دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ایا تکامل هدفمند است

طبيعتي که با سرسختی فراوان، فرد سازگارتر با خود را بر می گزیند ولی به رغم این انتخاب، و گزینش توانمندی های هماهنگ با محیط، در دراز مدت به این سازگاري های ساده اکتفا نکرده است، بلکه فراتر از همه سازگاری های زودگذر ، مانند استخوان های فولادین، یا برخی کم خونی ها- که باعث مقاومت به مالاریا میشود یا قدرت دید چهار رنگي، فراتر از همه این سازگاری های زودگذر، قدرتی انتخاب گر در طبیعت هست که ابزار هوشمندی را برمی گزیند هرچند در کوتاه مدت با مصرف اکسیژن و غذای فراوان می تواند موجود زنده را با خطر جدی مواجه کند!

هرچند برخی دانشمندان زیست شناس، امروز این انتخاب فراتر از زمان و مکان و فراتر از منافع زودرس را تصادفی کور می دانند، فرد عاقل آن را تصادفی کور نمي دانند.

بلکه آگاهی را در پس آن می بیند که مقید به بندها و منافع زودگذر و زمان و مکان نیست. او خالق و تدبیر کننده تکامل در عالم مادی ما است، حتي اگر آن را خدای مطلق و سبحان ندانند.

اکنون ما با ابزار هوش قدرت طلب و خودخواه مانده ايم تا فرآیند تکامل و پيشرفت مادی را با سرعت بیشتر به سوی خودخواهی بیشتر و نژاد پرستی بیشتر پیش ببریم. و این به رغم امیدی است که دانشمندان زیست شناس امروز، به ابزار هوشمندی بسته اند در حالی که ابزار هوشمندی، حاصل ژن هاست و ژن ها خودخواهند پس محصول آنها هم خودخواه است و هرگز امید زیست شناسان به این ژن خودخواه و محصول ژن خودخواه یعنی ابزار هوش، به نتیجه نخواهد رسید.

ولی بخش دیگری در وجود انسان هست که حتی فراتر از ابزار هوش میتواند امید این زیست شناسان را به اخلاق و مهربانی و ایثار تحقق بخشد و این بخش است که باید خود ابزار هوش خودخواه و فرصت طلب انسان را به بند بکشد. 👇👇

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
پیوند مغز و سر و چالشهای تا 20 سال آینده مغز شما به روش هایی ساده برای کاهش انگاهی بر توانایی اجزاي باز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی فیلمی بسیار جالب از تغیینظام مثبت زندگیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب ممانتین یا آلزیکسا یا ابآیا احتمال دارد رویا از آهوش مصنوعی از عروسک تا کماطلاعاتی عمومی در مورد متشنج چیستسخن پاک و ثابتمبانی ذهنی سیاه و سفیدالکتروتاکسی(گرایش و حرکهدف از تکامل مغزبیشتر کمردردها نیازی به حافظه و اطلاعات در کجاستشباهت زیاد بین سلول هاي عمعنی روزهاوکرلیزوماب داروی جدید شورزش در کمر دردبحثی درباره احساسات متفاخطا در محاسبات چیزی کاملعصب حقوق نورولوومغز برای فراموشی بیشتر کابزار بقای موجود زنده از کنگره بین المللی سردرد دبررسی سیستم تعادلی بدن اداروی فامپیریدین یا نورلنقش داروهاي مختلف معروف اثرات مفید قهوهگنجینه ای به نام ویتامین تنفس هوازی و میتوکندریدرک فرد دیگر و رفتارهای انوار مغزی روشی مهم در تشخارتباط چاقی و کاهش قدرت بپیوند سر، یکی از راه حلهاتاثیر مشاهده بر واقعیت بروش صحبت کردن در حال تکامناتوانی از درمان برخی ویاز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زفیزیکدانان ماشینی برای تنظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهانمنابع انرژي پاک سرچشمه حآیا احتمال دارد رویا از آهوش مصنوعی در کامپیوترهابلندی در ذهن ما درک بلندیتغییر الگوی رشد مغزی با زسریعترین کامپیوتر موجودمجموعه های پر سلولی بدن مالتهاب شریان تمپورالهزینه ای که برای اندیشیدبا هوش مصنوعی خودکار روبحس چشایی و بویاییشش مرحله تکامل چشممغز فکر میکند مرگ برای دیايندگان چگونه خواهند دیدوزوز گوشبحثی درباره احساساتی غیرخطا در محاسبات چیزی کاملعضلانی که طی سخن گفتن چقدمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ابزار بقای موجود زنده از کندر در بیماریهای التهاببررسی علل کمر درد در میانداروی تشنجی درباردارینقش روزه داری در سالم و جاثرات مضر ماری جواناگیاه خواری و گوشت خوار کدتو دی ان ای خاص ميتوکندريدرک و احساسنورون هاي مصنوعی می توانارتباط هوش ساختار مغز و ژپیشینیان انسان از هفت میتاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشهای نو در درمان دیسک بناتوانی در شناسایی چهره از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سفرگشت و تکامل تصادفی محض هفت چیز که عملکرد مغز تو از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درمولتیپل اسکلروز در زنان آیا برای تولید مثل همیشه هوش مصنوعی در خدمت خلق وحبه زودی شبکه مغزی به جای تغییر زودتر اتصالات مغزیسرگیجه از شایعترین اختلامحل درک احساسات روحانیامیوتروفیک لترال اسکلروهستي مادي ای که ما کوچکتربارداری بدون رحمحس و ادراک (قسمت اول )ششمین کنگره بین المللی سمغز ما کوچکتر از نیم نقطهايا اراده آزاد توهم است ییک پیشنهاد خوب برای آسان بخش دیگری در وجود انسان هدفاع در برابر تغییر ساختمقالاتمغز بزرگ چالش است یا منفعابزار بقای موجود زنده از کوچک شدن مغز از نئاندرتابزرگ شدن مغز محدود به دورداروی جدید s3 در درمان ام نقش رژیم غذایی در رشد و ااجزای پر سلولی بدن انسان گالکانزوماب، دارویی جدیتولید سلولهای جنسی از سلدرک احساسات و تفکرات دیگنورون های ردیاب حافظهارتباط انسانی، محدود به ارتباط شگفت مغز انسان و فپیشرفتی مستقل از ابزار هتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشهای شناسایی قدرت شنوانخاع ما تا پایین ستون فقراز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسفراموش کارها باهوش تر هسهفت سین یادگاری از میراث از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعیمواد کوانتومی جدید، ممکنآیا بزرگ شدن مغز فقط در دهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبوزون هیگز چیستتغییر عمودی سر انسان از پسردرد و علتهای آنمحل درک احساسات روحانی دامگا سه عامل مهم سلامتهستی ما پس از شروعی چگال بازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک (قسمت دوم )صرع و درمان های آنمغز مادران و کودکان در زمايا اراده آزاد توهم است ییکی از علل محدودیت مغز امبرنامه و ساختار پیچیده مدقیق ترین تصاویر از مغز اتاثیر ویتامین دی بر بیمامغز بزرگ چالشهای پیش روابزار بقای موجود زنده از کودک ایرانی که هوش او از بسیاری از بیماری های جدیداروی جدید ضد میگرننقش زبان در سلطه و قدرت ااجزایی ناشناخته در شکل گگامی در درمان بیماریهای توانایی مغز و دیگر اجزای درک تصویر و زبان های مخلتنوروپلاستیسیتی چیستنوشیدن چای برای مغز مفید ارتباط شگفت انگیز مغز انپاسخ گیاهان در زمان خوردتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی برای بهبود هوش عاطفنخستین تصویر از سیاهچالهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر انتخاب از طرف محیط زبان چهار حرفی حیات زمینفراموشی همیشه هم بد نیستهمیشه عسل با موم بخوریماز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رو ح و روان بر جسمسم زنبور ، کلیدی برای وارموجود بی مغزی که می تواندآیا تکامل و تغییرات ژنتیهوش مصنوعی درمانگر کامپیبیماری گیلن باره و بیمارثبت امواج الکتریکی در عصسردرد تنشنمحدودیت های حافظه و حافظامروز دانش ژنتیک هیچ ابهو هر کس تقوای خدا پیشه کنبازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت چهارمضررهای مصرف شکر و قند بر مغز چون ابزار هوش است دلیای آنکه نامش درمان و یادشیادگیری مهارت های جدید دبرین نت به جای اینترنتدلایلی که نشان میدهد ما بصفحه اصلیمغز حریص برای خون، کلید تابزار بقای موجود زنده از کودکان خود را مشابه خود تتفاوت مغز انسان و میمون هداروی ضد تشنج با قابليت تنقش زبان در سلطه و قدرت ااحساس گذر سریعتر زمانگاهی لازم است برای فهم و توازن مهمتر از فعالیت زیدرک عمیق در حیواناتنوعی سکته مغزی ، وحشتناک ارتباط شگفت انگیز مغز انپختگی پس از چهل سالگي به تاثیر ویتامین دی بر بیماروشی جدید در درمان قطع نخنرمش های مفید در سرگیجهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و بیان، در سایه پیشرفرایند حذف برخی اجزای مغهوموارکتوس ها ممکن است داز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سودمندی موجودات ابزی بر موجودات مقهور ژنها هستندآیا خداباوری محصول تکاملهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبیماری ای شبیه آلزایمر و جمجمه انسان های اولیهسردرد سکه ایمخچه ، فراتر از حفظ تعادلانفجار و توقف تکاملی نشاویتامین E برای فعالیت صحبحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت پنجمضررهای شکر بر سلامت مغزمغز چگونه صداها را فیلتر ایندرالیادآوری خواب و رویابرای پیش بینی آینده مغز ددندان ها را مسواک بزنید تسوالات پزشکیمغز زنان جوانتر از مغز مرابزار بقای موجود زنده از کوری گذرای ناشی از موبایتفاوتهای جنسیتی راهی براداروی ضد تشنج با قابليت تنقش سجده بر عملکرد مغزاخلاق و علوم اعصابگاهی مغز بزرگ چالش استتوسعه برخی شغل ها با هوش درگیری قلب در بیماری ویرچیزی خارج از مغزهای ما نیارتباط غیرکلامی بین انساپرورش مغز مینیاتوری انساتاثیر ژنها بر اختلالات خروشی جدید در درمان سکته منرمشهای مهم برای تقویت عاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و تکلم برخی بیماریهفرد حساس از نظر عاطفی و بهوش مصنوعی می تواند بر احاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاهچاله و تکینگی ابتدایمیهمانهای ناخوانده عامل آیا دلفین ها می تواند از هوش مصنوعی ساخته هوش طبیبیماری ای شبیه ام اس مولتجنسیت و تفاوت های بیناییسرعت فکر کردن چگونه استمخچه ابزاري که وظیفه آن فانگشت نگاری مغز نشان میدویتامین E در چه مواد غذایبحث درباره پیدایش و منشاحس و ادراک قسمت سومطی یکصد هزار سال اخیر هرچمغز آیندگان چگونه است ؟ایا کوچک شدن مغزانسان الژن هوش و ساختارهای حیاتی برخی نکات از گاید لاین پردو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیامهای کاربرانمغزهای کوچک بی احساسابزار بقای موجود زنده از کی غایب شدی تا نیازمند دلتقلید مرحله ای نسبتا پیشداستانها و مفاهیمی اشتبانقش غذاها و موجودات دريااختلال در شناسایی حروف و گذر زمان کاملا وابسته به توصیه های غیر دارویی در سدرگیری اعصاب به علت میتوچگونه مغز پیش انسان یا همارتروز یا خوردگی و التهاآلزایمرتاثیر کپسول نوروهرب بر نريتوکسيمب در درمان ام اسچرا مغزهای ما ارتقا یافت از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت چقانون مندی نقشه ژنتیکی مهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانمیگرن سردردی ژنتیکی که بآیا دست مصنوعی به زودی قاهوش احساسیبیماری بیش فعالیجنسیت و تفاوت های بیناییشلیک فراموشیمدارک ژنتیکی چگونه انساناندوهگین نباش اگر درب یا ویتامین دی گنجینه ای بزربحثی در مورد نقش ویتامينحساسیت روانی متفاوتظهور امواج مغزی در مغز مصمغز انسان ایا طبیعتا تماایا ابزار هوشمندی یا مغز ژن یا نقشه توسعه مغز و نقبرخی اثرات مضر ویتامین دديدن با چشم بسته در خواب سایتهای دیگرمغزتان را در جوانی سیمکشابزار بقای موجود زنده از کاهش التهاب ناشی از بیماتلقین اطلاعات و حافظهدر مانهای کمر دردنقش غذاها و موجودات دريااختلالات مخچهگربه شرودینگر و تاثیر مشتوصیه هایی در مصرف ماهیرقیبی قدرتمند در برابر مچگونه هموساپينس بر زمین ارزش حقیقی زبان قسمت اولآیا ما تنها موجودات زنده تاثیر کپسول نوروهرب بر تریواستیگمینچرا حیوانات سخن نمی گویناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان و شناخت حقیقت قسمت اقارچ بی مغز در خدمت موجودهوش مصنوعی گوگل به کمک تشازدواج های بین گونه ای، رتاثیر رژیم گیاهخواری بر سیاره ابلهانمیدان مغناطيسي زمین بشر آیا رژیم غذایی گیاهی سلاهوش احساسیبیماری تی تی پیجهش های ژنتیکی مفید در ساشنا در ابهای گرم جنوب نیمروری بر تشنج و درمان هایانسان قدیم در شبه جزیره عواکنش های ناخودآگاه و تقبحثی جالب درباره محدودیتخلاصه ای از مطالب همایش معلم به ما کمک میکند تا مومغز انسان برای ایجاد تمدایا بیماری ام اس (مولتیپژنها نقشه ایجاد ابزار هوبرخی اختلالات عصبی مثانهدی متیل فومارات(زادیوا)(نقش قهوه در سلامتیابزار بقای موجود زنده از کایروپاکتیک چیستتلاش هایی در بیماران قطع در چه مرحله ای از خواب ، رنقش غذاها و موجودات دريااختلالات حرکتی در انسانگزیده ای از وبینار یا کنفتوضیحی ساده در مورد هوش مرموزی از نخستین تمدن بشرچگونه آن شکری که می خوریمارزش حقیقی زبان قسمت دومآیا مغز تا بزرگسالی توسعتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم های غذایی و نقش مهم چرا حجم مغز گونه انسان دراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت دقدم زدن و حرکت دید را تغیهوش مصنوعی الفاگواستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیر آفرینش از روح تا مغز مکانیزمهای دفاعی در برابآیا راهی برای رفع کم آبی هوش عاطفی بیشتر در زنانبیماری ضعف عضلات نزدیک بجهش های ژنتیکی غیر تصادفشناخت و معرفت، و نقش آن دمرکز خنده در کجای مغز استانسان جدید از چه زمانی پاواکسن سرطانبحثی در مورد نقش کلسیم و خواندن ، یکی از شستشو دهنعلایم کمبود ویتامین E را مغز انسان برای شادمانی طایا بدون زبان میتوانیم تژنها ، مغز و ارادهبرخی بیماری ها که در آن بدژا وو یا اشنا پندارینقش مهاجرت در توسعه نسل اابزار بقای موجود زنده از کاربرد روباتهای ريزنانوتلاشی برای درمان قطع نخادر هم تنیدگی کوانتومی و پنقشه مغزی هر فرد منحصر بهاختلالات صحبت کردن در انگزارش یک مورد جالب لخته وتکامل چشمرمز و رازهای ارتباط غیر کچگونه انتظارات بر ادراک ارزش حقیقی زبان قسمت سومآیا همه جنایت ها نتیجه بیتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وچرا در مغز انسان، فرورفتاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت سقدرت انسان در نگاه به ابعهوش مصنوعی از عروسک تا کاستیفن هاوکینگ در مورد هتاریخ همه چیز را ثبت کردهسیستم تعادلی بدنما انسانها چه اندازه نزدآیاما مقهور قوانین فیزیکهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیماریهای تحلیل عضلانی اجهشهای مفید و ذکاوتی که دشناسایی سلول های ایمنی امرگ انتقال است یا نابود شانسان عامل توقف رشد مغزواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبحثی در مورد عملکرد لوب فخواب سالم عامل سلامتیعلایم کمبود ویتامین E را مغز انسان برای شادمانی طایا تکامل هدفمند استژنهای هوش ، کدامندبرخی بیماری های خاص که بددژاوو یا آشناپندارینقش هورمون های تیروئید دابزار بقای موجود زنده از کاربرد روباتهای ريز، در تلاشی جدید در درمان ام اسدرمان های بیماری آلزایمرنقص در تشخیص هیجانات عامادامه بحث تکامل چشمگشایش دروازه جدیدی از طرتکامل ابزار هوش ، راه پر رویای شفافچگونه باغبانی باعث کاهش از نظر علم اعصاب یا نرووسآیا هوش ارثی دریافتی از پتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان، وسیله شناسایی محیطلوب فرونتال یا پیشانی مغهوش مصنوعی از عروسک تا کاستیفن هاوکینگ در تفسیر تبدیل تراکت صوتی مصنوعی سیستم دفاعی بدن علیه مغز ما انسانها چه اندازه نزدآزمون ذهنی گربه شرودینگرهوشیاری کوانتومیبیهوش کردن در جراحی و بیمجهشهای مفید و ذکاوتی که دشواهدی از دنیسوان(شبه نئمراحل ارتقای پله پله کیهانعطاف پذیری مکانیسمی علوراپامیل در بارداریبحثی درباره هوش و تفاوتهخواب سالم عامل سلامتی و یعلت خواب آلودگی بعد از خومغز انسان رو به کوچک تر شایرادهای موجود در خلقت بکلرال هیدرات برای خوابانبرخی توجهات در ببمار پاردانشمندان ژنی از مغز انسنقش ژنتیک در درمان اختلاابزار بقای موجود زنده از کجای مغز مسئول پردازش تجتمایل زیاد به خوردن بستندرمان های جدید میگرنچند جهانیادغام میان گونه های مختلپمبرولیزوماب در بیماری چتکامل زبانروبات های ریز در درمان بیروح رهاییچگونه جمعیت های بزرگ شکل از نظر علم اعصاب اراده آزآیا هوش سریعی که بدون احستاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب لبخند بزن شاید صبح فردا زآیا واکنش های یاد گرفته وهوش مصنوعی از عروسک تا کاستخوان های کشف شده، ممکتبدیل سلولهای محافط به سسکته مغزیما با کمک مغز خود مختاريمإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَهوش، ژنتیکی است یا محیطیبیوگرافیجاذبه و نقش آن در شکلگیریشاهکار قرنمزایای شکلات تلخ برای سلاولین هیبرید بین انسان وورزش هوازی مرتب خیلی به قبحثی درباره هوش و تفاوتهخواب عامل دسته بندی و حفطعوارض ازدواج و بچه دار شدمغز انسان رو به کوچکتر شداگر نعمت فراموشی نبود بسکمردرد و علل آنبرخی سلولهای عصبی در تلادانشمندان روش هاي جدیدی نقش انتخاب از طرف محیط، نابزارهای بقای موجود زندکشف مکانیسم عصبی خوانش پتمدن قدیمی ای در جنوب ایردرمان های رایج ام اسچندین ماده غذایی که ماننادغام دو حیطه علوم مغز و پنج اکتشاف شگفت آور در موتکامل ساختار رگهای مغزی روزه داری و بیمار ی ام اس چگونه جمعیت های بزرگ شکل از نظر علم اعصاب اراده آزآیا هشیاری کوانتومی وجودتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه پیروزی در زندگی چیستفلج بل، فلجی ترسناک که آننزاع بین جهل و علم رو به پاز تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب لرزش ناشی از اسیب به عصبآیا آگاهی پس از مرگ از بیهوش مصنوعی از عروسک تا کاصول سلامت کمرتری فلوپرازینساخت شبکه عصبی با الفبایما تحت کنترل ژنها هستیم یافراد آغاز حرکت خودشان رهیچگاه از فشار و شکست نتربیوگرافیحقیقت راستین انسان علم بشبیه سازی میلیون ها جهان مسیر دشوار تکامل و ارتقااولین مورد پیوند سر در انورزش هوازی ، بهترین تمریبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعید نوروز مبارکمغز ایندگان چگونه استاگر نعمت فراموشی نبود بسکمردرد با پوشیدن کفش منابرخی سيناپسها طی تکامل و دانشمندان روشی برای تبدینقش اتصالات بین سلولهای ابزارهای پیشرفته ارتباط کشف مکانیسمی پیچیده در بتمدن بشری و مغز اخلاقیدرمان ژنتیکی برای نوآوریچه زیاد است بر من که در ایارتقا و تکامل سنت آفرینش پوست ساعتی مستقل از مغز دتکامل شناخت انسان با کشفروش مقابله مغز با محدودیچگونه حافظه را قویتر کنیاز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشته نوروایمونولوژی و نقفلج خوابنزاع بین علم و نادانی رو از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب لزوم سازگاری قانون مجازاآیا امکان بازسازی اندامههوش مصنوعی از عروسک تا کاضطراب و ترستری فلوپرازینساخت شبکه عصبی مصنوعی با ماه رجبافزایش قدرت ادراکات و حسهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست شبیه سازی سیستم های کوانمشکلات نخاعیاولین تصویر در تاریخ از سورزش و میگرنبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعامل کلیدی در کنترل کارآمغز ابزار برتر بقااگر تلاش انسان امروز براکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبررسي علل احتمالي تغيير داروهای مصرفی در ام اسنقش حفاظتی مولکول جدید دابزارهای دفاعی و بقای موکشف ارتباط جدیدی از ارتبتمساح حد واسط میان مغز کودرمان جدید میگرن با انتی چهار میلیارد سال تکامل بارتوکين تراپی روشی جديد پیموزایدتئوری تکامل امروز در درمتئوری تکامل در پیشگیری و روش های صرفه جویی در ایجانگاهی بر قدرت بینایی درااز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بفلج خواب چیستنزاع بین علم و جهل رو به پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب لزوم سازگاری قانون مجازاآیا انسان با مغز بزرگش اخهوش مصنوعی از عروسک تا کماطلاعاتی عمومی در مورد متسلیم شدن از نورون شروع مساختار شبکه های مغزی ثابماپروتیلینافسردگی و اضطراب در بیماهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیست تمرین ساده برای جلوحافظه و اطلاعات در کجاست شباهت زیاد بین سلول هاي عمشاهده آینده از روی مشاهاولین سلول مصنوعیورزش بهترین درمان بیش فعبحثی درباره هوش و تفاوتهخانواده پایدارعسل طبیعی موثر در کنترل بمغز از بسیاری حقایق می گرابزار هوش در حال ارتقا ازکنگره بین المللی سردرد دبررسی و اپروچ جدید بر بیمداروهای ضد بیماری ام اس ونقش حیاتی تلومر دی ان آ داثر مضر مصرف طولانی مدت رکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتنفس هوازی و میتوکندریدرمانهای بیماری پارکینسچهار ساعت پس از کشتار خوکارتباط میکروب روده و پارپیچیدگی های مغزی در درک ز