‌کند. پس از آلوده شدنِ سلولِ میزبان تکثیر ویروس‌ها می‌تواند در دو نوع چرخه انجام گیرد:
چرخه لیزوژنی:
گاهی ویروس پس از ورود به سلول پس از طی مراحل اولیه و آزاد شدنِ ژنوم یا اسیدنوکلئیک، به عوضِ تولید ژنوم و پروتئین ویروس، خود را درونِ کروموزومِ میزبان جای می‌دهد که در این حالت به آن پرو ویروس می‌گویند. با هر بار تقسیم سلولی، پرو ویروس نیز تقسیم می‌شود. در این نوع چرخه بدونِ آن‌که سلولِ میزبان تخریب شود، ژنومِ ویروسی تکثیر پیدا می‌کند و به تولیدِ ویروسِ کامل می پردازد و ویروس‌های نوزاد را به خارجِ سلول هدایت می‌کند.

چرخه لیتیک:

دراین مرحله سلولِ میزبان پس از انجامِ تکثیر ویروس، به کلی تخریب شده از این راه ویروس‌های زیادی از سلول میزبان آزاد می‌شوند.
دی‌ان‌ای ویروس‌ها (DNA virus) گروهی از ویروس‌ها هستند که ژنوم یا ماده ژنتیکی آن از دی‌ان‌ای تشکیل شده‌است و تکثیر ماده ژنتیکی در این ویروس ها توسط دی‌ان‌ای-پلی‌مراز وابسته به دی‌ان‌ای انجام میگیرد مانند ویروس تبخال، آبله مرغان و آبله.

طبقه بندی
در طبقه‌بندی بالتیمور، دی‌ان‌ای ویروس‌ها به دو گروه تقسیم می شوند: گروه یک ویروس های با DNA دو رشته ای (dsDNA) و گروه دو دی‌ان‌ای تک رشته ای (ssDNA) . ویروس های با دی‌ان‌ای دورشته‌ای که اکثریت هستند مانند آدنوویروس، ویروس پاپیلوم انسانی، سیتومگالوویروس و هرپس ویروسها. ویروسهای با دی‌ان‌ای تک‌رشته‌ای مانند پاروویروس.

دقت شود که در طبقه‌بندی بالتیمور، هپادنوویروس‌ها (مانند ویروس هپاتیت بی) هرچند دارای ژنوم دی‌ان‌ای دورشته‌ای حلقوی، چون همانندسازی ژنوم در این ویروسها از طریق آران‌ای پیام‌رسان (mRNA انجام میگیرد (نه دی‌ان‌ای-پلی‌مراز ) لذا در گروه دی‌ان‌ای ویروس‌ها قرار ندارند بلکه گروه هفتم (Group VII: Double-stranded DNA viruses that replicate through a single-stranded RNA intermediate) را تشکیل میدهند.( برخلاف RNA ، DNA نمي تواند مستقيماً به پروتئين ترجمه شود ابتدا بايد به mRNA تبديل شود و سپس به پروتيئن هاي ساختاري و آنزيم ها ترجمه شود. هر ويروس DNA دار، هم رشته منفي و هم رشته ي مثبت دارد

رشته ي مخالف RNA رشته اي مثبت مستقيماً به پروتيئن ترجمه مي شود)
ویروس آران‌ای یا ویروس با آر.ان.ای مثبت، نوعی از ویروس‌هاست که ژنوم یا ماده ژنتیکی آن از آران‌ای تشکیل شده‌است. مانند ویروس هپاتیت سی، فلج اطفال، سرخک ، سرماخوردگی و ابوولا و ویروس کرونا .

نوکلئیک‌اسید و ژنوم در ویروس آر.ان.ای معمولاً تک‌رشته‌ای و گاهی نیز جفت‌رشته‌ای است و همچنین در دو شکل ممتد یا قطعه‌قطعه وجود دارد. مثلاً ویروس سرخک دارای آر.ان.ای ممتد و ویروس آنفلوآنزا دارای ژنوم آر.ان.ای قطعه‌قطعه است.

بعضی از آران‌ای ویروس‌های تک‌رشته‌ای- که قادر به ایجاد عفونت در سلول‌های جانوری هستند- یک DNA پلیمراز وابسته به RNA به نام ترانس کریپتاز معکوس (Reverse transcriptase) دارند .

در هنگام ایجاد عفونت، ژنوم RNA تک رشته ویروس با حدود ۱۰۰۰۰ نوکلئوتید همراه به آنزیم ترانس کریپتاز معکوس و یک tRNA به عنوان حامل آنزیم برداشته شده از سلول میزبان قبلی، وارد سلول میزبان جدید می‌شود . tRNAتبدیل فوری RNA ویروسی به DNA دو رشته‌ای را تسهیل می نماید. آنزیم ترانس کریپتاز معکوس به عنوان DNA پلیمراز وابسته به RNA ابتدا سنتز یک رشته DNA مکمل RNA ویروسی را کاتالیز می‌کند. سپس با کمک محیط قلیایی NaOH رشته RNA در هی

برید DNA - RNA تخریب شده و سپس به کمک DNA پلی مراز I، رشته دوم DNA ساخته می‌شود و تکثیر ژنوم ویروس آغاز می‌شود.(
سه نوع RNA براي ويروس ها وجود دارد. رشته اي مثبت (+) و رشته اي منفي (-) و يا RNA ويروس هاي بازگشت كننده (رترو ويروس).
مثبت بدين معني است كه RNA دقيقاً شبيه mRNA است. وقتي كه يك ويروس RNA رشته اي مثبت وارد يك سلول ميزبان مي شود، RNA آن مي تواند سريعاً توسط ريبوزوم هاي ميزبان به پروتئين ترجمه شود . وقتي كه ويروس هاي RNA رشته اي منفي، وارد يك سلول مي شوند قادر نيستند بلافاصله ترجمه را شروع كنند و بايد ابتدا به فرم هاي RNA رشته اي مثبت تبديل شوند.
http://lms.bums.ac.ir/mod/book/tool/print/index.php?id=458&chapterid=197
پیدایش شکل های مختلف ژنوم و روش های مختلف تکثیر، نشان دهنده قدرت ویروس های فرصت طلب برای زیست در هر شرایط دشوار می باشد. تغییر در ساختمان ژنوم، به ویروس کمک میکند در سخت ترین شرایط با میان بر زدن مسیرهای تولید پروتئین (در ار ان ای ویروس های مثبت) مستقیما بدون استفاده از آنزیم های سازنده آر ان ای، تولید مثل کند و بار دیگر هنر خود را در صرفه جویی انرژی نشان دهد.

نکته مورد توجه، استفاده از فرایندهای همانند سازی مخصوصی است که در هیچ موجود زنده دیگری مرسوم نیست. نمونه آن را میتوان استفاده از آنزیم های خاص و ویژه مانند ترانسکریپتازهای معکوسReverse transcriptases در برخی ویروس های مقاوم اشاره کرد. این ویروس ها شامل رتروویروسهایی مانند ویروس HIVو یا غیر رتروویروسها مانند ویروس هپاتیت بی است.
استفاده از فرایندهای نو- که برای دیگر موجودات زنده جهان ناشناخته و غیر ممکن است- راهی را برای فرار از سیستم ایمنی بدن فراهم میکند و این فرایند تا آنجا پیش میرود که دهها سال پس از اولین موارد بیماری ایدز در جهان، هنوز درمان کاملا موثری برای کنترل آن، وجود ندارد.

مورد قابل توجه دیگر، توانایی ژنوم برخی ویروس ها در ایجاد جهش های جدید و تنوع بیشتر برای فرار از دست سیستم ایمنی ای است که قبلا آن را شناسایی کرده است.
از دسته ویروس هایی که می توانند با جهش های ژتیکی، از دست سیستم ایمنی فرد بگریزند میتوان ویروس آنفلوانزا را نام برد. این ویروس از دسته آر ان ای ویروس هاست و با جهش در ژنهای HA,NA میتواند از دست سیستم ایمنی فرار کند
http://tumj.tums.ac.ir/article-1-6907-fa.pdf
از ویروس های دیگری هم که این توانایی را دارد کرونا ویروس است.
کشف شاخه ای جدید و قدرتمند تر از ویروس کرونا(کووید 19)

پژوهشگران چینی می گویند: 70 % موارد جدید درگیری با ویروس کرونا از گونه جدیدی است که از دگرگونی و تکامل ویورس کرونا کووید 19 ایجاد شده است و این گونه زیان بارتر است.

این دو گونه إل L وإس S نامیده شده است و پژوهشگران از دانشکده علوم زیستی بگین و دانشکده پاستور در شانگهای چین که شاخه ای از دانشگاه های علوم چین است هشدار دادند که آنها تحلیل مجموعه مشخصی را انجام دادند و تحلیل های بعدی روی مجموعه های دیگر برای فهم تکامل ویروس، ضروری است.

و پژوش اولیه دو نوع ویروس را کشف کرد و یکی از آنها هجومی تر از ویروسی است که در شهر ووهان چین حمله کرد و حدود 70% نسل های ویروس را تشکیل می دهد در حالی که تنها 30% ویروس ها از نوع کم خطرتر است و دانشمندان گفته اند معدل انتشار ویروس قویتر اخیرا کاهش یافته است.

پژوهشگران نوشتند این نتایج نشان میدهد ما نیازمند پژوهش های قوی و کامل هستیم تا بین تظاهرات ژنتیکی(ژنوتیپ) و تظاهرات بیماری(فنوتیپ) و انتشارات رسمی بالینی بیمارانی- که از بیماری ویروس کرونا رنج می برند- ارتباط برقرار کند.

این پژوهش که در مجله علوم دانشگاهی چین(natural science review) ، بعد از دوره ای کوتاه از پژوهش های دانشمندان دانشگاه آلبرتا منتشر شد، گامی بزرگ به سوی تکامل دادن درمان ویروس کووید است.
پژوهشگران کشف کردند داروی رمدیسیویر- که برای درمان ابولا استفاده شده است- دردرمان بیماران دچار ویروس کووید 19 هم موثر است.

پروفسورماتیاس جوت دانشمند ویروس شناس که در پژوهش کار کرده است می گوید: ما می دانیم این دارو روی ویروس های کرونای مختلفی مانند MERS و SARS موثر است و می دانیم ویروس کرونای جدید، مشابه بیماری سارس است.
از این رو این را به فال نیک می گیرم(البته با احتیاط ): نتایجی که گروه ما در مورد داروی رمدیسیویر به آن رسید، میتواند روی ویروس کووید 19 هم موثر باشد.

https://arabic.arabianbusiness.com/healthcare/388492-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B4%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19?fbclid=IwAR0hn5GuG_Mitfywab4ioZ-CTb2Hlc

-l5zqlwoXeyNNnFXfM613ELNJQw34

چگونه حیات ضعیف تر، مانند باکتری یا ویروس می تواند با مغز انسان یا برترین ابزار بقا رویارو شود؟!

باز کردن این مطلب در کتاب توهم بی خدایی سید احمد الحسن: شیر، عقرب، مار، باکتری و ویروس، همگی بخشی از ابزار طبیعتی هستند که موجود گزینش شده مانند انسان را احاطه کرده اند.
اینها آن دسته از افراد گونه را- که برای بقا شایسته تر هستند یا می توانند خود را بهتر، نجات دهند و از گردنه دشوار، عبور کنند و ژن های خود را به نسل بعد منتقل کنند- انتخاب می نمایند.

بلکه حتی برخی از افراد یک گونه این نقش را با درندگی و خشونتی بیشتر از دیگرگونه ها بر افراد گونه خود اعمال می کنند زیرا آنها همگی از یک گونه هستند و اشتراکات زیستی و محیطی بین آنها بیشتر است(احمد الحسن- کتاب توهم ب یخدایی- ص64 ترجمه فارسی) (یعنی انتخاب، در اینجا انتخابی تحمیل شده از طرف خود افراد یک گونه بر دیگر اعضای همان گونه است تا امکانات و ثروت را در اختیار گروه معدودی از افراد آن گونه قرار دهند وبقیه را محروم کنند.)
دانلود کتاب توهم بی خدایی از سایت زیر
www.almahdyoon.co)
توانایی ورود ساختار ژنتیکی برخی دی ان ای ویروسها به درون ژنوم سلول میزبان، فرایند پیچیده دیگری است که می تواند نقشه حیات سلول های میزبان را تغییر دهد. نقشه ساختمان بدن، اولین چیزی است که برای بدن سالم لازم است هرچند ممکن است نقشه سالم طی گذر از مسیرهای مختلف تا هدف، به دلیل محدودیت های موجود، نتواند بدنی سالم ایجاد کند ولی قطعا نقشه ناسالم نمیتواند بدنی سالم ایجاد کند.

ویروس ناتوانی- که از ساده ترین امکانات حیاتی محروم است- در خشن ترین فرایند تکاملی و زیرکانه خود، به جای زدن برگ و شاخه میزبان، به ریشه و نقشه ساختمان میزبان خود حمه ور میشود!
نمونه این ویروس ها HPV یا برخی ویروس های مشابه است که با تغییر دادن ساختار ژنتیکی سول میزبان، باعث بروز برخی سرطان ها میشوند.

همانطور که ملاحظه میشود، ژن های خودخواه و میل به جاودانگی، قدرت فرار از سیستم ایمنی میزبان، را به ویروس ها داده است و این توانایی محدود به فرایند خاصی نیست که بتوان با سرکوب آن، از گسترش ویروس جلوگیری کرد. این توانایی، گسترده است و ابعاد مختلفی را در بر میگیرد و اگر بتوان یکی از این توانایی ها را مهار کرد، مهار ابعاد دیگر دشوار خواهد بود.

مشکلتر از همه اینها توانایی ویروس های خاصی مانند آنفولانزا و ویروس کرونا برای تغییرات ژنتیکی است که واقعا ویروس را به شکل دیگر و مقاوم در برابر واکنش ها و درمان های رایج تبدیل میکند.

ساده بودن ساختار ژنتیکی و عمر کوتاه هر ویروس- که با ورود به سلول زنده و تکثیر ژنوم، به پایان میرسد- قدرت تکامل شگفت آوری را برای آنها فراهم میکند. یافتن زیرکانه ترین روش ها برای فرار از دست میزبان، بدون آنکه هیچ انرژی ای مصرف شود، نشان دهنده تلاش ژنها برای حفظ ساختمان خودشان است.
آیا در این نزاع همیشه ویروس، پیروز است؟ و نقش مغز انسان باهوش کجاست؟
در این نزاع، دشواری بسیاری برای درمان و واکسن سازی وجود دارد ولی میتوان انتظار داشت، بدن انسان هم در برابر زیرکانه ترین تهاجم های ویروس، ساکت نماند و سلول بدن میزبان هم به هر وسیله ای بکوشد از دست ویروس مزاحم خلاص شود. به خصوص قدرت دستکاری های مصنوعی ژنتیکی روی ویروس ها میتواند دست انسان امروز را در مقابله با ویروس ها بسیار باز کند.
مهندسی ژنتیک، امروز علمی است که از مرزهای بسته علمی فراتر رفته و انسان را با کار روی نقشه حیات، بسیار فرادست، کرده است. نگاه محدود بر مهندسی ژنتیک و ندیدن افق های وسیعی- که به روی انسان گشوده است- میتواند از توانایی های ممکن انسان در نزاع با عوامل مهاجم از جمله ویروس ها بکاهد.
(اولین سلول مصنوعی زنده در جهان!!

آیا میتوان حیات مصنوعی ساخت؟ آیا انسان قادر است به موجود غیر زنده، حیات ببخشد؟! آیا میتواند گونه های مختلف را به هم تبدیل کند؟ آیا تولید انسان فقط از طریق رابطه جنسی والدین ممکن است؟!

گروهی از دانشمندان از ایالات متحده توانستند اولین سلول مصنوعی زنده را در جهان تولید کنند. و پژوهشگران در مرکز جی کریگ وینتر در کالیفرنیا توانستند زبان وراثتی مخصوص باکتری ها را تولید کنند و آن را در سلول میزبان بکارند و میکروب تولید شده از این فرایند، به نظر می‌رسد مانند موجودات دارای اسید نوکلئیک عمل می کند.

دانشمند این طرحکریگ وینترو همکاران او قبلا توانسته بودند ژنوم مصنوعی باکتری را تولید کنند و آن را در سلول دیگری بکارند.

و دانشمندان از دو روش با هم برای تولید آنچه سلول مصنوعی خوانده می‌شود، بهره بردند، در حالی که ژنوم مربوط به آن فقط مصنوعی بود.

و وینتر اقدام به وصل کروموزوم ها به برنامه الکترونیکی سلول کردند. پژوهشگران اساسا ژنوم باکتری موجود را نسخه برداری کردند و کد وراثتی آن را پیگیری کردند، سپس دوبا

ره نسخه ای از آن را به روش شیمیایی تولید کردند.
https://www.bbc.com/arabic/scienceandtech/2010/05/100519_us_synthetic_cell.shtml

تغییر ترکیب ژنی، مسأله‌ای ثابت شده در آزمایشگاه است، و امری ممکن می‌باشد، چه بدون کنترل.مانند بمباران پرتو، و چه با کنترل، همان طور که در حال حاضر به طور گسترده شاهد آن هستیم.
بلکه امر به ساخت نقشه ژنتیکی کامل باکتری از مواد شیمیایی غیر زنده می‌رسد، و به این ترتیب در آزمایشگاه، از دیدگاه نظری می‌توان انسانی را از تخمک و اسپرم شامپانزه یا از هسته سلول شامپانزه و ترکیبش با تخمک بدون هسته زن، تولید کرد، و آن چیزی که ما نیاز داریم، تنها تعدیل کروموزم‌های شامپانزه است تا به همان تعداد و شکل کروموزوم‌های انسان در آید، و این امر از دید نظری ممکن می‌باشد.

بلکه امر از این حد هم بسیار فراتر رفته است. همان‌گونه که تولید نقشه کامل ژنی باکتری از مواد شیمیایی غیر زنده انجام شد و کشت آن در سیتوپلاسم باکتری به انجام رسید و کروموزم‌ها توانستند، حیات و زاد و ولد بیابند، به همین ترتیب تولید نقشه کروموزوم کامل انسان، از مواد شیمیایی غیر زنده ممکن است، و تفاوتی بین کروموزوم‌های باکتری و انسان وجود ندارد مگر تفاوت بین اندازه یک ساختمان کوچک و دیگری بزرگ‌تر، که مواد اولیه ساختمان‌شان یکی است.
(احمد الحسن- توهم بی خدایی- ص68)
نتیجه گیری: هرچند بر اساس مطالب بالا، نزاع ویروس ساده با موجود باهوش، سخت مینماید، هوش در آینده نزدیک خواهد توانست هر طور بخواهد ویروس ها را سازمان دهد. شکی نیست بسیاری ویروس ها می توانند با نابود کردن موجودات زیان بار مانند سوسک و ... برای انسان بسیار مفید باشند. قدرت دستکاری ساختار ژنتیکی و ویروس ها امروز در نبردی سنگین با ویروس های بیماری زا در اختیار انسان هست و میتواند از آن به بهترین شکل بهره ببرد یا مانند همه توانایی های دیگر انسان- اگر کاربرد متوازن آن لحاظ نشود- میتواند در کنار فواید اندک، زیان های بسیاری را بر انسان وارد کند.
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
منبع هوشیاری کجاست؟(قسمشباهت مغز با کیهان مادیپاسخ گیاهان در زمان خوردمغزتان را در جوانی سیمکشایمپلانت مغزی کمک میکند حس و ادراک (قسمت دوم )از نخستین همانند سازها تنقش ژنتیک در درمان اختلادرمان های اسرار آمیز در آبیوگرافیهندسه ی پایه ایزیرفون داروی ضد ام استوهم لیلیپوتی(ریزبینی)یک پیشنهاد خوب برای آسان موجودات مقهور ژنها هستندعقل مجادله گرآنها نمیخواهند دیگران راتاثیر درجه حرارت بر عملکایرادهای موجود در خلقت بحس و ادراک قسمت پنجاه و یاز تکینگی تا مغز و از مغز نقش زنجبیل در جلوگیری از درهای اسرارآمیز و پوشیدهبازسازي مغز و نخاع چالشی فاصله ی همیشگی تصویر سازهوش مصنوعی از عروسک بازی زبان شناسی مدرن در سطح سلتکنولوژی جدید که سلول هاژنهای هوش ، کدامندما از اینجا نخواهیم رفتعامل کلیدی در کنترل کارآآیا واکنش های یاد گرفته وتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت شصت و هشتاز تکینگی تا مغز از مغز تچه زیاد است بر من که در ایدرگیری مغزی در سندرم کووبخش فراموش شده ی حافظهقیچی ژنتیکیهوش مصنوعی از عروسک تا کمسلول عصبی شاهکار انطباق تکامل ساختار رگهای مغزی کوچ از محیط نامناسبمحل درک احساسات روحانیآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجتشنج عدم توازن بین نورون ابزار بقا از نخستین همانخواب عامل دسته بندی و حفطاز تکینگی تا مغز- از مغز نوروز یا روز پایانیذرات کوانتومی زیر اتمی قبرخی نکات از گاید لاین پرلوزالمعده(پانکراس)مصنوعهوش احساسیسیلی محکم محیط زیست بر انتاثیر ویروس کرونا بر مغز کاهش حافظه هرچند فرایندیمرکز حافظه کجاستآزمون تجربی، راهی برای رجمجمه انسان های اولیهابزار بقای موجود زنده از دفاع در برابر تغییر ساختاستفاده از هوش مصنوعی در چگونه به سطح بالایی از هورویاهای پر رمز و حیرتی دربررسي علل احتمالي تغيير منابع انرژي پاک سرچشمه حهدف یکسان، در مسیرهای متسایه را اصالت دادن، جز فرتاثیر گیاه خواری بر رشد وکریستال زمان(قسمت دوم)مسئولیت در برابر محیط زیافسردگی و اضطراب در بیماجهان پر از چیزهای اسرار آاتوسوکسیمایددژا وو یا اشنا پنداریاصول سلامت کمرچالش هوشیاری و اینکه چرا روشی جدید در درمان نابینبعد از کرونا دلخوشی بیهومنابع انرژی از نفت و گاز ویتنام نوعی کرونا ویروس سردرد میگرن در کودکانتاثیر درجه حرارت بر عملکگیاه خواری و گوشت خوار کدمغز قلبانواع سکته های مغزیجاذبهاختلالات مخچهداروهای مصرفی در ام اسچرا ویروس کرونای دلتا واراه پیروزی در زندگی چیستتلاشی تازه برای گشودن معمنبع هوشیاری کجاست قسمت واقعیت و مجازشکل های متفاوت پروتئین هپیموزایدمغز ابزار بقای برتر مادیانسان عامل توقف رشد مغزحقیقت راستین انسان علم بارتباط چاقی و کاهش قدرت ببیماری گیلن باره و بیماردخالت در ساختار ژنهانشانه های پروردگار در جهزمان واقعیت است یا توهمتو افق رویداد جهان هستیواکسن دیگری ضد کرونا از دواکسن سرطانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشباهت کیهان و مغزپختگی پس از چهل سالگي به نقش قهوه در سلامتیایمپلانت نخاعی میتواند دحس و ادراک قسمت 67از نخستین همانند سازها تنقش گرمایش آب و هوا در همدرمان های بیماری آلزایمربیان ژن های اسکیزوفرنی دهندسه ی رایج کیهانزیرک ترین مردمتوهم چیستیک آلل ژنتیکی که از نئاندموسیقی هنر مایع استعقلانیت بدون تغییرآنان که در قله اند هرگز ختاثیر درجه حرارت بر عملکاکسی توسین و تکامل پیش احس و ادراک قسمت پنجاه و داز تکینگی تا مغز از مغز تنقش زبان در سلطه و قدرت ادریای خدابحتی علمی درباره تمایل بفرگشت و تکامل تصادفی محض هوش مصنوعی از عروسک بازی زبان شناسی نوین نیازمند تکنولوژی جدید که سلول هاژنهای حاکم بر انسان و انسما اشیا را آنطور که هستندعادت کردن به نعمتآیا یک، وجود داردتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت شصت و دواز تکینگی تا مغز از مغز تنه عدم مطلق بلکه عدم با قدرگیری اعصاب به علت میتوبخش های تنظیمی ژنومقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصهوش مصنوعی از عروسک تا کمسلولهای ایمنی القا کنندهتکامل شناخت انسان با کشفکوچک شدن مغز از نئاندرتامحل درک احساسات روحانی دآیا خداباوری محصول تکاملتشخیص ژنتیکی آتروفی های ابزار بقا از نخستین همانخودآگاهی و هوشیارياز تکینگی تا مغز- از مغز نوشیدن چای برای مغز مفید ذرات کوانتومی زیر اتمی قبرخی نرمش ها برای زانولیس دگرامفتامین یا ویاسهوش در طبیعتسیگار عامل افزایش مرگ ومتاثیر ژنها بر اختلالات خکاهش دوپامین عامل بیماریمرکز حافظه کجاستآزمون ذهنی گربه ی شرودینجنبه های موجی واقعیتابزار بقای موجود زنده از دقیق ترین تصاویر از مغز ااستفاده از انرژی خلاچگونه باغبانی باعث کاهش رویای شفافبررسی و اپروچ جدید بر بیممنابع انرژی از نفت و گاز هدف از تکامل مغزساخت شبکه عصبی مصنوعی با تاثیر گیاه خواری بر رشد وکریستال زمان(قسمت سوم)مستند جهان متصلاقلیت خلاقجهان دارای برنامهاثر مضر مصرف طولانی مدت ردژاوو یا آشناپنداریاضطراب و ترسچالش دیدگاه های سنتی در بروشی جدید در درمان سکته متفکر خلا ق در برابر توهم منابع بی نهایت انرژی در دویتامین E برای فعالیت صحسردرد و علتهای آنتاثیر درجه حرارت بر عملکگیرنده باید سازگار با پیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهانگشت ماشه ایجاذبه و نقش آن در شکلگیریاختلالات حرکتی در انسانبه هلال بنگرداروهای ام اسچرا پس از بیدار شدن از خوراه انسان شدن، راه رفتن وتلاشی جدید در درمان ام اسمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمواقعیت خلا و وجود و درک مشکل پنجم مادهپیموزایدمغز ابزار برتر بقاانسانیت در هم تنیده و متصحقیقت غیر فیزیکیارتباط هوش ساختار مغز و ژبیماری آلزایمر، استیل کودر مانهای کمر دردنظام مثبت زندگیزمان پلانکتو انسانی و انسان، شایستزمان به چه دلیل ایجاد میشتو با همه چیز در پیوندیواکسن سرطانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشباهت زیاد بین سلول هاي عپروژه ی ژنوم انسانینقش مهاجرت در توسعه نسل ااین پیوند نه با مغز بلکه حس و ادراک قسمت چهلاز نخستین همانند سازها تنقش پیش زمینه ها و اراده درمان های جدید میگرنبیان حقیقتفلج نخاعی با الکترودهای هندسه بنیادینزیست، مرز افق رویداد هستتوهم وجودیک جهش ممکن است ذهن انسانمیهمانهای ناخوانده عامل علم و ادراک فقط مشاهده ی آنزیم تولید انرژی در سلوتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر فقط مردم میفهمیدند کحس و ادراک قسمت پنجاه و ساز تکینگی تا مغز از مغز تنقش زبان در سلطه و قدرت ادرک فرد دیگر و رفتارهای ابحث درباره پیدایش و منشا فراموش کارها باهوش تر هسهوش مصنوعی از عروسک بازی زبان، نشان دهنده ی سخنگو تکینگیکل اقیانوس در یک ذرهما به جهان های متفاوت خودعارضه جدید ویروس کرونا سآیا کیهان می تواند یک شبیتداوم مهم است نه سرعتابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت شصت و ششاز تکینگی تا مغز از مغز تنهایت معرفت و شناخت درک عدرختان اشعار زمینبخش بزرگی حس و ادراک ما اقانون مندی نقشه ژنتیکی مهوش مصنوعی از عروسک تا کمسلولهای بنیادی مصنوعی درتکامل، نتیجه ی برنامه ریکوچکترین چیز یک معجزه اسمحدودیت چقدر موثر استآیا دلفین ها می تواند از تشخیص آلزایمر سالها قبل ابزار بقا از نخستین همانخودآگاهی و هوشیارياز تکینگی تا مغز- از مغزتنوعی سکته مغزی ، وحشتناک رفتار اجتماعی انسان، حاصبرخی نرمش های گردنلا اکراه فی الدینهوش عاطفی بیشتر در زنانسیاهچاله های فضایی منابعتاثیر کلام در آیات کلام بکاهش سن بیولوژیکی، تنها مرکز خنده در کجای مغز استآزمون ذهنی گربه شرودینگرجنسیت و تفاوت های بیناییابزار بقای موجود زنده از دلایلی که نشان میدهد ما باستفاده از سلول های بنیاچگونه تکامل مغزهای کنونیروان سالمبررسی ژنها در تشخیص بیمامنابع انرژی از نفت و گاز هدف از خلقت رسیدن به ابزاساخت شبکه عصبی با الفبای تاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف مکانیسم عصبی خوانش پمشکلات نخاعیالکترومغناطیس شنوایی و هجهان در حال نوسان و چرخشاثرات فشار روحی شدیددگرگونی های نژادی و تغییاطلاع رسانی اینترنتیچاالش ها در تعیین منبع هوريتوکسيمب در درمان ام استفاوت مغز انسان و میمون همنابع جدید انرژیویتامین E در چه مواد غذایسردرد تنشنگالکانزوماب، دارویی جدیمغز مادران و کودکان در زمانگشت نگاری مغز نشان میدجدایی خطای حسی استاختلالات صحبت کردن در انبه کدامین گناه کشته شدندداروهای تغییر دهنده ی سیچرا بیماری های تخریبی مغراه بی شکستتمایل زیاد به خوردن بستنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتوالزارتان داروی ضد فشار شگفت انگیز بودن کیهانپیچیدگی های مغزمگسمغز از بسیاری حقایق می گرانعطاف پذیری مکانیسمی علحقیقت غیر قابل شناختارتباط پیوسته ی جهانبیماری الزایمردر محل کار ارزش خودت را بنظریه ی تکامل در درمان بینظریه ی تکامل در درمان بیزمان شگفت انگیزتو با باورهایت کنترل میشواکسنی با تاثیر دوگانه امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشباهت زیاد بین سلول هاي عپروژه ی ژنوم انسانیاین اندوه چیستحس و ادراک قسمت چهل و هفتاز نخستین همانند سازها تنقش آتش در رسیدن انسان بهدرمان های جدید در بیماری بیست تمرین ساده برای جلوفلج بل، فلجی ترسناک که آنهندسه در پایه ی همه ی واکزاوسکا درمان گوشرتوهم بی خدایییک رژیم غذایی جدید، می تومیوتونیک دیستروفیعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهآیندهتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر میدانی مصیبت بزرگتر حس و ادراک قسمت پنجاه و شاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش سجده بر عملکرد مغزدرک نیازمند شناخت خویش ابحثي درباره هوش و تفاوتهفراموشی همیشه هم بد نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی زبان، وسیله شناسایی محیطتکامل مادی تا ابزار هوشمکلمات بلند نه صدای بلندما با کمک مغز خود مختاريمعدم توقف تکامل در یک انداآیا گذشته، امروز وآینده تداخل مرزها و صفات با بینابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک سی و هفتماز تکینگی تا مغز از مغز تنهایت در بی نهایتدرد باسن و پا به دلیل کاهبخش بزرگتر کیهان ناشناختقانون جنگلهوش مصنوعی از عروسک تا کمسلسله مباحث هوش مصنوعیتأثیر نگاه انسان بر رفتاکووید نوزده و خطر بیماری محدودیت های حافظه و حافظآیا دلفین ها میتوانند باتصویربرداری فضاپیمای آمابزار بقا از نخستین همانخودروهای هیدروژنیاز تکینگی تا مغز، از مغز نیکولا تسلارقیبی قدرتمند در برابر مبرخی یونها و مولکول های ملایو دوم دکتر سید سلمان فهوش عاطفی در زنان بیشتر اسیاهچاله ها، دارای پرتو تاثیر کپسول نوروهرب بر نکایروپاکتیک چیستمرگ چیستآسيب میکروواسکولاریا آسجنسیت و تفاوت های بیناییابزار بقای موجود زنده از دنیای شگفت انگیز کوانتوماستفاده از سلول های بنیاچگونه جمعیت های بزرگ شکل روبات های ریز در درمان بیبررسی بیماری التهابی رودمنابع انرژی از نفت و گاز هر چیز با هر چیز دیگر در تساختن آیندهتاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف مکانیسمی پیچیده در بمشکلات بین دو همسر و برخیالکتروتاکسی(گرایش و حرکجهان شگفت انگیزاثرات مفید قهوهدانش قدرت استاطلاعات حسی ما از جهان، چناتوانی از درمان برخی ویریواستیگمینتفاوت ها و تمایزها کلید بمناطق خاصی از مغز در جستجویتامین کاسردرد سکه ایگامی در درمان بیماریهای مغز چون ابزار هوش است دلیاندوهگین نباش اگر درب یا جریان انرژی در سیستم های اختلالات عضلانی ژنتیکبه امید روزهای بهترداروهای ضد بیماری ام اس وچرا حیوانات سخن نمی گوینرابطه تشنج و اوتیسمتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواکنش های ناخودآگاه و تقشگفت زده و حیران باشپیچیدگی های مغزی در درک زمغز به تنهایی برای فرهنگ اهرام مصر از شگفتی های جهحقایق ممکن و غیر ممکنارتباط انسانی، محدود به بیماری ای شبیه آلزایمر و در چه مرحله ای از خواب ، ردر هم تنیدگی مرزها و بی منظریه ی ریسمانزندگی هوشمند در خارج از زتو باید نیکان را به دست بواسطه ها د رمسیر ایجاد مغمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشرکت نورالینک ویدیویی ازپرواز از نیویورک تا لوس آاین ایده که ذرات سیاهچالحس و ادراک قسمت چهل و هشتاز نشانه ها و آثار درک شدنقش انتخاب از طرف محیط، ندرمان های رایج ام اسبیش از نیمی از موارد انتقفلج خوابهندسه زبانِ زمان استزبان مشترک ژنتیکی موجوداتوهم جدایی و توهم علمیکی از علل محدودیت مغز اممیگرن و پروتئین مرتبط با علم به ما کمک میکند تا موآینده ی انسان در فراتر ازتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نیروی مغناطیس نباشد حس و ادراک قسمت بیست و چهاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات دريادرک و احساسبحثی جالب درباره محدودیتفرایند پیچیده ی خونرسانیهوش مصنوعی از عروسک بازی سفر نامه سفر به بم و جنوب تکامل مداومکلام و زبان، گنجینه ای بسما بخشی از این جهان مرتبطعدم درکآیا پیدایش مغز از روی تصاتروس جریان انرژیابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک- قسمت پنجاه و از تکینگی تا مغز از مغز تچهار میلیارد سال تکامل بدست آسمانبخش دیگری در وجود انسان هقانون جنگلهوش مصنوعی از عروسک تا کمسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتئوری تکامل امروز در درمکودک هشت ساله لازم است آدمخچه فراتر از حفظ تعادلآیا دست مصنوعی به زودی قاتصادف یا قوانین ناشناختهابزار بقا از نخستین همانخورشید مصنوعیاز تکینگی تا مغز، از مغز نیاز به آموزش مجازی دیجیرموزی از نخستین تمدن بشربرخی اثرات مضر ویتامین دلبخند بزن شاید صبح فردا زهوش عاطفی در زنان بیشتر اسیاهچاله و تکینگی ابتدایتاثیر کپسول نوروهرب بر تکار با یگانگی و یکپارچگیمرگ و میر پنهانآسیب ها ناشی از آلودگی هوجهل مقدسابزار بقای موجود زنده از دندان ها را مسواک بزنید تاستفاده از سلول های بنیاچگونه جمعیت های بزرگ شکل روح رهاییبررسی سیستم تعادلی بدن امنابع انرژی از نفت و گاز هر حرکت خمیده می شود و هر ساختار فراکتال وجود و ذهتاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف ارتباط جدیدی از ارتبمشکلات روانپزشکی پس از سالگو و عادت را بشکن و در اجهانی که نه با یک رخداد و اثرات مضر ماری جوانادانش محدود به ابعاد چهاراطلاعاتی عمومی در مورد مناتوانی در شناسایی چهره ریاضیات یک حس جدید استتفاوت های بین زن و مرد فقمنبع هوشیاری کجاست قسمت ویتامین کا و استخوانسردرد عروقی میگرنگامی در درمان بیماریهای مغز چگونه صداها را فیلتر اندام حسی، درک از بخش هایجریان انرژی در سیستم های اختراع جدید اینترنت کوانبه بالا بر ستارگان نگاه کداروی فامپیریدین یا نورلچرا حجم مغز گونه انسان درراز تغییرتمدن پیشرفته ی پیشینیانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواکنش به حس جدیدشگفتی های زنبور عسلپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز برای فراموشی بیشتر کاولین مورد PML به دنبال تکحلقه های اسرارآمیزارتباط از بالا به پایین مبیماری ای شبیه ام اس مولتدر هم تنیدگی کوانتومینظریه تکامل در درمان بیمزندگی بی دودتو جهانی هستی که خودش را وبینار اساتید نورولوژی دمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشربت ضد خلطپرورش مغز مینیاتوری انسااینکه به خاطرخودت زندگی حس و ادراک قسمت چهل و دوماز نظر علم اعصاب یا نرووسنقش اتصالات بین سلولهای درمان های علامتی در ام اسبیشتر کمردردها نیازی به فلج خواب چیستهنر حفظ گرهزبان چهار حرفی حیات زمینتوهمات و شناخت حقیقتیافته های نوین علوم پرده میگرن سردردی ژنتیکی که بعلم راهی برای اندیشیدن اآینده ی علم و فیزیک در60 ثتاثیر رو ح و روان بر جسماگر نعمت فراموشی نبود بسحس و ادراک قسمت بیست و یکاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات دريادرک کنیم ما همه یکی هستیمبحثی در مورد نقش ویتامين فرایند تکامل و دشواری هاهوش مصنوعی از عروسک بازی سفر به مریخ در 39 روزتکامل چشمکلرال هیدرات برای خوابانما تحت کنترل ژنها هستیم یعسل طبیعی موثر در کنترل بآیا آگاهی پس از مرگ از بیتری فلوپرازینابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک- قسمت بیست و پاز تکینگی تا مغز از مغز تچهار ساعت پس از کشتار خوکدستورالعمل مرکز کنترل بیبرنامه و ساختار پیچیده مقانونمندی و محدودیت عالمهوش مصنوعی از عروسک تا کمسم زنبور ، کلیدی برای وارتئوری تکامل در پیشگیری و کودک ایرانی که هوش او از مخچه ، فراتر از حفظ تعادلآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتظاهر خوابیده ی مادهابزار بقا از نخستین همانخوشبختی دور از رنج های ماز تکینگی تا مغز، از مغز چیزی منتظر شناخته شدنرمز و رازهای ارتباط غیر کبرخی اختلالات عصبی مثانهلرزش ناشی از اسیب به عصبهوشمندی کیهانسیاهچاله ی تولید کنندهتاثیر کپسول نوروهرب بر سکاربرد روباتهای ريزنانومرگ و میر بسیار بالای ناشآشنا پنداریجهان فراکتالابزار بقای موجود زنده از دو ویژگی انتزاع و قدرت تجاستیفن هاوکینگ در مورد هچگونه حافظه را قویتر کنیروزه داری متناوب، مغز را بررسی علل کمر درد در میانمنابع انرژی از نفت و گاز هرچیز با یک تاب تبدیل به ساختار شبکه های مغزی ثابتاثیر گیاهخواری بر رشد و کشف جمجمه ای درکوه ایرهومشکلات روانپزشکی در عقب الگوی بنیادین و هوشیاریجهانی که از یک منبع، تغذیاجزای پر سلولی بدن انسان دانش بی نهایتاطلاعاتی عمومی در مورد منادانی در قرن بیست و یکم،ریسدیپلام تنها داروی تایتفاوت های تکاملی در مغز ومنبع هوشیاری کجاست قسمت ویتامین کا در سبزیجاتسرعت فکر کردن چگونه استگاهی لازم است برای فهم و مغز ناتوان از توجیه پیداانرژی بی پایان در درون هرجریان انرژی در سیستم های ادامه بحث تکامل چشمبه خودت مغرور نشوداروی لیراگلوتیدچرا خشونت و تعصبراست دستی و چپ دستیتمدن بشری و مغز اخلاقیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواکسن های شرکت فایزر آمرشاهکار قرنپیوند مغز و سر و چالشهای مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟اولین مورد پیوند سر در انحمله ویروس کرونا به مغزارتباط بین هوش طبیعی و هوبیماری اسپینال ماسکولار بیماری اضطراب عمومیدر هم تنیدگی کوانتومی و پنظریه تکامل در درمان بیمزندگی در جمع مواردی را برتو دی ان ای خاص ميتوکندريوجود قبل از ناظر هوشمندمنبع هوشیاری در کجاست؟ قشش مرحله تکامل چشمپرتوهای صادر شده از سیاهاینکه خانواده ات سالم باحس و ادراک قسمت چهل و سوماز نظر علم اعصاب اراده آزنقش تیروئید در تکامل مغزدرمان ژنتیکی برای نوآوریبا هوش مصنوعی خودکار روبفلج دوطرفه عصب 6 چشمهنر رها شدن از وابستگیزبان و کلمه حتی برای کسانتوپیراماتیاد بگیر فراموش کنیمیگرن شدید قابل درمان اسعلم ساختن برج های چرخانآیا ممکن است موش کور بی متاثیر رژیم گیاه خواری بر اگر نعمت فراموشی نبود بسحس و ادراک قسمت بیست و دواز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات دريادرک احساسات و تفکرات دیگبحثی در مورد نقش کلسیم و فرایند حذف برخی اجزای مغهوش مصنوعی از عروسک بازی سفر تجهیزات ناسا به مریخ تکامل و ارتقای نگاه تا عمکمردردمانند آب باشعصب حقوق نورولووآیا امکان بازسازی اندامهتری فلوپرازینابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک- قسمت شصت و چهاز تکینگی تا مغز از مغز تنوآوری ای شگفت انگیز داندغدغه نتیجه ی نادانی استبرنامه ی مسلط ژنها در اختقارچ بی مغز در خدمت موجودهوش مصنوعی از عروسک تا کمسماگلوتید داروی کاهش دهنتئوری جدید، ویران کردن گکودکان میتوانند ناقل بی مخچه ابزاري که وظیفه آن فآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتظاهری از ماده است که بیدابزار بقا از نخستین همانخانواده پایداراز تکینگی تا مغز، از مغز چیزی خارج از مغزهای ما نیرمز بقای جهش ژنتیکیبرخی اصول سلامت کمرلرزش عضله یا فاسیکولاسیوهوشیاری کوانتومیسیاره ی ابلهانتاثیر کپسول نوروهرب بر سکاربرد روباتهای ريز، در مرگ انتقال است یا نابود شآشنا پنداریجهان ما میتواند به اندازابزار بقای موجود زنده از دو برابر شدن خطر مرگ و میاستیفن هاوکینگ در تفسیر نگاه محدود و تک جانبه، مشروزه داری و بیمار ی ام اس بزرگ فکر کنمنابع انرژی از نفت و گاز هزینه ای که برای اندیشیدسازگاری با محیط بین اجزاتاثیر انتخاب از طرف محیط کشف جدید تلسکوپ جیمز وبمشاهده گر جدای از شیء مشاالگوبرداری از طبیعتجهانی در ذهناجزایی ناشناخته در شکل گدانشمندان موفق به بازگرداعتماد به خودنبرو و انرژی مداومریشه های مشترک حیاتتفاوت های زبانی سرمنشا تمنبع هوشیاری کجاست قسمت ویتامین بی 12 در درمان دردسعی کن به حدی محدود نشویگاهی مغز بزرگ چالش استمغز و سیر تکامل ان دلیلی انرژی تاریکجستجوی متن و تصویر به صوراداراوون تنها داروی تاییبه دنبال رستگاری باشداروی تشنجی دربارداریچرا در مغز انسان، فرورفترجزخوانی هایی که امروز بتمدنی قدیمی در شمال خلیج منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواکسن کووید 19 چیزهایی که شاهکار شش گوشپیوند اندام از حیوانات بمغز بزرگ چالش است یا منفعاولین هیبرید بین انسان و حمایت از طبیعتارتباط شگفت مغز انسان و فبیماری بیش فعالیدر هم تنیدگی کوانتومی و دنظریه تکامل در درمان بیمزندگی در سیاهچالهتولید مثل اولین ربات های وراپامیل در بارداریمنبع هوشیاری در کجاست؟(قششمین کنگره بین المللی سآلودگی هوا چالش قرن جدیدتاثیر درجه حرارت بر عملکاینترنت بدون فیلتر ماهواحس و ادراک قسمت نهماز نظر علم اعصاب اراده آزنقش حفاظتی مولکول جدید ددرمان ام اس(مولتیپل اسکلبا تعمق در اسرار ابدیت و فناوری هوش مصنوعی نحوه خهوموارکتوس ها ممکن است دزبان و بیان نتیجه ساختماتوانایی مغز و دیگر اجزای یادگیری مهارت های جدید دمیدان مغناطيسي زمین بشر علایم کمبود ویتامین E را آیا ما کالا هستیمتاثیر رژیم گیاه خواری بر اگر با مطالعه فیزیک کوانحس و ادراک قسمت بیست و سواز تکینگی تا مغز از مغز تنقشه مغزی هر فرد منحصر بهدرک تصویر و زبان های مخلتبحثی در مورد حقیقت فضا و فراتر از دیوارهای باورهوش مصنوعی از عروسک بازی سفر دشوار اکتشافتکامل ابزار هوش ، راه پر کمردرد ناشی از تنگی کاناماه رجبعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا انسان با مغز بزرگش اخترک امروزابزار بقا از نخستین همانحساسیت روانی متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغز مشاهده ی غیر مستذهن ما از در هم شکستن منببرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱قبل از آغازهوش مصنوعی به کمک هوش طبیسندرم کووید طولانیتا 20 سال آینده مغز شما به کودکان خود را مشابه خود تمدل همه جانبه نگر ژنرالیآیا راهی برای رفع کم آبی تعداد کلی ذهن ها در جهان ابزار بقا از نخستین همانخارق العاده و استثنایی باز تکینگی تا مغز، از مغز چیزی شبیه نور تو نیسترمز جهانبرخی بیماری ها که در آن بلزوم سازگاری قانون مجازاهوش، ژنتیکی است یا محیطیسیاره ابلهانتاثیر کتامین در درمان پاکتاب گران و پرهزینه شد ولمرگ تصادفیآغاز فصل سرما و دوباره تکجهان مادی، تجلی فضا در ذهابزارهای پیشرفته ارتباط دو برابر شدن خطر مرگ و میاستخوان های کشف شده، ممکنگاه انسان محدود به ادراروزه داری سلول های بنیادبزرگ شدن مغز محدود به دورمنابع انرژی از نفت و گاز هزینه سنگین انسان در ازاستون فقرات انسان دو پا جلتاثیر احتمالی عصاره تغلیگل زندگیمشاهده آینده از روی مشاهالتهاب شریان تمپورالجهش های ژنتیکی مفید در سااحیای بینایی نسبی یک بیمدانشمندان نورون مصنوعی ساعداد بینهایت در دنیای منتایج نادانی و جهلرژیم های غذایی و نقش مهم تفاوتهای جنسیتی راهی برامنبع هوشیاری کجاست قسمت ویتامین بی هفدهشلیک فراموشیگذر زمان کاملا وابسته به مغز کوانتومیانرژی تاریک که ما نمی توجستجوی هوشیاری در مغز ماادب برخورد با دیگرانبه زودی شبکه مغزی به جای داروی جدید s3 در درمان ام چرا ذرات بنیادی معمولاً رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرتمساح حد واسط میان مغز کومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواکسن کرونا و گشودن پنجرشاید گوشی و چشمی، آماده شپیوند سر آیا ممکن استمغز بزرگ چالشهای پیش رواولین تصویر در تاریخ از سحوادث روزگار از جمله ویرارتباط شگفت انگیز مغز انحافظه و اطلاعات در کجاست ارتباط شگفت انگیز مغز اننقش میدان مغناطیسی زمین بیماری تی تی پیهفت چیز که عملکرد مغز تو زندگی زمینی امروز بیش از تولید یا دریافت علمورزش هوازی مرتب خیلی به قمنبع خواب و رویاصرع و درمان های آنآلودگی هوا و ویروس کروناتاثیر درجه حرارت بر عملکایندرالحس و ادراک قسمت چهارماز واقعیت امروز تا حقیقتنقش حیاتی تلومر دی ان آ ددرمان تومورهای مغزی با اباهوش ترین و با کیفیت تریفیلمی بسیار جالب از تغییهوش فوق العاده، هر فرد اسزبان و بیان، در سایه پیشرتوازن مهمتر از فعالیت زییادآوری خواب و رویامیدان های مغناطیسی قابل علایم کمبود ویتامین E را آیا ما تنها موجودات زنده تاثیر رژیم گیاه خواری بر اگر تلاش انسان امروز براحس و ادراک قسمت بیستماز تکینگی تا مغز از مغز تنقشه های مغزی جدید با جزیدرک حقیقت نردبان و مسیری بحثی در مورد عملکرد لوب ففرد حساس از نظر عاطفی و بهوش مصنوعی از عروسک بازی سفرنامه سفر به بم و جنوب تکامل جریان همیشگی خلقتکمردرد و علل آنماپروتیلینغیرقابل دیدن کردن مادهآیا احتمال دارد رویا از آترکیب حیوان و انسانابزار بقا از نخستین همانخفاش با شیوع همه گیری جدیاز تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغز در فراموشی هاذهن چند جانبه نیازمند نگبرین نت به جای اینترنتقبل از انفجار بزرگهوش مصنوعی به شناسایی کاسندرم گیلن باره به دنبال تا بحر یفعل ما یشاکودکان را برای راه آماده مدل هولوگرافیک ژنرالیزهآیاما مقهور قوانین فیزیکتغییر الگوی رشد مغزی با زابزار بقای موجود زنده از خبر مهم تلسکوپ هابلاز تکامل تا مغز از مغز تا نکاتی در مورد تشنجرمز جهان خاصیت فراکتالبرخی بیماری های خاص که بدلزوم سازگاری قانون مجازاهیچ وقت خودت را محدود به سیاره ابلهانتاثیر گیاه خواری بر رشد وکتاب زیست شناسی باورمراحل ارتقای پله پله کیهإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَجهان مرئی و نامرئیابزارهای بقا از نخستین هدو سوی واقعیتاستروژن مانند سپر زنان دنگاه از بیرون مجموعهروش مقابله مغز با محدودیبزرگ شدن تقریبا ناگهانی منابع انرژی از نفت و گاز هزاران سال چشم های بینا وسخن پاک و ثابتتاثیر ترکیبات استاتین (سگلوئونمطالبی در مورد تشنجامیوتروفیک لترال اسکلروجهش های ژنتیکی غیر تصادفاحیای بینایی نسبی یک بیمدانشمندان یک فرضیه رادیکبقای حقیقی در دور ماندن انخاع ما تا پایین ستون فقررژیم های غذایی و نقش مهم تقلید مرحله ای نسبتا پیشمنبع هوشیاری کجاست قسمت ویتامین دی گنجینه ای بزرشلیک فراموشیگربه شرودینگر و تاثیر مشمغز آیندگان چگونه است ؟انرژی خلا ممکن استحفره در مغزادراک ما درک ارتعاشی است به زیر پای خود نگاه نکن بداروی جدید میاستنی گراویچراروياها را به یاد نمی آرساناها و ابر رساناها و عتنفس هوازی و میتوکندریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواکسن کرونا از حقیقت تاتشاید درست نباشدپیوند سر، یکی از راه حلهامغز بزرگ و فعال یا مغز کواولین دروغحافظه و اطلاعات در کجاست ارتباط غیرکلامی بین انسانقش محیط زندگی و مهاجرت دبیماری دویکهفت سین یادگاری از میراث زندگی زودگذرتولید پاک و فراوان انرژیورزش هوازی ، بهترین تمریمنحنی که ارتباط بین معرفضررهای مصرف شکر و قند بر آلزایمرتاثیر درجه حرارت بر عملکایا کوچک شدن مغزانسان الحس و ادراک قسمت نوزدهماز کجا آمده ام و به کجا مینقش خرچنگ های نعل اسبی دردرمان تشنجباد غرور و سر پر از نخوت وفیزیک مولکولها و ذرات در هوش مصنوعی می تواند بر احزبان و تکلم برخی بیماریهتوسعه هوش مصنوعی قادر اسژن همه چیز نیستمیدان بنیادین اطلاعاتعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا مغز تا بزرگسالی توسعتاثیر رژیم گیاهخواری بر اگر خواهان پیروزی هستیحس و ادراک قسمت دهماز تکینگی تا مغز از مغز تنقص در تشخیص هیجانات عامدرک دیگرانبحثی درباره هوش و تفاوتهفرضیه ای جدید توضیح میدههوش مصنوعی از عروسک بازی سفرنامه سفر به بم و جنوب تکامل داروینی هنوز در حاکمردرد با پوشیدن کفش مناماجرای جهل مقدسمقالاتآیا احتمال دارد رویا از آترازودونابزار بقا از نخستین همانخلاصه ای از مطالب همایش ماز تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغز در تشخیص بیماری ذهن هوشیار در پس ماده ی مبرای پیش بینی آینده مغز دقدم زدن و حرکت دید را تغیهوش مصنوعی در کامپیوترهاسندرم پیریفورمیستاثیر فکر بر سلامتکوری گذرای ناشی از موبایمدل هولوگرافیک تعمیم یافآب زندگی است قسمت چهارمتغییر زودتر اتصالات مغزیابزار بقای موجود زنده از خدا موجود استاز تکامل تا مغز، از مغز تچگونه مولکول های دی ان ایرنگ کردن، حقیقت نیستبرخی توجهات در ببمار پارمقاومت به عوارض فشار خون هیچ کاری نکردن به معنی چیسیر آفرینش از روح تا مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وکتاب طبیعت در قالب هندسهمرز مرگ و زندگی کجاستافت فشار خون ناگهانی در وجهان هوشیارابزارهای بقا ازنخستین همدوچرخه سواری ورزشی سبک و اسرار آفرینش در موجنگاه از درون مجموعه با نگروش های صرفه جویی در ایجابزرگترین خطایی که مردم ممنابع انرژی از نفت و گاز هستي مادي ای که ما کوچکترسختی ها رفتنی استتاثیر حرکات چشم بر امواج گمان میکنی جرمی کوچکی در مطالعه ای بیان میکند اهدامید نیکو داشته باش تا آنجهشهای مفید و ذکاوتی که داحساس گذر سریعتر زماندانشمندان ژنی از مغز انسبلندی در ذهن ما درک بلندینخستین تصویر از سیاهچالهرژیم ضد التهابیتقلید از روی طبیعتمنبع هوشیاری کجاست قسمت ویروس مصنوعیشنا در ابهای گرم جنوب نیاگزیده ای از وبینار یا کنفمغز انسان ایا طبیعتا تماانسان قدیم در شبه جزیره عحقیقت قربانی نزاع بین بی ادغام میان گونه های مختلبوزون هیگز چیستداروی جدید برای ای ال اسچراروياها را به یاد نمی آرشته نوروایمونولوژی و نقتنفس هوازی و میتوکندریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشب سیاه سحر شودپیوندی که فراتر از امکانمغز بزرگترین مصرف کننده اولین سلول مصنوعیحافظه و اطلاعات در کجاستارتروز یا خوردگی و التهانقش نگاه از پایین یا نگاهدر یک فراکتال هر نقطه مرکبیماری دیستروفی میوتونیهم نوع خواری در میان پیشیزندگی، مدیریت انرژیتولید سلولهای جنسی از سلورزش و میگرنمنشأ اطلاعات و آموخته ها ضررهای شکر بر سلامت مغزآملودیپین داروی ضد فشار تاثیر درجه حرارت بر عملکایا این جمله درست است کسیحس و ادراک قسمت هفتماز آغاز خلقت تا نگاه انسانقش داروهاي مختلف معروف درمان جدید ALSبار بزرگ ایستادن بر دو پافیزیک و هوشیاریهوش مصنوعی و کشف زبان هایزبان و شناخت حقیقت قسمت چتوسعه برخی شغل ها با هوش ژن همه چیز نیستمیدازولام در درمان تشنج عماد الدین نسیمی قربانی آیا همه جنایت ها نتیجه بیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیاپی ژنتیکحس و ادراک قسمت دوازدهماز تکینگی تا مغز از مغز تنقطه بی بازگشتدرک درست از خود و هوشیاریبحثی درباره هوش و تفاوتهفضای قلب منبع نبوغ استهوش مصنوعی از عروسک بازی سفرنامه سفر به بم و جنوب تکامل داروینی هنوز در حاکنفرانس تشنج هتل کوثر اصماده ی تاریکتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا برای تولید مثل همیشه تراشه ی بیولوژِیکابزار بقا از نخستین همانخلاصه ای از درمان های جدیاز تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغزی روشی مهم در تشخذهن تو همیشه به چیزی اعتقبرای اولین بار دانشمندانقدرت کنترل خودهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسندرم پس از ضربه به سرتاثیر مشاهده بر واقعیت بکی غایب شدی تا نیازمند دلمدل های ریز مغز مینی برینآب زندگی است قسمت اولتغییر عمودی سر انسان از پابزار بقای موجود زنده از خطا در محاسبات چیزی کاملاز تکامل تا مغز، از مغز تچگونه مغز پیش انسان یا همروی و منیزیم در تقویت استبرخی توصیه ها برای واکسیمقابله ی منطقی با اعتراضهیچ کس مانند تو نگاه نمیکسیستم تعادلی بدنتاثیر گیاه خواری بر رشد وکتاب، سفری به تاریخمرز بین انسان و حیوان کجاافت هوشیاری به دنبال کاهجهان یکپارچهابزارهای بقای موجود زندهدورترین نقطه ی قابل مشاهاسرار بازسازی اندام هانگاه حقیقی نگاه به درون اروش هایی ساده برای کاهش ابزرگترین درد از درون است منابع انرژی از نفت و گاز هستی ما پس از شروعی چگال سرنوشتتاثیر دوپامین و سروتونینگنجینه ای به نام ویتامین معنی روزهامید درمان کرونا با همانجهشهای مفید و ذکاوتی که داحساسات کاذبدانشمندان پاسخ کوانتومی بلعیدن ستاره توسط سیاهچانخستین روبات های زنده ی جرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وتقویت استخوان در گرو تغذمنبع هوشیاری کجاست قسمت ویرایش DNA جنین انسان، برشناخت و معرفت، و نقش آن دگزارش یک مورد جالب لخته ومغز انسان برای ایجاد تمدانسان ها می توانند میدان حقیقت آنطور نیست که به نظادغام دو حیطه علوم مغز و بوزون هیگز جهان را از متلداروی جدید ضد میگرننزاع بین جهل و علم رو به پرشد مغز فرایندی پیچیده اتنفس بدون اکسیژنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشبیه سازی میلیون ها جهان پیوستگی همه ی اجزای جهانمغز حریص برای خون، کلید تاوکرلیزوماب داروی جدید شحباب های کیهانی تو در توارزش حقیقی زبان قسمت اولنقش نظام غذایی در تکامل مدر کمتر از چند ماه سوش جدبیماری ضعف عضلات نزدیک بهمه چیز در زمان کنونی استزونیسومایدتولترودینورزش بهترین درمان بیش فعمنشاء کوانتومی هوشیاری اطلای سیاهآموزش نوین زبانتاثیر درجه حرارت بر عملکایا ابزار هوشمندی یا مغز حس و ادراک قسمت هفدهماز انفجار بزرگ تا انفجار نقش ذهن و شناخت در حوادث درمان جدید میگرن با انتی بار سنین ابزار هوشمندی افیزیکدانان ماشینی برای تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشزبان و شناخت حقیقت قسمت اتوصیه های سازمان بهداشت ژن هوش و ساختارهای حیاتی مکانیک کوانتومی بی معنی عوامل موثر در پیدایش زباآیا هوش مصنوعی می تواند نتاریکی من و تو و گرد و غباابتدایی که در ذهن دانشمنحس و ادراک قسمت سوماز تکینگی تا مغز از مغز تچند نرمش مفید برای کمردردرک عمیق در حیواناتبحثی درباره هوش و تفاوتهقفس ذهنهوش مصنوعی از عروسک بازی سفرنامه سفر به بم و جنوب تکامل داروینی هنوز در حاکنگره بین المللی سردرد دماده ی خالیصفحه اصلیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دتربیت کودکان وظیفه ای مهابزار بقا از نخستین همانخم شدن فضا-زماناز تکینگی تا مغز از مغز تنوبت کودکانذهن خود را مشغول هماهنگیبرای تمدن سازی، باید در بقدرت انسان در نگاه به ابعهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسندرم سردرد به دلیل افت فتاثیر نگاه ناظر هوشیار بکیهان خود را طراحی میکندمدیون خود ناموجودآب زندگی است قسمت دومتغییرات منطقه بویایی مغزابزار بقای موجود زنده از خطا در محاسبات چیزی کاملاز روده تا مغزچگونه هموساپينس بر زمین رویا و خبر از آیندهبرخی درمان های Spinal Muscular Atمقابله با کرونا با علم اسهیچ کس حقیقت را درون مغز سیستم دفاعی بدن علیه مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وکتابخانهمرز جدید جستجو و اکتشاف، افتخار انسانجهان یکپارچهابزارهای بقای از نخستین ديدن با چشم بسته در خواب اصل بازخوردنگاهی بر قدرت بینایی دراروش صحبت کردن در حال تکامبسیاری از بیماری های جدیمنابع انرژی از نفت و گاز و هر کس تقوای خدا پیشه کنسریعترین کامپیوتر موجودتاثیر دپاکین بر بیماری مگویید نوزده و ایمنی ساکتمعادله ها فقط بخش خسته کنامیدوار باش حتی اگر همه چجواب دانشمند سوال کننده اخلاق و علوم اعصابدانشمندان اولین سلول مصنبه قفس های سیاهت ننازنرمش های مفید برای درد زارژیم غذایی ضد التهابیتقویت سیستم ایمنیمنبع هوشیاری کجاست قسمت واقعیت فیزیکی، تابعی از شناخت درون، شناخت بیرون؛گشایش دروازه جدیدی از طرمغز انسان برای شادمانی طانسان یک کتابخانه استحقیقت افرادارتقا و تکامل سنت آفرینش بی نهایت در میان مرزهاداروی ضد تشنج با قابليت تنزاع بین علم و نادانی رو رشد مغز علت تمایل انسان بتنها مانع در زندگی موارد واکسن کرونا ساخته شده تومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیام های ناشناخته بر مغز مغز در تنهایی آسیب میبینايندگان چگونه خواهند دیدايا اراده آزاد توهم است یحد و مرزها توهم ذهن ماستارزش حقیقی زبان قسمت دومنقش نظریه تکامل در شناسادر آسمان هدیه های نادیدنبیماریهای تحلیل عضلانی اهمه ی سردردها بی خطر نیستزونا به وسیله ویروس ابله تومورها و التهاب مغزی عاورزش در کمر دردمهندسی ژنتیک در حال تلاش طوفان فقر و گرسنگی و بی سآمارهای ارائه شده در سطح تاثیر درجه حرارت بر عملکایا بیماری ام اس (مولتیپحس و ادراک قسمت هجدهماز بحث های کنونی در ویروسنقش روی و منیزیم در سلامتدرمان جدید کنترل مولتیپلبارداری بدون رحمفاصله ها در مکانیک کوانتهوش مصنوعی گوگل به کمک تشزبان و شناخت حقیقت قسمت دتوصیه های غیر دارویی در سژن یا نقشه توسعه مغز و نقمکانیزمهای دفاعی در برابعوامل ایجاد لغت انسانی و آیا هوش مصنوعی زندگی بشرتاریکی خواهد ترسیدابزار هوش در حال ارتقا ازحس و ادراک قسمت سی و هشتماز تکینگی تا مغز از مغز تچند جهانیدرگیری قلب در بیماری ویربحثی درباره هوش و تفاوتهقلب و عقلهوش مصنوعی از عروسک بازی سفری به آغاز کیهانتکامل داروینی هنوز در حاکنگره بین المللی سردرد دماده، چیزی بیش از یک خلا سوالات پزشکیآیا تکامل و تغییرات ژنتیترجمه ای ابتدایی از اسراابزار بقا از نخستین همانخونریزی مغز در سندرم کوواز تکینگی تا مغز از مغز تنور درونذهن سالمبرای خودآگاه بودن تو بایقدرت عشقهوش مصنوعی درمانگر کامپیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر نگاه و مشاهده ناظر کیهانِ هوشیارِ در حال یامدیریت اینترنت بر جنگآب زندگی است قسمت سومتغییرات آب و هوایی که به ابزار بقای موجود زنده از خطای ادراک کارمااز علم جز اندکی به شما داچگونه هوشیاری خود را توسرویا بخشی حقیقی از زندگی برخی روش های تربیتی کودکملاحظه های اخلاقی دربارههیچگاه از فشار و شکست نترسکوت و نیستیتاثیر گیاه خواری بر رشد وکجای مغز مسئول پردازش تجمزایای شکلات تلخ برای سلافراد آغاز حرکت خودشان رجهان کنونی و مغز بزرگتریابزارهای دفاعی و بقای مودی متیل فومارات(زادیوا)(اصل علت و تاثیرنگاهی بر توانایی اجزاي بروشهای نو در درمان دیسک ببسیاری از بیماری های جدیمنابع انرژی از نفت و گاز وفور و فراوانیسرگیجه از شایعترین اختلاتاثیر داروهای ضد التهاب گوشه بیماری اتوزومال رسسمعجزه ی علمامیدی تازه در درمان سرطاجوسازی مدرناخلاق پایه تکامل و فرهنگدانشمندان تغییر میدان مغبه مغز خزندگان خودت اجازنرمش های مفید در سرگیجهرژیم غذایی ضد دردتلقین اطلاعات و حافظهمنبع هوشیاری کجاست قسمت واقعیت چند سویهشناسایی تاریخچه ی تکاملیپمبرولیزوماب در بیماری چمغز انسان برای شادمانی طحقیقت اشیاارتوکين تراپی روشی جديد بی عدالتی در توزیع واکسن داروی ضد تشنج با قابليت تنزاع بین علم و جهل رو به پزمین در برابر عظمت کیهانتنبیه چقدر موثر استواکسن ایرانی کرونا تولیدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیشینیان انسان از هفت میمغز را از روی امواج بشناسمغز زنان جوانتر از مغز مرايا اراده آزاد توهم است یحرکت چرخشی و دائمی کیهانارزش حقیقی زبان قسمت سومنقش هورمون های تیروئید ددر آستانه ی موج پنجم کوویبیهوش کردن در جراحی و بیمهمیشه اطمینان تو بر خدا بزیباترین چیز در پیر شدنتومورهای ستون فقراتوزن حقیقی معرفت و شناختمولتیپل اسکلروز در زنان طوفان زیباییآن چیزی که ما جریان زمان تاثیر درجه حرارت بر عملکایا بدون زبان میتوانیم تحس و ادراک قسمت هشتماز تلسکوپ گالیله تا تلسکنقش روزه داری در سالم و جدرمان جدید سرطانبازگشت از آثار به سوی خدافاصله ی همیشگی تصویر سازهوش مصنوعی الفاگوزبان و شناخت حقیقت قسمت ستوصیه هایی در مصرف ماهیژنها نقشه ایجاد ابزار هوما انسانها چه اندازه نزدعواملی که برای ظهور لغت اآیا هوش ارثی دریافتی از پتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت سی و ششماز تکینگی تا مغز از مغز تچند روش ساده برای موفقیتدرگیری مغز در بیماری کویبحثی درباره هوش و تفاوتهقلب دروازه ی ارتباطهوش مصنوعی از عروسک بازی سقوط درون جاذبه ای خاص، چتکامل زبانکنترل همجوشی هسته ای با همبانی ذهنی سیاه و سفیدپیامهای کاربرانآیا جنین انسان، هوشمندی تسلیم شدن از نورون شروع مابزار بقا از نخستین همانخواندن ، یکی از شستشو دهناز تکینگی تا مغز از مغز تنورون هاي مصنوعی می توانذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبرای زندگی سالم، یافتن تلمس کوانتومیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر نگاه انسان بر رفتاکیست کلوئید بطن سوممدارک ژنتیکی چگونه انسانآب، زندگی است(قسمت پنجم)تغییرات تکاملی سر انسان ابزار بقای موجود زنده از خطای حسازدواج های بین گونه ای، رچگونه واکسن کرونا را توزرویا تخیل یا واقعیتبرخی سلولهای عصبی در تلاملاحظات بیهوشی قبل از جرهیپرپاراتیروئیدیسمسکته مغزیتاثیر گیاه خواری بر رشد وکرونا چه بر سر مغز می آورمسیر دشوار تکامل و ارتقاافزایش قدرت ادراکات و حسجهان کاملی در اطراف ما پرابعاد اضافه ی کیهاندین، اجباری نیستاصل عدم قطعیت از کوانتوم چالش هوشیاری و اینکه چرا روشهای شناسایی قدرت شنوابعد از کرونامنابع انرژی از نفت و گاز وقت نهيب هاي غير علمي گذشسرگردانیتاثیر داروی ضد تشنج سدیم گوشت خواری یا گیاه خواریمعجزه ی علم در کنترل کرونامگا سه عامل مهم سلامتجامعه ی آسمانیاختلال خواب فرد را مستعد دانشمندان روش هاي جدیدی به نقاش بنگرنرمشهای مهم برای تقویت عراه فراری نیستتلاش ها برای کشف منابع جدمنبع هوشیاری کجاست قسمت واقعیت چیستشناسایی سلول های ایمنی اپنج اکتشاف شگفت آور در مومغز انسان رو به کوچک تر شحقیقت تنها چیزی است که شاارتباط میکروب روده و پاربیمار 101 ساله، مبتلا به سداروی ضد تشنج توپیراماتنسبت ها در کیهانزمین زیر خلیج فارس تمدنی تو یک معجزه ایواکسن اسپایکوژنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشبیه سازی سیستم های کوانپیشرفت های جدید علوم اعصپیشرفت در عقل است یا ظواهمغزهای کوچک بی احساسای نعمت من در زندگیمحس چشایی و بویاییارزش خود را چگونه میشناسنقش هورمون زنانه استروژندر درمان بیماری مولتیپل بیهوشی در بیماران دچار اهمیشه عسل با موم بخوریمزیباترین چیز در افزایش ستوهم فضای خالیوزوز گوشمواد کوانتومی جدید، ممکنطی یکصد هزار سال اخیر هرچآنچه واقعیت تصور میکنیم تاثیر درجه حرارت بر عملکایا تکامل هدفمند استحس و ادراک قسمت پنجماز تلسکوپ گالیله تا تلسکنقش رژیم غذایی بر رشد و ادرمان سرطان با امواج صوتبازگشت به ریشه های تکاملفاصله ی همیشگی تصویر سازهوش مصنوعی از عروسک های بزبان جانسوزتوضیحی ساده در مورد هوش مژنها ، مغز و ارادهما انسانها چه اندازه نزدعوارض ازدواج و بچه دار شدآیا هوش سریعی که بدون احستازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت سیزدهماز تکینگی تا مغز از مغز تچندین ماده غذایی که مانندرگیری مغز در بیماران مببحثی درباره احساسات متفاقلب روباتیکهوش مصنوعی از عروسک بازی سلول های بنیادی منابع و اتکامل زبانکنترل جاذبهمباحث مهم حس و ادراکسایتهای دیگرآیا جهان ذهن و افکار ما متشنج چیستابزار بقا از نخستین همانخواب سالم عامل سلامتیاز تکینگی تا مغز از مغز تنورون های ردیاب حافظهذره ی معین یا ابری از الکبرخی ملاحظات در تشنج های لوب فرونتال یا پیشانی مغهوش مصنوعی ساخته هوش طبیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر نگاه انسان بر رفتاکاهش مرگ و میر ناشی از ابمروری بر تشنج و درمان هایآثار باستانی تمدن های قدثبت امواج الکتریکی در عصابزار بقای موجود زنده از خطر آلودگی هوااساس انسان اندیشه و باور چگونه آن شکری که می خوریمرویا حقی از طرف خدابرخی سيناپسها طی تکامل و ممانتین یا آلزیکسا یا ابهاوکينگ پیش از مرگش رسالسانسور از روی قصد بسیاری تاثیر گیاه خواری بر رشد وکریستال هامسئول صیانت از عقیده کیسافزایش مرگ و میر سندرم کوجهان پیوستهاتفاق و تصادفدید تو همیشه محدود به مقداصول انجام برخی نرمش ها دچالش هوشیاری و اینکه چرا روشی برای بهبود هوش عاطفبعد از کرونامنابع انرژی از نفت و گاز وقتی فهمیدی خطا کردی برگسرگردانیتاثیر درجه حرارت بر عملکگیلگمش باستانی کیستمعجزه در هر لحظه زندگیامروز دانش ژنتیک هیچ ابهجاودانگی مصنوعیاختلال در شناسایی حروف و دانشمندان روشی برای تبدیبه نقاش بنگرچرا مغز انسان سه هزار سالراه های جدید برای قضاوت رتلاش هایی در بیماران قطع منبع هوشیاری کجاست قسمت واقعیت چیستشواهدی از نوع جدیدی از حاپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز انسان رو به کوچکتر شدانسان جدید از چه زمانی پاحقیقت خواب و رویاارتباط ماده و انرژیبیماری های مغز و اعصاب و دارویی خلط آورنسبت طلایی، نشانه ای به سزمان چیستتو یک جهان در مغز خودت هسواکسن اسپایکوژن ضد کرونامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشبکه های مصنوعی مغز به درپیشرفتی مستقل از ابزار همغزتان را در جوانی سیم کشای آنکه نامش درمان و یادشحس و ادراک (قسمت اول )از فرد ایستا و متعصب بگذرنقش ویتامین K در ترمیم اسدر سال حدود 7 میلیون نفر بیوگرافیهمراهی نوعی سردرد میگرنیزیر فشار کووید چه باید کرتوهم فضای خالی یا توهم فضیک پیام منفرد نورون مغزی موجود بی مغزی که می تواندظهور امواج مغزی در مغز مصآنچه حس می کنیم، نتیجه ی تاثیر درجه حرارت بر عملکایجاد احساساتحس و ادراک قسمت پنجاهاز تکنیکی تا مغز از مغز تنقش رژیم غذایی در رشد و ادرمانهای بیماری پارکینسبازخورد یا فیدبکفاصله ی همیشگی تصویر سازهوش مصنوعی از عروسک های بزبان ریشه هایی شناختی استیوتیکسن داروی ضد جنونژنهای مشترک بین انسان و وما اکنون میدانیم فضا خالعید نوروز مبارکآیا هشیاری کوانتومی وجودتازه های بیماری پارکینسوابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت ششماز تکینگی تا مغز از مغز تنه جنگ و نه خونریزیدرگیری مغزی در سندرم کووبحثی درباره احساساتی غیرقلب را نشکنهوش مصنوعی از عروسک بازی سلول های بدن تو پیر نیستنتکامل زبان انسان از پیشیکندر در بیماریهای التهابمجموعه های پر سلولی بدن مآیا جهش های ژنتیکی، ویروتشنج و حرکات شبه تشنجی قاابزار بقا از نخستین همانخواب سالم عامل سلامتی و یاز تکینگی تا مغز از مغز تنوروپلاستیسیتی چیستذرات کوانتومی زیر اتمی قبرخی مرزهای اخلاق و علوم لوتیراستامهوش احساسیسودمندی موجودات ابزی بر تاثیر ویتامین دی بر بیماکاهش التهاب ناشی از بیمامرکز هوشیاری، روح یا بدن آرامش(سکوت) stillness و تکاپوجلوتر را دیدنابزار بقای موجود زنده از خطرات هوش مصنوعیاستفاده از مغز، وزن را کمچگونه انتظارات بر ادراک رویاها از مغز است یا ناخوبرداشت مغز ما از گذر زمانمن کسی در ناکسی دریافتم هاوکينگ پیش از مرگش رسالسانسور بر بسیاری از حقایتاثیر گیاه خواری بر رشد وکریستال زمان(قسمت اولمسئولیت جدیدافزایش سرعت پیشرفت علوم جهان پیوستهاتوبان اطلاعات و پلِ بیندیدن خدا در همه چیزاصول توسعه ی یک ذهن کاملچالش هوشیاری و اینکه چرا روشی جدید در درمان قطع نخبعد از کرونا دلخوشی بیهومنابع انرژی از نفت و گاز وقتی تو از یاد گرفتن باز سربازان ما محققا غلبه می تاثیر درجه حرارت بر عملکگیاه بی عقل به سوی نور میمغز فکر میکند مرگ برای دیانفجار و توقف تکاملی نشاجایی خالی نیستاختلال در شناسایی حروف و دائما بخوانچرا مغزهای ما ارتقا یافت راه های جدید برای قضاوت رتلاشی برای درمان قطع نخامنبع هوشیاری کجاست قسمت واقعیت های متفاوتشواهدی از دنیسوان(شبه نئپوشاندن خود از نورمغز ایندگان چگونه استانسان خطرناکترین موجودحقیقت در علم، هرگز نهایی ارتباط متقابل با همه ی حیبیماری وسواسداستانها و مفاهیمی اشتبانشانه های گذشته در کیهان زمان و مکان، ابعاد کیهان تو پیچیده ترین تکنولوژی واکسن دیگر کرونا ساخته شمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشباهت مغز و کیهان