دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

درگیری مغزی در سندرم کووید

درگیری مغزی در سندرم کووید 19 همه گیری COVID-19 فقط محدود به دستگاه تنفسی نیست. در مواردی درگیری مغزی مشاهده می شود. درگیری مغزی به صورت اختلال ذهنی یا فراموشی یا در موارد شدید، سکته مغزی است. برخی ازاین بیماران، خونرسانی ناقصی به مغز پیدا می کنند که در نتیجه Reversible cerebral vasoconstriction syndrome (RCVS) است(این سندرم با تنگی و گشادی متناوب عروق داخل مغزی در تصویر برداری از عروق مغز و گردن و سردرد ناگهانی تاندرکلاپ و گاهی علایم سکته مغزی همراه است). این موارد گاهی در همراهی با خونریزی ساب آراکنوئید و یا به ندرت دایسکشن شریان گردنی است. گیرنده های Angiotensin converting enzyme 2 receptors در بسیاری عروق ازجمله عروق مغزی وجود دارد. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7274589/ https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1930043320304179 @salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
خودت را از اندیشه هایت حفگریه ی ابر، رمز طراوت باغمعجزه ی علم در کنترل کرونبیوگرافیآیا دست مصنوعی به زودی قادر ناامیدی بسی امید استرمز جهان خاصیت فراکتالنوار مغز در تشخیص بیماری قفس را بشکناولین مورد پیوند سر در اننشانه های بیداری روحیتکامل زباناحتیاط در ورزش زانو در خازبان متغیرترسان نیستیمنبع هوشیاری در کجاست؟ قسربازان ما محققا غلبه می هوشمندسازی زندان هاژنهای مشترک بین انسان و وحقیقت در علم، هرگز نهایی اسارت و پرخوریعادت دادن مغز بر تفکرخدا بخشنده است پس تو هم بپیموزایدمغز و سیر تکامل ان دلیلی با خودت نجنگآتاکسی فریدریشدر سال حدود 7 میلیون نفر تقویت سیستم ایمنیایمونوگلوبولین وریدی IVIgروبات ها قول میدهندنورون هاي مصنوعی می توانقانونمندی و محدودیت عالمهمه چیز کهنه میشودتاثیر فکر بر سلامتاختراع جدید اینترنت کوانزبان، نشان دهنده ی سخنگو تصویر خورشید یا خود خورشمولتیپل اسکلروز در زنان شنا در ابهای گرم جنوب نیاهیپرپاراتیروئیدیسمکمردردحافظه و اطلاعات در کجاستاسرار بازسازی اندام هاغم بی پایانپیوستگی همه ی اجزای جهاندفاع در برابر تغییر ساختمغز باستانی، هنوز نقش هابازگشایی مجدد مطب دکتر سآزادی عقیده، آرمانی که تدرمان پوکی استخوانتمدن بشری و مغز اخلاقیاینترنت، حقیقت جامعه ی فروش هایی برای مقابله با اچیزی خارج از مغزهای ما نیقطار پیشرفتهمجوشی هسته ای، انرژِی بتاثیر گیاه خواری بر رشد وارتباط پیوسته ی جهانسلول های مغزی عامل پارکیهزینه سنگین انسان در ازاتعداد کلی ذهن ها در جهان میاستنی گراویس بدون آنتیشکست حتمیکوچکترین چیز یک معجزه اسحس و ادراک قسمت 74اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نپختگی پس از چهل سالگي به دو برابر شدن خطر مرگ و میمغط یک گیرنده استبحثی درباره هوش و تفاوتهافت فشار خون ناگهانی در ودرمان ساده ی روماتیسمچگونه تکامل مغزهای کنونیتو یک معجزه ایاکسکاربازپین در درمان تشریاضیات یک حس جدید استلرزش دست ها و گردن و سر ETهوموارکتوس ها ممکن است دتاثیر بینش و انتظارات فراز مخالفت بشنوسماگلوتید داروی کاهش دهنوقتی شروع به بیدار شدن میجلو رفتن یا عقبگردما با کمک مغز خود مختاريمشب سیاه سحر شودکامپیوتر سایبورگحس و ادراک قسمت هشتممحل درک احساسات روحانی دبه نقاش بنگرپرسش و چستجو همیشه باقی ادیدن خدا در همه چیزنقش گرمایش آب و هوا در همبدون زمان، ماده ای وجود نالگو نداشتیمدریای خدانگاهی بر قدرت بینایی دراتو در میانه ی جهان نیستی ابزار بقا از نخستین همانراه های جدید برای قضاوت رمن بی من، بهتر یاد میگیرمهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکاز تلسکوپ گالیله تا تلسکسودمندی موجودات ابزی بر واقعیت چیستجهان مرئی و نامرئیششمین کنگره بین المللی سکتاب گران و پرهزینه شد ولحس و ادراک قسمت سوممداخله ی زیانبار انسانبه سیاهی عادت نکنیمآنها نمیخواهند دیگران رادانشمندان اولین سلول مصننقش رژیم غذایی در رشد و ابرخی مرزهای اخلاق و علوم فلج خواب چیستامیدوار باش حتی اگر همه چدرگیری اعصاب به علت میتونادانی در قرن بیست و یکم،توهم چیستابزار بقا از نخستین همانرشته نوروایمونولوژی و نقمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر رژیم گیاه خواری بر از تکینگی تا مغز از مغز تسیب یکسان و دیدگاه های متواکسن آلزایمرجهان دارای برنامهضربه مغزی در تصادف رانندکشف جدید تلسکوپ جیمز وبخلا، حقیقی نیستمراحل ارتقای پله پله کیهبیمار مرکز تنفس سلولیآیا ما تنها موجودات زنده داروی تشنجی درباردارینقطه بی بازگشتبرخی سلولهای عصبی در تلافاکسیبتانتروپی و هوشیاریدغدغه نتیجه ی نادانی استنرمش های مفید برای درد زاتوسعه هوش مصنوعی قادر اسابزار بقای موجود زنده از زمان طلایی سکته ی مغزی رامنبع هوشیاری کجاست قسمت سانسور بر بسیاری از حقایهوش مصنوعی به کمک هوش طبیتاسف بار است انسان، حق خواز تکینگی تا مغز از مغز توراپامیل در بارداریجهشهای مفید و ذکاوتی که دظرف باید پر شود چه با چرک گیلگمش باستانی کیستخواص منیزیممشکلات روانپزشکی پس از سبیماری اضطراب عمومیآیا انسان با مغز بزرگش اخداروی سل سپتذرات کوانتومی زیر اتمی قنه بدبخت بلکه نادانبزرگترین درد از درون است فراتر از دیوارهای باورانسان ها می توانند میدان چرا خشونت و تعصبتکنولوژی جدید که سلول هاابعاد و نیازهای تکاملیزندگی، مراتب هوشیاری استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتستون فقرات انسان دو پا جلهوش در طبیعتترکیب آمار و ژنتیکاز تکامل تا مغز، از مغز تیافته های نوین علوم پرده جریان انرژی در سیستم های علایم کمبود ویتامین E را علائم عصبی آلزایمر، با اخودروهای هیدروژنیگربه شرودینگر و تاثیر مشمعجزه در هر لحظه زندگیبیوگرافیآیا رژیم غذایی گیاهی سلادر هم تنیدگی مرزها و بی متفاوت مغز انسان و میمون هرنگ کردن، حقیقت نیستنوار مغزی روشی مهم در تشخقله برای دیدن نه برای به اولین هیبرید بین انسان و نظام مثبت زندگیتکامل زبان انسان از پیشیاحتیاط در تعویض داروهازبان مشترک ژنتیکی موجوداتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرمنبع هوشیاری در کجاست؟(قسربرولایزینهوشیاری و وجودژنهای هوش ، کدامندحقیقت راستین انسان علم باساس انسان اندیشه و باور عارضه جدید ویروس کرونا سخدا تاس نمیریزدپیچیدگی های مغزمگسمغز کوانتومیبا خدا باشآتاکسی مخچه ای خودایمندر عید نوروز مراقب تصادف تلقین اطلاعات و حافظهایمپلانت مغزیروبات های ریز در درمان بینورون های ردیاب حافظهقارچ بی مغز در خدمت موجودهمه چیز در زمان مناسبتاثیر مشاهده بر واقعیت بادامه بحث تکامل چشمزبان، وسیله شناسایی محیطتصویر در هم تنیدگی کوانتمواد کوانتومی جدید، ممکنشناخت ناشناختههاوکينگ پیش از مرگش رسالکمردرد ناشی از تنگی کاناحافظه ی ما انسان ها چرا ماصفهان زیباغیرقابل دیدن کردن مادهپیام های ناشناخته بر مغز دقیق ترین تصاویر از مغز امغز برای فراموشی بیشتر کبازگشت از آثار به سوی خداآزار حقیقیدرمان آرتروز با ورزش موضتمدن زیر آبایندرالروش هایی برای کم کردن اضطچیزی شبیه نور تو نیستقطره قطرههمدلی و هوش عاطفیتاثیر گیاه خواری بر رشد وارتباط انسانی، محدود به سلول های بنیادیهزاران سال چشم های بینا وتعذیه ی ذهنمیاستنی گراویس در جوانانشکستن مرز دور مغزکووید نوزده و خطر بیماری حس و ادراک قسمت 75ماده ی خالیاعتماد به خودپدیده خاموش روشن در پارکدو داروی جدید برای میاستنفرت، اسیب به خود استبحثی درباره هوش و تفاوتهافت هوشیاری به دنبال کاهدرمان سرگیجه بدون نیاز بچگونه جمعیت های بزرگ شکل تو یک جهان در مغز خودت هساگر فقط مردم میفهمیدند کریتوکسیمابلرزش عضله یا فاسیکولاسیوهورمون شیرساز یا پرولاکتتاثیر ترکیبات استاتین (ساز نخستین همانند سازها تسندرم میلر فیشرویتنام نوعی کرونا ویروس جلوتر را دیدنما بخشی از این جهان مرتبطشبیه سازی میلیون ها جهان کانال یوتیوب دکتر سلمان حس و ادراک قسمت هشتاد و نمحدودیت چقدر موثر استبه نقاش بنگرپرسشگری نامحدوددیدگاه نارسای دوگانه ی منقش پیش زمینه ها و اراده بر کسی اعتماد نکن مگر اینالگو و عادت را بشکن و در ادرک فرد دیگر و رفتارهای انگاهی بر توانایی اجزاي بتوقف؛ شکستابزار بقا از نخستین همانراه های جدید برای قضاوت رمننژیتهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکاز تلسکوپ گالیله تا تلسکسی و سه پل اصفهانواقعیت چیستجهان مشارکتیشعار و عملکتاب زیست شناسی باورحس و ادراک قسمت سی و هشتممدارک ژنتیکی چگونه انسانبه سخن توجه کن نه گویندهآنژیوگرافی از مغزدانشمندان تغییر میدان مغنقش زنجبیل در جلوگیری از برخی نکات از گاید لاین پرفلج دوطرفه عصب 6 چشمامیدواریدرب بسته با غیر خود باز منازوکلسینتوهم و خیالابزار بقا از نخستین همانرشد مغز فرایندی پیچیده امنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر رژیم گیاه خواری بر از تکینگی تا مغز از مغز تسیر آفرینش از روح تا مغز واکسن ایرانی کرونا تولیدجهان در حال نوسان و چرخشضررهای مصرف شکر و قند بر کشیدن مادی روشی برای جلوخلا، خالی نیستمرز مرگ و زندگی کجاستبیماری لبر و نابینایی آنآیا مصرف مولتی ویتامین هداروی جدید ALSنقطه، وجود است یا فاصلهبرخی سيناپسها طی تکامل و فاجعه ی جهل مقدسانتظار گذر تندباد؟ذهن ما از در هم شکستن منبنرمش های مفید در سرگیجهتوسعه برخی شغل ها با هوش ابزار بقای موجود زنده از زمان، واقعی نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت سانسور ذهنهوش مصنوعی به شناسایی کاتبدیل پلاستیک به کربن و ساز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قجوانان وطنظرفیت مغز چقدر استگیاه بی عقل به سوی نور میخواص میوه ی بهمشکلات روانپزشکی در عقب بیماری بیش فعالیآیا انسان در آستانه ی انقداروی ضد چاقیذرات کوانتومی زیر اتمی قنه جنگ و نه خونریزیبسیاری از مجرمان، خودشانفرار در فرار از میزبان، دانسان یک کتابخانه استچرا در مغز انسان، فرورفتتکینگیابعاد اضافه ی کیهانزندان ذهنیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتستارگانی قبل از آغاز کیههوش عاطفی قسمت 11ترکیب حیوان و انساناز تکامل تا مغز، از مغز تیاد گرفتن مداومجریان انرژی در سیستم های یاد بگیر فراموش کنیجراحی هوشیار مغزعلت خواب آلودگی بعد از خوخورشید مصنوعیگزیده ای از وبینار یا کنفمعرفی مورد نادر بیماری گبیان ژن های اسکیزوفرنی دآیا رژیم غذایی گیاهی سلادر هم تنیدگی کوانتومیتفاوت ها و تمایزها کلید برنگین کماننوار مغز، مفید و بی خطرقله سقوطاولین تصویر در تاریخ از سنظریه ی تکامل در درمان بیتکامل ساختار رگهای مغزی احساس گذر سریعتر زمانزبان چهار حرفی حیات زمینتسلیم ارتباط با من برترمنبع خواب و رویاسردرد میگرنهوشیاری و افسردگیژنهای حاکم بر انسان و انسحقیقت غیر فیزیکیاستفاده از مغز، وزن را کمعبارت های مبهم مانند انرخدای رنگین کمانپیچیدگی های مغزی در درک زمغز آیندگان چگونه است ؟با طبیعت بازی نکنآتش منبع انرژیدرمان نگهدارنده ی اعتیادتلاش ها برای کشف منابع جدایمپلانت مغزی و کنترل دو روبات کیاننوروپلاستیسیتی چیستقبل و بعد از حقیقتهمه چیز در زمان کنونی استتاثیر نگاه ناظر هوشیار باداراوون تنها داروی تاییزدودن نقص از هوش مصنوعیتصویر زیبا از سلولموجود بی مغزی که می تواندشناخت و معرفت، و نقش آن دهاوکينگ پیش از مرگش رسالکمردرد و علل آنحافظه ی ما انسان ها چرا ماصل بازخوردغار افلاطونپیدایش زباندل به دریا بزنمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بازگشت به ریشه های تکاملآزار دیگری، آزار خود استدرمان ام اس(مولتیپل اسکلتمدنی قدیمی در شمال خلیج ایپیداکرینروش هایی برای جلوگیری از لمس کوانتومیهمراه سختی، اسانی هستتاثیر گیاه خواری بر رشد وارتباط از بالا به پایین مسلول های بنیادی منابع و اهستي مادي ای که ما کوچکترتغییرمیدان مغناطيسي زمین بشر شکستگی لگن یا سکته ی مغزیکودک هشت ساله لازم است آدحس و ادراک قسمت 78ماده ای ضد التهابیاعتماد به خودپروژه ی ژنوم انسانیدو سوی واقعیتنقاشی هایی با بوی گذشته یبحثی درباره هوش و تفاوتهافتخار انساندرمان سرگیجه بدون نیاز بچگونه جمعیت های بزرگ شکل تو کجای جهانیاگر میدانی مصیبت بزرگتر ریسپریدونلزوم گذر انسان از حدها و هوش فوق العاده، هر فرد استاثیر تغذیه بر سلامت روااز نخستین همانند سازها تسندرم کووید طولانیویتامین E برای فعالیت صحجمجمه انسان های اولیهما تحت کنترل ژنها هستیم یشبیه سازی سیستم های کوانکاهش میل جنسی در ام اسحس و ادراک قسمت هشتاد و شمحدودیت های حافظه و حافظبه نادیدنی ایمان بیاورپس از اگو یا بعد از نفسدیروز و امروزنقش پیشرفته ی سلول های بنبرلیتیونالگوی بنیادین و هوشیاریدرک نیازمند شناخت خویش انگاهت را بلند کنتولید مولکول جدید توسط هابزار بقا از نخستین همانراه پیروزی در زندگی چیستمن، ما یا چی؟هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکنیکی تا مغز از مغز تسیلی محکم محیط زیست بر انواقعیت های متفاوتجهان معناصبور باشکتاب طبیعت در قالب هندسهحس و ادراک قسمت سی و ششممروری بر تشنج و درمان هایبهبود حافظه پس از رخدادهآنان که در قله اند هرگز خدانشمندان روش هاي جدیدی نقش زبان در سلطه و قدرت ابرخی نرمش ها برای درد زانفن آوری های جدید علیه شناامیدواری و مغزدرختان چگونه بر تشکیل ابنبودن مدرک و شاهد، مدرک توهم وجودابزار بقا از نخستین همانرشد مغز علت تمایل انسان بمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر رژیم گیاه خواری بر از تکینگی تا مغز از مغز تسیستم تخلیه ی مغز بینشی نواکسن اسپایکوژنجهان در حال ایجاد و ارتقاضررهای شکر بر سلامت مغزکشتن عقیده ممکن نیستخلاصه ای از مطالب همایش ممرز بین انسان و حیوان کجابیماری میاستنی گراویسآیا مغز تا بزرگسالی توسعداروی جدید s3 در درمان ام نمیتوان با بیرون انداختنبرداشت مغز ما از گذر زمانفارغ التحصیلان، فقیر و دانحراف و حقیقتذهن چند جانبه نیازمند نگنرمش های موثر در کمردردتوصیه های سازمان بهداشت ابزار بقای موجود زنده از زمان، اندک استمنبع هوشیاری کجاست قسمت ساهچاله ها تبخیر نمیشودهوش مصنوعی تعاملیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی از تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریجوانان وطنعقل مجادله گرگیاه خواری و گوشت خوار کدخواص هلو برگ هلومشاهده گر جدای از شیء مشابیماری تی تی پیآیا احتمال دارد رویا از آداروی ضد چاقیذرات کوانتومی زیر اتمی قنه روش تقویت مغزبسیاری از بیماری های جدیفرد موفقانسان باشچرا ذرات بنیادی معمولاً تکامل فردی یا اجتماعیابعاد بالاترزونیسومایدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسخن نیکو مانند درخت نیکوهوش عاطفی قسمت نهماز تکامل تا مغز، از مغز تاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری مهارت های جدید دجراحی گردن همیشه برای دیعماد الدین نسیمی قربانی خوش قلبی و مهربانیگزارش یک مورد جالب لخته ومعرفت و شناختبیان حقیقتآیا راهی برای بهبود وضعیدر هم تنیدگی کوانتومی و پتفاوت ها را به رسمیت بشنارهبر حقیقینوار مغز، ترجمه ی فعالیت قلب های سادهاولین دارو برای آتاکسی فنظریه ی تکامل در درمان بیتکامل شناخت انسان با کشفاحساسات کاذبزبان نیاز تکاملی استتسلیم شدن از نورون شروع ممنتظر نمان چیزی نور را بهسردرد میگرن در کودکانهوشیاری کوانتومیکفش و کتابحقیقت غیر قابل شناختاستفاده از نظریه ی تکامل عجول نباشخدایی که ساخته ی ذهن بشر پیوند قلب خوک، به فرد دچامغز اندامی تشنه ی انرژی ابالای هر دستی، دستی هستآثار باستانی تمدن های قددرمان نابینایان آیا ممکنتلاش های جدید در ALSایمپلانت مغزی کمک میکند روح و آب حیاتنوروز مبارکقبل از آغازهمه چیز، ثبت می شودتاثیر نگاه و مشاهده ناظر ادب برخورد با دیگرانسفر فقط مادی نیستتصویر زیبای اصفهانموجودات مقهور ژنها هستندشناخت حقیقت یا آرزوهای گهدف یکسان و مسیرهای مختلکمردرد با پوشیدن کفش مناحافظه ی هوش مصنوعیاصل در هم تنیدگی و جهانی غرور و علمپیر شدن حتمی نیستدلایلی که نشان میدهد ما بمغز بزرگ چالش است یا منفعبازخورد یا فیدبکآسيب میکروواسکولاریا آسدرمان با سلول های بنیادیتمرکز و مدیتیشنایا کوچک شدن مغزانسان الروش هایی ساده برای کاهش الووفلوکساسینهمراهی میاستنی با برخی ستاثیر گیاه خواری بر رشد وارتباط بین هوش طبیعی و هوسلول های بدن تو پیر نیستنهستی ما پس از شروعی چگال تغییر الگوی رشد مغزی با زمیدان های مغناطیسی قابل شگفت نیست من عاشق تو باشمکودک ایرانی که هوش او از حس و ادراک قسمت 82ماده، چیزی نیستاعتماد بی موردپروژه ی ژنوم انسانیدولت یا گروهکچقدر به چشم اعتماد کنیمبحثی درباره هوش و تفاوتهافراد آغاز حرکت خودشان ردرمان سرگیجه بدون داروچگونه حافظه را قویتر کنیتو کز محنت دیگران بی غمیاگر نیروی مغناطیس نباشد ریسدیپلام تنها داروی تایلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی می تواند بر احتاثیر حرکات چشم بر امواج از نخستین همانند سازها تسندرم گیلن باره به دنبال ویتامین E در چه مواد غذایجنین مصنوعیمانند کودکان باشیدشبکه های مصنوعی مغز به درکاهش مرگ و میر ناشی از ابحس و ادراک قسمت پنجممحدودیت درک انسانبه هلال بنگرآلودگی هوا چالش قرن جدیددیسک گردننقش آتش در رسیدن انسان بهبرنامه و ساختار پیچیده مالگوبرداری از طبیعتدرک و احساسچالش هوشیاری و اینکه چرا تولید مثل فقط با یک مادر ابزار بقا از نخستین همانراه انسان شدن، راه رفتن ومن، خود تو هستمهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکینگی تا مغز و از مغز سینوریپا داروی ترکیبی ضدواقعیت و مجازجهان معکوسصبور باشکتاب، سفری به تاریخحس و ادراک قسمت سیزدهممرکز هوشیاری، روح یا بدن بهداشت خوابآنتی بادی منوکلونال در ددانشمندان روشی برای تبدینقش زبان در سلطه و قدرت ابرخی نرمش ها برای زانوفناوری هوش مصنوعی نحوه خامیدی به این سوی قبر نیستدرختان اشعار زمیننباید صبر کرد آتش را بعد توهم وجودابزار بقا از نخستین همانرشد در سختی استمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر رژیم گیاهخواری بر از تکینگی تا مغز از مغز تسیستم تعادلی بدنواکسن اسپایکوژن ضد کروناجهان ریز و درشتضعیف و قویگل خاردار، زیباستخلاصه ای از درمان های جدیمرز جدید جستجو و اکتشاف، بیماری میاستنی گراویسآیا همه جنایت ها نتیجه بیداروی جدید لنفوم و لوکمینمیتوان بر سیاه سیاه نوشبرداشتت از جهان رو زیاد فاصله ها در مکانیک کوانتاندوه در دنیا استذهن هوشیار در پس ماده ی منرمشهای مهم برای تقویت عتوصیه های غیر دارویی در سابزار بقای موجود زنده از زمزمه ات مانده در گوشممنبع هوشیاری کجاست قسمت سایه ی هوشیاریهوش مصنوعی در قضاوت های اتبدیل سلولهای محافط به ساز تکینگی تا مغز از مغز تورزش و میگرنجواب دانشمند سوال کننده عقل در جهان جدید، عجیب اسگیرنده باید سازگار با پیخواص هندوانهمشاهده آینده از روی مشاهبیماری خود ایمن اعصاب محآیا احتمال دارد رویا از آداروی ضد تشنج با قابليت ترفلکس وتری با توضیح دکتر چه زیاد است بر من که در ایبسیاری از بیماری های جدیفرد یا اندیشهانسان جدید از چه زمانی پاچراروياها را به یاد نمی آتکامل مادی تا ابزار هوشماتفاق و تصادفزونا به وسیله ویروس ابله منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسخن و سکوتهوش عاطفی قسمت هفتمهوش عاطفی قسمت یازدهاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری هوش مصنوعی، عمیقجز تو که را دارمعنصر اصلی تعیین واقعیتخوش خیالی و خوش بینیگشایش دروازه جدیدی از طرمغز فکر میکند مرگ برای دیبیداری معنوی یعنی دوستی آیا راهی برای رفع کم آبی در هم تنیدگی کوانتومی و دتفاوت های بین زن و مرد فقروی و منیزیم در تقویت استنوار عصب و عضلهقلب و عقلاولین دروغنظریه ی تکامل در درمان بیتکامل، نتیجه ی برنامه ریاخلاق و علوم اعصابزبان و کلمه حتی برای کسانتست نوار عصب و عضلهمنتظر نتیجه ی کارهایت باسردرد میگرنی در کودکانهوشیاری سنتی یا هوشیاری کفش بد، عامل مهم کمردردحقیقت، آن چیزی نیست که جلاستفاده از هوش مصنوعی در عدم توقف تکامل در یک انداخدایا جز تو که را دارمپیوند مدفوعمغز انسان ایا طبیعتا تمابالاترین هدف از دولتآدم عاقل، وقت خودش را هدردرمان های اسرار آمیز در آتلاش های جدید در درمان فرایمپلانت نخاعی میتواند دروح در جهانی دیگر استنوروز یا روز پایانیقبل از انفجار بزرگهمه ی سردردها بی خطر نیستتاثیر نگاه انسان بر رفتاادراک ما درک ارتعاشی است سفر نامه سفر به بم و جنوب تصویربرداری فضاپیمای آممورد نادر همپوشانی دو بیشناخت درون، شناخت بیرون؛هدف یکسان، در مسیرهای متکنفرانس تشنج هتل کوثر اصحافظه انسان و حافظه ی هوشاصل علت و تاثیرغربال در زندگیپیراستامدنیا فریب و سرگرمیمغز بزرگ چالشهای پیش روبازسازي مغز و نخاع چالشی آسیب ها ناشی از آلودگی هودرمان تومورهای مغزی با انکاتی در مورد تشنجتمرکز بر هدفایا این جمله درست است کسیروش استفاده از بالش طبیلوب فرونتال یا پیشانی مغهمراهی نوعی سردرد میگرنیتاثیر گیاه خواری بر رشد وارتباط شگفت مغز انسان و فسلول بنیادی و ای ال اسهشت توصیه برای کاستن از دتغییر خود یا تغییر دیگرامیدان های کوانتومی خلاشگفت انگیز بودن کیهانکودکان مهاجرحس و ادراک قسمت 87ماده، چیزی بیش از یک خلا اعتیاد و تلاش های درمانی پروژه ی علمی پیوند مغز سادونپزیل در بیماران قلبی نقش قهوه در سلامتیبحثی درباره احساسات متفاافراد بی دلیل دوستدار تو درمان سرطان با امواج صوتنگاه من، نگاه تو و یا حقیتو پیچیده ترین تکنولوژی اگر نعمت فراموشی نبود بسریشه های مشترک همه ی موجولزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی متصل با مغزتاثیر دوپامین و سروتونیناز نخستین همانند سازها تسندرم پیریفورمیسویتامین کاجنگ هفتاد و دو ملت همه را مانند آب باششبکیه های مصنوعیکاهش التهاب ناشی از بیماحس و ادراک قسمت پنجاهمخچه فراتر از حفظ تعادلبه کدامین گناه کشته شدندآلودگی هوا و ویروس کرونادیستونی قابل درماننقش انتخاب از طرف محیط، نبرنامه ی مسلط ژنها در اختالتهاب شریان تمپورالدرک کنیم ما همه یکی هستیمچالش هوشیاری و اینکه چرا تولید مثل اولین ربات های ابزار بقا از نخستین همانراه بی شکستمنابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکینگی تا مغز از مغز تسیناپس، شگفتی خلقتواقعیت و انعکاسجهان هوشمندصبر لازمه ی پیروزی استکتابخانهحس و ادراک قسمت ششممرکز حافظه کجاستبهداشت خواب، امروز در جهآنتروبات؛ ترکیب سلول زنددانش، قفل ذهن را باز میکننقش سجده بر عملکرد مغزبرخی نرمش های گردنفواید روزه داری متناوبامیدی تازه در درمان سرطادرد و درسنبرو و انرژی مداومتوهم بی خداییابزار بقا از نخستین همانرشد، رسیدن به یک هدف نیستمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر رژِیم غذایی بر میگاز تکینگی تا مغز از مغز تسیستم دفاعی بدن علیه مغز واکسن دیگر کرونا ساخته شجهان شگفت انگیزطلوع و حقیقتگل درون گلدانخم شدن فضا-زمانمرزهای حقیقی یا مرزهای تبیماری های میتوکندریآیا هوش مصنوعی می تواند نداروی جدید میاستنی گراوینمای موفقیتبررسي علل احتمالي تغيير فاصله ی همیشگی تصویر سازاندوه دردی را دوا نمیکندذهن و زندگیچرا ماشین باید نتایج را پتوصیه هایی در مصرف ماهیابزار بقای موجود زنده از زنان باهوش ترمنبع هوشیاری کجاست قسمت سایه را اصالت دادن، جز فرهوش مصنوعی در کامپیوترهاتبر را برداراز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعجواب سنگ اندازیعقل سالمگالکانزوماب، دارویی جدیخواص انارمشاهدات آمیخته با اشتباهبیماری دویکآیا بدون ناظر هوشمند هم بداروی ضد تشنج با قابليت ترفتار مانند بردهنه عدم مطلق بلکه عدم با قبشکه ای که ته نداره پر نمفرد حساس از نظر عاطفی و بانسان خطرناکترین موجودچراروياها را به یاد نمی آتکامل مداوماتوبان اطلاعات و پلِ بینزیان غذاهای پرچربترازودونمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسخن پاک و ثابتسخت ترین حصارهوش عاطفی قسمت پنجماز تکامل تا مغز، از مغز تیادگرفتن، آغاز حرکت است جستجوی متن و تصویر به صورعوامل موثر در پیدایش زباخوشبختی چیستپل جویی اصفهانمغز قلببیداری و خواب کدام بهتر اآیاما مقهور قوانین فیزیکدر هر سوراخی سر نکنتفاوت های تکاملی در مغز ورویکردهای جدید ضایعات نخنوار عصب و عضلهقلب یا مغزاولین سلول مصنوعینظریه ی ریسمانتکثیر سلول در برابر توقف اخلاق پایه تکامل و فرهنگزبان و بیان نتیجه ساختماتست کم هزینه ی بزاق برای منتظر زمان ایده آل نشوسردرد و علتهای آنهوش، ژنتیکی است یا محیطیکل اقیانوس در یک ذرهحقایق ممکن و غیر ممکناستفاده از انرژی خلاعدم تعادل دوپامین، فقط بخرما منبع بسیار خوب آنتی پیوند مدفوع در درمان بیممغز انسان برای ایجاد تمدباهوش ترین و با کیفیت تریآرمانگرای تخیلی نباشدرمان های بیماری آلزایمرتلاش های جدید در درمان سرایمپلانت استخوانی در آسیروح رهایینورالژیقبرستان ها با بوی شجاعتهمه جا خیر بکارتاثیر نگاه انسان بر رفتاادراک، فراتر از آنچه معمسفر به مریخ در 39 روزتصور ما ازمشکلات و واقعیموسیقی نوشناسایی تاریخچه ی تکاملیکنگره بین المللی سردرد دحباب های کیهانی تو در تواصل عدم قطعیت از کوانتوم مقالاتپیشینیان انسان از هفت میدنیا مکانی بسیار اسرارآممغز بزرگ و فعال یا مغز کوباغچه ی منآسیب روانی شبکه های اجتمدرمان تشنجچگونه مولکول های دی ان ایتمرکز بر امروزایا ابزار هوشمندی یا مغز روش جدید تولید برقلوتیراستامهندسه ی پایه ایتاثیر گیاه خواری بر رشد وارتباط شگفت انگیز مغز انسلول بنیادی در درمان ایدو هر کس تقوای خدا پیشه کنتغییر دیگران یا تغییر خومیدان بنیادین اطلاعاتشگفت زده و حیران باشکودکان میتوانند ناقل بی حس و ادراک قسمت چهلماست مالیاعتیاد را به دور بیندازپروانه ی آسمانیدوچرخه در کاهش دردهای کمنقش مهاجرت در توسعه نسل ابحثی درباره احساساتی غیرافزایش قدرت ادراکات و حسدرمان ضایعات نخاعینگاه مادی غیر علمی استتو آرامش و صلحیاگر نعمت فراموشی نبود بسریشه های مشترک حیاتلزوم عدم وابستگی به گوگل هوش مصنوعی و کشف زبان هایتاثیر دپاکین بر بیماری ماز نشانه ها و آثار درک شدسندرم پیریفورمیسویتامین کا و استخوانجنگ و تصور از جنگماه رجبشباهت مغز و کیهانکاهش حافظه هرچند فرایندیحس و ادراک قسمت پنجاه و یمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبه امید روزهای بهترآلودگی هوا و پارکینسوندژا وو یا اشنا پندارینقش اتصالات بین سلولهای برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱ام آر آی جدید با قدرت شگفدرک احساسات و تفکرات دیگچالش هوشیاری و اینکه چرا تولید یا دریافت علمابزار بقا از نخستین همانراه طولانی را به سلامت گذمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکینگی تا مغز از مغز تسیگار عامل افزایش مرگ ومواقعیت تقویت شدهجهان هوشیارصبر و واقعیتکجای مغز مسئول پردازش تجحس و ادراک قسمت شصت و هشتمرکز حافظه کجاستبهداشت خواب، رمز حافظه ی آنزیم تولید انرژی در سلودانش، یک انسان را ناسازگنقش غذاها و موجودات دريابرخی یونها و مولکول های مفواید روزه داری متناوبامگا سه عامل مهم سلامتدرد باسن و پا به دلیل کاهچت جی پی تیتوهم تنهاییابزار بقا از نخستین همانز گهواره تا گورمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر سلامت دستگاه گوارشاز تکینگی تا مغز از مغز تسکوت و نیستیواکسن دیگری ضد کرونا از دجهان شگفت انگیز و بی زمانطلای سیاهگل زندگیخونریزی مغز در سندرم کوومزایای شکلات تلخ برای سلبیماری های مغز و اعصاب و آیا هوش مصنوعی زندگی بشرداروی جدید کنترل قند خوننمایش تک نفرهبررسی مغز با امواج مادون فتون های زیستیاندوهگین نباش اگر درب یا ذهن و شیمی بدنچرا مردم با زندگی میجنگنتوضیحی ساده در مورد هوش مابزار بقای موجود زنده از زنجیرها را ما باید پاره کمنبع هوشیاری کجاست قسمت ساخت سلول عصبی حتی پس از هوش مصنوعی در تفکر خلاق اتحریک الکترومغناطیسی مغاز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش در کمر دردجوسازی مدرنعقلانیت بدون تغییرگام کوچک ولی تاثیرگذارمطالبه ی حق خودبیماری دیستروفی میوتونیآیا برای تولید مثل همیشه داروی ضد تشنج توپیراماترفتار وابسته به شکلنهایت معرفت و شناخت درک عبشریت از یک پدر و مادر نیفردا را نمیدانیمانسان در هستی یا هستی در چراغ های متفاوت و نور یکستکامل چشماتوسوکسیمایدزیباترین چیز در پیر شدنترازودونمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتراشه مغز بدون واسطه ی دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسخت ترین کار، شناخت خود اهوش عاطفی قسمت اولاز خود رها شویادآوری خواب و رویاجستجوی هوشیاری در مغز ماعوامل ایجاد لغت انسانی و خوشبختی دور از رنج های مپل خواجو اصفهانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهبیرون اصل است یا درونآگاهی فراتر از آگاهیدر والنتاین کتاب بدید همتفاوت های زبانی سرمنشا ترویا و واقعیتنوار عصب و عضلهقلب دروازه ی ارتباطاوکرلیزوماب داروی جدید شنظریه ی ریسمان و هوشیاریتأثیر نیکوتین سیگار بر ماختلا ل در خود عضلهزبان و بیان، در سایه پیشرتست آر ان اس دز میاستنی گمنحنی که ارتباط بین معرفسردرد به دلیل مصرف زیاد مهوض مصنوعی زندهکلمات بلند نه صدای بلندحل مشکلاستفاده از سلول های بنیاعدم درکخسته نباشی باباپیوند مغز و سر و چالشهای مغز انسان برای شادمانی طباور و کیهان شناسیآرام باشدرمان های بیماری اس ام ایتلاش های جدید شرکت نورالایمان به رویاروزه داری متناوب، مغز را نورالژی تریژمینالقدم زدن و حرکت دید را تغیهمیشه چیزی برای تنهایی دتاثیر هوش مصنوعی بر مغزادغام میان گونه های مختلسفر به درون سفری زیباتصور از زمان و مکانموسیقی هنر مایع استشناسایی زبان حیوانات با کنگره بین المللی سردرد دحباب هایی تو در تواصل، روان و نفس استتاثیر ویتامین دی بر بیماپیشرفت های باور نکردنی ددنیای شگفت انگیز کوانتوممغز بزرگترین مصرف کننده بترس از اینکه کسی، به درگآسیب عصب پا به دنبال اعتیدرمان جدید ALSچگونه میتوان با قانون جنتمساح حد واسط میان مغز کوایا بیماری ام اس (مولتیپروش صحبت کردن در حال تکاملوزالمعده(پانکراس)مصنوعهندسه ی رایج کیهانتاثیر گیاه خواری بر رشد وارتباط شگفت انگیز مغز انسلول بنیادین از مخاط بینوفور و فراوانیتغییر دادن ژنها آیا روزی میدازولام در درمان تشنج شگفتی های نقشه ی ژنتیکیکودکان گذشته به آینده فکحس و ادراک قسمت چهل و هفتماست مالی با هوش انسانیاعداد بینهایت در دنیای مپرواز از نیویورک تا لوس آدوچرخه سواری ورزشی سبک و نقش میدان مغناطیسی زمین بحران ذهن فیلمی قابل تامافزایش میل جنسی با خوردن درمانهای بیماری پارکینسنگاه محدود و تک جانبه، مشتو افق رویداد جهان هستیاگر با مطالعه فیزیک کوانریشه های اخلاقمقاومت به عوارض فشار خون هوش مصنوعی یا حماقت طبیعتاثیر داروهای ضد التهاب از نظر علم اعصاب یا نرووسسندرم پای بی قرارویتامین کا در سبزیجاتجنگ داده هاماهیچه ی صبرشباهت مغز با کیهان مادیکاهش دوپامین عامل بیماریحس و ادراک قسمت پنجاه و دمخچه ابزاري که وظیفه آن فبه بالا بر ستارگان نگاه کآلزایمردژاوو یا آشناپندارینقش تیروئید در تکامل مغزبرین نت به جای اینترنتام اس و سرطاندرک تصویر و زبان های مخلتچالش هوشیاری و اینکه چرا تولید پاک و فراوان انرژیابزار بقا از نخستین همانرابطه تشنج و اوتیسممنابع انرژی از منابع نهفهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکینگی تا مغز از مغز تسیاهچاله هاواقعیت تقویت شدهجهان های بسیار دیگرصبر بسیار بایدکرونا چه بر سر مغز می آورحس و ادراک قسمت شصت و دومرکز خنده در کجای مغز استبوزون هیگز چیستآواز خواندن در قفس، نشاندائما بخواننقش غذاها و موجودات دريابرخی اثرات مضر ویتامین دفواید زیاد دوچرخه سواریاما شما از دید خفاش کور هدرد زانو همیشه نیاز به جرچت جی پی تیتوهم جداییابزار بقا از نخستین همانزمین در برابر عظمت کیهانمنابع بی نهایت انرژی در دهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر عصاره تغلیظ شده گیاز تکینگی تا مغز از مغز تسکوت، پر از صداواکسن سرطانجهانی که نه با یک رخداد و طوفان فقر و گرسنگی و بی سگلوله ی ساچمه ایخونریزی مغزی کشندهمسمومیت دانش آموزان بی گبیماری های ژنرالیزه ی عصآیا هوش ارثی دریافتی از پداروی جدید آلزایمرچند نرمش مفید برای کمردربررسی و اپروچ جدید بر بیمفروتنی معرفتیاندام حسی، درک از بخش هایذهن پر در برابر آگاهیچرا مغز انسان سه هزار سالتوضیحات دکتر فاطمی در موابزار بقای موجود زنده از زندگی فعال و مثبت روند آلمنبع هوشیاری کجاست قسمت ساخت شبکه عصبی مصنوعی با هوش مصنوعی در خدمت خلق وحتحریک عمقی مغزاز تکینگی تا مغز- از مغزتوزن حقیقی معرفت و شناختجامعه ی آسمانیعقیده ی بی عملگامی در درمان بیماریهای مطالبی در مورد تشنجبیماری سلیاکآیا بزرگ شدن مغز فقط در دداروی ضد جنون در درمان تیرفتار اجتماعی انسان، حاصنهایت در بی نهایتبعد پنجمفرزندان زمان خودانسان عامل توقف رشد مغزنزاع ها بیهوده استتکامل و ارتقای نگاه تا عماتصال مغز و کامپیوترزیباترین چیز در افزایش ساثر مضر مصرف طولانی مدت رزیر فشار کووید چه باید کرتراشه ها روی مغزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسختی ها رفتنی استهوش عاطفی قسمت دهماز درخواست ها جدا شویاری خدا نزدیک استحفره در مغزعواملی که برای ظهور لغت اخیالپردازی نکنپلاسمای غالبمغز مانند تلفن استبیست تمرین ساده برای جلوآپومورفین در پارکینسوندر یک فراکتال هر نقطه مرکتفاوت ایستایی و تکاپورویا و کابوسنوار عصب و عضلهقلب روباتیکايندگان چگونه خواهند دیدنظریه تکامل در درمان بیمتأثیر نگاه انسان بر رفتااختلاف خانوادگی را حل کنزبان و تکلم برخی بیماریهتشنچ پانایوتوپولوس تشنج منشأ اطلاعات و آموخته ها سردرد تنشنهیچ نقطه ای مرکزی تر از اکلوزاپین داروی ضد جنونحلقه های اسرارآمیزاستفاده از سلول های بنیاعدالت برای من یا برای همهخطا در محاسبات چیزی کاملپیوند اندام از حیوانات بمغز انسان برای شادمانی طباید از انسان ترسیدآرامش و دانشدرمان های جدید ALSتلاش هایی در بیماران قطع این پیوند نه با مغز بلکه روزه داری و التهاب زیانبنوزاد ناشنوای متولد شده،قدرت مردمهمیشه چشمی مراقب و نگهباتاثیر ویتامین دی بر بیماادغام دو حیطه علوم مغز و سفر تجهیزات ناسا به مریخ هدف از تکامل مغزتصاویر زیبای رعد و برقمیلر فیشر نوعی نادر از گیشناسایی سلول های ایمنی اکنترل همجوشی هسته ای با هحد و مرزها توهم ذهن ماستاصلاح خطا با رفتن بر مسیرصفحه اصلیپیشرفت های جدید علوم اعصدنیایی پر از سیاهچاله مغز حریص برای خون، کلید تبحتی علمی درباره تمایل بآسانی موفقیتدرمان جدید مولتیپل میلومچگونه مغز ما، موسیقی را پتنفس هوازی و میتوکندریایا بدون زبان میتوانیم تروشهای نو در درمان دیسک بلیروپریم داروی ترکیبی ضدهندسه بنیادینتاثیر گیاه خواری بر رشد وارتباط غیرکلامی بین انساسلول عصبی شاهکار انطباق وقاحت و تمسخر دیگرانتغییر زودتر اتصالات مغزیمکان زمان یا حافظه زمانشگفتی های زنبور عسلکودکان خود را مشابه خود تحس و ادراک قسمت چهل و هشتماشین های دارای روحبقا با سازگارترین فرد اسپروتئین های ساده ی ابتدادوپامین قابل حل در آبنقش محیط زندگی و مهاجرت دبخش فراموش شده ی حافظهافزایش مرگ و میر سندرم کودرماندگی به دلیل عادت کرنگاه کلی نگرتو انسانی و انسان، شایستاگر تلاش انسان امروز برارژیم های غذایی و نقش مهم مقایسه رقابت و همکاریهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم از نظر علم اعصاب اراده آزسندرم پس از ضربه به سرویتامین بی 12 در درمان دردجنبه های موجی واقعیتماپروتیلینشباهت های ریشه ای چند بیمکاهش سن بیولوژیکی، تنها حس و ادراک قسمت پنجاه و سمخچه تاثیر گذار بر حافظهبه بالاتر از ماده بیندیشآلزایمر در جواناندگرگونی های نژادی و تغیینقش حفاظتی مولکول جدید دبرای یک زندگی معمولیام اس یا تومور؟درک حقیقت نردبان و مسیری چالش های ایستادن بر دو پاتولید اندام با چاپ سه بعدابزار بقا از نخستین همانرادیوی مغز و تنظیم فرکانمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکینگی تا مغز از مغز تسیاهچاله های فضایی منابعواقعیت خلا و وجود و درک مجهان هایی در جهان دیگرصد قدح، نفتاده بشکستکریستال هاحس و ادراک قسمت شصت و ششمرگ چیستبوزون هیگز جهان را از متلآینه در اینهدارچیننقش غذاها و موجودات دريابرخی اختلالات عصبی مثانهفیلم کوتاه هیروشیما از هامروز دانش ژنتیک هیچ ابهدردهای سال گذشته فراموش نتایج نادانی و جهلتوهم جدایی و توهم علمابزار بقا از نخستین همانزمین زیر خلیج فارس تمدنی منابع جدید انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی تاریک ترین بخش شباز تکینگی تا مغز از مغز تسکوت، در برابر گزافه گویواکسن سرطانجهانی که از یک منبع، تغذیطوفان بیداریگلوئونخونریزی مغزی کشنده ولی قمسمومیت دانش آموزان، قمابیماری های روانی با تاثیآیا هوش سریعی که بدون احسداروی جدید آلزایمر تاییدچند جهانیبررسی ژنها در تشخیص بیمافروتنی و غرورانرژی بی پایان در درون هرذهن تو همیشه به چیزی اعتقچرا مغزهای ما ارتقا یافت تیوتیکسن داروی ضد جنونابزار بقای موجود زنده از زندگی هوشمند در خارج از زمنبع هوشیاری کجاست قسمت ساخت شبکه عصبی با الفبای هوش مصنوعی در خدمت خلق وحتحریک عمقی مغز در آلزایماز تکینگی تا مغز، از مغز وزوز گوشجاودانگی مصنوعیعلم و ادراک فقط مشاهده ی خواص اردهگامی در درمان بیماریهای مطالعه ای بیان میکند اهدبیماری شارکو ماری توثآیا تکامل و تغییرات ژنتیدارویی خلط آوررقیبی قدرتمند در برابر منهادینه سازی فرهنگ اختلابعد از کرونافرضیه ای جدید توضیح میدهانسانیت در هم تنیده و متصنزاع بین جهل و علم رو به پتکامل و ریشه ی مشترک خلقتنزاع بین علم و نادانی رو تکامل ابزار هوش ، راه پر اثرات فشار روحی شدیدزیرفون داروی ضد ام استراشه ی هوش مصنوعی در مغزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسختی در بلند شدن از روی صهوش عاطفی قسمت دوماز دست دادن دم در پیشینیاژن همه چیز نیستحق انتخابعوارض ازدواج و بچه دار شدخانه ی تاریکپمبرولیزوماب در بیماری چمغز مادران و کودکان در زمبیش از نیمی از موارد انتقآپومورفین در پارکینسوندر کمتر از چند ماه سوش جدتفاوت ارباب و رهبر حقیقیرویا و خبر از آیندهنوار عصب و عضله مهم در تشقلب را نشکنايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمتأثیر شیرینی های حاوی لواختلال حرکتی مانند لرزش زبان و شناخت حقیقت قسمت چتشنج چیستمنشاء کوانتومی هوشیاری اسردرد سکه ایهیچ چیز همیشگی نیستکلید نزدیک و نگاه تو بر فحمله ویروس کرونا به مغزاستفاده از سلول های بنیاعسل طبیعی موثر در کنترل بخطا در محاسبات چیزی کاملمغز انسان رو به کوچک تر شبابا زود بیاآرامش و سکوندرمان های جدید میگرنتلاش در تولید انرژی به رناین اندوه چیستروزه داری و بیمار ی ام اس نوسانات کوانتومی منبع ماقدرت و شناخت حقیقتهمیشه اطمینان تو بر خدا بتاثیر ویروس کرونا بر مغز ارتقا و تکامل سنت آفرینش سفر دشوار اکتشافهدف از خلقت رسیدن به ابزاتصادف یا قوانین ناشناختهمیهمانهای ناخوانده عامل شهر زیرزمینی در ژاپن براکنترل جاذبهحریص نباشاصول انجام برخی نرمش ها دسوالات پزشکیپیشرفت در عقل است یا ظواهدنیا، هیچ استمغز در تنهایی آسیب میبینبحث درباره پیدایش و منشا آشنا پنداریدرمان جدید میگرن با انتی چگونه مغز پیش انسان یا همتنفس هوازی و میتوکندریایا تکامل هدفمند استروشهای شناسایی قدرت شنوالیس دگرامفتامین یا ویاسهندسه در پایه ی همه ی واکتاثیر گیاه خواری بر رشد وارتروز یا خوردگی و التهاسلول عصبی، در محل خاص خودوقت نهيب هاي غير علمي گذشتغییر عمودی سر انسان از پمکانیک کوانتومی بی معنی شانس یا نتیجه ی تلاشکودکان را برای راه آماده حس و ادراک قسمت چهل و دومماشین دانشبقا در ازای بیماریپروتز چشمدورترین نقطه ی قابل مشاهنقش مرکز تنفس سلولی در بیبخش های تنظیمی ژنومافزایش سرعت پیشرفت علوم درها بسته نیستنگاه انسان محدود به ادراتو با همه چیز در پیوندیاگر خواهان پیروزی هستیرژیم های غذایی و نقش مهم مقابله ی منطقی با اعتراضهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر درجه حرارت بر مغزاز نظر علم اعصاب اراده آزسندرم جدایی مغزویتامین بی هفدهجنسیت و تفاوت های بیناییماجرای جهل مقدسشباهت کیهان و مغزکایروپاکتیک چیستحس و ادراک قسمت پنجاه و شمخاطب قرار دادن مردم، کابه جای محکوم کردن دیگران آملودیپین داروی ضد فشار دانش قدرت استنقش حیاتی تلومر دی ان آ دبرای پیش بینی آینده مغز دامواجی که به وسیله ی ماشیدرک دیگرانچالش کمبود اندام برای پیتولید سلولهای جنسی از سلابزار بقا از نخستین همانراز تغییرمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکینگی تا مغز از مغز تسیاهچاله ها، دارای پرتو والزارتان داروی ضد فشار جهان یکپارچهصداقتکریستال زمان(قسمت اولحس و ادراک سی و هفتممرگ و میر پنهانبی نهایت در میان مرزهاآیندهداروهای مصرفی در ام اسنقش غذاها در کاهش دردهای برخی اصول سلامت کمرفیلمی بسیار جالب از تغییانفجار و توقف تکاملی نشادردی که سالهاست درمان نشنتاران، جذب کنتوهم جسمابزار بقا از نخستین همانزمان چیستمناطق خاص زبان در مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی تاریکی من و تو و گرد و غبااز تکینگی تا مغز از مغز تسکته مغزیواکسن ضد اعتیادجهانی پر از سیاهچاله یا پطوفان زیباییگمان میکنی جرمی کوچکی در خواندن ، یکی از شستشو دهنمسیر دشوار تکامل و ارتقابیماری وسواسآیا هشیاری کوانتومی وجودداروی جدید ای ال اسچند جهانیبررسی بیماری التهابی رودفرگشت و تکامل تصادفی محض انرژی تاریکچرا ویروس کرونای دلتا واتیک و اختلال حرکتیابزار بقای موجود زنده از زندگی و داراییمنبع هوشیاری کجاست قسمت ساختن آیندههوش مصنوعی درمانگر کامپیتخریب مغز به دلیل کمبود باز تکینگی تا مغز، از مغز وسواس، بیماری استجایی برای یاد گرفتن باقی علم و روحخواص بادامگاهی لازم است برای فهم و معمای اخلاقی قطاربیماری ضعف عضلات نزدیک بآیا تراشه ها داخل مغز، میدارویی ضد بیش فعالی سیسترقابتی بی هدف یا رقابتی هچهار میلیارد سال تکامل ببعد از کرونافساد اقتصادی سیتماتیک درانسانیت در برابر دیگرانانسان، گونه ای پر از تضادنزاع بین علم و جهل رو به پتکامل تکنولوژیاثرات مفید قهوهزیرک ترین مردمتراشه ی بیولوژِیکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسدسازی روش مناسب برای مقهوش عاطفی قسمت سوماز روده تا مغزژن همه چیز نیستحقیقت قربانی نزاع بین بی عید نوروز مبارکخانواده پایدارپناه به بیابانمغز چون ابزار هوش است دلیبیشتر کمردردها نیازی به آب زندگی است قسمت چهارمدر آرزوهایت مداومت داشتهتفاوتهای جنسیتی راهی برارویا بخشی حقیقی از زندگی نوار عصب و عضله برای تاییقوی تر باشايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمتئوری تکامل امروز در درماختلال خواب فرد را مستعد زبان و شناخت حقیقت قسمت اتشنج و حرکات شبه تشنجی قامهمان ناخواندهسردرد عروقی میگرنهیچ چیز، چقدر حقیقی استکلید، در ناشناخته هاستحمایت از طبیعتاستفاده از سلول های بنیاعشق به هفت مرتبه ی شناختیخطای ادراک کارمامغز انسان رو به کوچکتر شدباد و موجآرامش عقلدرمان های جدید در بیماری تلاشی برای درمان قطع نخااین ایده که ذرات سیاهچالروزه داری سلول های بنیادنوشیدن چای برای مغز مفید قدرت کنترل خودهمیشه به آنچه داری، خوشنتاثیر ژنها بر اختلالات خارتقا یا بازگشت به قبل ازسفرنامه سفر به بم و جنوب هر چیز با هر چیز دیگر در تتضادهای علمیمیوپاتی و نوار عصب و عضلهشواهدی از نوع جدیدی از حاکندن ریشه ی خودحرکات چشم، ترجمه کننده ی اصول توسعه ی یک ذهن کاملپیامهای کاربرانپیشرفت ذهن در خلاقیت استدندان ها را مسواک بزنید تمغز را از روی امواج بشناسبحثي درباره هوش و تفاوتهآشنا پنداریدرمان جدید کنترل مولتیپلچگونه هموساپينس بر زمین تنفس بدون اکسیژنایجاد احساساتروشی برای بهبود هوش عاطفلا اکراه فی الدینهندسه زبانِ زمان استتاثیر گیاه خواری بر رشد وارزش های وارونهسلولهای ایمنی القا کنندهوقتی فهمیدی خطا کردی برگتغییرات منطقه بویایی مغزمکانیزمهای دفاعی در برابشانس یا تلاشکوری گذرای ناشی از موبایحس و ادراک قسمت چهل و سوممبانی ذهنی سیاه و سفیدبقای حقیقی در دور ماندن اپروتز عصبی برای تکلمديدن با چشم بسته در خواب نقش نگاه از پایین یا نگاهبخش بزرگی حس و ادراک ما اافسردگی و اضطراب در بیمادرهای اسرارآمیز و پوشیدهنگاه از کنار و یا از روبرتو با باورهایت کنترل میشاپل ویژن پرو در تشخیص بیمرژیم ضد التهابیمقابله با کرونا با علم اسهوش مصنوعی الفاگوتاثیر درجه حرارت بر عملکاز واقعیت امروز تا حقیقتسندرم دزدی ساب کلاوینویتامین دی گنجینه ای بزرجنسیت و تفاوت های بیناییماجرای عجیب گالیلهشباهت زیاد بین سلول هاي عکار امروز را به فردا نیندحس و ادراک قسمت بیست و چهمدل همه جانبه نگر ژنرالیبه جای تولید، بیشتر گوش کآموزش نوین زباندانش محدود به ابعاد چهارنقش خرچنگ های نعل اسبی دربرای اولین بار دانشمندانامیوتروفیک لترال اسکلرودرک درست از خود و هوشیاریچالش دیدگاه های سنتی در بتولترودینابزار بقا از نخستین همانراست دستی و چپ دستیمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکینگی تا مغز از مغز تسیاهچاله و تکینگی ابتدایواکنش های ناخودآگاه و تقجهان یکپارچهصدای بم با فرکانس پایین، کریستال زمان(قسمت دوم)حس و ادراک- قسمت پنجاه و مرگ و میر بسیار بالای ناشبی نظمی مقدمه شناختآینده ی انسان در فراتر ازداروهای ام اسنقشه مغزی هر فرد منحصر بهبرخی اطلاعات روانشناسی مفیروز نادریانفجار بزرگ پایان بوده ادرد، رمز موفقیتنجات در اعتماد به خودتوهمات و شناخت حقیقتابزار بقا از نخستین همانزمان و مکان، ابعاد کیهان مناطق خاصی از مغز در جستجهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاریکی و نوراز تکینگی تا مغز از مغز تسکته ی مغزی در جوانانواکسن علیه سرطانجهانی در ذهنطولانی ترین شبگنجینه ای به نام ویتامین خواندن، دوست روزهای سختمسئول صیانت از عقیده کیسبیماری کروتز فیلد جاکوبآیا واکنش های یاد گرفته وداروی جدید برای میاستنی چند جهانی و علمبررسی سیستم تعادلی بدن افراموش کارها باهوش تر هسانرژی تاریک که ما نمی توچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک تیکاگرلور داروی ضد انعقاابزار بقای موجود زنده از زندگی بی دودمنبع هوشیاری کجاست قسمت ساختن آینده، بهترین روش هوش مصنوعی درخدمت خلق وحتداوم مهم است نه سرعتاز تکینگی تا مغز، از مغز وسیله، فقط دعا نیستجایی خالی نیستعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهخواص بادام زمینیگاهی مغز بزرگ چالش استمعماری، هندسه ی قابل مشابیماریهای تحلیل عضلانی اآیا جنین انسان، هوشمندی داستانها و مفاهیمی اشتبارموزی از نخستین تمدن بشرچهار ساعت پس از کشتار خوکبعد از کرونا دلخوشی بیهوفشار و قدرتنون و القلمبعد از کرونا دلخوشی بیهوفشار روحی، همیشه بد نیست انعطاف پذیری مکانیسمی علنسبیت عام از زبان دکتر برتکامل جریان همیشگی خلقتاثرات مفید روزه داریزیست شناسی کل در جزء فراکتربیت کودکان وظیفه ای مهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسرنوشتهوش عاطفی قسمت ششماز سایه نترسژن هوش و ساختارهای حیاتی حقیقت آنطور نیست که به نظعامل کلیدی در کنترل کارآخاویار گیاهیپنج اکتشاف شگفت آور در مومغز چگونه صداها را فیلتر بیشتر علم، در نادانسته هآب زندگی است قسمت هفتمدر آسمان هدیه های نادیدنتقلید مرحله ای نسبتا پیشرویا تخیل یا واقعیتنوار عصب و عضله تعیین محلقیچی ژنتیکیای نعمت من در زندگیمنعناعتئوری تکامل در پیشگیری و اختلال در شناسایی حروف و زبان و شناخت حقیقت قسمت دتشنج به صورت اختلال رفتامهندسی ژنتیک در حال تلاش سرطان کمیت گراییهیچ وقت خودت را محدود به کلام و زبان، گنجینه ای بسحوادث روزگار از جمله ویراستفاده از سلول های بنیاعشق درونی به یگانگی خلقتپیوند اندام حیوانات به اخطای حسمغز ایندگان چگونه استباد غرور و سر پر از نخوت وآرامش(سکوت) stillness و تکاپودرمان های جدید سرطانتلاشی تازه برای گشودن معاین ابتدای تناقض هاستروزهای بد باقی نمیماندنوعی سکته مغزی ، وحشتناک قدرت انسان در نگاه به ابعهمیشه داناتر از ما وجود دتاثیر کلام در آیات کلام بارتوکين تراپی روشی جديد سفرنامه سفر به بم و جنوب هر جا که جات میشه، جات نیتظاهر خوابیده ی مادهمیوتونیک دیستروفیشواهدی از دنیسوان(شبه نئکندر در بیماریهای التهابحرکت چرخشی و دائمی کیهاناصول سلامت کمرسایتهای دیگرپیشرفتی مستقل از ابزار هده روش موفقیتمغز زنان جوانتر از مغز مربحثی جالب درباره محدودیتآشناپنداری چیستدرمان جدید ام اسچگونه هوشیاری خود را توستنها مانع در زندگی موارد ایران بزرگروشی جدید در درمان قطع نخلاموژین داروی ضد اوتیسم؟هندسه، نمایشی از حقیقتتاثیر گیاه خواری بر رشد وارزش های حقیقی ارزش های غسلولهای بنیادی مصنوعی دروقتی ناراحتی چیکار میکنیتغییرات مغز پس از 40 سالگیما انسانها چه اندازه نزدشاهکار قرنکی غایب شدی تا نیازمند دلحس و ادراک قسمت نهممباحث مهم حس و ادراکبلندی در ذهن ما درک بلندیپرورش مغز مینیاتوری انسادی متیل فومارات(زادیوا)(نقش نظام غذایی در تکامل مبخش بزرگتر کیهان ناشناختافسردگی و ساختار مغزدرون قفس یا بیرون از آننگاه از بیرون مجموعهتو باید نیکان را به دست باپی ژنتیکرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وملاحظه های اخلاقی دربارههوش مصنوعی اکنون می توانتاثیر درجه حرارت بر عملکاز کجا آمده ام و به کجا میسندرم سردرد به دلیل افت فویروس مصنوعیجهل مقدسماده ی تاریکشباهت زیاد بین سلول هاي عکار با یگانگی و یکپارچگیحس و ادراک قسمت بیست و یکمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبه خوبی های دیگران فکرکنآمارهای ارائه شده در سطح دانش بی نهایتنقش داروهاي مختلف معروف برای بقا به جایی فراتر ازALS نگاهی کامل بر بیماری وامید نیکو داشته باش تا آندرک عمیق در حیواناتچاالش ها در تعیین منبع هوتومورها و التهاب مغزی عاابزار بقا از نخستین همانرجزخوانی هایی که امروز بمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکینگی تا مغز از مغز تسیاهچاله ی منفرد یا سیاهواکنش به حس جدیدجهان کنونی و مغز بزرگتریصرع و درمان های آنکریستال زمان(قسمت سوم)حس و ادراک- قسمت بیست و پمرگ و سوال از قاتلبی هیچ می ایی و بی هیچ میرآینده ی حمل و نقل هوایی دداروهای تغییر دهنده ی سینقشه های مغزی جدید با جزیبرخی بیماری ها که در آن بفیزیک مولکولها و ذرات در انقراض را انتخاب نکنیددرس گرفتن از شکست هانجات در راستگوییتوکل بر خداابزار بقا از نخستین همانزمان و گذر آن سریع استمنبع نور واقعی و ثابت، حقهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاریکی خواهد ترسیداز تکینگی تا مغز از مغز تسکته ی چشمیواکسنی با تاثیر دوگانه اجهان، تصادفی نیستطی یکصد هزار سال اخیر هرچگندم بکاری، جو درو نمیکنخواب و بیداری نوسانی مغزمسئولیت جدیدبیماری گیلن باره و بیمارآیا یک، وجود داردداروی جدید برای کاهش وزنذهن خود را مشغول هماهنگیچند روش ساده برای موفقیتبررسی علل کمر درد در میانفراموشی همیشه هم بد نیستانرژی خلا ممکن استچرا پس از بیدار شدن از خوتیروفیبان موثر در سکته ی ابزارهای پیشرفته ارتباط زندگی در جمع مواردی را برمنبع هوشیاری کجاست قسمت53ساختار فراکتال وجود و ذههوش مصنوعی ساخته هوش طبیتداخل مرزها و صفات با بیناز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیام منفرد نورون مغزی جاذبهعلم به ما کمک میکند تا موخواص شکلات تلخگاهی جهت را عوض کنمعنی روزهبیماری، رساله ای برای سلآیا جهان ذهن و افکار ما مدخالت در ساختار ژنهارمز و رازهای ارتباط غیر کرمز گشایی از اتصالات مغزنوآوری ای شگفت انگیز دانتفکر قبل از کارفضا و ذهن بازاهمیت کنترل خشمچسبیدن به خود، مانع بزرگ تکامل داروینی هنوز در حااثرات مضر ماری جوانازیست شناسی باور حقیقت یا ترجمه فعالیت های عضله به منبع هوشیاری کجاست؟(قسمسریع دویدن مهم نیستهوش عاطفی بیشتر در زناناز سایه بگذرژن یا نقشه توسعه مغز و نقحقیقت افرادعادت همیشه خوب نیستخار و گلپول و شادیمغز ناتوان از توجیه پیدابا همه مهربان باشآب زندگی است قسمت اولدر آستانه ی موج پنجم کوویتقلید از روی طبیعترویا حقی از طرف خدانوار عصب و عضله در مطب دکقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصهفت چیز که عملکرد مغز تو تئوری جدید، ویران کردن گاختلال در شناسایی حروف و زبان و شناخت حقیقت قسمت ستشنج عدم توازن بین نورون مهندسی بدنسرعت فکر کردن چگونه استهیچ کاری نکردن به معنی چیکلام، در تحولی شگفت آور بحکمت الهی در پس همه چیزاستیفن هاوکینگ در مورد هعشق، شلوغ کردن نیستپیوند سر آیا ممکن استخطر آلودگی هوامغز ابزار بقای برتر مادیبار مغز بر دو استخوانآرزوها را کم کندرمان های رایج ام استلاشی جدید در درمان ام اساین بیمار را باید چه کار روزهای سختنیوالینقدرت ذهنهمیشه راهی هستتاثیر کپسول نوروهرب بر نارتباط میکروب روده و پارسفرنامه سفر به بم و جنوب هر حرکت خمیده می شود و هر تظاهری از ماده است که بیدمیگرن و پروتئین مرتبط با شیر و دوغ بادامکندر علیه سرطانحس متفاوتاضطراب و ترسپپوگستدهن، بزرگترین سرمایهمغزهای کوچک بی احساسبحثی در مورد نقش ویتامين آشتی بهتر استدرمان جدید ای ال اس، توفرچگونه واکسن کرونا را توزتنها در برابر جهانایرادهای موجود در خلقت بروشی جدید در درمان نابینلایو دوم دکتر سید سلمان فهنر فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وارزش حقیقی زبان قسمت اولسلام تا روشناییوقتی پر از گل شدی خودت را تغییرات آب و هوایی که به ما انسانها چه اندازه نزدشاهکار شش گوشکیهان خود را طراحی میکندحس و ادراک قسمت چهارممبتکران خودشکوفابلوغ چیستپرکاری تیروئیددین اجبارینقش نظریه تکامل در شناسابخش دیگری در وجود انسان هاقلیت خلاقدرون و بیرون، جدای از هم نگاه از دور و نگاه از نزدتو برای خزیدن خلق نشده ایابتدا سخت ترین استرژیم غذایی سالم و ضد التهملاحظات بیهوشی قبل از جرهوش مصنوعی از عروسک های بتاثیر درجه حرارت بر عملکاز کسی که یک کتاب خوانده سوی ما آید نداها را صداویروس های باستانی، مغز مجهان فراکتالشجاعت و ترسکارهای کوچک، بی ارزش نیسحس و ادراک قسمت بیست و دومدل هولوگرافیک تعمیم یافبه خودت مغرور نشوآن چیزی که ما جریان زمان دانشمندان موفق به بازگردنقش درختان در تکاملبرای تمدن سازی، باید در بNVG 291امید نجاتدرگیری قلب در بیماری ویرنابینایی در نتیجه ی گوشی تومورهای نخاعیابزار بقا از نخستین همانرحم مصنوعیمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر رو ح و روان بر جسماز تکینگی تا مغز از مغز تسیاهچاله ی تولید کنندهواکسن های شرکت فایزر آمرجهان کاملی در اطراف ما پرضایعه ی شبکه لومبوساکرالکشف مکانیسم عصبی خوانش پحس و ادراک- قسمت شصت و چهمرگ انتقال است یا نابود شبی ذهن و بی روحآینده ی علم و فیزیک در60 ثداروهای ضد بیماری ام اس ونقشه با واقعیت متفاوت اسبرخی بیماری های خاص که بدفیزیک هوشیاریانواع سکته های مغزیدست و پا زدن در سایه؟نخاع ما تا پایین ستون فقرتوپیراماتابزار بقای موجود زنده از زمان و صبرمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک تا کمتاریخ همه چیز را ثبت کردهاز تکینگی تا مغز از مغز توابسته به دوستی این و آن جهش های ژنتیکی مفید در ساطیف انسفالیت، گیلن باره گوهر با نظر دیگران سنگ نمخواب زمستانی سلول های سرمسئولیت در برابر محیط زیبیماری آلزایمر، استیل کوآیا کیهان می تواند یک شبیداروی جدید برای ای ال اسذهن خالی از شلوغی افکارچندین ماده غذایی که ماننبرطرف کردن خشونت را از خافراموشی و مسیر روحانیانرژِی برای ایجاد اضطرابچرا ارتعاش بسیار مهم استتکلم در گیاهانابزارهای بقا از نخستین هزندگی در سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمساختار شبکه های مغزی ثابهوش مصنوعی، کیفیت فریب مترقی واقعی یا شعار ترقیاز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیشنهاد خوب برای آسان جاذبه و نقش آن در شکلگیریعلم بدون توقفخواص شگفت هویجگاهی در پارکینسون باید پمعاینه قبل از نوار عصب و بیمارستان هوش مصنوعیآیا جهش های ژنتیکی، ویرودر موج، راز خلقت نهفته اسرمز پیشرفت تواضع است نه طنوار مغز مشاهده ی غیر مستتفکر ترکیبی در هوش مصنوعفضای قلب منبع نبوغ استاهرام مصر از شگفتی های جهنسبت ها در کیهانتکامل داروینی هنوز در حااجزای پر سلولی بدن انسان زیست، مرز افق رویداد هستترجمه ی فعالیت های عضله بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسریعترین کامپیوتر موجودهوش عاطفی در زنان بیشتر ااز علم جز اندکی به شما داژن درمانی در درمان چاقیحقیقت انسانعادت کن از بالا نگاه کنیخارق العاده و استثنایی بپول و عقیدهمغز و قلب در جنین موش مصنبا هوش مصنوعی خودکار روبآب زندگی است قسمت دومدر برابر حقایق جدیدتقلید از طبیعترویاها از مغز است یا ناخونوبت کودکانقانون مندی نقشه ژنتیکی مهفت سین یادگاری از میراث تا 20 سال آینده مغز شما به اختلالات مخچهزبان جانسوزتشویق خواندن به کودکانمهربانی، شرط موفقیتسطح آگاهی، رخدادهای زندگهیچ کس مانند تو نگاه نمیککلرال هیدرات برای خوابانحافظه میتواند بزرگترین داستیفن هاوکینگ در تفسیر عصب حقوق نورولووپیوند سر برای چه بیمارانخطر حقیقی، خود انسان استمغز ابزار برتر بقابار بزرگ ایستادن بر دو پاآزمون تجربی، راهی برای ردرمان های علامتی در ام استمایل زیاد به خوردن بستناینکه به خاطرخودت زندگی روزهای سخت میگذردنیکولا تسلاقدرت شناختی انسان، محدودهمیشه عسل با موم بخوریمتاثیر کپسول نوروهرب بر تارتباط ماده و انرژیسفرنامه سفر به بم و جنوب هرچیز با یک تاب تبدیل به تعویض دارو در تشنجمیگرن و خوابشیشه ی بازالتی و سیلیکونکو کیو تن coQ10حس چشایی و بویاییاطلاع رسانی اینترنتیپایان، یک آغاز استدو ویژگی انتزاع و قدرت تجمغز، فقط گیرندهبحثی در مورد نقش کلسیم و آغاز فرایند دانستندرمان جدید سرطانچگونه آن شکری که می خوریمتنهاییایستادن در برابر آزادی بروشی جدید در درمان سکته ملازم است هیچ کاری نکنیدهنر حفظ گرهتاثیر گیاه خواری بر رشد وارزش حقیقی زبان قسمت دومسلاح و راهزنیوقتی تو از یاد گرفتن باز تغییرات تکاملی سر انسان ما اکنون میدانیم فضا خالشاید گوشی و چشمی، آماده شکیهانِ هوشیارِ در حال یاحس و ادراک قسمت نوزدهممتواضع باشبلعیدن ستاره توسط سیاهچاپراسینزوماب در پارکینسودین، اجباری نیستنقش هورمون های تیروئید دبخشیدن دیگران یعنی آرامشاقیانوس نادانیدرون آشفته ی تو و ظاهر خننگاه از درون قفس یا بیرونتو تغییر و تحولیابتدایی که در ذهن دانشمنرژیم غذایی ضد التهابیممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی از عروسک های بتاثیر درجه حرارت بر عملکاز آغاز خلقت تا نگاه انساسوپاپ ها یا ترانزیستورهاویرایش DNA جنین انسان، برجهان قابل مشاهده بخش کوچشرکت نورالینک ویدیویی ازکارهایی بیش از طراحی و گپحس و ادراک قسمت بیست و سومدل های ریز مغز مینی برینبه خودت نگاه کنآنچه می دانم، آنچه را میخدانشمندان نورون مصنوعی سنقش ذهن و شناخت در حوادث برای خودآگاه بودن تو بایفقر داده ها در هوش مصنوعیامید یا ناامیدی؟درگیری مغز در بیماری کویناتوانی از درمان برخی ویتومورهای ستون فقراتابزار بقا از نخستین همانرحم مصنوعیمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر روده بر مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تسیاهچاله، سیاه خالص یا پواکسن کووید 19 چیزهایی که جهان پیوستهضایعه ی عروقی مخچهکشف مکانیسمی پیچیده در بحسن یوسف باغچه ی منمرگ تصادفیبی سوادی در قرن 21آینده با ترس جمع نمیشودداروهای ضد تشنج با توضیح نقص های سیستمی ایمنیبرخی توجهات در ببمار پارفیزیک و هوشیاریانیس بی کساندست کردن در گوشنخاع درازتر یا کوتاهتر کتوانایی مغز و دیگر اجزای ابزار بقای موجود زنده از زمان واقعیت است یا توهممنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک تا کمتاریخ، اصیل نیست و ساخته از تکینگی تا مغز از مغز توابستگی یعنی قلادهجهش های ژنتیکی غیر تصادفطبیعت موجی جهانگویید نوزده و ایمنی ساکتخواب سالم عامل سلامتیمستند جهان متصلبیماری الزایمرآیا گذشته، امروز وآینده داروی جدید برای دیابتذهن سالمچندجهانیبزرگ فکر کنفراموشی آرمانانسولینچرا به هم اعتماد نمیکنیمتکنولوژی های جدید و حالتابزارهای بقا ازنخستین همزندگی زمینی امروز بیش از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسادیسم یا لذت از آزار دادهوش مصنوعی، اتفاقات و تحتروس جریان انرژیاز تکامل تا مغز از مغز تا یک آلل ژنتیکی که از نئاندجبران از دست رفته هاعلم در حال توسعهخواص عجیب لوبیاگذر زمان کاملا وابسته به معادله ها فقط بخش خسته کنبیندیشآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجدر میان تاریکی و روشناییآیا خداباوری محصول تکاملدر مانهای کمر دردرمز امید، بی نیازی از مردنوار مغز با توضیح دکتر فاتفکر خلا ق در برابر توهم فضای خالی ای وجود ندارداولویت بندی ها کجاستنسبت طلایی، نشانه ای به ستکامل داروینی هنوز در حااجزایی ناشناخته در شکل گزاویه نگاه ها یکسان نیستترجمه ای ابتدایی از اسرامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسرکه انگبین عسلی مفید برهوش عاطفی در زنان بیشتر اازدواج های بین گونه ای، رژن ضد آلزایمرحقیقت اشیاعادت کن خوب حرف بزنیخبر مهم تلسکوپ هابلپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز و هوش، برترین ابزار ببا هر چیزی که نفس می کشد مآب زندگی است قسمت سومدر جراحی کمر عجله نکنیدتقویت مغز با ورزشای همه ی وجود منرویاهای پر رمز و حیرتی درنور از عمق تاریکیقانون گذاری و تکاملهم نوع خواری در میان پیشیتا بحر یفعل ما یشااختلالات حرکتی در انسانزبان ریشه هایی شناختی استشخیص ژنتیکی آتروفی های موفقیت هوش مصنوعی در امتسعی کن به حدی محدود نشویهیچ کس حقیقت را درون مغز کم کردن کالری روشی سودمنحافظه های کاذباستخوان های کشف شده، ممکعصب سیاتیکپیوند سر، یکی از راه حلهاخطر را بپذیرمغز از بسیاری حقایق می گربار سنین ابزار هوشمندی اآزمون ذهنی گربه ی شرودیندرمان ژنتیکی برای نوآوریتمایز یا کشف یگانگیاینکه خانواده ات سالم باروش مقابله مغز با محدودینیاز به آموزش مجازی دیجیقدرت عشقهمیشه، آنطور نیست که هستتاثیر کپسول نوروهرب بر سارتباط متقابل با همه ی حیسفری به آغاز کیهانهرگز از زندگی یا امکاناتتعیین پیش آگهی آسیب به عصمیگرن و روزه داریشکل های متفاوت پروتئین هکوچ از محیط نامناسبحس و ادراک (قسمت اول )اطلاعات حسی ما از جهان، چپاکسازی مغزدو بیماری روانی خود بزرگ مغز، همه ی واقعیت را نمیببحثی در مورد حقیقت فضا و آغاز فصل سرما و دوباره تکدرمان جدید سرطانچگونه انتظارات بر ادراک تنهایی رمز نوآوری استاکنون را با همه ی نقص هایريتوکسيمب در درمان ام اسلبخند بزن شاید صبح فردا زهنر دانستنتاثیر گیاهخواری بر رشد و ارزش حقیقی زبان قسمت سومسلسله مباحث هوش مصنوعیوقتی خودت را در آینه دیدیتغذیه بر ژنها تاثیر داردما از اینجا نخواهیم رفتشاید درست نباشدکیست هیداتید مغزحس و ادراک قسمت هفتممجموعه های پر سلولی بدن مبنی عباس، ننگی بر تاریخپرتوهای صادر شده از سیاهدیوار همه اش توهم بودنقش هورمون زنانه استروژنبخشش، عقلانی یا غیر عاقلالکترومغناطیس شنوایی و هدروغ نگو به خصوص به خودتنگاه از درون مجموعه با نگتو جهانی هستی که خودش را ابتذال با شعار دینرژیم غذایی ضد دردمن و وجود توهمیهوش مصنوعی از عروسک های بتاثیر درجه حرارت بر عملکاز انفجار بزرگ تا انفجار سوپاپ ها یا ترانزیستورهاویشن پروجهان موازی و حجاب هاشربت رب انارکاربرد روباتهای ريزنانوحس و ادراک قسمت بیستممدیون خود ناموجودبه دنبال رستگاری باشآنچه ناشناخته است باید شدانشمندان یک فرضیه رادیکنقش روی و منیزیم در سلامتبرای رشد، باید از مسیر خطفلج نخاعی با الکترودهای امید جدید بر آسیب نخاعیدرگیری مغز در بیماران مبناتوانی در شناسایی چهره توهم فضای خالیابزار بقا از نخستین همانرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر روزه داری بر سلامت از تکینگی تا مغز از مغز تسیاره ی ابلهانواکسن کرونا و گشودن پنجرجهان پیوستهضایعات در عصب زیر زبانیکشف ژن جدید، می تواند گستحساسیت روانی متفاوتمرگ عاطفه و محبتبی شرمیآیا فراموشی حتمی استداروی فامپیریدین یا نورلنقص در تشخیص هیجانات عامبرخی توصیه ها برای واکسیفیزیک آگاهیانگشت ماشه ایدست آسماننخستین تمدن بشریتوانایی یک فرد، برای تغیابزار بقای موجود زنده از زمان پلانکمنبع هوشیاری کجاست قسمت سال 2025 سال بین المللی علمهوش مصنوعی از عروسک تا کمتازه های اسکیزوفرنی(جنواز تکینگی تا مغز از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغجهش های بیماری زا، معمولطبیعت بر اساس هماهنگیگوش دادن بهتر از حرف زدنخواب سالم عامل سلامتی و یمشکل از کجاستبیماری ای شبیه آلزایمر و آیا پیدایش مغز از روی تصاداروی جدید ضد فشار خونذهت را روی چیزهای مفید متنه ناامیدی بلکه ارتقابزرگ شدن مغز محدود به دورفرایند پیچیده ی خونرسانیانسولین هوشمندچرا بیماری های تخریبی مغتکنولوژی و پیشرفتابزارهای بقای موجود زندهزندگی زودگذرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسازگاری با محیط بین اجزاهوش احساسیتری فلوپرازیناز تکامل تا مغز، از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انسانجدا کردن ناخالصی هاعلم راهی برای اندیشیدن اخود جسم و یا تصویرگذشته را دفن کنمعجزه های هر روزهبیهوش کردن در جراحی و بیممعجزه ی چشمبیهوشی در بیماران دچار اآیا دلفین ها می تواند از در محل کار ارزش خودت را برمز بقای جهش ژنتیکینوار مغز ترجمه رخدادهای تفاوت قند طبیعی با قند و قفس دور خود را بشکناولین قدم شناخت نقص های خنشانه های گذشته در کیهان تکامل داروینی هنوز در حااحیای بینایی نسبی یک بیمزاوسکا درمان گوشرترس و آرمان هامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسرگیجه از شایعترین اختلاهوش عاطفی رمز آزادگیژنها نقشه ایجاد ابزار هوحقیقت تنها چیزی است که شااسکلت خارجی در درمان اختعادت کردن به نعمتخدا موجود استپوشاندن خود از نورمغز و اخلاقبا آتش، بازی نکن و بعد از آب، زندگی است(قسمت پنجم)در درمان بیماری مولتیپل تقویت استخوان در گرو تغذای آنکه نامش درمان و یادشرویای شفافنور درونقانون جنگلهمه چیز موج استتاول کف پا و حقیقتاختلالات صحبت کردن در انزبان شناسی مدرن در سطح سلتشخیص آلزایمر سالها قبل موفقیت در تفکر استشلیک فراموشیهیچ اندر هیچکمی زاویه ی دیدت را عوض کحافظه و اطلاعات در کجاست استروژن مانند سپر زنان دعضلانی که طی سخن گفتن چقدپیوندهای پیچیده با تغییرخطرات هوش مصنوعیمغز به تنهایی برای فرهنگ باربر دیگران نباشآزمون ذهنی گربه شرودینگردرمان کارتی سل و تومور مغتمدن قدیمی ای در جنوب ایراین، فقط راه توستروش های صرفه جویی در ایجاچیز جدید را بپذیرقسم به فقرهمکاری یا رقابتتاثیر کپسول نوروهرب بر سارتباط چاقی و کاهش قدرت بسقوط درون جاذبه ای خاص، چهز ذره، یک دنیاستتعامل انسان و هوش مصنوعیمیگرن سردردی ژنتیکی که بشکل پنجم مادهکوچک شدن مغز از نئاندرتاحس و ادراک (قسمت دوم )اطلاعاتی عمومی در مورد مپارادوکس ها در علمدو بار در هفته ماهی مصرف مغزتان را در جوانی سیم کشبحثی در مورد عملکرد لوب فآغاز مبهم آفرینشدرمان دارویی سرطان رحم بچگونه به سطح بالایی از هوتنبیه چقدر موثر استاکوییفلکسریه زغالیلحظات خوش با کودکانهنر رها شدن از وابستگیتاثیر انتخاب از طرف محیط ارزش خود را چگونه میشناسسلطان جنگل یا صاحب ملکوتوقتی خورشید هست شمع به کاثبت و دستکار ی حافظهما اشیا را آنطور که هستندشایسته نیست در جیب خود قرکیست کلوئید بطن سومحس و ادراک قسمت هفدهممجرم، گاهی قربانی استبه قفس های سیاهت ننازپرتوزایی از جسم سیاهدیوار، از ابتدا توهم بودنقش ویتامین K در ترمیم اسبدون پیر فلکالکتروتاکسی(گرایش و حرکدریا آرام نخواهد شد کشتی نگاه حقیقی نگاه به درون اتو جدای از کیهان نیستیابداع دی ان ای بزرگترین دراه فراری نیستمن کسی در ناکسی دریافتم هوش مصنوعی از عروسک های بتاثیر درجه حرارت بر عملکاز بار خود بکاه تا پرواز سوپاپ ها یا ترانزیستورهاواقعیت فیزیکی، تابعی از جهان ما میتواند به اندازشربت ضد خلطکاربرد روباتهای ريز، در حس و ادراک قسمت دهممدیریت اینترنت بر جنگبه زودی شبکه مغزی به جای آنچه واقعیت تصور میکنیم دانشمندان ژنی از مغز انسنقش روزه داری در سالم و جبرای زندگی سالم، یافتن تفلج بل، فلجی ترسناک که آنامید درمان کرونا با هماندرگیری مغزی در سندرم کوونادیدنی ها واقعی هستندتوهم فضای خالی یا توهم فضابزار بقا از نخستین همانرساناها و ابر رساناها و عمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر روزها، ماه ها یا سااز تکینگی تا مغز از مغز تسیاره ابلهانواکسن کرونا از حقیقت تاتجهان پر از چیزهای اسرار آضرورت زدودن افکارکشف ارتباط جدیدی از ارتبخفاش کور و انسان بینا؟مرگی وجود نداردبی عدالتی در توزیع واکسن آیا ممکن است موش کور بی مداروی لیراگلوتیدنقطه ی رسیدن به قلهبرخی درمان های Spinal Muscular Atفیزیکدانان ماشینی برای تانگشت نگاری مغز نشان میددست بالای دستنخستین تصویر از سیاهچالهتوازن مهمتر از فعالیت زیابزار بقای موجود زنده از زمان به چه دلیل ایجاد میشمنبع هوشیاری کجاست قسمت سال سیزده ماهههوش مصنوعی از عروسک تا کمتازه های بیماری پارکینسواز تکینگی تا مغز از مغز توبینار اساتید نورولوژی دجهش تمدنی عجیب و شگفت انسطعمه ی شبکه های ارتباط اجگوشه بیماری اتوزومال رسسخواب عامل دسته بندی و حفطمشکلات نخاعیبیماری ای شبیه ام اس مولتآیا آگاهی پس از مرگ از بیداروی جدید ضد میگرنذخیره ی شگفت انگیز اطلاعنه به اعدامبزرگ شدن تقریبا ناگهانی فرایند تکامل و دشواری هاانسان قدیم در شبه جزیره عچرا حیوانات سخن نمی گوینتکنولوژی به طرز وحشتناکیابزارهای بقای از نخستین زندگی سلول در بدن، جدای امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتستم با شعار قانون بدترین هوش احساسیتری فلوپرازیناز تکامل تا مغز، از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می توجدایی خطای حسی استعلم ساختن برج های چرخانخودآگاهی و هوشیاريگر جان به جز تو خواهد از خگرفتار محدودیت ها و ابعامعجزه ی علمبیو الکترونیک؛ ترکیب موجآیا دلفین ها میتوانند بادر چه مرحله ای از خواب ، ررمز جهاننوار مغز در فراموشی هاقفس ذهناولین مورد PML به دنبال تکنشانه های پروردگار در جهتکامل زباناحیای بینایی نسبی یک بیمزبان فرایند تکاملی برای ترسناک تر از کوریمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسرگردانیهوشمندی کیهانژنها ، مغز و ارادهحقیقت خواب و رویااسکار، لگوی هوشمندعادت بد را ترک کنخدا نور آسمان ها و زمین اپیموزایدمغز و اخلاقبا تعمق در اسرار ابدیت و آتاکسیدر دعواها چه میکنی؟تقویت حافظه یا هوش مصنوعای جان جان بی تن مروروان سالمنوروفیبروماتوزقانون جنگلهمه چیز و هیچ چیزتابوهای ذهنیاختلالات عضلانی ژنتیکزبان شناسی نوین نیازمند تشخیص ایدزمولکول ضد پیریشلیک فراموشیهیچگاه از فشار و شکست نترکمالگرایی دشمن پیشرفتحافظه و اطلاعات در کجاست اسرار آفرینش در موجغم بی پایانپیوندی که فراتر از امکاندفاع از پیامبرمغز بیش از آنچه تصور میشوبارداری بدون رحمآزادی در چیستدرمان پوکی استخوانتمدن پیشرفته ی پیشینیاناینترنت بدون فیلتر ماهواروش های عملی برای رفع کمرچیزی منتظر شناخته شدنقضاوت ممنوعهمانند سازی در انسانتاثیر کتامین در درمان پاارتباط هوش ساختار مغز و ژسقوط زیگزاگی یا ناگهانیهزینه ای که برای اندیشیدتعامل انسان با هوش مصنوعمیگرن شدید قابل درمان اسشکرگزار هر چیزی باش که داکوچکی قلبحس و ادراک قسمت 67اطلاعاتی عمومی در مورد مپاسخ گیاهان در زمان خورددو برابر شدن خطر مرگ و میمغزتان را در جوانی سیمکشبحثی درباره هوش و تفاوتهإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَدرمان زخم دیابتی با تکنوچگونه باغبانی باعث کاهش تهدیدهای هوش مصنوعیاکسی توسین و تکامل پیش اریواستیگمینلرزش ناشی از اسیب به عصبهنر، پر کردن است نه فحش دتاثیر احتمالی عصاره تغلیاز فرد ایستا و متعصب بگذرسم زنبور ، کلیدی برای واروقتی ریشه ها عمیقند از چیثبت امواج الکتریکی در عصما به جهان های متفاوت خودشادی، پاداش انجام وظیفهکپسول ژری لاکتحس و ادراک قسمت هجدهممحل درک احساسات روحانیبه مغز خزندگان خودت اجازپرسشدید تو همیشه محدود به مقدنقش ژنتیک در درمان اختلابدون بار گذشتهالکترودهای کاشتنیدریافت هورمون امید با ورنگاه دوبارهتو دی ان ای خاص ميتوکندريابزار هوش در حال ارتقا ازراه نجاتمن پر از تلخیمهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکاز بحث های کنونی در ویروسسوخت هیدروژنی پاکواقعیت چند سویهجهان مادی، تجلی فضا در ذهشش مرحله تکامل چشمکاش شرف اجباری بود یا حتیحس و ادراک قسمت دوازدهممدیریت اضطراب، از مهمتریبه زیر پای خود نگاه نکن بآنچه حس می کنیم، نتیجه ی دانشمندان پاسخ کوانتومی نقش رژیم غذایی بر رشد و ابرخی ملاحظات در تشنج های فلج خوابامیدهای جدید برای بازیابدرگیری مغزی در سندرم کوونادیدنی ها بیشتر از دیدنتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)ابزار بقا از نخستین همانرستگاری محدود به یک راه نمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر روغن رزماری استنشااز تکینگی تا مغز از مغز تسیاره ابلهانواکسن کرونا ساخته شده توجهان پر از چیزهای جادویی ضرب المثل یونانیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوخفاش با شیوع همه گیری جدیمراقب خودتون و خانواده هبیمار 101 ساله، مبتلا به سآیا ما کالا هستیمداروی کنترل چربی خوننقطه ای بود و دگر هیچ نبوبرخی روش های تربیتی کودکفال نیکوانتقال ماده و انرژیدستورالعمل مرکز کنترل بینخستین روبات های زنده ی جتوت زیاد بخوریدابزار بقای موجود زنده از زمان شگفت انگیزمنبع هوشیاری کجاست قسمت سانسور از روی قصد بسیاری هوش مصنوعی از عروسک تا کمتازه های درمان ام اساز تکینگی تا مغز از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندجهشهای مفید و ذکاوتی که دظهور امواج مغزی در مغز مصگوشت خواری یا گیاه خواریخواص فلفل سبزمشکلات بین دو همسر و برخیبیماری اسپینال ماسکولار آیا امکان بازسازی اندامهداروی جدید ضد الزایمرذره ی معین یا ابری از الکنه به اعدامبزرگترین خطایی که مردم مفرایند حذف برخی اجزای مغانسان میوه ی تکاملچرا حجم مغز گونه انسان درتکنولوژی جدید که سلول هاابزارهای دفاعی و بقای موزندگی، مدیریت انرژیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتستم، بی پاسخ نیستهوش بشری تهدید برای بشریترک امروزاز تکامل تا مغز، از مغز تیکی از علل محدودیت مغز امجریان انرژی در سیستم های علایم کمبود ویتامین E را خودآگاهی و هوشیاري