دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ابزار بقای موجود زنده از نخستین هماند سازها تا مغز، از مغز تا کرونا قسمت دوم

ابزار بقای موجود زنده از نخستین هماند سازها تا مغز، از مغز تا ابزارهای دفاعی ویروس کرونا(قسمت دوم)
در قسمت اول، رقابت سنگین بین موجودات، بر اساس ژنهای خودخواه آنها بیان شد؛ به گونه ای که اگر موجود زنده ای بسیار ابتدایی و حقیر هم باشد، می کوشد خودش و نسل خود را نگه دارد و از فرایند های مختلفی برای بقا استفاده می کند. گاهی این فرایندها رقابت مثبت است و گاهی از رقابت منفی برای مواجهه با حریف استفاده میکند. رقابت منفی معمولا در زمانی است که موجود زنده، فاقد امکانات و توانایی های زیاد باشد و در این شرایط، از صرفه جویی در مصرف انرژی استفاده میکند و این صرفه جویی می تواند تا از دست دادن اندام های بسیار حیاتی مانند میتوکندری و حتی آنزیم های درون بدن پیش برود.
(فرایندهای پسگردی یا قهقرایی در تکامل، رایج است و هرجا اندامی برای موجود زنده هزینه ای بیش از فایده داشته باشد، برای صرفه جویی در انرژی، حذف میشود تا امکان بقای بیشتری به موجودزنده بدهد.
عقبگرد و سیر پسگردی و لاغر و نحیف شدن و فقدان اعضا:

همچنین عقبگرد و سیر پسگردي و لاغر و کوتاه شدن و فقدان اعضا، در برخی حالاتی- که آثار این فرایند در نوع به خصوصی، نمایان باقی می ماند- دلیلی از فرگشت(تکامل) می باشد، زیرا عبارت است از فرایند فرگشت و فقدان یک عضو یا کوتاه شدن آن به دلیل بی فایده بودنش یا تغییر فایده آن!

و از نمونه های سیر پسگردي عضو، موارد زیر را میتوان نام برد:

اعضای پنهان: مثلا در پاهای پنهان در برخی افعی ها یا برخی بال های کوتاه موجود در پرندگان، زیرا خدمتی به پرنده نمی کند یا بال های کوتاه در پرندگان آبزی که ویژگی آنها، رفتن به عمق نسبتا زیاد آب برای به دست آوردن غذا از ماهی ها است .

و اعضای پوچ یا کور: مثلا وضعیت چشم ماهی های غارهای کاملا تاریک، این گونه است.

و سبب این سیر قهقرایی و عقبگرد- همانگونه که قبلا توضیح دادم- عدم استفاده از عضو با وجود بار اقتصادی این عضو، بر حیوان می باشد مثلا چشم در مورد ماهی غارهای کاملا تاریک، فایده ای ندارد یا فایده آن اندک است زیرا این ماهی ها در تاریکی زندگی می کنند و این، در حالی است که هزینه نگه داشتن چشم، همچنان وجود دارد و هزینه ای است که از نظر اقتصادی زیاد می باشد، زیرا به نیرویی مداوم، نیاز دارد. چشم آنگاه که باز باشد و به کار گرفته شود، مانند دیگراعضای جسم، نیرو مصرف می کند و به این ترتیب نیاز به غذای بیشتر دارد و برای زندگی و بقا و تکاثر، به رویارویی سخت تری نیاز دارد.

و به این ترتیب آنگاه که فایده عضوی- که فرایند فرگشت آن قبلا کامل شده است- از بین برود، گونه حیوانی؛ چه با کوتاه کردن عضو و چه با بستن آن به واسطه رشد پوست بر آن، خود را به تدریج از آن خلاص می کند و این مطلب، آن زمانی است که جهش های(ژنی) مناسب برای آن فراهم باشد تا آنجا که آن حیوانی که جهش ژنی مناسب را به دست بیاورند، از این اعضا خلاص می شود و به این ترتیب، اجسام آنها اقتصادی تر می شود و به این ترتیب برای بقا تواناتر خواهد بود، زیرا می تواند به غذای کمتر، اکتفا کند و آنگاه که غذا، کم شود در میانه حیوانات، آن حیواناتی انتخاب خواهند شد که تواناتر بر حیات باشند و به این ترتیب، تغییرات در گونه حیوانی به وجود می آید ود همانگونه که وضعیت فرگشت همیشه این گونه است- این تغییر نیز به صورت تدریجی حاصل می گردد
احمد الحسن- کتاب توهم بی خدایی .)
در متن بالا ، تکامل پس گردی در سطح ماکروسکوپی مورد بررسی قرار می گیرد ولی باید توجه داشت این فرایند محدود به حیوانات درشت نیست بلکه چون محصول نقشه ژنهاست در حیوانات تک سلولی و ویروس ها هم رخ میدهد.
گاهی استفاده زیاد از رقابت منفی، موجودی فاقد حیات و زندگی به نام ویروس ایجاد میکند که جز معدودی عناصر ژنتیکی، چیز دیگری ندارد و در این شرایط، با صرفه جویی ایده ال در انرژی، می کوشد به جای صرف هزینه برای تولید انرژی از همه امکانات میزبان برای رشد، استفاده کند.
دیگران کاشتند و ما خوردیم، باز بخوریم دیگران می کارند!!
این زندگی انگلی خالص، سبب میشود ویروس با وجود امکانات کم، گاهی بسیار خطرناک ظاهر شود و چنان بر سلول های بدن میزبان حمله ور شود که میزبان را به سرعت از میان بردارد و گاهی درمان آن، بسیار مشکل شود. حتی موجوداتی- که به عنون اجداد ویروس ها به حساب می آیند و در قسمت گذشته به آن پرداختیم(پریون ها) و حتی فاقد نقشه ساختمانی یعنی ژنوم هستند- سخت ترین بیماری ها را ایجاد می کنند که درمانی ندارد و نهایتا منجر به مرگ بیمار میشود. نمونه این بیماری ها تخریب منتشر مغز در بیماری کروتز فلت جاکوب است که نهایتا باعث اختلال ذهنی شدید و مرگ می گردد و با وجود تلاش های زیاد هیچ درمان موثری برای آن وجود ندارد.

نداشتن امکانات از طرف عامل مهاجم، هرچند درنگاه اول، ممکن است برای ما رقیبی ناتوان را جلوه کند ولی فرایندهای جبرانی ناشی از ژنهای خ

ودخواه، بسیار زیرکانه و قانونمند، عمل میکند و همیشه راهی را برای فرار از دست رقیب می آفریند.

ویروس ها دارای ساختار ژنتیکی به شکل RNA یا DNA هستند. عفونت زایی ویروس‌ها فقط و فقط حاصل فعالیت داخل سلولی اسید نوکلئیک یا ژنوم آنهاست، از این رو در خارج سلول، ویروس و ژنومش فاقد هرگونه فعالیت بوده و یک مولکول بزرگ محسوب می‌شود. ژنوم بسیاری از ویروس‌ها به صورت رشته یا کلاف داخل پوشش پروتئینشان که کپسید نامیده می‌شود، قراردارد.

ویروس‌ها به علتِ فقدانِ ساختمانِ سلولی و هرگونه متابولیسم و فعل و انفعالِ شیمیایی، قادر به مشابه‌ سازی خود نبوده و برای این عمل می‌باید به داخل سلولی حساس راه یافته و محتاجِ انرژی و دستگاهِ پروتئین سازیِ سلولِ زنده می‌باشند. انتقالِ ویروس فقط توسطِ سلولِ حساس و حاملِ گیرنده‌ها(رسپتورهای) آشنا به ویروس رخ میدهد. سلول‌هایی که این نوع گیرنده‌ها را برای جذبِ ویروس دارند میتوانند به انتقالِ انواعِ مختلفِ ویروس‌ها بپردازند، در غیر این‌صورت سلول در مقابلِ ویروس مقاوم بوده و هرگونه تماسی با ویروس بی‌نتیجه خواهد بود.

با ورود به سلول و پوشش برداری توسطِ آنزیم‌هایِ سلول، فعالیتِ اسیدنوکلئیک ویروس آغاز می‌گردد. اسیدنوکلئیکِ ویروس، ژن‌های کافی برایِ مهار نمودنِ متابولیسمِ سلول میزبان را دارا هستند و به کمکِ آن، فعل و انفعالاتِ شیمی حیاتی، برای تکثیرِ خود را توسطِ سلولِ میزبان تأمین می‌کند. پس از آلوده شدنِ سلولِ میزبان تکثیر ویروس‌ها می‌تواند در دو نوع چرخه انجام گیرد:
چرخه لیزوژنی:
گاهی ویروس پس از ورود به سلول پس از طی مراحل اولیه و آزاد شدنِ ژنوم یا اسیدنوکلئیک، به عوضِ تولید ژنوم و پروتئین ویروس، خود را درونِ کروموزومِ میزبان جای می‌دهد که در این حالت به آن پرو ویروس می‌گویند. با هر بار تقسیم سلولی، پرو ویروس نیز تقسیم می‌شود. در این نوع چرخه بدونِ آن‌که سلولِ میزبان تخریب شود، ژنومِ ویروسی تکثیر پیدا می‌کند و به تولیدِ ویروسِ کامل می پردازد و ویروس‌های نوزاد را به خارجِ سلول هدایت می‌کند.

چرخه لیتیک:

دراین مرحله سلولِ میزبان پس از انجامِ تکثیر ویروس، به کلی تخریب شده از این راه ویروس‌های زیادی از سلول میزبان آزاد می‌شوند.
دی‌ان‌ای ویروس‌ها (DNA virus) گروهی از ویروس‌ها هستند که ژنوم یا ماده ژنتیکی آن از دی‌ان‌ای تشکیل شده‌است و تکثیر ماده ژنتیکی در این ویروس ها توسط دی‌ان‌ای-پلی‌مراز وابسته به دی‌ان‌ای انجام میگیرد مانند ویروس تبخال، آبله مرغان و آبله.

طبقه بندی
در طبقه‌بندی بالتیمور، دی‌ان‌ای ویروس‌ها به دو گروه تقسیم می شوند: گروه یک ویروس های با DNA دو رشته ای (dsDNA) و گروه دو دی‌ان‌ای تک رشته ای (ssDNA) . ویروس های با دی‌ان‌ای دورشته‌ای که اکثریت هستند مانند آدنوویروس، ویروس پاپیلوم انسانی، سیتومگالوویروس و هرپس ویروسها. ویروسهای با دی‌ان‌ای تک‌رشته‌ای مانند پاروویروس.

دقت شود که در طبقه‌بندی بالتیمور، هپادنوویروس‌ها (مانند ویروس هپاتیت بی) هرچند دارای ژنوم دی‌ان‌ای دورشته‌ای حلقوی، چون همانندسازی ژنوم در این ویروسها از طریق آران‌ای پیام‌رسان (mRNA انجام میگیرد (نه دی‌ان‌ای-پلی‌مراز ) لذا در گروه دی‌ان‌ای ویروس‌ها قرار ندارند بلکه گروه هفتم (Group VII: Double-stranded DNA viruses that replicate through a single-stranded RNA intermediate) را تشکیل میدهند.( برخلاف RNA ، DNA نمي تواند مستقيماً به پروتئين ترجمه شود ابتدا بايد به mRNA تبديل شود و سپس به پروتيئن هاي ساختاري و آنزيم ها ترجمه شود. هر ويروس DNA دار، هم رشته منفي و هم رشته ي مثبت دارد

رشته ي مخالف RNA رشته اي مثبت مستقيماً به پروتيئن ترجمه مي شود)
ویروس آران‌ای یا ویروس با آر.ان.ای مثبت، نوعی از ویروس‌هاست که ژنوم یا ماده ژنتیکی آن از آران‌ای تشکیل شده‌است. مانند ویروس هپاتیت سی، فلج اطفال، سرخک ، سرماخوردگی و ابوولا و ویروس کرونا .

نوکلئیک‌اسید و ژنوم در ویروس آر.ان.ای معمولاً تک‌رشته‌ای و گاهی نیز جفت‌رشته‌ای است و همچنین در دو شکل ممتد یا قطعه‌قطعه وجود دارد. مثلاً ویروس سرخک دارای آر.ان.ای ممتد و ویروس آنفلوآنزا دارای ژنوم آر.ان.ای قطعه‌قطعه است.

بعضی از آران‌ای ویروس‌های تک‌رشته‌ای- که قادر به ایجاد عفونت در سلول‌های جانوری هستند- یک DNA پلیمراز وابسته به RNA به نام ترانس کریپتاز معکوس (Reverse transcriptase) دارند .

در هنگام ایجاد عفونت، ژنوم RNA تک رشته ویروس با حدود ۱۰۰۰۰ نوکلئوتید همراه به آنزیم ترانس کریپتاز معکوس و یک tRNA به عنوان حامل آنزیم برداشته شده از سلول میزبان قبلی، وارد سلول میزبان جدید می‌شود . tRNAتبدیل فوری RNA ویروسی به DNA دو رشته‌ای را تسهیل می نماید. آنزیم ترانس کریپتاز معکوس به عنوان DNA پلیمراز وابسته به RNA ابتدا سنتز یک رشته DNA مکمل RNA ویروسی را کاتالیز می‌کند. سپس با کمک محیط قلیایی NaOH رشته RNA در هی

برید DNA - RNA تخریب شده و سپس به کمک DNA پلی مراز I، رشته دوم DNA ساخته می‌شود و تکثیر ژنوم ویروس آغاز می‌شود.(
سه نوع RNA براي ويروس ها وجود دارد. رشته اي مثبت (+) و رشته اي منفي (-) و يا RNA ويروس هاي بازگشت كننده (رترو ويروس).
مثبت بدين معني است كه RNA دقيقاً شبيه mRNA است. وقتي كه يك ويروس RNA رشته اي مثبت وارد يك سلول ميزبان مي شود، RNA آن مي تواند سريعاً توسط ريبوزوم هاي ميزبان به پروتئين ترجمه شود . وقتي كه ويروس هاي RNA رشته اي منفي، وارد يك سلول مي شوند قادر نيستند بلافاصله ترجمه را شروع كنند و بايد ابتدا به فرم هاي RNA رشته اي مثبت تبديل شوند.
http://lms.bums.ac.ir/mod/book/tool/print/index.php?id=458&chapterid=197
پیدایش شکل های مختلف ژنوم و روش های مختلف تکثیر، نشان دهنده قدرت ویروس های فرصت طلب برای زیست در هر شرایط دشوار می باشد. تغییر در ساختمان ژنوم، به ویروس کمک میکند در سخت ترین شرایط با میان بر زدن مسیرهای تولید پروتئین (در ار ان ای ویروس های مثبت) مستقیما بدون استفاده از آنزیم های سازنده آر ان ای، تولید مثل کند و بار دیگر هنر خود را در صرفه جویی انرژی نشان دهد.

نکته مورد توجه، استفاده از فرایندهای همانند سازی مخصوصی است که در هیچ موجود زنده دیگری مرسوم نیست. نمونه آن را میتوان استفاده از آنزیم های خاص و ویژه مانند ترانسکریپتازهای معکوسReverse transcriptases در برخی ویروس های مقاوم اشاره کرد. این ویروس ها شامل رتروویروسهایی مانند ویروس HIVو یا غیر رتروویروسها مانند ویروس هپاتیت بی است.
استفاده از فرایندهای نو- که برای دیگر موجودات زنده جهان ناشناخته و غیر ممکن است- راهی را برای فرار از سیستم ایمنی بدن فراهم میکند و این فرایند تا آنجا پیش میرود که دهها سال پس از اولین موارد بیماری ایدز در جهان، هنوز درمان کاملا موثری برای کنترل آن، وجود ندارد.

مورد قابل توجه دیگر، توانایی ژنوم برخی ویروس ها در ایجاد جهش های جدید و تنوع بیشتر برای فرار از دست سیستم ایمنی ای است که قبلا آن را شناسایی کرده است.
از دسته ویروس هایی که می توانند با جهش های ژتیکی، از دست سیستم ایمنی فرد بگریزند میتوان ویروس آنفلوانزا را نام برد. این ویروس از دسته آر ان ای ویروس هاست و با جهش در ژنهای HA,NA میتواند از دست سیستم ایمنی فرار کند
http://tumj.tums.ac.ir/article-1-6907-fa.pdf
از ویروس های دیگری هم که این توانایی را دارد کرونا ویروس است.
کشف شاخه ای جدید و قدرتمند تر از ویروس کرونا(کووید 19)

پژوهشگران چینی می گویند: 70 % موارد جدید درگیری با ویروس کرونا از گونه جدیدی است که از دگرگونی و تکامل ویورس کرونا کووید 19 ایجاد شده است و این گونه زیان بارتر است.

این دو گونه إل L وإس S نامیده شده است و پژوهشگران از دانشکده علوم زیستی بگین و دانشکده پاستور در شانگهای چین که شاخه ای از دانشگاه های علوم چین است هشدار دادند که آنها تحلیل مجموعه مشخصی را انجام دادند و تحلیل های بعدی روی مجموعه های دیگر برای فهم تکامل ویروس، ضروری است.

و پژوش اولیه دو نوع ویروس را کشف کرد و یکی از آنها هجومی تر از ویروسی است که در شهر ووهان چین حمله کرد و حدود 70% نسل های ویروس را تشکیل می دهد در حالی که تنها 30% ویروس ها از نوع کم خطرتر است و دانشمندان گفته اند معدل انتشار ویروس قویتر اخیرا کاهش یافته است.

پژوهشگران نوشتند این نتایج نشان میدهد ما نیازمند پژوهش های قوی و کامل هستیم تا بین تظاهرات ژنتیکی(ژنوتیپ) و تظاهرات بیماری(فنوتیپ) و انتشارات رسمی بالینی بیمارانی- که از بیماری ویروس کرونا رنج می برند- ارتباط برقرار کند.

این پژوهش که در مجله علوم دانشگاهی چین(natural science review) ، بعد از دوره ای کوتاه از پژوهش های دانشمندان دانشگاه آلبرتا منتشر شد، گامی بزرگ به سوی تکامل دادن درمان ویروس کووید است.
پژوهشگران کشف کردند داروی رمدیسیویر- که برای درمان ابولا استفاده شده است- دردرمان بیماران دچار ویروس کووید 19 هم موثر است.

پروفسورماتیاس جوت دانشمند ویروس شناس که در پژوهش کار کرده است می گوید: ما می دانیم این دارو روی ویروس های کرونای مختلفی مانند MERS و SARS موثر است و می دانیم ویروس کرونای جدید، مشابه بیماری سارس است.
از این رو این را به فال نیک می گیرم(البته با احتیاط ): نتایجی که گروه ما در مورد داروی رمدیسیویر به آن رسید، میتواند روی ویروس کووید 19 هم موثر باشد.

https://arabic.arabianbusiness.com/healthcare/388492-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B4%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19?fbclid=IwAR0hn5GuG_Mitfywab4ioZ-CTb2Hlc

-l5zqlwoXeyNNnFXfM613ELNJQw34

چگونه حیات ضعیف تر، مانند باکتری یا ویروس می تواند با مغز انسان یا برترین ابزار بقا رویارو شود؟!

باز کردن این مطلب در کتاب توهم بی خدایی سید احمد الحسن: شیر، عقرب، مار، باکتری و ویروس، همگی بخشی از ابزار طبیعتی هستند که موجود گزینش شده مانند انسان را احاطه کرده اند.
اینها آن دسته از افراد گونه را- که برای بقا شایسته تر هستند یا می توانند خود را بهتر، نجات دهند و از گردنه دشوار، عبور کنند و ژن های خود را به نسل بعد منتقل کنند- انتخاب می نمایند.

بلکه حتی برخی از افراد یک گونه این نقش را با درندگی و خشونتی بیشتر از دیگرگونه ها بر افراد گونه خود اعمال می کنند زیرا آنها همگی از یک گونه هستند و اشتراکات زیستی و محیطی بین آنها بیشتر است(احمد الحسن- کتاب توهم ب یخدایی- ص64 ترجمه فارسی) (یعنی انتخاب، در اینجا انتخابی تحمیل شده از طرف خود افراد یک گونه بر دیگر اعضای همان گونه است تا امکانات و ثروت را در اختیار گروه معدودی از افراد آن گونه قرار دهند وبقیه را محروم کنند.)
دانلود کتاب توهم بی خدایی از سایت زیر
www.almahdyoon.co)
توانایی ورود ساختار ژنتیکی برخی دی ان ای ویروسها به درون ژنوم سلول میزبان، فرایند پیچیده دیگری است که می تواند نقشه حیات سلول های میزبان را تغییر دهد. نقشه ساختمان بدن، اولین چیزی است که برای بدن سالم لازم است هرچند ممکن است نقشه سالم طی گذر از مسیرهای مختلف تا هدف، به دلیل محدودیت های موجود، نتواند بدنی سالم ایجاد کند ولی قطعا نقشه ناسالم نمیتواند بدنی سالم ایجاد کند.

ویروس ناتوانی- که از ساده ترین امکانات حیاتی محروم است- در خشن ترین فرایند تکاملی و زیرکانه خود، به جای زدن برگ و شاخه میزبان، به ریشه و نقشه ساختمان میزبان خود حمه ور میشود!
نمونه این ویروس ها HPV یا برخی ویروس های مشابه است که با تغییر دادن ساختار ژنتیکی سول میزبان، باعث بروز برخی سرطان ها میشوند.

همانطور که ملاحظه میشود، ژن های خودخواه و میل به جاودانگی، قدرت فرار از سیستم ایمنی میزبان، را به ویروس ها داده است و این توانایی محدود به فرایند خاصی نیست که بتوان با سرکوب آن، از گسترش ویروس جلوگیری کرد. این توانایی، گسترده است و ابعاد مختلفی را در بر میگیرد و اگر بتوان یکی از این توانایی ها را مهار کرد، مهار ابعاد دیگر دشوار خواهد بود.

مشکلتر از همه اینها توانایی ویروس های خاصی مانند آنفولانزا و ویروس کرونا برای تغییرات ژنتیکی است که واقعا ویروس را به شکل دیگر و مقاوم در برابر واکنش ها و درمان های رایج تبدیل میکند.

ساده بودن ساختار ژنتیکی و عمر کوتاه هر ویروس- که با ورود به سلول زنده و تکثیر ژنوم، به پایان میرسد- قدرت تکامل شگفت آوری را برای آنها فراهم میکند. یافتن زیرکانه ترین روش ها برای فرار از دست میزبان، بدون آنکه هیچ انرژی ای مصرف شود، نشان دهنده تلاش ژنها برای حفظ ساختمان خودشان است.
آیا در این نزاع همیشه ویروس، پیروز است؟ و نقش مغز انسان باهوش کجاست؟
در این نزاع، دشواری بسیاری برای درمان و واکسن سازی وجود دارد ولی میتوان انتظار داشت، بدن انسان هم در برابر زیرکانه ترین تهاجم های ویروس، ساکت نماند و سلول بدن میزبان هم به هر وسیله ای بکوشد از دست ویروس مزاحم خلاص شود. به خصوص قدرت دستکاری های مصنوعی ژنتیکی روی ویروس ها میتواند دست انسان امروز را در مقابله با ویروس ها بسیار باز کند.
مهندسی ژنتیک، امروز علمی است که از مرزهای بسته علمی فراتر رفته و انسان را با کار روی نقشه حیات، بسیار فرادست، کرده است. نگاه محدود بر مهندسی ژنتیک و ندیدن افق های وسیعی- که به روی انسان گشوده است- میتواند از توانایی های ممکن انسان در نزاع با عوامل مهاجم از جمله ویروس ها بکاهد.
(اولین سلول مصنوعی زنده در جهان!!

آیا میتوان حیات مصنوعی ساخت؟ آیا انسان قادر است به موجود غیر زنده، حیات ببخشد؟! آیا میتواند گونه های مختلف را به هم تبدیل کند؟ آیا تولید انسان فقط از طریق رابطه جنسی والدین ممکن است؟!

گروهی از دانشمندان از ایالات متحده توانستند اولین سلول مصنوعی زنده را در جهان تولید کنند. و پژوهشگران در مرکز جی کریگ وینتر در کالیفرنیا توانستند زبان وراثتی مخصوص باکتری ها را تولید کنند و آن را در سلول میزبان بکارند و میکروب تولید شده از این فرایند، به نظر می‌رسد مانند موجودات دارای اسید نوکلئیک عمل می کند.

دانشمند این طرحکریگ وینترو همکاران او قبلا توانسته بودند ژنوم مصنوعی باکتری را تولید کنند و آن را در سلول دیگری بکارند.

و دانشمندان از دو روش با هم برای تولید آنچه سلول مصنوعی خوانده می‌شود، بهره بردند، در حالی که ژنوم مربوط به آن فقط مصنوعی بود.

و وینتر اقدام به وصل کروموزوم ها به برنامه الکترونیکی سلول کردند. پژوهشگران اساسا ژنوم باکتری موجود را نسخه برداری کردند و کد وراثتی آن را پیگیری کردند، سپس دوبا

ره نسخه ای از آن را به روش شیمیایی تولید کردند.
https://www.bbc.com/arabic/scienceandtech/2010/05/100519_us_synthetic_cell.shtml

تغییر ترکیب ژنی، مسأله‌ای ثابت شده در آزمایشگاه است، و امری ممکن می‌باشد، چه بدون کنترل.مانند بمباران پرتو، و چه با کنترل، همان طور که در حال حاضر به طور گسترده شاهد آن هستیم.
بلکه امر به ساخت نقشه ژنتیکی کامل باکتری از مواد شیمیایی غیر زنده می‌رسد، و به این ترتیب در آزمایشگاه، از دیدگاه نظری می‌توان انسانی را از تخمک و اسپرم شامپانزه یا از هسته سلول شامپانزه و ترکیبش با تخمک بدون هسته زن، تولید کرد، و آن چیزی که ما نیاز داریم، تنها تعدیل کروموزم‌های شامپانزه است تا به همان تعداد و شکل کروموزوم‌های انسان در آید، و این امر از دید نظری ممکن می‌باشد.

بلکه امر از این حد هم بسیار فراتر رفته است. همان‌گونه که تولید نقشه کامل ژنی باکتری از مواد شیمیایی غیر زنده انجام شد و کشت آن در سیتوپلاسم باکتری به انجام رسید و کروموزم‌ها توانستند، حیات و زاد و ولد بیابند، به همین ترتیب تولید نقشه کروموزوم کامل انسان، از مواد شیمیایی غیر زنده ممکن است، و تفاوتی بین کروموزوم‌های باکتری و انسان وجود ندارد مگر تفاوت بین اندازه یک ساختمان کوچک و دیگری بزرگ‌تر، که مواد اولیه ساختمان‌شان یکی است.
(احمد الحسن- توهم بی خدایی- ص68)
نتیجه گیری: هرچند بر اساس مطالب بالا، نزاع ویروس ساده با موجود باهوش، سخت مینماید، هوش در آینده نزدیک خواهد توانست هر طور بخواهد ویروس ها را سازمان دهد. شکی نیست بسیاری ویروس ها می توانند با نابود کردن موجودات زیان بار مانند سوسک و ... برای انسان بسیار مفید باشند. قدرت دستکاری ساختار ژنتیکی و ویروس ها امروز در نبردی سنگین با ویروس های بیماری زا در اختیار انسان هست و میتواند از آن به بهترین شکل بهره ببرد یا مانند همه توانایی های دیگر انسان- اگر کاربرد متوازن آن لحاظ نشود- میتواند در کنار فواید اندک، زیان های بسیاری را بر انسان وارد کند.
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
کار با یگانگی و یکپارچگیشنا در ابهای گرم جنوب نیامدل هولوگرافیک ژنرالیزهبرای پیش بینی آینده مغز دآمارهای ارائه شده در سطح حافظه و اطلاعات در کجاستفیروز نادریغم بی پایاننقش داروهاي مختلف معروف دفاع در برابر تغییر ساختامید نیکو داشته باش تا آنچاالش ها در تعیین منبع هومناطق خاصی از مغز در جستجابزار بقا از نخستین هماندرمان پوکی استخوانتمدن بشری و مغز اخلاقیهوش مصنوعی از عروسک بازی روش هایی برای مقابله با ااز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدتاثیر گیاه خواری بر رشد وبی نهایت در میان مرزهاسلول های مغزی عامل پارکیتعداد کلی ذهن ها در جهان کریستال زمان(قسمت سوم)شکست حتمیمرگ و سوال از قاتلبرخی اصول سلامت کمرآینده ی حمل و نقل هوایی دحس و ادراک قسمت 74فراموش کارها باهوش تر هسنقشه های مغزی جدید با جزیدو برابر شدن خطر مرگ و میانقراض را انتخاب نکنیدنجات در راستگوییمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماندرمان ساده ی روماتیسمتو یک معجزه ایهوش مصنوعی از عروسک تا کمریاضیات یک حس جدید استاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه اتاثیر بینش و انتظارات فربیماری وسواسسماگلوتید داروی کاهش دهنجلو رفتن یا عقبگردگندم بکاری، جو درو نمیکنشب سیاه سحر شودمسئولیت جدیدبررسی بیماری التهابی رودآیا یک، وجود داردحس و ادراک قسمت هشتمفشار و قدرتچند روش ساده برای موفقیتدیدن خدا در همه چیزانرژی خلا ممکن استچرا پس از بیدار شدن از خومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزارهای پیشرفته ارتباط دریای خداتو در میانه ی جهان نیستی هوش مصنوعی ساخته هوش طبیراه های جدید برای قضاوت راز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیام منفرد نورون مغزی تاثیر درجه حرارت بر عملکبیماری ضعف عضلات نزدیک بسودمندی موجودات ابزی بر جهان مرئی و نامرئیگاهی جهت را عوض کنششمین کنگره بین المللی سمعنی روزهبعد از کروناآیا جهان ذهن و افکار ما محس و ادراک قسمت سومقوی تر باشنون و القلمدانشمندان اولین سلول مصنانعطاف پذیری مکانیسمی علنسبیت عام از زبان دکتر برمهمان ناخواندهاثرات مفید روزه داریدرگیری اعصاب به علت میتوتوهم چیستهوش عاطفی قسمت ششمرشته نوروایمونولوژی و نقاز سایه نترسژن هوش و ساختارهای حیاتی تاثیر رژیم گیاه خواری بر بیش از نیمی از موارد انتقسیب یکسان و دیدگاه های متجهان دارای برنامهپنج اکتشاف شگفت آور در موضربه مغزی در تصادف رانندمغز چگونه صداها را فیلتر آب زندگی است قسمت هفتمخلا، حقیقی نیستقدرت کنترل خودنوار عصب و عضله تعیین محلداروی تشنجی دربارداریای نعمت من در زندگیمنعناعمیوپاتی و نوار عصب و عضلهاختلال در شناسایی حروف و دغدغه نتیجه ی نادانی استتوسعه هوش مصنوعی قادر اساستفاده از سلول های بنیاهیچ وقت خودت را محدود به زمان طلایی سکته ی مغزی راکلام و زبان، گنجینه ای بسسانسور بر بسیاری از حقایتاسف بار است انسان، حق خوبابا زود بیاپیوند اندام حیوانات به اجهشهای مفید و ذکاوتی که دظرف باید پر شود چه با چرک مغز ایندگان چگونه استآرامش(سکوت) stillness و تکاپوخواص منیزیملا اکراه فی الدیناین ابتدای تناقض هاستنوعی سکته مغزی ، وحشتناک داروی سل سپتهمیشه داناتر از ما وجود دذرات کوانتومی زیر اتمی قمکانیزمهای دفاعی در برابارتوکين تراپی روشی جديد هر جا که جات میشه، جات نیتکنولوژی جدید که سلول هااصول انجام برخی نرمش ها دزندگی، مراتب هوشیاری استکندر در بیماریهای التهابستون فقرات انسان دو پا جلترکیب آمار و ژنتیکبحث درباره پیدایش و منشا پیشرفتی مستقل از ابزار هجریان انرژی در سیستم های علایم کمبود ویتامین E را مغز زنان جوانتر از مغز مرخودت را از اندیشه هایت حفآشناپنداری چیستچگونه هوشیاری خود را توسمقابله با کرونا با علم اسایران بزرگدر ناامیدی بسی امید استهندسه، نمایشی از حقیقترمز جهان خاصیت فراکتالماجرای عجیب گالیلهارزش های حقیقی ارزش های غوقتی ناراحتی چیکار میکنیتکامل زبانبقا در ازای بیماریزبان متغیرترسان نیستیکی غایب شدی تا نیازمند دلسربازان ما محققا غلبه می مباحث مهم حس و ادراکبخش های تنظیمی ژنومپرورش مغز مینیاتوری انساحقیقت در علم، هرگز نهایی عادت دادن مغز بر تفکرنقش نظام غذایی در تکامل مخدا بخشنده است پس تو هم بافسردگی و ساختار مغزنگاه از بیرون مجموعهمنابع انرژی از نفت و گاز اپی ژنتیکدر سال حدود 7 میلیون نفر تقویت سیستم ایمنیهوش مصنوعی اکنون می توانروبات ها قول میدهنداز کجا آمده ام و به کجا میویروس مصنوعیتاثیر فکر بر سلامتبه جای محکوم کردن دیگران زبان، نشان دهنده ی سخنگو تصویر خورشید یا خود خورشتصویر در هم تنیدگی کوانتکارهای کوچک، بی ارزش نیسشناخت ناشناختهمدل هولوگرافیک تعمیم یافبرای اولین بار دانشمندانآن چیزی که ما جریان زمان حافظه ی ما انسان ها چرا مفیزیک مولکولها و ذرات در غیرقابل دیدن کردن مادهنقش درختان در تکاملدقیق ترین تصاویر از مغز اامید نجاتنابینایی در نتیجه ی گوشی منبع نور واقعی و ثابت، حقابزار بقا از نخستین هماندرمان آرتروز با ورزش موضتمدن زیر آبهوش مصنوعی از عروسک بازی روش هایی برای کم کردن اضطاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرتاثیر گیاه خواری بر رشد وبی نظمی مقدمه شناختسلول های بنیادیتعذیه ی ذهنکشف مکانیسم عصبی خوانش پشکستن مرز دور مغزمرگ انتقال است یا نابود شبرخی اطلاعات روانشناسی مآینده ی علم و فیزیک در60 ثحس و ادراک قسمت 75فراموشی همیشه هم بد نیستنقشه با واقعیت متفاوت اسدو داروی جدید برای میاستانواع سکته های مغزینخاع ما تا پایین ستون فقرمنبع هوشیاری کجاست قسمت53ابزار بقای موجود زنده از درمان سرگیجه بدون نیاز بتو یک جهان در مغز خودت هسهوش مصنوعی از عروسک تا کمریتوکسیماباز تکینگی تا مغز از مغز توابسته به دوستی این و آن تاثیر ترکیبات استاتین (سبیماری کروتز فیلد جاکوبسندرم میلر فیشرجلوتر را دیدنگوهر با نظر دیگران سنگ نمشبیه سازی میلیون ها جهان مسئولیت در برابر محیط زیبررسی سیستم تعادلی بدن اآیا کیهان می تواند یک شبیحس و ادراک قسمت هشتاد و نفشار روحی، همیشه بد نیست چندین ماده غذایی که مانندیدگاه نارسای دوگانه ی مانرژِی برای ایجاد اضطرابچرا ارتعاش بسیار مهم استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزارهای بقا از نخستین هدرک فرد دیگر و رفتارهای اتوقف؛ شکستهوش مصنوعی، کیفیت فریب مراه های جدید برای قضاوت راز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیشنهاد خوب برای آسان تاثیر درجه حرارت بر عملکبیماریهای تحلیل عضلانی اسی و سه پل اصفهانجهان مشارکتیگاهی در پارکینسون باید پشعار و عملمعاینه قبل از نوار عصب و بعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش های ژنتیکی، ویروحس و ادراک قسمت سی و هشتمقیچی ژنتیکینوآوری ای شگفت انگیز داندانشمندان تغییر میدان مغاهمیت کنترل خشمچسبیدن به خود، مانع بزرگ مهندسی ژنتیک در حال تلاش اثرات مضر ماری جوانادرب بسته با غیر خود باز متوهم و خیالهوش عاطفی بیشتر در زنانرشد مغز فرایندی پیچیده ااز سایه بگذرژن یا نقشه توسعه مغز و نقتاثیر رژیم گیاه خواری بر بیشتر کمردردها نیازی به سیر آفرینش از روح تا مغز جهان در حال نوسان و چرخشپول و شادیضررهای مصرف شکر و قند بر مغز ناتوان از توجیه پیداآب زندگی است قسمت اولخلا، خالی نیستقدرت انسان در نگاه به ابعنوار عصب و عضله در مطب دکداروی جدید ALSهفت چیز که عملکرد مغز تو میوتونیک دیستروفیاختلال در شناسایی حروف و ذهن ما از در هم شکستن منبتوسعه برخی شغل ها با هوش استفاده از سلول های بنیاهیچ کاری نکردن به معنی چیزمان، واقعی نیستکلام، در تحولی شگفت آور بسانسور ذهنتبدیل پلاستیک به کربن و سباد و موجپیوند سر آیا ممکن استجوانان وطنظرفیت مغز چقدر استمغز ابزار بقای برتر مادیآرزوها را کم کنخواص میوه ی بهلاموژین داروی ضد اوتیسم؟این بیمار را باید چه کار نیوالینداروی ضد چاقیهمیشه راهی هستذرات کوانتومی زیر اتمی قما انسانها چه اندازه نزدارتباط میکروب روده و پارهر حرکت خمیده می شود و هر تکینگیاصول توسعه ی یک ذهن کاملزندان ذهنیکندر علیه سرطانستارگانی قبل از آغاز کیهترکیب حیوان و انسانبحثي درباره هوش و تفاوتهپپوگستجریان انرژی در سیستم های علائم عصبی آلزایمر، با امغزهای کوچک بی احساسخودروهای هیدروژنیآشتی بهتر استچگونه واکسن کرونا را توزملاحظه های اخلاقی دربارهایرادهای موجود در خلقت بدر هم تنیدگی مرزها و بی متفاوت مغز انسان و میمون ههنر فراموشیرنگ کردن، حقیقت نیستماده ی تاریکارزش حقیقی زبان قسمت اولوقتی پر از گل شدی خودت را تکامل زبان انسان از پیشیبقای حقیقی در دور ماندن ازبان مشترک ژنتیکی موجوداتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرکیهان خود را طراحی میکندسربرولایزینمبتکران خودشکوفابخش بزرگی حس و ادراک ما اپرکاری تیروئیدحقیقت راستین انسان علم بALS نگاهی کامل بر بیماری وعارضه جدید ویروس کرونا سنقش نظریه تکامل در شناساخدا تاس نمیریزداقلیت خلاقنگاه از دور و نگاه از نزدمنابع انرژی از نفت و گاز ابتدا سخت ترین استدر عید نوروز مراقب تصادف تلقین اطلاعات و حافظههوش مصنوعی از عروسک های بروبات های ریز در درمان بیاز کسی که یک کتاب خوانده ویروس های باستانی، مغز متاثیر مشاهده بر واقعیت ببه جای تولید، بیشتر گوش کزبان، وسیله شناسایی محیطبه خوبی های دیگران فکرکنزدودن نقص از هوش مصنوعیتصویر زیبا از سلولکارهایی بیش از طراحی و گپشناخت و معرفت، و نقش آن دمدل های ریز مغز مینی برینبرای بقا به جایی فراتر ازآنچه می دانم، آنچه را میخحافظه ی ما انسان ها چرا مفیزیک هوشیاریغار افلاطوننقش ذهن و شناخت در حوادث دل به دریا بزنامید یا ناامیدی؟ناتوانی از درمان برخی ویمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماندرمان ام اس(مولتیپل اسکلتمدنی قدیمی در شمال خلیج هوش مصنوعی از عروسک بازی روش هایی برای جلوگیری از از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که تاثیر گیاه خواری بر رشد وبی هیچ می ایی و بی هیچ میرسلول های بنیادی منابع و اتغییرکشف مکانیسمی پیچیده در بشکستگی لگن یا سکته ی مغزیمرگ تصادفیبرخی بیماری ها که در آن بآینده با ترس جمع نمیشودحس و ادراک قسمت 78فراموشی و مسیر روحانینقص های سیستمی ایمنیدو سوی واقعیتانیس بی کساننخاع درازتر یا کوتاهتر کمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمابزار بقای موجود زنده از درمان سرگیجه بدون نیاز بتو کجای جهانیهوش مصنوعی از عروسک تا کمریسپریدوناز تکینگی تا مغز از مغز توابستگی یعنی قلادهتاثیر تغذیه بر سلامت روابیماری گیلن باره و بیمارسندرم کووید طولانیجمجمه انسان های اولیهگویید نوزده و ایمنی ساکتشبیه سازی سیستم های کوانمستند جهان متصلبررسی علل کمر درد در میانآیا گذشته، امروز وآینده حس و ادراک قسمت هشتاد و شفضا و ذهن بازچندجهانیدیروز و امروزانسولینچرا به هم اعتماد نمیکنیممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزارهای بقا ازنخستین همدرک نیازمند شناخت خویش اتولید مولکول جدید توسط ههوش مصنوعی، اتفاقات و تحراه پیروزی در زندگی چیستاز تکامل تا مغز از مغز تا یک آلل ژنتیکی که از نئاندتاثیر درجه حرارت بر عملکبیماری، رساله ای برای سلسیلی محکم محیط زیست بر انجهان معناگذر زمان کاملا وابسته به صبور باشمعادله ها فقط بخش خسته کنبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجحس و ادراک قسمت سی و ششمقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنوار مغز مشاهده ی غیر مستدانشمندان روش هاي جدیدی اهرام مصر از شگفتی های جهنسبت ها در کیهانمهندسی بدناجزای پر سلولی بدن انسان درختان چگونه بر تشکیل ابتوهم وجودهوش عاطفی در زنان بیشتر ارشد مغز علت تمایل انسان باز علم جز اندکی به شما داژن درمانی در درمان چاقیتاثیر رژیم گیاه خواری بر بیشتر علم، در نادانسته هسیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان در حال ایجاد و ارتقاپول و عقیدهضررهای شکر بر سلامت مغزمغز و قلب در جنین موش مصنآب زندگی است قسمت دومخلاصه ای از مطالب همایش مقدرت ذهننوبت کودکانداروی جدید s3 در درمان ام هفت سین یادگاری از میراث میگرن و پروتئین مرتبط با اختلالات مخچهذهن چند جانبه نیازمند نگتوصیه های سازمان بهداشت استفاده از سلول های بنیاهیچ کس مانند تو نگاه نمیکزمان، اندک استکلرال هیدرات برای خوابانساهچاله ها تبخیر نمیشودتبدیل تراکت صوتی مصنوعی باد غرور و سر پر از نخوت وپیوند سر برای چه بیمارانجوانان وطنعقل مجادله گرمغز ابزار برتر بقاآزمون تجربی، راهی برای رخواص هلو برگ هلولایو دوم دکتر سید سلمان فاینکه به خاطرخودت زندگی نیکولا تسلاداروی ضد چاقیهمیشه عسل با موم بخوریمذرات کوانتومی زیر اتمی قما انسانها چه اندازه نزدارتباط ماده و انرژیهرچیز با یک تاب تبدیل به تکامل فردی یا اجتماعیاصول سلامت کمرزونیسومایدکو کیو تن coQ10سخن نیکو مانند درخت نیکوبحثی جالب درباره محدودیتپایان، یک آغاز استجراحی هوشیار مغزعلت خواب آلودگی بعد از خومغز، فقط گیرندهخورشید مصنوعیآغاز فرایند دانستنچگونه آن شکری که می خوریمملاحظات بیهوشی قبل از جرایستادن در برابر آزادی بدر هم تنیدگی کوانتومیتفاوت ها و تمایزها کلید بهنر حفظ گرهرنگین کمانارزش حقیقی زبان قسمت دوموقتی تو از یاد گرفتن باز تکامل ساختار رگهای مغزی بلندی در ذهن ما درک بلندیزبان چهار حرفی حیات زمینتسلیم ارتباط با من برترکیهانِ هوشیارِ در حال یاسردرد میگرنمتواضع باشبخش بزرگتر کیهان ناشناختپراسینزوماب در پارکینسوحقیقت غیر فیزیکیNVG 291عبارت های مبهم مانند انرنقش هورمون های تیروئید دخدای رنگین کماناقیانوس نادانینگاه از درون قفس یا بیرونمنابع انرژی از نفت و گاز ابتدایی که در ذهن دانشمندرمان نگهدارنده ی اعتیادتلاش ها برای کشف منابع جدهوش مصنوعی از عروسک های بروبات کیاناز آغاز خلقت تا نگاه انساویرایش DNA جنین انسان، برتاثیر نگاه ناظر هوشیار بتاثیر نگاه و مشاهده ناظر به خودت مغرور نشوسفر فقط مادی نیستتصویر زیبای اصفهانکاربرد روباتهای ريزنانوشناخت حقیقت یا آرزوهای گمدیون خود ناموجودبرای تمدن سازی، باید در بآنچه ناشناخته است باید شحافظه ی هوش مصنوعیفیزیک و هوشیاریغرور و علمنقش روی و منیزیم در سلامتدلایلی که نشان میدهد ما بامید جدید بر آسیب نخاعیناتوانی در شناسایی چهره منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماندرمان با سلول های بنیادیتمرکز و مدیتیشنهوش مصنوعی از عروسک بازی روش هایی ساده برای کاهش ااز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرتاثیر گیاه خواری بر رشد وبی ذهن و بی روحسلول های بدن تو پیر نیستنتغییر الگوی رشد مغزی با زکشف ژن جدید، می تواند گستشگفت نیست من عاشق تو باشممرگ عاطفه و محبتبرخی بیماری های خاص که بدآیا فراموشی حتمی استحس و ادراک قسمت 82فراموشی آرماننقص در تشخیص هیجانات عامدولت یا گروهکانگشت ماشه اینخستین تمدن بشریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از درمان سرگیجه بدون داروتو کز محنت دیگران بی غمیهوش مصنوعی از عروسک تا کمریسدیپلام تنها داروی تایاز تکینگی تا مغز از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتاثیر حرکات چشم بر امواج بیماری آلزایمر، استیل کوسندرم گیلن باره به دنبال جنین مصنوعیگوش دادن بهتر از حرف زدنشبکه های مصنوعی مغز به درمشکل از کجاستبرطرف کردن خشونت را از خاآیا پیدایش مغز از روی تصاحس و ادراک قسمت پنجمفضای قلب منبع نبوغ استنه ناامیدی بلکه ارتقادیسک گردنانسولین هوشمندچرا بیماری های تخریبی مغمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزارهای بقای موجود زندهدرک و احساستولید مثل فقط با یک مادر هوش احساسیراه انسان شدن، راه رفتن واز تکامل تا مغز، از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انسانتاثیر درجه حرارت بر عملکبیمارستان هوش مصنوعیسینوریپا داروی ترکیبی ضدجهان معکوسگذشته را دفن کنصبور باشمعجزه های هر روزهتفکر قبل از کارآیا خداباوری محصول تکاملحس و ادراک قسمت سیزدهمقانون مندی نقشه ژنتیکی منوار مغز با توضیح دکتر فادانشمندان روشی برای تبدیاولویت بندی ها کجاستنسبت طلایی، نشانه ای به سمهربانی، شرط موفقیتاجزایی ناشناخته در شکل گدرختان اشعار زمینتوهم وجودهوش عاطفی در زنان بیشتر ارشد در سختی استازدواج های بین گونه ای، رژن ضد آلزایمرتاثیر رژیم گیاهخواری بر با همه مهربان باشسیستم تعادلی بدنجهان ریز و درشتپوست ساعتی مستقل از مغز دضعیف و قویمغز و هوش، برترین ابزار بآب زندگی است قسمت سومخلاصه ای از درمان های جدیقدرت شناختی انسان، محدودای همه ی وجود مننور از عمق تاریکیداروی جدید لنفوم و لوکمیهم نوع خواری در میان پیشیمیگرن و خواباختلالات حرکتی در انسانذهن هوشیار در پس ماده ی متوصیه های غیر دارویی در ساستیفن هاوکینگ در مورد ههیچ کس حقیقت را درون مغز زمزمه ات مانده در گوشمکم کردن کالری روشی سودمنسایه ی هوشیاریتبدیل سلولهای محافط به سبار مغز بر دو استخوانپیوند سر، یکی از راه حلهاجواب دانشمند سوال کننده عقل در جهان جدید، عجیب اسمغز از بسیاری حقایق می گرآزمون ذهنی گربه ی شرودینخواص هندوانهلازم است هیچ کاری نکنیداینکه خانواده ات سالم بانیاز به آموزش مجازی دیجیداروی ضد تشنج با قابليت تهمیشه، آنطور نیست که هسترفلکس وتری با توضیح دکتر ما اکنون میدانیم فضا خالارتباط متقابل با همه ی حیهرگز از زندگی یا امکاناتتکامل مادی تا ابزار هوشماضطراب و ترسزونا به وسیله ویروس ابله کوچ از محیط نامناسبسخن و سکوتبحثی در مورد نقش ویتامين پاکسازی مغزجراحی گردن همیشه برای دیعماد الدین نسیمی قربانی مغز، همه ی واقعیت را نمیبخوش قلبی و مهربانیآغاز فصل سرما و دوباره تکچگونه انتظارات بر ادراک ممانتین یا آلزیکسا یا اباکنون را با همه ی نقص هایدر هم تنیدگی کوانتومی و پتفاوت ها را به رسمیت بشناهنر دانستنرهبر حقیقیارزش حقیقی زبان قسمت سوموقتی خودت را در آینه دیدیتکامل شناخت انسان با کشفبلوغ چیستزبان نیاز تکاملی استتسلیم شدن از نورون شروع مکیست هیداتید مغزسردرد میگرن در کودکانمجموعه های پر سلولی بدن مبخش دیگری در وجود انسان هپرتوهای صادر شده از سیاهحقیقت غیر قابل شناختفقر داده ها در هوش مصنوعیعجول نباشنقش هورمون زنانه استروژنخدایی که ساخته ی ذهن بشر الکترومغناطیس شنوایی و هنگاه از درون مجموعه با نگمنابع انرژی از نفت و گاز ابتذال با شعار دیندرمان نابینایان آیا ممکنتلاش های جدید در ALSهوش مصنوعی از عروسک های بروح و آب حیاتاز انفجار بزرگ تا انفجار ویشن پرواز بار خود بکاه تا پرواز واقعیت فیزیکی، تابعی از تاثیر نگاه انسان بر رفتابه خودت نگاه کنسفر نامه سفر به بم و جنوب تصویربرداری فضاپیمای آمکاربرد روباتهای ريز، در شناخت درون، شناخت بیرون؛مدیریت اینترنت بر جنگبرای خودآگاه بودن تو بایآنچه واقعیت تصور میکنیم حافظه انسان و حافظه ی هوشفیزیک آگاهیغربال در زندگینقش روزه داری در سالم و جدنیا فریب و سرگرمیامید درمان کرونا با هماننادیدنی ها واقعی هستندمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماندرمان تومورهای مغزی با اتمرکز بر هدفهوش مصنوعی از عروسک بازی روش استفاده از بالش طبیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتتاثیر گیاه خواری بر رشد وبی سوادی در قرن 21سلول بنیادی و ای ال استغییر خود یا تغییر دیگراکشف ارتباط جدیدی از ارتبشگفت انگیز بودن کیهانمرگی وجود نداردبرخی توجهات در ببمار پارآیا ممکن است موش کور بی محس و ادراک قسمت 87فرایند پیچیده ی خونرسانینقطه ی رسیدن به قلهدونپزیل در بیماران قلبی انگشت نگاری مغز نشان میدنخستین تصویر از سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از درمان سرطان با امواج صوتتو پیچیده ترین تکنولوژی هوش مصنوعی از عروسک تا کمریشه های مشترک همه ی موجواز تکینگی تا مغز از مغز توبینار اساتید نورولوژی دتاثیر دوپامین و سروتونینبیماری الزایمرسندرم پیریفورمیسجنگ هفتاد و دو ملت همه را گوشه بیماری اتوزومال رسسشبکیه های مصنوعیمشکلات نخاعیبزرگ فکر کنآیا آگاهی پس از مرگ از بیحس و ادراک قسمت پنجاهفضای خالی ای وجود نداردنه به اعدامدیستونی قابل درمانانسان قدیم در شبه جزیره عچرا حیوانات سخن نمی گوینمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزارهای بقای از نخستین درک کنیم ما همه یکی هستیمتولید مثل اولین ربات های هوش احساسیراه بی شکستاز تکامل تا مغز، از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می توتاثیر درجه حرارت بر عملکبیندیشسیناپس، شگفتی خلقتجهان هوشمندگر جان به جز تو خواهد از خصبر لازمه ی پیروزی استمعجزه ی چشمتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا دلفین ها می تواند از حس و ادراک قسمت ششمقانون گذاری و تکاملنوار مغز ترجمه رخدادهای دانش، قفل ذهن را باز میکناولین قدم شناخت نقص های خنشانه های گذشته در کیهان موفقیت هوش مصنوعی در امتاحیای بینایی نسبی یک بیمدرد و درستوهم بی خداییهوش عاطفی رمز آزادگیرشد، رسیدن به یک هدف نیستژنها نقشه ایجاد ابزار هوتاثیر رژِیم غذایی بر میگبا هوش مصنوعی خودکار روبسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان شگفت انگیزپوشاندن خود از نورطلوع و حقیقتمغز و اخلاقآب، زندگی است(قسمت پنجم)خم شدن فضا-زمانقدرت عشقای آنکه نامش درمان و یادشنور درونداروی جدید میاستنی گراویهمه چیز موج استمیگرن و روزه داریاختلالات صحبت کردن در انذهن و زندگیتوصیه هایی در مصرف ماهیاستیفن هاوکینگ در تفسیر هیچ اندر هیچزنان باهوش ترکمی زاویه ی دیدت را عوض کسایه را اصالت دادن، جز فرتبر را برداربار بزرگ ایستادن بر دو پاپیوندهای پیچیده با تغییرجواب سنگ اندازیعقل سالممغز به تنهایی برای فرهنگ آزمون ذهنی گربه شرودینگرخواص انارلبخند بزن شاید صبح فردا زاین، فقط راه توستچیز جدید را بپذیرداروی ضد تشنج با قابليت تهمکاری یا رقابترفتار مانند بردهما از اینجا نخواهیم رفتارتباط چاقی و کاهش قدرت بهز ذره، یک دنیاستتکامل مداوماطلاع رسانی اینترنتیزیان غذاهای پرچربترازودونکوچک شدن مغز از نئاندرتاسخن پاک و ثابتبحثی در مورد نقش کلسیم و پارادوکس ها در علمجز تو که را دارمعنصر اصلی تعیین واقعیتمغزتان را در جوانی سیم کشخوش خیالی و خوش بینیآغاز مبهم آفرینشچگونه به سطح بالایی از هومن و وجود توهمیاکوییفلکسدر هم تنیدگی کوانتومی و دتفاوت های بین زن و مرد فقهنر رها شدن از وابستگیروی و منیزیم در تقویت استارزش خود را چگونه میشناسوقتی خورشید هست شمع به کاتکامل، نتیجه ی برنامه ریبلعیدن ستاره توسط سیاهچازبان و کلمه حتی برای کسانتست نوار عصب و عضلهکیست کلوئید بطن سومسردرد میگرنی در کودکانمجرم، گاهی قربانی استبخشیدن دیگران یعنی آرامشپرتوزایی از جسم سیاهحقیقت، آن چیزی نیست که جلفلج نخاعی با الکترودهای عدم توقف تکامل در یک اندانقش ویتامین K در ترمیم اسخدایا جز تو که را دارمالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه حقیقی نگاه به درون امنابع انرژی از نفت و گاز ابداع دی ان ای بزرگترین ددرمان های اسرار آمیز در آتلاش های جدید در درمان فرهوش مصنوعی از عروسک های بروح در جهانی دیگر استاز بحث های کنونی در ویروسواقعیت چند سویهتاثیر نگاه انسان بر رفتابه دنبال رستگاری باشسفر به مریخ در 39 روزتصور ما ازمشکلات و واقعیکاش شرف اجباری بود یا حتیشناسایی تاریخچه ی تکاملیمدیریت اضطراب، از مهمتریبرای رشد، باید از مسیر خطآنچه حس می کنیم، نتیجه ی حباب های کیهانی تو در توفیزیکدانان ماشینی برای تمقالاتنقش رژیم غذایی بر رشد و ادنیا مکانی بسیار اسرارآمامیدهای جدید برای بازیابنادیدنی ها بیشتر از دیدنمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماندرمان تشنجتمرکز بر امروزهوش مصنوعی از عروسک بازی روش جدید تولید برقاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توتاثیر گیاه خواری بر رشد وبی شرمیسلول بنیادی در درمان ایدتغییر دیگران یا تغییر خوکشف جمجمه ای درکوه ایرهوشگفت زده و حیران باشمراقب خودتون و خانواده هبرخی توصیه ها برای واکسیآیا ما کالا هستیمحس و ادراک قسمت چهلفرایند تکامل و دشواری هانقطه ای بود و دگر هیچ نبودوچرخه در کاهش دردهای کمانتقال ماده و انرژینخستین روبات های زنده ی جمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از درمان ضایعات نخاعیتو آرامش و صلحیهوش مصنوعی از عروسک تا کمریشه های مشترک حیاتاز تکینگی تا مغز از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندتاثیر دپاکین بر بیماری مبیماری ای شبیه آلزایمر و سندرم پیریفورمیسجنگ و تصور از جنگگوشت خواری یا گیاه خواریشباهت مغز و کیهانمشکلات بین دو همسر و برخیبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا امکان بازسازی اندامهحس و ادراک قسمت پنجاه و یقفس دور خود را بشکننه به اعدامدژا وو یا اشنا پنداریانسان میوه ی تکاملچرا حجم مغز گونه انسان درمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزارهای دفاعی و بقای مودرک احساسات و تفکرات دیگتولید یا دریافت علمهوش بشری تهدید برای بشریراه طولانی را به سلامت گذاز تکامل تا مغز، از مغز تیکی از علل محدودیت مغز امتاثیر درجه حرارت بر عملکبیهوش کردن در جراحی و بیمسیگار عامل افزایش مرگ ومجهان هوشیارگرفتار محدودیت ها و ابعاصبر و واقعیتمعجزه ی علمتفکر خلا ق در برابر توهم آیا دلفین ها میتوانند باحس و ادراک قسمت شصت و هشتقانون جنگلنوار مغز در فراموشی هادانش، یک انسان را ناسازگاولین مورد PML به دنبال تکنشانه های پروردگار در جهموفقیت در تفکر استاحیای بینایی نسبی یک بیمدرد باسن و پا به دلیل کاهتوهم تنهاییهوشمندی کیهانز گهواره تا گورژنها ، مغز و ارادهتاثیر سلامت دستگاه گوارشبا هر چیزی که نفس می کشد مسکوت و نیستیجهان شگفت انگیز و بی زمانپیموزایدطلای سیاهمغز و اخلاقآتاکسیخونریزی مغز در سندرم کووقسم به فقرای جان جان بی تن مرونوروفیبروماتوزداروی جدید کنترل قند خونهمه چیز و هیچ چیزمیگرن سردردی ژنتیکی که باختلالات عضلانی ژنتیکذهن و شیمی بدنتوضیحی ساده در مورد هوش ماستخوان های کشف شده، ممکهیچگاه از فشار و شکست نترزنجیرها را ما باید پاره ککمالگرایی دشمن پیشرفتساخت سلول عصبی حتی پس از تحریک الکترومغناطیسی مغبار سنین ابزار هوشمندی اپیوندی که فراتر از امکانجوسازی مدرنعقلانیت بدون تغییرمغز بیش از آنچه تصور میشوآزادی در چیستلحظات خوش با کودکاناینترنت بدون فیلتر ماهواچیزی منتظر شناخته شدنداروی ضد تشنج توپیراماتهمانند سازی در انسانرفتار وابسته به شکلما اشیا را آنطور که هستندارتباط هوش ساختار مغز و ژهزینه ای که برای اندیشیدتکامل چشماطلاعات حسی ما از جهان، چزیباترین چیز در پیر شدنترازودونکوچکی قلبسخت ترین حصاربحثی در مورد حقیقت فضا و پاسخ گیاهان در زمان خوردجستجوی متن و تصویر به صورعوامل موثر در پیدایش زبامغزتان را در جوانی سیمکشخوشبختی چیستإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه باغبانی باعث کاهش من کسی در ناکسی دریافتم اکسی توسین و تکامل پیش ادر هر سوراخی سر نکنتفاوت های تکاملی در مغز وهنر، پر کردن است نه فحش درویکردهای جدید ضایعات نخاز فرد ایستا و متعصب بگذروقتی ریشه ها عمیقند از چیتکثیر سلول در برابر توقف بنی عباس، ننگی بر تاریخزبان و بیان نتیجه ساختماتست کم هزینه ی بزاق برای کپسول ژری لاکتسردرد و علتهای آنمحل درک احساسات روحانیبخشش، عقلانی یا غیر عاقلپرسشحقایق ممکن و غیر ممکنفلج بل، فلجی ترسناک که آنعدم تعادل دوپامین، فقط بنقش ژنتیک در درمان اختلاخرما منبع بسیار خوب آنتی الکترودهای کاشتنینگاه دوبارهمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار هوش در حال ارتقا ازدرمان های بیماری آلزایمرتلاش های جدید در درمان سرهوش مصنوعی از عروسک بازی روح رهاییهوش مصنوعی از عروسک بازی روزه داری متناوب، مغز را از تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستتاثیر هوش مصنوعی بر مغزبه زودی شبکه مغزی به جای سفر به درون سفری زیباتصور از زمان و مکانکتاب گران و پرهزینه شد ولشناسایی زبان حیوانات با مداخله ی زیانبار انسانبرای زندگی سالم، یافتن تآنها نمیخواهند دیگران راحباب هایی تو در توفال نیکوتاثیر ویتامین دی بر بیمانقش رژیم غذایی در رشد و ادنیای شگفت انگیز کوانتومامیدوار باش حتی اگر همه چنادانی در قرن بیست و یکم،منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماندرمان جدید ALSتمساح حد واسط میان مغز کوهوش مصنوعی از عروسک بازی روش صحبت کردن در حال تکاماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرتاثیر گیاه خواری بر رشد وبی عدالتی در توزیع واکسن سلول بنیادین از مخاط بینتغییر دادن ژنها آیا روزی کشف جدید تلسکوپ جیمز وبشگفتی های نقشه ی ژنتیکیمراحل ارتقای پله پله کیهبرخی درمان های Spinal Muscular Atآیا ما تنها موجودات زنده حس و ادراک قسمت چهل و هفتفرایند حذف برخی اجزای مغنقطه بی بازگشتدوچرخه سواری ورزشی سبک و انتروپی و هوشیارینرمش های مفید برای درد زامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از درمانهای بیماری پارکینستو افق رویداد جهان هستیهوش مصنوعی به کمک هوش طبیریشه های اخلاقاز تکینگی تا مغز از مغز توراپامیل در بارداریتاثیر داروهای ضد التهاب بیماری ای شبیه ام اس مولتسندرم پای بی قرارجنگ داده هاگیلگمش باستانی کیستشباهت مغز با کیهان مادیمشکلات روانپزشکی پس از سبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا انسان با مغز بزرگش اخحس و ادراک قسمت پنجاه و دقفس ذهننه بدبخت بلکه ناداندژاوو یا آشناپنداریانسان ها می توانند میدان چرا خشونت و تعصبمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابعاد و نیازهای تکاملیدرک تصویر و زبان های مخلتتولید پاک و فراوان انرژیهوش در طبیعترابطه تشنج و اوتیسماز تکامل تا مغز، از مغز تیافته های نوین علوم پرده تاثیر درجه حرارت بر عملکبیهوشی در بیماران دچار اسیاهچاله هاجهان های بسیار دیگرگریه ی ابر، رمز طراوت باغصبر بسیار بایدمعجزه ی علم در کنترل کرونتفاوت قند طبیعی با قند و آیا دست مصنوعی به زودی قاحس و ادراک قسمت شصت و دوقانون جنگلنوار مغز در تشخیص بیماری دائما بخواناولین مورد پیوند سر در اننشانه های بیداری روحیمولکول ضد پیریاحتیاط در ورزش زانو در خادرد زانو همیشه نیاز به جرتوهم جداییاسکلت خارجی در درمان اختهوشمندسازی زندان هازمین در برابر عظمت کیهانژنهای مشترک بین انسان و وتاثیر عصاره تغلیظ شده گیبا آتش، بازی نکن و بعد از سکوت، پر از صداجهانی که نه با یک رخداد و پیموزایدطوفان فقر و گرسنگی و بی سمغز و سیر تکامل ان دلیلی آتاکسی فریدریشخونریزی مغزی کشندهقضاوت ممنوعایمونوگلوبولین وریدی IVIgنورون هاي مصنوعی می توانداروی جدید آلزایمرهمه چیز کهنه میشودمیگرن شدید قابل درمان اساختراع جدید اینترنت کوانذهن پر در برابر آگاهیتوضیحات دکتر فاطمی در مواستروژن مانند سپر زنان دهیپرپاراتیروئیدیسمزندگی فعال و مثبت روند آلکمردردساخت شبکه عصبی مصنوعی با تحریک عمقی مغزباربر دیگران نباشپیوستگی همه ی اجزای جهانجامعه ی آسمانیعقیده ی بی عملمغز باستانی، هنوز نقش هاآزادی عقیده، آرمانی که تلرزش ناشی از اسیب به عصباینترنت، حقیقت جامعه ی فچیزی خارج از مغزهای ما نیداروی ضد جنون در درمان تیهمجوشی هسته ای، انرژِی برفتار اجتماعی انسان، حاصما به جهان های متفاوت خودارتباط پیوسته ی جهانهزینه سنگین انسان در ازاتکامل و ارتقای نگاه تا عماطلاعاتی عمومی در مورد مزیباترین چیز در افزایش ستراشه مغز بدون واسطه ی دکوچکترین چیز یک معجزه اسسخت ترین کار، شناخت خود ابحثی در مورد عملکرد لوب فپختگی پس از چهل سالگي به جستجوی هوشیاری در مغز ماعوامل ایجاد لغت انسانی و مغط یک گیرنده استخوشبختی دور از رنج های مافت فشار خون ناگهانی در وچگونه تکامل مغزهای کنونیمن پر از تلخیماکسکاربازپین در درمان تشدر والنتاین کتاب بدید همتفاوت های زبانی سرمنشا تهوموارکتوس ها ممکن است درویا و واقعیتاز مخالفت بشنووقتی شروع به بیدار شدن میتأثیر نیکوتین سیگار بر مبه قفس های سیاهت نناززبان و بیان، در سایه پیشرتست آر ان اس دز میاستنی گکامپیوتر سایبورگسردرد به دلیل مصرف زیاد ممحل درک احساسات روحانی دبدون پیر فلکپرسش و چستجو همیشه باقی احل مشکلفلج خوابعدم درکنقش گرمایش آب و هوا در همخسته نباشی باباالگو نداشتیمنگاهی بر قدرت بینایی درامنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین هماندرمان های بیماری اس ام ایتلاش های جدید شرکت نورالتلاش هایی در بیماران قطع هوش مصنوعی از عروسک بازی روزه داری و التهاب زیانباز تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستتاثیر ویتامین دی بر بیمابه زیر پای خود نگاه نکن بسفر تجهیزات ناسا به مریخ تصاویر زیبای رعد و برقکتاب زیست شناسی باورشناسایی سلول های ایمنی امدارک ژنتیکی چگونه انسانبرخی ملاحظات در تشنج های آنژیوگرافی از مغزحد و مرزها توهم ذهن ماستفاکسیبتصفحه اصلینقش زنجبیل در جلوگیری از دنیایی پر از سیاهچاله امیدوارینازوکلسینمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماندرمان جدید مولتیپل میلومتنفس هوازی و میتوکندریهوش مصنوعی از عروسک بازی روشهای نو در درمان دیسک باز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدتاثیر گیاه خواری بر رشد وبیمار 101 ساله، مبتلا به سسلول عصبی شاهکار انطباق تغییر زودتر اتصالات مغزیکشیدن مادی روشی برای جلوشگفتی های زنبور عسلمرز مرگ و زندگی کجاستبرخی روش های تربیتی کودکآیا مصرف مولتی ویتامین هحس و ادراک قسمت چهل و هشتفراتر از دیوارهای باورنقطه، وجود است یا فاصلهدوپامین قابل حل در آبانتظار گذر تندباد؟نرمش های مفید در سرگیجهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از درماندگی به دلیل عادت کرتو انسانی و انسان، شایستهوش مصنوعی به شناسایی کارژیم های غذایی و نقش مهم از تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قتاثیر داروی ضد تشنج سدیم بیماری اسپینال ماسکولار سندرم پس از ضربه به سرجنبه های موجی واقعیتگیاه بی عقل به سوی نور میشباهت های ریشه ای چند بیممشکلات روانپزشکی در عقب بزرگترین خطایی که مردم مآیا انسان در آستانه ی انقحس و ادراک قسمت پنجاه و سقفس را بشکننه جنگ و نه خونریزیدگرگونی های نژادی و تغییانسان یک کتابخانه استچرا در مغز انسان، فرورفتمنبع هوشیاری در کجاست؟ قابعاد اضافه ی کیهاندرک حقیقت نردبان و مسیری تولید اندام با چاپ سه بعدهوش عاطفی قسمت 11رادیوی مغز و تنظیم فرکاناز تکامل تا مغز، از مغز تیاد گرفتن مداومتاثیر درجه حرارت بر عملکبیو الکترونیک؛ ترکیب موجسیاهچاله های فضایی منابعجهان هایی در جهان دیگرگربه شرودینگر و تاثیر مشصد قدح، نفتاده بشکستمعجزه در هر لحظه زندگیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحس و ادراک قسمت شصت و ششقانونمندی و محدودیت عالمنوار مغزی روشی مهم در تشخدارچیناولین هیبرید بین انسان و نظام مثبت زندگیمولتیپل اسکلروز در زنان احتیاط در تعویض داروهادردهای سال گذشته فراموش توهم جدایی و توهم علماسکار، لگوی هوشمندهوشیاری و وجودزمین زیر خلیج فارس تمدنی ژنهای هوش ، کدامندتاریک ترین بخش شببا تعمق در اسرار ابدیت و سکوت، در برابر گزافه گویجهانی که از یک منبع، تغذیپیچیدگی های مغزمگسطوفان بیداریمغز کوانتومیآتاکسی مخچه ای خودایمنخونریزی مغزی کشنده ولی ققطار پیشرفتایمپلانت مغزینورون های ردیاب حافظهداروی جدید آلزایمر تاییدهمه چیز در زمان مناسبمیاستنی گراویس بدون آنتیادامه بحث تکامل چشمذهن تو همیشه به چیزی اعتقتیوتیکسن داروی ضد جنوناسرار آفرینش در موجهاوکينگ پیش از مرگش رسالزندگی هوشمند در خارج از زکمردرد ناشی از تنگی کاناساخت شبکه عصبی با الفبای تحریک عمقی مغز در آلزایمبارداری بدون رحمپیام های ناشناخته بر مغز جاودانگی مصنوعیعلم و ادراک فقط مشاهده ی مغز برای فراموشی بیشتر کخواص اردهآزار حقیقیلرزش دست ها و گردن و سر ETایندرالچیزی شبیه نور تو نیستدارویی خلط آورهمدلی و هوش عاطفیرقیبی قدرتمند در برابر مما با کمک مغز خود مختاريمارتباط انسانی، محدود به هزاران سال چشم های بینا وتکامل و ریشه ی مشترک خلقتاطلاعاتی عمومی در مورد مزیر فشار کووید چه باید کرتراشه ها روی مغزکووید نوزده و خطر بیماری سختی ها رفتنی استماده ی خالیبحثی درباره هوش و تفاوتهپدیده خاموش روشن در پارکحفره در مغزعواملی که برای ظهور لغت انفرت، اسیب به خود استخیالپردازی نکنافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه جمعیت های بزرگ شکل من بی من، بهتر یاد میگیرماگر فقط مردم میفهمیدند کدر یک فراکتال هر نقطه مرکتفاوت ایستایی و تکاپوهورمون شیرساز یا پرولاکترویا و کابوساز نخستین همانند سازها تویتنام نوعی کرونا ویروس تأثیر نگاه انسان بر رفتابه مغز خزندگان خودت اجاززبان و تکلم برخی بیماریهتشنچ پانایوتوپولوس تشنج کانال یوتیوب دکتر سلمان سردرد تنشنمحدودیت چقدر موثر استبدون بار گذشتهپرسشگری نامحدودحلقه های اسرارآمیزفلج خواب چیستعدالت برای من یا برای همهنقش پیش زمینه ها و اراده خطا در محاسبات چیزی کاملالگو و عادت را بشکن و در انگاهی بر توانایی اجزاي بمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین هماندرمان های جدید ALSابزار بقا از نخستین هماندرمان های جدید میگرنتلاش در تولید انرژی به رنهوش مصنوعی از عروسک بازی روزه داری و بیمار ی ام اس از تکنیکی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتتاثیر ویروس کرونا بر مغز به سیاهی عادت نکنیمسفر دشوار اکتشافتصادف یا قوانین ناشناختهکتاب طبیعت در قالب هندسهشهر زیرزمینی در ژاپن برامروری بر تشنج و درمان هایبرخی مرزهای اخلاق و علوم آنان که در قله اند هرگز خحریص نباشفاجعه ی جهل مقدسسوالات پزشکینقش زبان در سلطه و قدرت ادنیا، هیچ استامیدواری و مغزنبودن مدرک و شاهد، مدرک منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماندرمان جدید میگرن با انتی تنفس هوازی و میتوکندریهوش مصنوعی از عروسک بازی روشهای شناسایی قدرت شنوااز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنتاثیر گیاه خواری بر رشد وبیمار مرکز تنفس سلولیسلول عصبی، در محل خاص خودتغییر عمودی سر انسان از پکشتن عقیده ممکن نیستشانس یا نتیجه ی تلاشمرز بین انسان و حیوان کجابرخی سلولهای عصبی در تلاآیا مغز تا بزرگسالی توسعحس و ادراک قسمت چهل و دومفرار در فرار از میزبان، دنمیتوان با بیرون انداختندورترین نقطه ی قابل مشاهانحراف و حقیقتنرمش های موثر در کمردردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از درها بسته نیستتو با همه چیز در پیوندیهوش مصنوعی تعاملیرژیم های غذایی و نقش مهم از تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریتاثیر درجه حرارت بر مغزبیماری اضطراب عمومیسندرم جدایی مغزجنسیت و تفاوت های بیناییگیاه خواری و گوشت خوار کدشباهت کیهان و مغزمشاهده گر جدای از شیء مشابزرگترین درد از درون است آیا احتمال دارد رویا از آحس و ادراک قسمت پنجاه و شقله برای دیدن نه برای به نه روش تقویت مغزدانش قدرت استانسان باشچرا ذرات بنیادی معمولاً منبع هوشیاری در کجاست؟(قابعاد بالاتردرک دیگرانتولید سلولهای جنسی از سلهوش عاطفی قسمت نهمراز تغییراز تکامل تا مغز، از مغز تیاد بگیر فراموش کنیتاثیر درجه حرارت بر عملکبیوگرافیسیاهچاله ها، دارای پرتو جهان یکپارچهگزیده ای از وبینار یا کنفصداقتمعرفی مورد نادر بیماری گآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحس و ادراک سی و هفتمقارچ بی مغز در خدمت موجودنوار مغز، مفید و بی خطرداروهای مصرفی در ام اساولین تصویر در تاریخ از سنظریه ی تکامل در درمان بیمواد کوانتومی جدید، ممکناحساس گذر سریعتر زماندردی که سالهاست درمان نشتوهم جسماسارت و پرخوریهوشیاری و افسردگیزمان چیستژنهای حاکم بر انسان و انستاریکی من و تو و گرد و غبابا خودت نجنگسکته مغزیجهانی پر از سیاهچاله یا پپیچیدگی های مغزی در درک زطوفان زیباییمغز آیندگان چگونه است ؟آتش منبع انرژیخواندن ، یکی از شستشو دهنقطره قطرهایمپلانت مغزی و کنترل دو نوروپلاستیسیتی چیستداروی جدید ای ال اسهمه چیز در زمان کنونی استمیاستنی گراویس در جواناناداراوون تنها داروی تاییتیک و اختلال حرکتیاسرار بازسازی اندام هاهاوکينگ پیش از مرگش رسالزندگی و داراییکمردرد و علل آنساختن آیندهتخریب مغز به دلیل کمبود ببازگشایی مجدد مطب دکتر سپیدایش زبانجایی برای یاد گرفتن باقی علم و روحمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟خواص بادامآزار دیگری، آزار خود استلرزش عضله یا فاسیکولاسیوایپیداکریندارویی ضد بیش فعالی سیستهمراه سختی، اسانی هسترقابتی بی هدف یا رقابتی هما بخشی از این جهان مرتبطارتباط از بالا به پایین مهستي مادي ای که ما کوچکترتکامل ابزار هوش ، راه پر اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نزیرفون داروی ضد ام استراشه ی هوش مصنوعی در مغزکودک هشت ساله لازم است آدسختی در بلند شدن از روی صماده ای ضد التهابیبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیحق انتخابعوارض ازدواج و بچه دار شدنقاشی هایی با بوی گذشته یخانه ی تاریکافتخار انسانچگونه جمعیت های بزرگ شکل مننژیتاگر میدانی مصیبت بزرگتر در کمتر از چند ماه سوش جدتفاوت ارباب و رهبر حقیقیهوش فوق العاده، هر فرد اسرویا و خبر از آیندهاز نخستین همانند سازها تویتامین E برای فعالیت صحتأثیر شیرینی های حاوی لوبه نقاش بنگرزبان و شناخت حقیقت قسمت چتشنج چیستکاهش میل جنسی در ام اسسردرد سکه ایمحدودیت های حافظه و حافظبدون زمان، ماده ای وجود نپس از اگو یا بعد از نفسحمله ویروس کرونا به مغزفلج دوطرفه عصب 6 چشمعسل طبیعی موثر در کنترل بنقش پیشرفته ی سلول های بنخطا در محاسبات چیزی کاملالگوی بنیادین و هوشیارینگاهت را بلند کنمنابع انرژی از نفت و گاز منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین هماندرمان های جدید در بیماری تلاشی برای درمان قطع نخاهوش مصنوعی از عروسک بازی روزه داری سلول های بنیاداز تکینگی تا مغز و از مغز واقعیت و مجازتاثیر ژنها بر اختلالات خبه سخن توجه کن نه گویندهسفرنامه سفر به بم و جنوب تضادهای علمیکتاب، سفری به تاریخشواهدی از نوع جدیدی از حامرکز هوشیاری، روح یا بدن برخی نکات از گاید لاین پرآنتی بادی منوکلونال در دحرکات چشم، ترجمه کننده ی فارغ التحصیلان، فقیر و دپیامهای کاربراننقش زبان در سلطه و قدرت ادندان ها را مسواک بزنید تامیدی به این سوی قبر نیستنباید صبر کرد آتش را بعد منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماندرمان جدید کنترل مولتیپلتنفس بدون اکسیژنهوش مصنوعی از عروسک بازی روشی برای بهبود هوش عاطفاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کروناتاثیر گیاه خواری بر رشد وبیماری لبر و نابینایی آنسلولهای ایمنی القا کنندهتغییرات منطقه بویایی مغزگل خاردار، زیباستشانس یا تلاشمرز جدید جستجو و اکتشاف، برخی سيناپسها طی تکامل و آیا همه جنایت ها نتیجه بیحس و ادراک قسمت چهل و سومفرد موفقنمیتوان بر سیاه سیاه نوشديدن با چشم بسته در خواب اندوه در دنیا استنرمشهای مهم برای تقویت عمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از درهای اسرارآمیز و پوشیدهتو با باورهایت کنترل میشهوش مصنوعی در قضاوت های ارژیم ضد التهابیاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش و میگرنتاثیر درجه حرارت بر عملکبیماری بیش فعالیسندرم دزدی ساب کلاوینجنسیت و تفاوت های بیناییگیرنده باید سازگار با پیشباهت زیاد بین سلول هاي عمشاهده آینده از روی مشاهبسیاری از مجرمان، خودشانآیا احتمال دارد رویا از آحس و ادراک قسمت بیست و چهقله سقوطچه زیاد است بر من که در ایدانش محدود به ابعاد چهارانسان جدید از چه زمانی پاچراروياها را به یاد نمی آمنبع خواب و رویااتفاق و تصادفدرک درست از خود و هوشیاریتولترودینهوش عاطفی قسمت هفتمراست دستی و چپ دستیاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری مهارت های جدید دتاثیر درجه حرارت بر عملکبیوگرافیسیاهچاله و تکینگی ابتدایجهان یکپارچهگزارش یک مورد جالب لخته وصدای بم با فرکانس پایین، معرفت و شناختآیا راهی برای بهبود وضعیحس و ادراک- قسمت پنجاه و قبل و بعد از حقیقتنوار مغز، ترجمه ی فعالیت داروهای ام اساولین دارو برای آتاکسی فنظریه ی تکامل در درمان بیموجود بی مغزی که می توانداحساسات کاذبدرد، رمز موفقیتتوهمات و شناخت حقیقتاساس انسان اندیشه و باور هوشیاری کوانتومیزمان و مکان، ابعاد کیهان کفش و کتابتاریکی و نوربا خدا باشسکته ی مغزی در جوانانجهانی در ذهنپیوند قلب خوک، به فرد دچاطولانی ترین شبمغز اندامی تشنه ی انرژی اآثار باستانی تمدن های قدخواندن، دوست روزهای سختلمس کوانتومیایمپلانت مغزی کمک میکند نوروز مبارکداروی جدید برای میاستنی همه چیز، ثبت می شودمیدان مغناطيسي زمین بشر ادب برخورد با دیگرانتیکاگرلور داروی ضد انعقااصفهان زیباهدف یکسان و مسیرهای مختلزندگی بی دودکمردرد با پوشیدن کفش مناساختن آینده، بهترین روش تداوم مهم است نه سرعتبازگشت از آثار به سوی خداپیر شدن حتمی نیستجایی خالی نیستعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهمغز بزرگ چالش است یا منفعخواص بادام زمینیآسيب میکروواسکولاریا آسلزوم گذر انسان از حدها و ایا کوچک شدن مغزانسان الداستانها و مفاهیمی اشتباهمراهی میاستنی با برخی سرموزی از نخستین تمدن بشرما تحت کنترل ژنها هستیم یارتباط بین هوش طبیعی و هوهستی ما پس از شروعی چگال تکامل تکنولوژیاعتماد به خودزیرک ترین مردمتراشه ی بیولوژِیککودک ایرانی که هوش او از سدسازی روش مناسب برای مقماده، چیزی نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیحقیقت قربانی نزاع بین بی عید نوروز مبارکچقدر به چشم اعتماد کنیمخانواده پایدارافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه حافظه را قویتر کنیمن، ما یا چی؟اگر نیروی مغناطیس نباشد در آرزوهایت مداومت داشتهتفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی می تواند بر احرویا بخشی حقیقی از زندگی از نخستین همانند سازها تویتامین E در چه مواد غذایتئوری تکامل امروز در درمبه نقاش بنگرزبان و شناخت حقیقت قسمت اتشنج و حرکات شبه تشنجی قاکاهش مرگ و میر ناشی از ابسردرد عروقی میگرنمحدودیت درک انسانبر کسی اعتماد نکن مگر اینآلودگی هوا چالش قرن جدیدحمایت از طبیعتفن آوری های جدید علیه شناعشق به هفت مرتبه ی شناختینقش آتش در رسیدن انسان بهخطای ادراک کارماالگوبرداری از طبیعتچالش هوشیاری و اینکه چرا التهاب شریان تمپورالچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین هماندرمان های جدید سرطانتلاشی تازه برای گشودن معهوش مصنوعی از عروسک بازی روزهای بد باقی نمیمانداز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاستاثیر کلام در آیات کلام ببهبود حافظه پس از رخدادهسفرنامه سفر به بم و جنوب تظاهر خوابیده ی مادهکتابخانهشواهدی از دنیسوان(شبه نئمرکز حافظه کجاستبرخی نرمش ها برای درد زانآنتروبات؛ ترکیب سلول زندحرکت چرخشی و دائمی کیهانفاصله ها در مکانیک کوانتسایتهای دیگرنقش سجده بر عملکرد مغزده روش موفقیتامیدی تازه در درمان سرطانبرو و انرژی مداوممنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماندرمان جدید ام استنها مانع در زندگی موارد هوش مصنوعی از عروسک بازی روشی جدید در درمان قطع نخاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگر کرونا ساخته شتاثیر گیاه خواری بر رشد وبیماری میاستنی گراویسسلولهای بنیادی مصنوعی درتغییرات مغز پس از 40 سالگیگل درون گلدانشاهکار قرنمرزهای حقیقی یا مرزهای تبرداشت مغز ما از گذر زمانآیا هوش مصنوعی می تواند نحس و ادراک قسمت نهمفرد یا اندیشهنمای موفقیتدی متیل فومارات(زادیوا)(اندوه دردی را دوا نمیکندچرا ماشین باید نتایج را پمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از درون قفس یا بیرون از آنتو باید نیکان را به دست بهوش مصنوعی در کامپیوترهارژیم غذایی حاوی تخم مرغ واز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعتاثیر درجه حرارت بر عملکبیماری تی تی پیسندرم سردرد به دلیل افت فجهل مقدسگالکانزوماب، دارویی جدیشباهت زیاد بین سلول هاي عمشاهدات آمیخته با اشتباهبسیاری از بیماری های جدیآیا بدون ناظر هوشمند هم بحس و ادراک قسمت بیست و یکقلب های سادهنه عدم مطلق بلکه عدم با قدانش بی نهایتانسان خطرناکترین موجودچراروياها را به یاد نمی آمنتظر نمان چیزی نور را بهاتوبان اطلاعات و پلِ بیندرک عمیق در حیواناتتومورها و التهاب مغزی عاهوش عاطفی قسمت یازدهرجزخوانی هایی که امروز باز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری هوش مصنوعی، عمیقتاثیر درجه حرارت بر عملکبیان ژن های اسکیزوفرنی دسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجهان کنونی و مغز بزرگتریگشایش دروازه جدیدی از طرصرع و درمان های آنمغز فکر میکند مرگ برای دیآیا راهی برای رفع کم آبی حس و ادراک- قسمت بیست و پقبل از آغازنوار عصب و عضلهداروهای تغییر دهنده ی سیاولین دروغنظریه ی تکامل در درمان بیموجودات مقهور ژنها هستنداخلاق و علوم اعصابدرس گرفتن از شکست هاتوکل بر خدااستفاده از مغز، وزن را کمهوشیاری سنتی یا هوشیاری زمان و گذر آن سریع استکفش بد، عامل مهم کمردردتاریکی خواهد ترسیدبا طبیعت بازی نکنسکته ی چشمیجهان، تصادفی نیستپیوند مدفوعطی یکصد هزار سال اخیر هرچمغز انسان ایا طبیعتا تماآدم عاقل، وقت خودش را هدرخواب و بیداری نوسانی مغزلووفلوکساسینایمپلانت نخاعی میتواند دنوروز یا روز پایانیداروی جدید برای کاهش وزنهمه ی سردردها بی خطر نیستذهن خود را مشغول هماهنگیمیدان های مغناطیسی قابل ادراک ما درک ارتعاشی است تیروفیبان موثر در سکته ی اصل بازخوردهدف یکسان، در مسیرهای متزندگی در جمع مواردی را برکنفرانس تشنج هتل کوثر اصساختار فراکتال وجود و ذهتداخل مرزها و صفات با بینبازگشت به ریشه های تکاملپیراستامجاذبهعلم به ما کمک میکند تا مومغز بزرگ چالشهای پیش روخواص شکلات تلخآسیب ها ناشی از آلودگی هونکاتی در مورد تشنجلزوم سازگاری قانون مجازاایا این جمله درست است کسیدخالت در ساختار ژنهاهمراهی نوعی سردرد میگرنیرمز و رازهای ارتباط غیر کمانند کودکان باشیدارتباط شگفت مغز انسان و فهشت توصیه برای کاستن از دتکامل جریان همیشگی خلقتاعتماد به خودزیست شناسی کل در جزء فراکتربیت کودکان وظیفه ای مهکودکان مهاجرسرنوشتماده، چیزی بیش از یک خلا بحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی علمی پیوند مغز ساحقیقت آنطور نیست که به نظعامل کلیدی در کنترل کارآنقش قهوه در سلامتیخاویار گیاهیافراد بی دلیل دوستدار تو نگاه من، نگاه تو و یا حقیمن، خود تو هستماگر نعمت فراموشی نبود بسدر آسمان هدیه های نادیدنتقلید مرحله ای نسبتا پیشهوش مصنوعی متصل با مغزرویا تخیل یا واقعیتاز نخستین همانند سازها تویتامین کاتئوری تکامل در پیشگیری و به نادیدنی ایمان بیاورزبان و شناخت حقیقت قسمت دتشنج به صورت اختلال رفتاکاهش التهاب ناشی از بیماسرطان کمیت گراییمخچه فراتر از حفظ تعادلبرلیتیونآلودگی هوا و ویروس کروناحوادث روزگار از جمله ویرفناوری هوش مصنوعی نحوه خعشق درونی به یگانگی خلقتنقش انتخاب از طرف محیط، نخطای حسام آر آی جدید با قدرت شگفچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین هماندرمان های رایج ام استلاشی جدید در درمان ام اسهوش مصنوعی از عروسک بازی روزهای سختاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهتاثیر کپسول نوروهرب بر نبهداشت خوابسفرنامه سفر به بم و جنوب تظاهری از ماده است که بیدکجای مغز مسئول پردازش تجشیر و دوغ باداممرکز حافظه کجاستبرخی نرمش ها برای زانوآنزیم تولید انرژی در سلوحس متفاوتفاصله ی همیشگی تصویر سازنقش غذاها و موجودات دريادهن، بزرگترین سرمایهامگا سه عامل مهم سلامتچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماندرمان جدید ای ال اس، توفرتنها در برابر جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی روشی جدید در درمان نابیناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگری ضد کرونا از دتاثیر گیاه خواری بر رشد وبیماری میاستنی گراویسسلام تا روشناییتغییرات آب و هوایی که به گل زندگیشاهکار شش گوشمزایای شکلات تلخ برای سلبرداشتت از جهان رو زیاد آیا هوش مصنوعی زندگی بشرحس و ادراک قسمت چهارمفرد حساس از نظر عاطفی و بنمایش تک نفرهدین اجباریاندوهگین نباش اگر درب یا چرا مردم با زندگی میجنگنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از درون و بیرون، جدای از هم تو برای خزیدن خلق نشده ایهوش مصنوعی در تفکر خلاق ارژیم غذایی سالم و ضد التهاز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش در کمر دردتاثیر درجه حرارت بر عملکبیماری خود ایمن اعصاب محسوی ما آید نداها را صداجهان فراکتالگام کوچک ولی تاثیرگذارشجاعت و ترسمطالبه ی حق خودبسیاری از بیماری های جدیآیا برای تولید مثل همیشه حس و ادراک قسمت بیست و دوقلب و عقلنهایت معرفت و شناخت درک عدانشمندان موفق به بازگردانسان در هستی یا هستی در چراغ های متفاوت و نور یکسمنتظر نتیجه ی کارهایت بااتوسوکسیمایددرگیری قلب در بیماری ویرتومورهای نخاعیهوش عاطفی قسمت پنجمرحم مصنوعیاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگرفتن، آغاز حرکت است تاثیر رو ح و روان بر جسمبیان حقیقتسیاهچاله ی تولید کنندهجهان کاملی در اطراف ما پرپل جویی اصفهانضایعه ی شبکه لومبوساکرالمغز قلبآیاما مقهور قوانین فیزیکحس و ادراک- قسمت شصت و چهقبل از انفجار بزرگنوار عصب و عضلهداروهای ضد بیماری ام اس واولین سلول مصنوعینظریه ی ریسمانمورد نادر همپوشانی دو بیاخلاق پایه تکامل و فرهنگدست و پا زدن در سایه؟توپیراماتاستفاده از نظریه ی تکامل هوش، ژنتیکی است یا محیطیزمان و صبرکل اقیانوس در یک ذرهتاریخ همه چیز را ثبت کردهبالای هر دستی، دستی هستجهش های ژنتیکی مفید در ساپیوند مدفوع در درمان بیمطیف انسفالیت، گیلن باره مغز انسان برای ایجاد تمدآرمانگرای تخیلی نباشخواب زمستانی سلول های سرلوب فرونتال یا پیشانی مغایمپلانت استخوانی در آسینورالژیداروی جدید برای ای ال اسهمه جا خیر بکارذهن خالی از شلوغی افکارمیدان های کوانتومی خلاادراک، فراتر از آنچه معمتکلم در گیاهاناصل در هم تنیدگی و جهانی زندگی در سیاهچالهکنگره بین المللی سردرد دساختار شبکه های مغزی ثابترقی واقعی یا شعار ترقیبازخورد یا فیدبکپیشینیان انسان از هفت میجاذبه و نقش آن در شکلگیریعلم بدون توقفمغز بزرگ و فعال یا مغز کوخواص شگفت هویجآسیب روانی شبکه های اجتمچگونه مولکول های دی ان ایلزوم سازگاری قانون مجازاایا ابزار هوشمندی یا مغز در موج، راز خلقت نهفته اسهندسه ی پایه ایرمز گشایی از اتصالات مغزمانند آب باشارتباط شگفت انگیز مغز انو هر کس تقوای خدا پیشه کنتکامل داروینی هنوز در حااعتماد بی موردزیست شناسی باور حقیقت یا ترجمه فعالیت های عضله به کودکان میتوانند ناقل بی سریع دویدن مهم نیستماست مالیبحثی درباره هوش و تفاوتهپروانه ی آسمانیحقیقت افرادعادت همیشه خوب نیستنقش مهاجرت در توسعه نسل اخار و گلافزایش قدرت ادراکات و حسنگاه مادی غیر علمی استمنابع انرژي پاک سرچشمه حاگر نعمت فراموشی نبود بسدر آستانه ی موج پنجم کوویتقلید از روی طبیعتهوش مصنوعی و کشف زبان هایرویا حقی از طرف خدااز نشانه ها و آثار درک شدویتامین کا و استخوانتئوری جدید، ویران کردن گبه هلال بنگرزبان و شناخت حقیقت قسمت ستشنج عدم توازن بین نورون کاهش حافظه هرچند فرایندیسرعت فکر کردن چگونه استمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبرنامه و ساختار پیچیده مآلودگی هوا و پارکینسونحکمت الهی در پس همه چیزفواید روزه داری متناوبعشق، شلوغ کردن نیستنقش اتصالات بین سلولهای خطر آلودگی هواعصب حقوق نورولوونقش تیروئید در تکامل مغزخطر حقیقی، خود انسان استام اس و سرطانچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین هماندرمان های علامتی در ام استمایل زیاد به خوردن بستنهوش مصنوعی از عروسک بازی روزهای سخت میگذرداز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهتاثیر کپسول نوروهرب بر تبهداشت خواب، امروز در جهسفرنامه سفر به بم و جنوب تعویض دارو در تشنجکرونا چه بر سر مغز می آورشیشه ی بازالتی و سیلیکونمرکز خنده در کجای مغز استبرخی نرمش های گردنآواز خواندن در قفس، نشانحس چشایی و بویاییفتون های زیستینقش غذاها و موجودات دريادو ویژگی انتزاع و قدرت تجاما شما از دید خفاش کور هچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماندرمان جدید سرطانتنهاییهوش مصنوعی از عروسک بازی روشی جدید در درمان سکته ماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانتاثیر گیاه خواری بر رشد وبیماری های میتوکندریسلاح و راهزنیتغییرات تکاملی سر انسان گلوله ی ساچمه ایشاید گوشی و چشمی، آماده شمسمومیت دانش آموزان بی گبررسي علل احتمالي تغيير آیا هوش ارثی دریافتی از پحس و ادراک قسمت نوزدهمفردا را نمیدانیمچند نرمش مفید برای کمردردین، اجباری نیستاندام حسی، درک از بخش هایچرا مغز انسان سه هزار سالمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از درون آشفته ی تو و ظاهر خنتو تغییر و تحولیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحرژیم غذایی ضد التهابیاز تکینگی تا مغز- از مغزتوزن حقیقی معرفت و شناختتاثیر درجه حرارت بر عملکبیماری دویکسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان قابل مشاهده بخش کوچگامی در درمان بیماریهای شرکت نورالینک ویدیویی ازمطالبی در مورد تشنجبشکه ای که ته نداره پر نمآیا بزرگ شدن مغز فقط در دحس و ادراک قسمت بیست و سوقلب یا مغزنهایت در بی نهایتدانشمندان نورون مصنوعی سانسان عامل توقف رشد مغزنزاع ها بیهوده استمنتظر زمان ایده آل نشواتصال مغز و کامپیوتردرگیری مغز در بیماری کویتومورهای ستون فقراتهوش عاطفی قسمت اولرحم مصنوعیاز خود رها شویادآوری خواب و رویاتاثیر روده بر مغزبیداری معنوی یعنی دوستی سیاهچاله، سیاه خالص یا پجهان پیوستهپل خواجو اصفهانضایعه ی عروقی مخچهمغز ما کوچکتر از نیم نقطهآگاهی فراتر از آگاهیحسن یوسف باغچه ی منقبرستان ها با بوی شجاعتنوار عصب و عضلهداروهای ضد تشنج با توضیح اوکرلیزوماب داروی جدید شنظریه ی ریسمان و هوشیاریموسیقی نواختلا ل در خود عضلهدست کردن در گوشتوانایی مغز و دیگر اجزای استفاده از هوش مصنوعی در هوض مصنوعی زندهزمان واقعیت است یا توهمکلمات بلند نه صدای بلندتاریخ، اصیل نیست و ساخته بالاترین هدف از دولتجهش های ژنتیکی غیر تصادفپیوند مغز و سر و چالشهای طبیعت موجی جهانمغز انسان برای شادمانی طآرام باشخواب سالم عامل سلامتیلوتیراستامایمان به رویانورالژی تریژمینالداروی جدید برای دیابتهمیشه چیزی برای تنهایی دذهن سالممیدان بنیادین اطلاعاتادغام میان گونه های مختلتکنولوژی های جدید و حالتاصل علت و تاثیرزندگی زمینی امروز بیش از کنگره بین المللی سردرد دسادیسم یا لذت از آزار دادتروس جریان انرژیبازسازي مغز و نخاع چالشی پیشرفت های باور نکردنی دجبران از دست رفته هاعلم در حال توسعهمغز بزرگترین مصرف کننده خواص عجیب لوبیاآسیب عصب پا به دنبال اعتیچگونه میتوان با قانون جنلزوم عدم وابستگی به گوگل ایا بیماری ام اس (مولتیپدر میان تاریکی و روشناییهندسه ی رایج کیهانرمز پیشرفت تواضع است نه طماه رجبارتباط شگفت انگیز مغز انوفور و فراوانیتکامل داروینی هنوز در حااعتیاد و تلاش های درمانی زیست، مرز افق رویداد هستترجمه ی فعالیت های عضله بکودکان گذشته به آینده فکسریعترین کامپیوتر موجودماست مالی با هوش انسانیبحثی درباره احساسات متفاپرواز از نیویورک تا لوس آحقیقت انسانعادت کن از بالا نگاه کنینقش میدان مغناطیسی زمین خارق العاده و استثنایی بافزایش میل جنسی با خوردن نگاه محدود و تک جانبه، مشمنابع انرژی از نفت و گاز اگر با مطالعه فیزیک کواندر برابر حقایق جدیدتقلید از طبیعتهوش مصنوعی یا حماقت طبیعرویاها از مغز است یا ناخواز نظر علم اعصاب یا نرووسویتامین کا در سبزیجاتتا 20 سال آینده مغز شما به به کدامین گناه کشته شدندزبان جانسوزتشویق خواندن به کودکانکاهش دوپامین عامل بیماریسطح آگاهی، رخدادهای زندگمخچه ابزاري که وظیفه آن فبرنامه ی مسلط ژنها در اختآلزایمرحافظه میتواند بزرگترین دفواید روزه داری متناوبفواید زیاد دوچرخه سواریعصب سیاتیکنقش حفاظتی مولکول جدید دخطر را بپذیرام اس یا تومور؟چالش های ایستادن بر دو پامنابع بی نهایت انرژی در دابزار بقا از نخستین هماندرمان ژنتیکی برای نوآوریتمایز یا کشف یگانگیهوش مصنوعی از عروسک بازی روش مقابله مغز با محدودیاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک متاثیر کپسول نوروهرب بر سبهداشت خواب، رمز حافظه ی سفری به آغاز کیهانتعیین پیش آگهی آسیب به عصکریستال هاشکل های متفاوت پروتئین همرگ چیستبرخی یونها و مولکول های مآینه در اینهحس و ادراک (قسمت اول )فروتنی معرفتینقش غذاها و موجودات دريادو بیماری روانی خود بزرگ امروز دانش ژنتیک هیچ ابهنتایج نادانی و جهلمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماندرمان جدید سرطانتنهایی رمز نوآوری استهوش مصنوعی از عروسک بازی ريتوکسيمب در درمان ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانتاثیر گیاهخواری بر رشد و بیماری های مغز و اعصاب و سلسله مباحث هوش مصنوعیتغذیه بر ژنها تاثیر داردگلوئونشاید درست نباشدمسمومیت دانش آموزان، قمابررسی مغز با امواج مادون آیا هوش سریعی که بدون احسحس و ادراک قسمت هفتمفرزندان زمان خودچند جهانیدیوار همه اش توهم بودانرژی بی پایان در درون هرچرا مغزهای ما ارتقا یافت منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از دروغ نگو به خصوص به خودتتو جهانی هستی که خودش را هوش مصنوعی در خدمت خلق وحرژیم غذایی ضد درداز تکینگی تا مغز، از مغز وزوز گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکبیماری دیستروفی میوتونیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان موازی و حجاب هاگامی در درمان بیماریهای شربت رب انارمطالعه ای بیان میکند اهدبشریت از یک پدر و مادر نیآیا تکامل و تغییرات ژنتیحس و ادراک قسمت بیستمقلب دروازه ی ارتباطنهادینه سازی فرهنگ اختلادانشمندان یک فرضیه رادیکانسانیت در هم تنیده و متصنزاع بین جهل و علم رو به پمنحنی که ارتباط بین معرفاثر مضر مصرف طولانی مدت ردرگیری مغز در بیماران مبتوهم فضای خالیهوش عاطفی قسمت دهمرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهراز درخواست ها جدا شویاری خدا نزدیک استتاثیر روزه داری بر سلامت بیداری و خواب کدام بهتر اسیاره ی ابلهانجهان پیوستهپلاسمای غالبضایعات در عصب زیر زبانیمغز مانند تلفن استآپومورفین در پارکینسونحساسیت روانی متفاوتقدم زدن و حرکت دید را تغینوار عصب و عضلهداروی فامپیریدین یا نورلايندگان چگونه خواهند دیدنظریه تکامل در درمان بیمموسیقی هنر مایع استاختلاف خانوادگی را حل کندست آسمانتوانایی یک فرد، برای تغیاستفاده از انرژی خلاهیچ نقطه ای مرکزی تر از ازمان پلانککلوزاپین داروی ضد جنونسال 2025 سال بین المللی علمتازه های اسکیزوفرنی(جنوباهوش ترین و با کیفیت تریجهش های بیماری زا، معمولپیوند اندام از حیوانات بطبیعت بر اساس هماهنگیمغز انسان برای شادمانی طآرامش و دانشخواب سالم عامل سلامتی و یلوزالمعده(پانکراس)مصنوعاین پیوند نه با مغز بلکه نوزاد ناشنوای متولد شده،داروی جدید ضد فشار خونهمیشه چشمی مراقب و نگهباذهت را روی چیزهای مفید متمیدازولام در درمان تشنج ادغام دو حیطه علوم مغز و هدف از تکامل مغزتکنولوژی و پیشرفتاصل عدم قطعیت از کوانتوم زندگی زودگذرکنترل همجوشی هسته ای با هسازگاری با محیط بین اجزاتری فلوپرازینباغچه ی منپیشرفت های جدید علوم اعصجدا کردن ناخالصی هاعلم راهی برای اندیشیدن امغز حریص برای خون، کلید تخود جسم و یا تصویرآسانی موفقیتچگونه مغز ما، موسیقی را پمقاومت به عوارض فشار خون ایا بدون زبان میتوانیم تدر مانهای کمر دردهندسه بنیادینرمز امید، بی نیازی از مردماهیچه ی صبرارتباط غیرکلامی بین انساوقاحت و تمسخر دیگرانتکامل داروینی هنوز در حااعتیاد را به دور بینداززاویه نگاه ها یکسان نیستترجمه ای ابتدایی از اسراکودکان خود را مشابه خود تسرکه انگبین عسلی مفید برماشین های دارای روحبحثی درباره احساساتی غیرپروتئین های ساده ی ابتداحقیقت اشیاعادت کن خوب حرف بزنینقش محیط زندگی و مهاجرت دخبر مهم تلسکوپ هابلافزایش مرگ و میر سندرم کونگاه کلی نگرمنابع انرژی از منابع نهفاگر تلاش انسان امروز برادر جراحی کمر عجله نکنیدتقویت مغز با ورزشهوش مصنوعی گوگل به کمک تشرویاهای پر رمز و حیرتی دراز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی 12 در درمان دردتا بحر یفعل ما یشابه امید روزهای بهترزبان ریشه هایی شناختی استشخیص ژنتیکی آتروفی های کاهش سن بیولوژیکی، تنها سعی کن به حدی محدود نشویمخچه تاثیر گذار بر حافظهبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱آلزایمر در جوانانحافظه های کاذبآملودیپین داروی ضد فشار حافظه و اطلاعات در کجاست فیلم کوتاه هیروشیما از هعضلانی که طی سخن گفتن چقدنقش حیاتی تلومر دی ان آ دخطرات هوش مصنوعیامواجی که به وسیله ی ماشیچالش کمبود اندام برای پیمنابع جدید انرژیابزار بقا از نخستین هماندرمان کارتی سل و تومور مغتمدن قدیمی ای در جنوب ایرهوش مصنوعی از عروسک بازی روش های صرفه جویی در ایجااز تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار تاثیر کپسول نوروهرب بر سبوزون هیگز چیستسقوط درون جاذبه ای خاص، چتعامل انسان و هوش مصنوعیکریستال زمان(قسمت اولشکل پنجم مادهمرگ و میر پنهانبرخی اثرات مضر ویتامین دآیندهحس و ادراک (قسمت دوم )فروتنی و غرورنقش غذاها در کاهش دردهای دو بار در هفته ماهی مصرف انفجار و توقف تکاملی نشانتاران، جذب کنمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماندرمان دارویی سرطان رحم بتنبیه چقدر موثر استهوش مصنوعی از عروسک بازی ریه زغالیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ضد اعتیادتاثیر انتخاب از طرف محیط بیماری های ژنرالیزه ی عصسلطان جنگل یا صاحب ملکوتثبت و دستکار ی حافظهگمان میکنی جرمی کوچکی در شایسته نیست در جیب خود قرمسیر دشوار تکامل و ارتقابررسی و اپروچ جدید بر بیمآیا هشیاری کوانتومی وجودحس و ادراک قسمت هفدهمفرضیه ای جدید توضیح میدهچند جهانیدیوار، از ابتدا توهم بودانرژی تاریکچرا ویروس کرونای دلتا وامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از دریا آرام نخواهد شد کشتی تو جدای از کیهان نیستیهوش مصنوعی درمانگر کامپیراه فراری نیستاز تکینگی تا مغز، از مغز وسواس، بیماری استتاثیر درجه حرارت بر عملکبیماری سلیاکسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان ما میتواند به اندازگاهی لازم است برای فهم و شربت ضد خلطمعمای اخلاقی قطاربعد پنجمآیا تراشه ها داخل مغز، میحس و ادراک قسمت دهمقلب روباتیکچهار میلیارد سال تکامل بدانشمندان ژنی از مغز انسانسانیت در برابر دیگراننزاع بین علم و نادانی رو منشأ اطلاعات و آموخته ها اثرات فشار روحی شدیددرگیری مغزی در سندرم کووتوهم فضای خالی یا توهم فضهوش عاطفی قسمت دومرساناها و ابر رساناها و عاز دست دادن دم در پیشینیاژن همه چیز نیستتاثیر روزها، ماه ها یا سابیرون اصل است یا درونسیاره ابلهانجهان پر از چیزهای اسرار آپمبرولیزوماب در بیماری چضرورت زدودن افکارمغز مادران و کودکان در زمآپومورفین در پارکینسونخفاش کور و انسان بینا؟قدرت مردمنوار عصب و عضله مهم در تشداروی لیراگلوتیدايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیممیلر فیشر نوعی نادر از گیاختلال حرکتی مانند لرزش دست بالای دستتوازن مهمتر از فعالیت زیاستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز همیشگی نیستزمان به چه دلیل ایجاد میشکلید نزدیک و نگاه تو بر فسال سیزده ماههتازه های بیماری پارکینسوباور و کیهان شناسیجهش تمدنی عجیب و شگفت انسطعمه ی شبکه های ارتباط اجمغز انسان رو به کوچک تر شآرامش و سکونخواب عامل دسته بندی و حفطلیروپریم داروی ترکیبی ضداین اندوه چیستنوسانات کوانتومی منبع ماداروی جدید ضد میگرنهمیشه اطمینان تو بر خدا بذخیره ی شگفت انگیز اطلاعمکان زمان یا حافظه زمانارتقا و تکامل سنت آفرینش هدف از خلقت رسیدن به ابزاتکنولوژی به طرز وحشتناکیاصل، روان و نفس استزندگی سلول در بدن، جدای اکنترل جاذبهستم با شعار قانون بدترین تری فلوپرازینبترس از اینکه کسی، به درگپیشرفت در عقل است یا ظواهجدایی خطای حسی استعلم ساختن برج های چرخانمغز در تنهایی آسیب میبینخودآگاهی و هوشیاريآشنا پنداریچگونه مغز پیش انسان یا هممقایسه رقابت و همکاریایا تکامل هدفمند استدر محل کار ارزش خودت را بهندسه در پایه ی همه ی واکرمز بقای جهش ژنتیکیماپروتیلینارتروز یا خوردگی و التهاوقت نهيب هاي غير علمي گذشتکامل داروینی هنوز در حااعداد بینهایت در دنیای مزاوسکا درمان گوشرترس و آرمان هاکودکان را برای راه آماده سرگیجه از شایعترین اختلاماشین دانشبحران ذهن فیلمی قابل تامپروتز چشمحقیقت تنها چیزی است که شاعادت کردن به نعمتنقش مرکز تنفس سلولی در بیخدا موجود استافزایش سرعت پیشرفت علوم نگاه انسان محدود به ادرامنابع انرژی از نفت و گاز اگر خواهان پیروزی هستیدر درمان بیماری مولتیپل تقویت استخوان در گرو تغذهوش مصنوعی گوگل به کمک تشرویای شفافاز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی هفدهتاول کف پا و حقیقتبه بالا بر ستارگان نگاه کزبان شناسی مدرن در سطح سلتشخیص آلزایمر سالها قبل کایروپاکتیک چیستشلیک فراموشیمخاطب قرار دادن مردم، کابرین نت به جای اینترنتبرای یک زندگی معمولیآموزش نوین زبانحافظه و اطلاعات در کجاست فیلمی بسیار جالب از تغییغم بی پایاننقش خرچنگ های نعل اسبی دردفاع از پیامبرامیوتروفیک لترال اسکلروچالش دیدگاه های سنتی در بمناطق خاص زبان در مغزابزار بقا از نخستین هماندرمان پوکی استخوانتمدن پیشرفته ی پیشینیانهوش مصنوعی از عروسک بازی روش های عملی برای رفع کمراز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقتاثیر کتامین در درمان پابوزون هیگز جهان را از متلسقوط زیگزاگی یا ناگهانیتعامل انسان با هوش مصنوعکریستال زمان(قسمت دوم)شکرگزار هر چیزی باش که دامرگ و میر بسیار بالای ناشبرخی اختلالات عصبی مثانهآینده ی انسان در فراتر ازحس و ادراک قسمت 67فرگشت و تکامل تصادفی محض نقشه مغزی هر فرد منحصر بهدو برابر شدن خطر مرگ و میانفجار بزرگ پایان بوده انجات در اعتماد به خودمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماندرمان زخم دیابتی با تکنوتهدیدهای هوش مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک تا کمریواستیگمیناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن علیه سرطانتاثیر احتمالی عصاره تغلیبیماری های روانی با تاثیسم زنبور ، کلیدی برای وارثبت امواج الکتریکی در عصگنجینه ای به نام ویتامین شادی، پاداش انجام وظیفهمسئول صیانت از عقیده کیسبررسی ژنها در تشخیص بیماآیا واکنش های یاد گرفته وحس و ادراک قسمت هجدهمفساد اقتصادی سیتماتیک درچند جهانی و علمدید تو همیشه محدود به مقدانرژی تاریک که ما نمی توچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از دریافت هورمون امید با ورتو دی ان ای خاص ميتوکندريهوش مصنوعی درخدمت خلق وحراه نجاتاز تکینگی تا مغز، از مغز وسیله، فقط دعا نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکبیماری شارکو ماری توثسوخت هیدروژنی پاکجهان مادی، تجلی فضا در ذهگاهی مغز بزرگ چالش استشش مرحله تکامل چشممعماری، هندسه ی قابل مشابعد از کروناآیا جنین انسان، هوشمندی حس و ادراک قسمت دوازدهمقلب را نشکنچهار ساعت پس از کشتار خوکدانشمندان پاسخ کوانتومی انسان، گونه ای پر از تضادنزاع بین علم و جهل رو به پمنشاء کوانتومی هوشیاری ااثرات مفید قهوهدرگیری مغزی در سندرم کووتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)هوش عاطفی قسمت سومرستگاری محدود به یک راه ناز روده تا مغزژن همه چیز نیستتاثیر روغن رزماری استنشابیست تمرین ساده برای جلوسیاره ابلهانجهان پر از چیزهای جادویی پناه به بیابانضرب المثل یونانیمغز چون ابزار هوش است دلیآب زندگی است قسمت چهارمخفاش با شیوع همه گیری جدیقدرت و شناخت حقیقتنوار عصب و عضله برای تاییداروی کنترل چربی خونايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیممیهمانهای ناخوانده عامل اختلال خواب فرد را مستعد دستورالعمل مرکز کنترل بیتوت زیاد بخوریداستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز، چقدر حقیقی استزمان شگفت انگیزکلید، در ناشناخته هاستسانسور از روی قصد بسیاری تازه های درمان ام اسباید از انسان ترسیدجهشهای مفید و ذکاوتی که دظهور امواج مغزی در مغز مصمغز انسان رو به کوچکتر شدآرامش عقلخواص فلفل سبزلیس دگرامفتامین یا ویاساین ایده که ذرات سیاهچالنوشیدن چای برای مغز مفید داروی جدید ضد الزایمرهمیشه به آنچه داری، خوشنذره ی معین یا ابری از الکمکانیک کوانتومی بی معنی ارتقا یا بازگشت به قبل ازهر چیز با هر چیز دیگر در تتکنولوژی جدید که سلول هااصلاح خطا با رفتن بر مسیرزندگی، مدیریت انرژیکندن ریشه ی خودستم، بی پاسخ نیستترک امروزبحتی علمی درباره تمایل بپیشرفت ذهن در خلاقیت استجریان انرژی در سیستم های علایم کمبود ویتامین E را مغز را از روی امواج بشناسخودآگاهی و هوشیاريآشنا پنداریچگونه هموساپينس بر زمین مقابله ی منطقی با اعتراضایجاد احساساتدر چه مرحله ای از خواب ، رهندسه زبانِ زمان استرمز جهانماجرای جهل مقدسارزش های وارونهوقتی فهمیدی خطا کردی برگتکامل زبانبقا با سازگارترین فرد اسزبان فرایند تکاملی برای ترسناک تر از کوریکوری گذرای ناشی از موبایسرگردانیمبانی ذهنی سیاه و سفیدبخش فراموش شده ی حافظهپروتز عصبی برای تکلمحقیقت خواب و رویاعادت بد را ترک کننقش نگاه از پایین یا نگاهخدا نور آسمان ها و زمین اافسردگی و اضطراب در بیمانگاه از کنار و یا از روبرمنابع انرژی از نفت و گاز اپل ویژن پرو در تشخیص بیمدر دعواها چه میکنی؟تقویت حافظه یا هوش مصنوعهوش مصنوعی الفاگوروان سالماز واقعیت امروز تا حقیقتویتامین دی گنجینه ای بزرتابوهای ذهنیبه بالاتر از ماده بیندیشزبان شناسی نوین نیازمند تشخیص ایدزکار امروز را به فردا نیندشلیک فراموشیمدل همه جانبه نگر ژنرالی