دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

حس و ادراک قسمت دوازدهم

حس و ادراک قسمت دوازدهم
از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاه چاله ی فضایی قسمت سی و هشتم
درک ابعاد کیهان(مکان و زمان و یا ابعاد فراتر از این ابعاد بر اساس نظریه ریسمان ها)در حضور محیط های نامعمول کیهان مادی مانند سیاه چاله های فضایی چگونه است؟
با ما همراه باشید: (همچنین میتوانید برای بررسی بیشتر به مقاله یطعم سقوط، به وسیله ی ابزارهای حسی و ادراکی و مغز یا روح ما چگونه است در همین کانال مراجعه کنید.)

#زمان، شگفت انگیز و مرموز است!
زمان در سرعت های بالا و اطراف اشیای غول آسا کند میشود؛ در سرعت نور و در افق رویداد سیاهچاله کاملا متوقف میشود و در مرکز سیاهچاله وجود ندارد. زمان چیست؟

زمان، فاصله و تفاوتی میان دو نقطه ی متفاوت است مانند مکان- که فاصله ی دو نقطه ی متفاوت است. از این نقطه تا آن نقطه، تفاوت فقط فاصله ی مکانی نیست بلکه این فاصله، تفاوت در زمان انتقال دو نقطه بر روی هم، نیز هست.

در حقیقت، تمایز زمانی بین دو نقطه به دلیل تفاوت در پرتوهای نورانی است که از آن دو نقطه به ما می‌رسد و ثابت بودن سرعت نور، باعث درک این تمایز است. ولی در سرعت برابر با سرعت نور، این تمایز در میان دو نقطه از میان میرود. زیرا اساسا بیننده سوار بر پرتویی است که از دو نقطه می آید و درک تمایز برای او ممکن نیست . یعنی تمایز مکانی و زمانی محو می‌شود.

در افق رویداد سیاهچاله فضایی- که پرتوی نور قادر به فرار نیست و در نتیجه قابل مشاهده توسط ناظر بیرون از سیاهچاله نیست- دوباره این تمایز و در نتیجه زمان، رنگ می‌بازد و در درون سیاهچاله با جاذبه ی شگفت انگیز آن- که حتی به نور اجازه ی خروج نمیدهد- اگر اشیا با سرعت نور حرکت کنند زمان رنگ میبازد.

و حتی از دید ناظری که از بیرون سیاهجاله می‌نگرد مفهوم گذر زمان در درون سیاهچاله ی محتوی همه چیز حتی نور، بسیار متفاوت است زیرا ناظر بیرون سیاهچاله با پرتوی نور مواجه نیست بلکه با پرتوهای دیگری به جای پرتوی نور مواجه است(پرتوهای هاوگینگ)که از سیاهچاله می گریزد و به ناظر میرسد. اینکه سرعت این پرتوها چقدر است و از سرعت نور، بیشتر یا کمتر است مشخص نیست. در هر حالت میتواند، حرکات نور را در درون سیاهچاله، متفاوت درک شود.

آنچه درک و احساس میکنیم تابع شرایط محیط بر ما و مجموعه ای که در آن هستیم و پرتوهایی که به ما میرسد(نور یا غیر نور)، میتواند متفاوت و نسبی باشد.

درک و احساس- که پایه و اساس شکل دادن به کیهان است- بدون در نظر گرفتن این عوامل دخیل، ساده نیست.

درک و احساس ما تایع قدرت دید بیننده، محیط اطراف او(که بر سرعت حرکت بیننده تاثیر میگذارد) و سرعت پرتوهایی است که به بیننده می رسد. سرعت این پرتوها میتواند همه ی ادراک ما را از مکان و زمان متفاوت کند.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
حس و ادراک قسمت هفدهمهوش مصنوعی از عروسک های بدیدگاه نارسای دوگانه ی مواقعیت های متفاوتاطلاع رسانی اینترنتیNVG 291بحثی درباره هوش و تفاوتهدرک تصویر و زبان های مخلتکریستال هاتو کجای جهانیمحدودیت درک انسانرجزخوانی هایی که امروز بمنابع انرژی از نفت و گاز آیا فراموشی حتمی استتاثیر داروهای ضد التهاب نقش تیروئید در تکامل مغزسیاره ابلهانانتظار گذر تندباد؟جهل مقدسچالش کمبود اندام برای پیضعیف و قویارزش های حقیقی ارزش های غحس و ادراک قسمت دهمهوش مصنوعی از عروسک بازی بلندی در ذهن ما درک بلندیدانشمندان تغییر میدان مغواکسن اسپایکوژنفیزیک هوشیاریبر کسی اعتماد نکن مگر ایندرد زانو همیشه نیاز به جرگلوئونتولید مولکول جدید توسط همرکز حافظه کجاستزمان و گذر آن سریع استمنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا پیدایش مغز از روی تصاتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش غذاها و موجودات دريااپل ویژن پرو در تشخیص بیمساهچاله ها تبخیر نمیشودانسان یک کتابخانه استجهان کنونی و مغز بزرگترینجات در راستگوییعقل در جهان جدید، عجیب اساز کجا آمده ام و به کجا میخفاش کور و انسان بینا؟هوش مصنوعی از عروسک تا کمبه خوبی های دیگران فکرکنداروی جدید s3 در درمان ام ورزش و میگرنفراموشی و مسیر روحانیبرخی نرمش ها برای درد زانذهن تو همیشه به چیزی اعتقگاهی لازم است برای فهم و توهم وجودمزایای شکلات تلخ برای سلزندگی زمینی امروز بیش از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآیا دلفین ها میتوانند باتاثیر عصاره تغلیظ شده گیچند جهانیابزار بقا از نخستین همانسخن نیکو مانند درخت نیکواولین تصویر در تاریخ از سجهش های ژنتیکی مفید در ساچرا پس از بیدار شدن از خوعماد الدین نسیمی قربانی از تکینگی تا مغز از مغز تخواص منیزیمهوش احساسیبی ذهن و بی روحداروی ضد تشنج با قابليت تیادگیری مهارت های جدید دفضا و ذهن بازبرداشت مغز ما از گذر زمانرموزی از نخستین تمدن بشرپنج اکتشاف شگفت آور در موتوصیه های غیر دارویی در سمطالبه ی حق خودزیست، مرز افق رویداد هستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآتاکسیتحریک عمقی مغز در آلزایمنهادینه سازی فرهنگ اختلاابزار بقا از نخستین همانسردرد میگرنایمپلانت نخاعی میتواند دجاذبه و نقش آن در شکلگیریچسبیدن به خود، مانع بزرگ عدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تخورشید مصنوعیهوشمندی کیهانبیماری ای شبیه آلزایمر و در هر سوراخی سر نکنکل اقیانوس در یک ذرهقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصبسیاری از بیماری های جدیرویا تخیل یا واقعیتپیوند سر برای چه بیمارانتکامل چشممغز قلبزبان جانسوزموفقیت هوش مصنوعی در امتآزار حقیقیتربیت کودکان وظیفه ای مهنوار عصب و عضلهابزار بقای موجود زنده از شناخت حقیقت یا آرزوهای گایا این جمله درست است کسیحقیقت انسانهفت سین یادگاری از میراث مقالاتاز تکینگی تا مغز، از مغز خدایی که ساخته ی ذهن بشر هیپرپاراتیروئیدیسمبیهوشی در بیماران دچار ادرمان های بیماری آلزایمرکنگره بین المللی سردرد دقدرت ذهنتفاوت های بین زن و مرد فقروزهای بد باقی نمیماندپایان، یک آغاز استتکثیر سلول در برابر توقف مغز انسان برای ایجاد تمدسفرنامه سفر به بم و جنوب میگرن و روزه داریافت هوشیاری به دنبال کاهتشنج عدم توازن بین نورون نوزاد ناشنوای متولد شده،اثرات مفید قهوهشگفت زده و حیران باشحافظه میتواند بزرگترین دهمیشه عسل با موم بخوریماز سایه بگذردلایلی که نشان میدهد ما بهستی ما پس از شروعی چگال با خدا باشدرمان تشنجکودکان گذشته به آینده فکلایو دوم دکتر سید سلمان فپرورش مغز مینیاتوری انساتلاش های جدید در درمان فرروشی جدید در درمان سکته متاثیر نگاه انسان بر رفتامغز بزرگترین مصرف کننده سلسله مباحث هوش مصنوعیما اشیا را آنطور که هستندالگو و عادت را بشکن و در اشبکه های مصنوعی مغز به درتظاهری از ماده است که بیدچگونه هموساپينس بر زمین اختلال خواب فرد را مستعد حس و ادراک (قسمت دوم )هنر حفظ گرهویتامین E برای فعالیت صحاستیفن هاوکینگ در تفسیر دولت یا گروهکبازگشت از آثار به سوی خدادرمان ضایعات نخاعیکاهش سن بیولوژیکی، تنها رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وملاحظات بیهوشی قبل از جرآن چیزی که ما جریان زمان تمرکز بر هدفتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش میدان مغناطیسی زمین سوپاپ ها یا ترانزیستورهاامیدوارینگاه کلی نگرصبور باشارتوکين تراپی روشی جديد حس و ادراک قسمت هجدهمهوش مصنوعی از عروسک بازی دیروز و امروزواقعیت و مجازاطلاعات حسی ما از جهان، چفقر داده ها در هوش مصنوعیبحثی درباره هوش و تفاوتهدرک حقیقت نردبان و مسیری کریستال زمان(قسمت اولتو کز محنت دیگران بی غمیمخچه فراتر از حفظ تعادلرحم مصنوعیمنابع انرژی از نفت و گاز آیا ممکن است موش کور بی متاثیر داروی ضد تشنج سدیم نقش حفاظتی مولکول جدید دسیاره ابلهانانحراف و حقیقتجهان فراکتالچالش دیدگاه های سنتی در بطلوع و حقیقتارزش حقیقی زبان قسمت اولحس و ادراک قسمت دوازدهمهوش مصنوعی از عروسک بازی بلوغ چیستدانشمندان روش هاي جدیدی واکسن اسپایکوژن ضد کرونافیزیک و هوشیاریبرلیتیوندردهای سال گذشته فراموش گمان میکنی جرمی کوچکی در تولید مثل اولین ربات های مرکز حافظه کجاستزمان و صبرمنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا آگاهی پس از مرگ از بیتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش غذاها و موجودات دريااپی ژنتیکسایه ی هوشیاریانسان باشجهان کاملی در اطراف ما پرنخاع ما تا پایین ستون فقرعقل سالماز کسی که یک کتاب خوانده خفاش با شیوع همه گیری جدیهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه خودت مغرور نشوداروی جدید لنفوم و لوکمیورزش بهترین درمان بیش فعفراموشی آرمانبرخی نرمش ها برای زانوذهن خود را مشغول هماهنگیگاهی مغز بزرگ چالش استتوهم بی خداییمسمومیت دانش آموزان بی گزندگی زودگذرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآیا دست مصنوعی به زودی قاتاریک ترین بخش شبچند جهانیابزار بقا از نخستین همانسخن و سکوتاولین دارو برای آتاکسی فجهش های ژنتیکی غیر تصادفچرا ارتعاش بسیار مهم استعنصر اصلی تعیین واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تخواص میوه ی بههوش بشری تهدید برای بشریبی سوادی در قرن 21داروی ضد تشنج توپیراماتیادگیری هوش مصنوعی، عمیقفضای قلب منبع نبوغ استبرداشتت از جهان رو زیاد رمز و رازهای ارتباط غیر کپول و شادیتوصیه هایی در مصرف ماهیمطالبی در مورد تشنجزاویه نگاه ها یکسان نیستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآتاکسی فریدریشتداوم مهم است نه سرعتچهار میلیارد سال تکامل بابزار بقا از نخستین همانسردرد میگرن در کودکانایمپلانت استخوانی در آسیجبران از دست رفته هانسبت ها در کیهانعدم تعادل دوپامین، فقط باز تکینگی تا مغز از مغز تخوش قلبی و مهربانیهوشیاری و وجودبیماری ای شبیه ام اس مولتدر والنتاین کتاب بدید همکلمات بلند نه صدای بلندقانون مندی نقشه ژنتیکی مبسیاری از بیماری های جدیرویا حقی از طرف خداپیوند سر، یکی از راه حلهاتکامل و ارتقای نگاه تا عممغز ما کوچکتر از نیم نقطهزبان ریشه هایی شناختی اسموفقیت در تفکر استآزار دیگری، آزار خود استترجمه فعالیت های عضله به نوار عصب و عضله مهم در تشابزارهای پیشرفته ارتباط شناخت درون، شناخت بیرون؛ایا ابزار هوشمندی یا مغز حقیقت اشیاهم نوع خواری در میان پیشیتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز، از مغز خدایا جز تو که را دارمهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیوگرافیدرمان های بیماری اس ام ایکنترل همجوشی هسته ای با هقدرت شناختی انسان، محدودتفاوت های تکاملی در مغز وروزهای سختپاکسازی مغزتأثیر نیکوتین سیگار بر ممغز انسان برای شادمانی طسفری به آغاز کیهانمیگرن سردردی ژنتیکی که بافتخار انسانتشویق خواندن به کودکاننوسانات کوانتومی منبع مااثرات مفید روزه داریشگفتی های نقشه ی ژنتیکیحافظه های کاذبهمیشه، آنطور نیست که هستاز علم جز اندکی به شما دادنیا فریب و سرگرمیهشت توصیه برای کاستن از دبا طبیعت بازی نکندرمان جدید ALSکودکان خود را مشابه خود تلازم است هیچ کاری نکنیدپرکاری تیروئیدتلاش های جدید در درمان سرريتوکسيمب در درمان ام استاثیر ویتامین دی بر بیمامغز حریص برای خون، کلید تسلطان جنگل یا صاحب ملکوتما به جهان های متفاوت خودالگوی بنیادین و هوشیاریشبکیه های مصنوعیتعویض دارو در تشنجچگونه هوشیاری خود را توساختلال در شناسایی حروف و حس و ادراک قسمت 67هنر رها شدن از وابستگیویتامین E در چه مواد غذایاستخوان های کشف شده، ممکدونپزیل در بیماران قلبی بازگشت به ریشه های تکاملدرمانهای بیماری پارکینسکایروپاکتیک چیسترژیم غذایی سالم و ضد التهممانتین یا آلزیکسا یا ابآنچه می دانم، آنچه را میختمرکز بر امروزتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش محیط زندگی و مهاجرت دسوپاپ ها یا ترانزیستورهاامیدواری و مغزتغییرات آب و هوایی که به نگاه انسان محدود به ادراصبر لازمه ی پیروزی استارتباط میکروب روده و پارارتباط ماده و انرژیحس و ادراک قسمت هشتمهوش مصنوعی از عروسک بازی دیسک گردنواقعیت و انعکاساطلاعاتی عمومی در مورد مفلج نخاعی با الکترودهای بحثی درباره هوش و تفاوتهدرک دیگرانکریستال زمان(قسمت دوم)تو پیچیده ترین تکنولوژی مخچه ، فراتر از حفظ تعادلرحم مصنوعیمنابع انرژی از نفت و گاز آیا ما کالا هستیمتاثیر درجه حرارت بر مغزنقش حیاتی تلومر دی ان آ دسیب یکسان و دیدگاه های متاندوه در دنیا استجهان قابل مشاهده بخش کوچچاالش ها در تعیین منبع هوطلای سیاهارزش حقیقی زبان قسمت دومحس و ادراک قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک بازی بلعیدن ستاره توسط سیاهچادانشمندان روشی برای تبدیواکسن دیگر کرونا ساخته شفیزیک آگاهیبرنامه و ساختار پیچیده مدردی که سالهاست درمان نشگنجینه ای به نام ویتامین تولید یا دریافت علممرکز خنده در کجای مغز استزمان واقعیت است یا توهممنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا امکان بازسازی اندامهتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش غذاها در کاهش دردهای ابتدا سخت ترین استسایه را اصالت دادن، جز فرانسان جدید از چه زمانی پاجهان پیوستهنخاع درازتر یا کوتاهتر کعقلانیت بدون تغییراز آغاز خلقت تا نگاه انساخلا، حقیقی نیستهوش مصنوعی به کمک هوش طبیبه خودت نگاه کنداروی جدید میاستنی گراویورزش در کمر دردفرایند پیچیده ی خونرسانیبرخی نرمش های گردنذهن خالی از شلوغی افکارگاهی جهت را عوض کنتوهم تنهاییمسمومیت دانش آموزان، قمازندگی سلول در بدن، جدای امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتاریکی من و تو و گرد و غباچند جهانی و علمابزار بقا از نخستین همانسخن پاک و ثابتاولین دروغجهش های بیماری زا، معمولچرا بیماری های تخریبی مغعوامل موثر در پیدایش زبااز تکینگی تا مغز از مغز تخواص هلو برگ هلوهوش در طبیعتبی شرمیداروی ضد جنون در درمان تییادگرفتن، آغاز حرکت است فضای خالی ای وجود نداردبررسي علل احتمالي تغيير رمز گشایی از اتصالات مغزپول و عقیدهتوضیحی ساده در مورد هوش ممطالعه ای بیان میکند اهدزاوسکا درمان گوشرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآتاکسی مخچه ای خودایمنتداخل مرزها و صفات با بینچهار ساعت پس از کشتار خوکابزار بقای موجود زنده از سردرد میگرنی در کودکانایمان به رویاجدا کردن ناخالصی هانسبت طلایی، نشانه ای به سعدم درکاز تکینگی تا مغز از مغز تخوش خیالی و خوش بینیهوشیاری و افسردگیبیماری اسپینال ماسکولار در یک فراکتال هر نقطه مرککلوزاپین داروی ضد جنونقانون گذاری و تکاملبشکه ای که ته نداره پر نمرویاها از مغز است یا ناخوپیوندهای پیچیده با تغییرتکامل و ریشه ی مشترک خلقتمغز مانند تلفن استزبان شناسی مدرن در سطح سلمولکول ضد پیریآسيب میکروواسکولاریا آسترجمه ی فعالیت های عضله بنوار عصب و عضله برای تاییابزارهای بقا از نخستین هشناسایی تاریخچه ی تکاملیایا بیماری ام اس (مولتیپحقیقت تنها چیزی است که شاهمه چیز موج استصفحه اصلیاز تکامل تا مغز از مغز تا خرما منبع بسیار خوب آنتی هاوکينگ پیش از مرگش رسالبیوگرافیدرمان های جدید ALSکنترل جاذبهقدرت عشقتفاوت های زبانی سرمنشا تروزهای سخت میگذردپارادوکس ها در علمتأثیر نگاه انسان بر رفتامغز انسان برای شادمانی طسقوط درون جاذبه ای خاص، چمیگرن شدید قابل درمان اسافراد آغاز حرکت خودشان رتشخیص ژنتیکی آتروفی های نوشیدن چای برای مغز مفید اثرات مضر ماری جواناشگفتی های زنبور عسلحافظه و اطلاعات در کجاست همکاری یا رقابتازدواج های بین گونه ای، ردنیا مکانی بسیار اسرارآمو هر کس تقوای خدا پیشه کنبالای هر دستی، دستی هستدرمان جدید مولتیپل میلومکودکان را برای راه آماده لبخند بزن شاید صبح فردا زپراسینزوماب در پارکینسوتلاش های جدید شرکت نورالریه زغالیتاثیر ویروس کرونا بر مغز مغز در تنهایی آسیب میبینسم زنبور ، کلیدی برای وارما با کمک مغز خود مختاريمالگوبرداری از طبیعتشباهت مغز و کیهانتعامل انسان و هوش مصنوعیچگونه واکسن کرونا را توزاختلال در شناسایی حروف و حس و ادراک قسمت 74هنر، پر کردن است نه فحش دویتامین کااستروژن مانند سپر زنان دبازخورد یا فیدبکدرماندگی به دلیل عادت کرکار امروز را به فردا نیندرژیم غذایی ضد التهابیمن و وجود توهمیآنچه ناشناخته است باید شتمساح حد واسط میان مغز کوتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش مرکز تنفس سلولی در بیسوخت هیدروژنی پاکامیدی به این سوی قبر نیستتغییرات تکاملی سر انسان نگاه از بیرون مجموعهصبر و واقعیتصبر بسیار بایدارتباط متقابل با همه ی حیحس و ادراک قسمت هشتاد و نهوش مصنوعی از عروسک بازی دیستونی قابل درمانواقعیت تقویت شدهاطلاعاتی عمومی در مورد مفلج بل، فلجی ترسناک که آنبحثی درباره احساسات متفادرک درست از خود و هوشیاریکریستال زمان(قسمت سوم)تو آرامش و صلحیمخچه ابزاري که وظیفه آن فرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرمنابع انرژی از نفت و گاز آیا ما تنها موجودات زنده تاثیر درجه حرارت بر عملکنقش خرچنگ های نعل اسبی درسیر آفرینش از روح تا مغز اندوه دردی را دوا نمیکندجهان موازی و حجاب هانابینایی در نتیجه ی گوشی طوفان فقر و گرسنگی و بی سارزش حقیقی زبان قسمت سومحس و ادراک قسمت سی و هشتمهوش مصنوعی از عروسک بازی بنی عباس، ننگی بر تاریخدانش، قفل ذهن را باز میکنواکسن دیگری ضد کرونا از دفیزیکدانان ماشینی برای تبرنامه ی مسلط ژنها در اختدرس گرفتن از شکست هاگوهر با نظر دیگران سنگ نمتولید پاک و فراوان انرژیمرگ چیستزمان پلانکمنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا انسان با مغز بزرگش اختاثیر درجه حرارت بر عملکنقشه مغزی هر فرد منحصر بهابتدایی که در ذهن دانشمنساخت سلول عصبی حتی پس از انسان خطرناکترین موجودجهان پیوستهنخستین تمدن بشریعقیده ی بی عملاز انفجار بزرگ تا انفجار خلا، خالی نیستهوش مصنوعی به شناسایی کابه دنبال رستگاری باشداروی جدید آلزایمروزن حقیقی معرفت و شناختفرایند تکامل و دشواری هابرخی یونها و مولکول های مذهن سالمگذر زمان کاملا وابسته به توهم جداییمسیر دشوار تکامل و ارتقازندگی، مدیریت انرژیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتاریکی و نورچند روش ساده برای موفقیتابزار بقا از نخستین همانسخت ترین حصاراولین سلول مصنوعیجهش تمدنی عجیب و شگفت انسچرا حیوانات سخن نمی گوینعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز از مغز تخواص هندوانههوش عاطفی قسمت 11بی عدالتی در توزیع واکسن دارویی خلط آوریادآوری خواب و رویاقفس دور خود را بشکنبررسی مغز با امواج مادون رمز پیشرفت تواضع است نه طپوست ساعتی مستقل از مغز دتوضیحات دکتر فاطمی در مومعمای اخلاقی قطارزبان فرایند تکاملی برای منبع هوشیاری در کجاست؟ قآتش منبع انرژیترقی واقعی یا شعار ترقینون و القلمابزار بقای موجود زنده از سردرد و علتهای آناین پیوند نه با مغز بلکه جدایی خطای حسی استنشانه های گذشته در کیهان عدالت برای من یا برای همهاز تکینگی تا مغز از مغز تخوشبختی چیستهوشیاری کوانتومیبیماری اضطراب عمومیدر کمتر از چند ماه سوش جدکلید نزدیک و نگاه تو بر فقانون جنگلبشریت از یک پدر و مادر نیرویاهای پر رمز و حیرتی درپیوندی که فراتر از امکانتکامل ابزار هوش ، راه پر مغز مادران و کودکان در زمزبان شناسی نوین نیازمند مولتیپل اسکلروز در زنان آسیب ها ناشی از آلودگی هوترجمه ای ابتدایی از اسرانوار عصب و عضله تعیین محلابزارهای بقا ازنخستین همشناسایی سلول های ایمنی اایا بدون زبان میتوانیم تحقیقت خواب و رویاهمه چیز و هیچ چیزسوالات پزشکیاز تکامل تا مغز، از مغز تخسته نباشی باباهدف یکسان و مسیرهای مختلبیان ژن های اسکیزوفرنی ددرمان های جدید میگرنکندن ریشه ی خودقسم به فقرتفاوت ایستایی و تکاپوروش مقابله مغز با محدودیپاسخ گیاهان در زمان خوردتأثیر شیرینی های حاوی لومغز انسان رو به کوچک تر شسقوط زیگزاگی یا ناگهانیمیاستنی گراویس بدون آنتیافراد بی دلیل دوستدار تو تشخیص آلزایمر سالها قبل نوعی سکته مغزی ، وحشتناک اجزای پر سلولی بدن انسان شانس یا نتیجه ی تلاشحافظه و اطلاعات در کجاست همانند سازی در انساناسکلت خارجی در درمان اختدنیای شگفت انگیز کوانتوموفور و فراوانیبالاترین هدف از دولتدرمان جدید میگرن با انتی کوری گذرای ناشی از موبایلحظات خوش با کودکانپرتوهای صادر شده از سیاهتلاش هایی در بیماران قطع ریواستیگمینتاثیر ژنها بر اختلالات خمغز را از روی امواج بشناسسماگلوتید داروی کاهش دهنما بخشی از این جهان مرتبطالتهاب شریان تمپورالشباهت مغز با کیهان مادیتعامل انسان با هوش مصنوعچگونه آن شکری که می خوریماختلالات مخچهحس و ادراک قسمت 75هوموارکتوس ها ممکن است دویتامین کا و استخواناسرار آفرینش در موجبازسازي مغز و نخاع چالشی درها بسته نیستکار با یگانگی و یکپارچگیماست مالیرژیم غذایی ضد دردمن کسی در ناکسی دریافتم آنچه واقعیت تصور میکنیم تنفس هوازی و میتوکندریتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش نگاه از پایین یا نگاهسودمندی موجودات ابزی بر امیدی تازه در درمان سرطاتغذیه بر ژنها تاثیر داردنگاه از دور و نگاه از نزدامگا سه عامل مهم سلامتثبت و دستکار ی حافظهنگاه از درون قفس یا بیرونصد قدح، نفتاده بشکستارتباط چاقی و کاهش قدرت بحس و ادراک قسمت هشتاد و شهوش مصنوعی از عروسک بازی دژا وو یا اشنا پنداریواقعیت تقویت شدهاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نفلج خواببحثی درباره احساساتی غیردرک عمیق در حیواناتکشف مکانیسم عصبی خوانش پتو افق رویداد جهان هستیمخچه تاثیر گذار بر حافظهرساناها و ابر رساناها و عمنابع انرژی از نفت و گاز آیا مصرف مولتی ویتامین هتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش داروهاي مختلف معروف سیستم تخلیه ی مغز بینشی ناندوهگین نباش اگر درب یا جهان ما میتواند به اندازناتوانی از درمان برخی ویطوفان بیداریارزش خود را چگونه میشناسحس و ادراک قسمت سی و ششمهوش مصنوعی از عروسک بازی به قفس های سیاهت ننازدانش، یک انسان را ناسازگواکسن سرطانفال نیکوبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱دست و پا زدن در سایه؟گویید نوزده و ایمنی ساکتتولید اندام با چاپ سه بعدمرگ و میر پنهانزمان به چه دلیل ایجاد میشمنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا احتمال دارد رویا از آتاثیر درجه حرارت بر عملکنقشه های مغزی جدید با جزیابتذال با شعار دینساخت شبکه عصبی مصنوعی با انسان در هستی یا هستی در جهان پر از چیزهای اسرار آنخستین تصویر از سیاهچالهعلم و ادراک فقط مشاهده ی از بار خود بکاه تا پرواز خلاصه ای از مطالب همایش مهوش مصنوعی تعاملیبه زودی شبکه مغزی به جای داروی جدید ای ال اسوزوز گوشفرایند حذف برخی اجزای مغبرخی اثرات مضر ویتامین دذهت را روی چیزهای مفید متگذشته را دفن کنتوهم جدایی و توهم علممسئول صیانت از عقیده کیسزندگی، مراتب هوشیاری استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآیا راهی برای بهبود وضعیتاریکی خواهد ترسیدچندین ماده غذایی که ماننابزار بقا از نخستین همانسخت ترین کار، شناخت خود ااوکرلیزوماب داروی جدید شجهشهای مفید و ذکاوتی که دچرا حجم مغز گونه انسان درعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز از مغز تخواص انارهوش عاطفی قسمت نهمبیمار 101 ساله، مبتلا به سدارویی ضد بیش فعالی سیستیاری خدا نزدیک استقفس ذهنبررسی و اپروچ جدید بر بیمرمز بقای جهش ژنتیکیپوشاندن خود از نورتیوتیکسن داروی ضد جنونمعماری، هندسه ی قابل مشازبان متغیرمنبع هوشیاری در کجاست؟(قآثار باستانی تمدن های قدتروس جریان انرژینوآوری ای شگفت انگیز دانابزار بقای موجود زنده از سردرد به دلیل مصرف زیاد ماین اندوه چیستجریان انرژی در سیستم های نشانه های پروردگار در جهعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تخوشبختی دور از رنج های مهوشیاری سنتی یا هوشیاری بیماری بیش فعالیدر آرزوهایت مداومت داشتهکلام و زبان، گنجینه ای بسقانون جنگلبعد پنجمرویای شفافپیوستگی همه ی اجزای جهانتکامل تکنولوژیمغز چون ابزار هوش است دلیزبان، نشان دهنده ی سخنگو مواد کوانتومی جدید، ممکنآسیب روانی شبکه های اجتمترس و آرمان هانوار عصب و عضله در مطب دکابزارهای بقای موجود زندهشهر زیرزمینی در ژاپن براایا تکامل هدفمند استحقیقت در علم، هرگز نهایی همه چیز کهنه میشودپیامهای کاربراناز تکامل تا مغز، از مغز تخطا در محاسبات چیزی کاملهدف یکسان، در مسیرهای متبیان حقیقتدرمان های جدید در بیماری کندر در بیماریهای التهابقضاوت ممنوعتفاوت ارباب و رهبر حقیقیروش های صرفه جویی در ایجاپختگی پس از چهل سالگي به تئوری تکامل امروز در درممغز انسان رو به کوچکتر شدسلول های مغزی عامل پارکیمیدان مغناطيسي زمین بشر افزایش قدرت ادراکات و حستشخیص ایدزنیوالیناجزایی ناشناخته در شکل گشانس یا تلاشحافظه و اطلاعات در کجاستهمجوشی هسته ای، انرژِی باسکار، لگوی هوشمنددنیایی پر از سیاهچاله وقاحت و تمسخر دیگرانباهوش ترین و با کیفیت تریدرمان جدید کنترل مولتیپلکی غایب شدی تا نیازمند دللرزش ناشی از اسیب به عصبپرتوزایی از جسم سیاهتلاش در تولید انرژی به رنریاضیات یک حس جدید استتاثیر کلام در آیات کلام بمغز زنان جوانتر از مغز مرسندرم میلر فیشرما تحت کنترل ژنها هستیم یام آر آی جدید با قدرت شگفشباهت های ریشه ای چند بیمتعداد کلی ذهن ها در جهان اختلالات حرکتی در انسانحس و ادراک قسمت 78هورمون شیرساز یا پرولاکتدوچرخه در کاهش دردهای کمویتامین کا در سبزیجاتاسرار بازسازی اندام هاباغچه ی مندرهای اسرارآمیز و پوشیدهکارهای کوچک، بی ارزش نیسماست مالی با هوش انسانیراه فراری نیستمن پر از تلخیمآنچه حس می کنیم، نتیجه ی تنفس هوازی و میتوکندریتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش نظام غذایی در تکامل مسی و سه پل اصفهانسیلی محکم محیط زیست بر اناما شما از دید خفاش کور هثبت امواج الکتریکی در عصنگاه از درون مجموعه با نگصداقتارتباط هوش ساختار مغز و ژحس و ادراک قسمت پنجمهوش مصنوعی از عروسک بازی دژاوو یا آشناپنداریواقعیت خلا و وجود و درک ماعتماد به خودفلج خواب چیستبحران ذهن فیلمی قابل تامدرگیری قلب در بیماری ویرکشف مکانیسمی پیچیده در بتو انسانی و انسان، شایستمخاطب قرار دادن مردم، کارستگاری محدود به یک راه نمنابع انرژی از نفت و گاز آیا مغز تا بزرگسالی توسعتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش درختان در تکاملسیستم تعادلی بدناندام حسی، درک از بخش هایجهان مادی، تجلی فضا در ذهناتوانی در شناسایی چهره طوفان زیباییاز فرد ایستا و متعصب بگذرحس و ادراک قسمت سیزدهمهوش مصنوعی از عروسک بازی به مغز خزندگان خودت اجازدائما بخوانواکسن سرطانفاکسیبتبرین نت به جای اینترنتدست کردن در گوشگوش دادن بهتر از حرف زدنتولید سلولهای جنسی از سلمرگ و میر بسیار بالای ناشزمان شگفت انگیزمنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا احتمال دارد رویا از آتاثیر رو ح و روان بر جسمنقشه با واقعیت متفاوت اسابداع دی ان ای بزرگترین دساخت شبکه عصبی با الفبای انسان عامل توقف رشد مغزجهان پر از چیزهای جادویی نخستین روبات های زنده ی جعلم و روحاز بحث های کنونی در ویروسخلاصه ای از درمان های جدیهوش مصنوعی در قضاوت های ابه زیر پای خود نگاه نکن بداروی جدید برای میاستنی وسواس، بیماری استفراتر از دیوارهای باوربرخی اختلالات عصبی مثانهذخیره ی شگفت انگیز اطلاعگر جان به جز تو خواهد از ختوهم جسممسئولیت جدیدزندان ذهنیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآیا راهی برای رفع کم آبی تاریخ همه چیز را ثبت کردهچندجهانیابزار بقا از نخستین همانسختی ها رفتنی استايندگان چگونه خواهند دیدجهشهای مفید و ذکاوتی که دچرا خشونت و تعصبعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تخواص اردههوش عاطفی قسمت هفتمبیمار مرکز تنفس سلولیداستانها و مفاهیمی اشتباژن همه چیز نیستقفس را بشکنبررسی ژنها در تشخیص بیمارمز جهانپیموزایدتیک و اختلال حرکتیمعنی روزهزبان مشترک ژنتیکی موجودامنبع خواب و رویاآدم عاقل، وقت خودش را هدرتری فلوپرازیننوار مغز مشاهده ی غیر مستابزار بقای موجود زنده از سردرد تنشناین ایده که ذرات سیاهچالجریان انرژی در سیستم های نشانه های بیداری روحیعشق به هفت مرتبه ی شناختیاز تکینگی تا مغز از مغز تخیالپردازی نکنهوش، ژنتیکی است یا محیطیبیماری تی تی پیدر آسمان هدیه های نادیدنکلام، در تحولی شگفت آور بقانونمندی و محدودیت عالمبعد از کروناروان سالمپیام های ناشناخته بر مغز تکامل جریان همیشگی خلقتمغز چگونه صداها را فیلتر زبان، وسیله شناسایی محیطموجود بی مغزی که می تواندآسیب عصب پا به دنبال اعتیترسان نیستینوبت کودکانابزارهای بقای از نخستین شواهدی از نوع جدیدی از حاایجاد احساساتحقیقت راستین انسان علم بهمه چیز در زمان مناسبسایتهای دیگراز تکامل تا مغز، از مغز تخطا در محاسبات چیزی کاملهدف از تکامل مغزبیداری معنوی یعنی دوستی درمان های جدید سرطانکندر علیه سرطانقطار پیشرفتتفاوتهای جنسیتی راهی براروش های عملی برای رفع کمرپدیده خاموش روشن در پارکتئوری تکامل در پیشگیری و مغز ایندگان چگونه استسلول های بنیادیمیدان های مغناطیسی قابل افزایش میل جنسی با خوردن تصویر خورشید یا خود خورشنیکولا تسلااحیای بینایی نسبی یک بیمشاهکار قرنحافظه ی هوش مصنوعیهمدلی و هوش عاطفیاساس انسان اندیشه و باور دنیا، هیچ استوقت نهيب هاي غير علمي گذشباور و کیهان شناسیدرمان جدید ام اسکیهان خود را طراحی میکندلرزش دست ها و گردن و سر ETپرسشتلاشی برای درمان قطع نخاتاثیر کپسول نوروهرب بر نمغزهای کوچک بی احساسسندرم کووید طولانیمانند کودکان باشیدام اس و سرطانشباهت کیهان و مغزتعذیه ی ذهناختلالات صحبت کردن در انحس و ادراک قسمت 82هوش فوق العاده، هر فرد اسدوچرخه سواری ورزشی سبک و ویتامین بی 12 در درمان درداصفهان زیبابترس از اینکه کسی، به درگدرون قفس یا بیرون از آنکارهایی بیش از طراحی و گپماشین دانشراه نجاتمن بی من، بهتر یاد میگیرمآنها نمیخواهند دیگران راتنفس بدون اکسیژنتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش نظریه تکامل در شناساتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش هورمون های تیروئید دسینوریپا داروی ترکیبی ضدامروز دانش ژنتیک هیچ ابهجلو رفتن یا عقبگردنگاه حقیقی نگاه به درون اصدای بم با فرکانس پایین، ارتباط پیوسته ی جهانحس و ادراک قسمت پنجاههوش مصنوعی از عروسک بازی دگرگونی های نژادی و تغییوالزارتان داروی ضد فشار اعتماد به خودفلج دوطرفه عصب 6 چشمبخش فراموش شده ی حافظهدرگیری مغز در بیماری کویکشف ژن جدید، می تواند گستتو با همه چیز در پیوندیمدل همه جانبه نگر ژنرالیرشته نوروایمونولوژی و نقمنابع انرژی از نفت و گاز آیا همه جنایت ها نتیجه بیتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش ذهن و شناخت در حوادث سیستم دفاعی بدن علیه مغز انرژی بی پایان در درون هرجهان مرئی و نامرئینادیدنی ها واقعی هستندطولانی ترین شباز مخالفت بشنوحس و ادراک قسمت ششمهوش مصنوعی از عروسک بازی به نقاش بنگردارچینواکسن ضد اعتیادفاجعه ی جهل مقدسبرای یک زندگی معمولیدست آسمانگوشه بیماری اتوزومال رسستولترودینمرگ و سوال از قاتلزمان، واقعی نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا بدون ناظر هوشمند هم بتاثیر روده بر مغزنقص های سیستمی ایمنیابزار هوش در حال ارتقا ازساختن آیندهانسانیت در هم تنیده و متصجهان دارای برنامهنرمش های مفید برای درد زاعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاز تلسکوپ گالیله تا تلسکخم شدن فضا-زمانهوش مصنوعی در کامپیوترهابه سیاهی عادت نکنیمداروی جدید برای کاهش وزنوسیله، فقط دعا نیستفرار در فرار از میزبان، دبرخی اصول سلامت کمرذره ی معین یا ابری از الکگرفتار محدودیت ها و ابعاتوهمات و شناخت حقیقتمسئولیت در برابر محیط زیزونیسومایدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآیاما مقهور قوانین فیزیکتاریخ، اصیل نیست و ساخته نه ناامیدی بلکه ارتقاابزار بقا از نخستین همانسختی در بلند شدن از روی صايا اراده آزاد توهم است یجوانان وطنچرا در مغز انسان، فرورفتعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تخواص بادامهوش عاطفی قسمت یازدهبیماری لبر و نابینایی آندخالت در ساختار ژنهاژن همه چیز نیستقله برای دیدن نه برای به بررسی بیماری التهابی رودرمز جهان خاصیت فراکتالپیموزایدتیکاگرلور داروی ضد انعقامعاینه قبل از نوار عصب و زبان چهار حرفی حیات زمینمنتظر نمان چیزی نور را بهآرام باشتری فلوپرازیننوار مغز با توضیح دکتر فاابزار بقای موجود زنده از سردرد سکه ایاین ابتدای تناقض هاستجریان انرژی در سیستم های نظام مثبت زندگیعشق درونی به یگانگی خلقتاز تکینگی تا مغز از مغز تخانه ی تاریکهوض مصنوعی زندهبیماری خود ایمن اعصاب محدر آستانه ی موج پنجم کوویکلرال هیدرات برای خوابانقارچ بی مغز در خدمت موجودبعد از کروناروبات ها قول میدهندپیدایش زبانتکامل داروینی هنوز در حامغز ناتوان از توجیه پیدازدودن نقص از هوش مصنوعیموجودات مقهور ژنها هستندآسانی موفقیتتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرنور از عمق تاریکیابزارهای دفاعی و بقای موشواهدی از دنیسوان(شبه نئایران بزرگحقیقت غیر فیزیکیهمه چیز در زمان کنونی استاز تکامل تا مغز، از مغز تخطای ادراک کارماهدف از خلقت رسیدن به ابزابیداری و خواب کدام بهتر ادرمان های رایج ام اسکو کیو تن coQ10قطره قطرهتقلید مرحله ای نسبتا پیشروش هایی برای کم کردن اضطپروژه ی ژنوم انسانیتئوری جدید، ویران کردن گمغز ابزار بقای برتر مادیسلول های بنیادی منابع و امیدان های کوانتومی خلاافزایش مرگ و میر سندرم کوتصویر در هم تنیدگی کوانتنیاز به آموزش مجازی دیجیاحیای بینایی نسبی یک بیمشاهکار شش گوشحافظه انسان و حافظه ی هوشهمراه سختی، اسانی هستاستفاده از مغز، وزن را کمدندان ها را مسواک بزنید توقتی فهمیدی خطا کردی برگباید از انسان ترسیددرمان جدید ای ال اس، توفرکیهانِ هوشیارِ در حال یالرزش عضله یا فاسیکولاسیوپرسش و چستجو همیشه باقی اتلاشی تازه برای گشودن معتاثیر کپسول نوروهرب بر تمغز، فقط گیرندهسندرم گیلن باره به دنبال مانند آب باشام اس یا تومور؟چگونه انتظارات بر ادراک شباهت زیاد بین سلول هاي عتغییراختلالات عضلانی ژنتیکحس و ادراک قسمت 87هوش مصنوعی می تواند بر احدوپامین قابل حل در آبویتامین بی هفدهاصل بازخوردبحتی علمی درباره تمایل بدرون و بیرون، جدای از هم کاربرد روباتهای ريزنانومبانی ذهنی سیاه و سفیدراه های جدید برای قضاوت رمننژیتآنژیوگرافی از مغزتنها مانع در زندگی موارد تاثیر گیاهخواری بر رشد و نقش هورمون زنانه استروژنسیگار عامل افزایش مرگ ومانفجار و توقف تکاملی نشاجلوتر را دیدننگاه دوبارهصرع و درمان های آنارتباط انسانی، محدود به حس و ادراک قسمت پنجاه و یهوش مصنوعی از عروسک بازی دانش قدرت استواکنش های ناخودآگاه و تقاعتماد بی موردفن آوری های جدید علیه شنابخش های تنظیمی ژنومدرگیری مغز در بیماران مبکشف ارتباط جدیدی از ارتبتو با باورهایت کنترل میشمدل هولوگرافیک ژنرالیزهرشد مغز فرایندی پیچیده امنابع انرژی از نفت و گاز آیا هوش مصنوعی می تواند نتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش روی و منیزیم در سلامتسکوت و نیستیانرژی تاریکجهان مشارکتینادیدنی ها بیشتر از دیدنطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت شصت و هشتهوش مصنوعی از عروسک بازی به نقاش بنگرداروهای مصرفی در ام اسواکسن علیه سرطانفارغ التحصیلان، فقیر و دبرای پیش بینی آینده مغز ددست بالای دستگوشت خواری یا گیاه خواریتومورها و التهاب مغزی عامرگ انتقال است یا نابود شزمزمه ات مانده در گوشممنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا برای تولید مثل همیشه تاثیر روزه داری بر سلامت نقص در تشخیص هیجانات عامابزار بقا از نخستین همانساختن آینده، بهترین روش انسانیت در برابر دیگرانجهان در حال نوسان و چرخشنرمش های مفید در سرگیجهعلم به ما کمک میکند تا مواز تلسکوپ گالیله تا تلسکخونریزی مغز در سندرم کووهوش مصنوعی در تفکر خلاق ابه سخن توجه کن نه گویندهداروی جدید برای ای ال اسیک پیام منفرد نورون مغزی فرد موفقبرخی اطلاعات روانشناسی مذرات کوانتومی زیر اتمی قگریه ی ابر، رمز طراوت باغتوکل بر خدامستند جهان متصلزونا به وسیله ویروس ابله منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآگاهی فراتر از آگاهیتازه های اسکیزوفرنی(جنونه به اعدامابزار بقا از نخستین همانسدسازی روش مناسب برای مقايا اراده آزاد توهم است یجوانان وطنچرا ذرات بنیادی معمولاً عامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تخواص بادام زمینیهوش عاطفی قسمت پنجمبیماری میاستنی گراویسدر میان تاریکی و روشناییژن هوش و ساختارهای حیاتی قله سقوطبررسی سیستم تعادلی بدن ارنگ کردن، حقیقت نیستپیچیدگی های مغزمگستیروفیبان موثر در سکته ی معادله ها فقط بخش خسته کنزبان نیاز تکاملی استمنتظر نتیجه ی کارهایت باآرامش و دانشترک امروزنوار مغز ترجمه رخدادهای ابزار بقای موجود زنده از سردرد عروقی میگرناین بیمار را باید چه کار جراحی هوشیار مغزنظریه ی تکامل در درمان بیعشق، شلوغ کردن نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تخانواده پایدارهیچ نقطه ای مرکزی تر از ابیماری دویکدر برابر حقایق جدیدکم کردن کالری روشی سودمنقبل و بعد از حقیقتبعد از کرونا دلخوشی بیهوروبات های ریز در درمان بیپیر شدن حتمی نیستتکامل داروینی هنوز در حامغز و قلب در جنین موش مصنسفر فقط مادی نیستمورد نادر همپوشانی دو بیآشنا پنداریتسلیم ارتباط با من برترنور درونابعاد و نیازهای تکاملیشیر و دوغ بادامایرادهای موجود در خلقت بحقیقت غیر قابل شناختهمه چیز، ثبت می شوداز تکامل تا مغز، از مغز تخطای حسهر چیز با هر چیز دیگر در تبیست تمرین ساده برای جلودرمان های علامتی در ام اسکوچ از محیط نامناسبلمس کوانتومیتقلید از روی طبیعتروش هایی برای جلوگیری از پروژه ی ژنوم انسانیتا 20 سال آینده مغز شما به مغز ابزار برتر بقاسلول های بدن تو پیر نیستنمیدان بنیادین اطلاعاتافزایش سرعت پیشرفت علوم تصویر زیبا از سلولچیز جدید را بپذیراحتیاط در ورزش زانو در خاشاید گوشی و چشمی، آماده شحباب های کیهانی تو در توهمراهی میاستنی با برخی ساستفاده از نظریه ی تکامل ده روش موفقیتبابا زود بیادرمان جدید سرطانکیست هیداتید مغزریتوکسیمابلزوم گذر انسان از حدها و پرسشگری نامحدودتلاشی جدید در درمان ام استاثیر کپسول نوروهرب بر سمغز، همه ی واقعیت را نمیبسندرم پیریفورمیسماه رجبامواجی که به وسیله ی ماشیچگونه به سطح بالایی از هوشباهت زیاد بین سلول هاي عتغییر الگوی رشد مغزی با زاختراع جدید اینترنت کوانحس و ادراک قسمت چهلهوش مصنوعی متصل با مغزدورترین نقطه ی قابل مشاهویتامین دی گنجینه ای بزراصل در هم تنیدگی و جهانی بحث درباره پیدایش و منشا درون آشفته ی تو و ظاهر خنکاربرد روباتهای ريز، در مباحث مهم حس و ادراکراه های جدید برای قضاوت رمن، ما یا چی؟آنان که در قله اند هرگز ختنها در برابر جهانمنابع انرژي پاک سرچشمه حآنتی بادی منوکلونال در دتنهاییتاثیر انتخاب از طرف محیط نقش ویتامین K در ترمیم اسسیاهچاله هاانفجار بزرگ پایان بوده اجمجمه انسان های اولیهنگاهی بر قدرت بینایی دراضایعه ی شبکه لومبوساکرالارتباط از بالا به پایین محس و ادراک قسمت پنجاه و دهوش مصنوعی از عروسک بازی دانش محدود به ابعاد چهارواکنش به حس جدیداعتیاد و تلاش های درمانی فناوری هوش مصنوعی نحوه خبخش بزرگی حس و ادراک ما ادرگیری مغزی در سندرم کووکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتو باید نیکان را به دست بمدل هولوگرافیک تعمیم یافرشد مغز علت تمایل انسان بمنابع انرژی از نفت و گاز آیا هوش مصنوعی زندگی بشرتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش روزه داری در سالم و جاگر فقط مردم میفهمیدند کسکوت، پر از صداانرژی تاریک که ما نمی توجهان معنانادانی در قرن بیست و یکم،طیف انسفالیت، گیلن باره از نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت شصت و دوهوش مصنوعی از عروسک بازی به نادیدنی ایمان بیاورداروهای ام اسواکسنی با تاثیر دوگانه افاصله ها در مکانیک کوانتبرای اولین بار دانشمنداندستورالعمل مرکز کنترل بیگیلگمش باستانی کیستتومورهای نخاعیمرگ تصادفیزنان باهوش ترمنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا بزرگ شدن مغز فقط در دتاثیر روزها، ماه ها یا سانقطه ی رسیدن به قلهابزار بقا از نخستین همانساختار فراکتال وجود و ذهانسان، گونه ای پر از تضادجهان در حال ایجاد و ارتقانرمش های موثر در کمردردعلم بدون توقفاز تکنیکی تا مغز از مغز تخونریزی مغزی کشندههوش مصنوعی در خدمت خلق وحبهبود حافظه پس از رخدادهداروی جدید برای دیابتیک پیشنهاد خوب برای آسان فرد یا اندیشهبرخی بیماری ها که در آن بذرات کوانتومی زیر اتمی قگربه شرودینگر و تاثیر مشتوپیراماتمشکل از کجاستزیان غذاهای پرچربمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآپومورفین در پارکینسونتازه های بیماری پارکینسونه به اعدامابزار بقا از نخستین همانسرنوشتای نعمت من در زندگیمجواب دانشمند سوال کننده چراروياها را به یاد نمی آعادت همیشه خوب نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تخواص شکلات تلخهوش عاطفی قسمت اولبیماری های میتوکندریدر مانهای کمر دردژن یا نقشه توسعه مغز و نققلب های سادهبررسی علل کمر درد در میانرنگین کمانپیچیدگی های مغزی در درک زتکنولوژی های جدید و حالتمعجزه های هر روزهزبان و کلمه حتی برای کسانمنتظر زمان ایده آل نشوآرامش و سکونترکیب آمار و ژنتیکنوار مغز در فراموشی هاابزار بقای موجود زنده از سرطان کمیت گراییاینکه به خاطرخودت زندگی جراحی گردن همیشه برای دینظریه ی تکامل در درمان بیعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تخاویار گیاهیهیچ چیز همیشگی نیستبیماری دیستروفی میوتونیدر جراحی کمر عجله نکنیدکمی زاویه ی دیدت را عوض کقبل از آغازبعد از کرونا دلخوشی بیهوروبات کیانپیراستامتکامل داروینی هنوز در حامغز و هوش، برترین ابزار بسفر نامه سفر به بم و جنوب موسیقی نوآشنا پنداریتسلیم شدن از نورون شروع منوروفیبروماتوزابعاد اضافه ی کیهانشیشه ی بازالتی و سیلیکونایستادن در برابر آزادی بحقیقت، آن چیزی نیست که جلهمه ی سردردها بی خطر نیستاز تکامل تا مغز، از مغز تخطر آلودگی هواهر جا که جات میشه، جات نیبیش از نیمی از موارد انتقدرمان ژنتیکی برای نوآوریکوچک شدن مغز از نئاندرتالووفلوکساسینتقلید از طبیعتروش هایی ساده برای کاهش اپروژه ی علمی پیوند مغز ساتا بحر یفعل ما یشامغز از بسیاری حقایق می گرسلول بنیادی و ای ال اسمیدازولام در درمان تشنج افسردگی و اضطراب در بیماتصویر زیبای اصفهانچیزی منتظر شناخته شدناحتیاط در تعویض داروهاحباب هایی تو در توهمراهی نوعی سردرد میگرنیاستفاده از هوش مصنوعی در دهن، بزرگترین سرمایهباد و موجدرمان جدید سرطانکیست کلوئید بطن سومریسپریدونلزوم سازگاری قانون مجازاپس از اگو یا بعد از نفستمایل زیاد به خوردن بستنتاثیر کپسول نوروهرب بر سمغزتان را در جوانی سیم کشسندرم پیریفورمیسماپروتیلینامیوتروفیک لترال اسکلروچگونه باغبانی باعث کاهش شجاعت و ترستغییر خود یا تغییر دیگراادامه بحث تکامل چشمحس و ادراک قسمت چهل و هفتهوش مصنوعی و کشف زبان هایديدن با چشم بسته در خواب ویروس مصنوعیاصل علت و تاثیربحثي درباره هوش و تفاوتهدروغ نگو به خصوص به خودتکاش شرف اجباری بود یا حتیمبتکران خودشکوفاراه پیروزی در زندگی چیستراه انسان شدن، راه رفتن ومنابع انرژی از نفت و گاز آنزیم تولید انرژی در سلوتنهایی رمز نوآوری استتاثیر احتمالی عصاره تغلینقش ژنتیک در درمان اختلاسیاهچاله های فضایی منابعانقراض را انتخاب نکنیدجنین مصنوعینگاهی بر توانایی اجزاي بضایعه ی عروقی مخچهارتباط بین هوش طبیعی و هوحس و ادراک قسمت پنجاه و سهوش مصنوعی از عروسک بازی دانش بی نهایتواکسن های شرکت فایزر آمرفواید روزه داری متناوببخش بزرگتر کیهان ناشناختدرگیری مغزی در سندرم کووکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتو برای خزیدن خلق نشده ایمدل های ریز مغز مینی برینرشد در سختی استمنابع بی نهایت انرژی در دآیا هوش ارثی دریافتی از پتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش رژیم غذایی بر رشد و ااگر میدانی مصیبت بزرگتر سکوت، در برابر گزافه گویانرژی خلا ممکن استجهان معکوسنازوکلسینطبیعت موجی جهاناز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت شصت و ششهوش مصنوعی از عروسک بازی به هلال بنگرداروهای تغییر دهنده ی سیوابستگی یعنی قلادهفاصله ی همیشگی تصویر سازبرای تمدن سازی، باید در بدغدغه نتیجه ی نادانی استگیاه بی عقل به سوی نور میتومورهای ستون فقراتمرگی وجود نداردزنجیرها را ما باید پاره کمنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا تکامل و تغییرات ژنتیتاثیر روغن رزماری استنشانقطه ای بود و دگر هیچ نبوابزار بقا از نخستین همانساختار شبکه های مغزی ثابانعطاف پذیری مکانیسمی علجهان ریز و درشتنرمشهای مهم برای تقویت ععلم در حال توسعهاز تکینگی تا مغز و از مغز خواندن ، یکی از شستشو دهنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبهداشت خوابداروی جدید ضد فشار خونیک آلل ژنتیکی که از نئاندفرد حساس از نظر عاطفی و ببرخی بیماری های خاص که بدذرات کوانتومی زیر اتمی قگزیده ای از وبینار یا کنفتوانایی مغز و دیگر اجزای مشکلات نخاعیزیباترین چیز در پیر شدنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآپومورفین در پارکینسونتازه های درمان ام اسنه بدبخت بلکه نادانابزار بقا از نخستین همانسریع دویدن مهم نیستای همه ی وجود منجواب سنگ اندازیچراروياها را به یاد نمی آعادت کن از بالا نگاه کنیاز تکینگی تا مغز از مغز تخواص شگفت هویجهوش عاطفی قسمت دهمبیماری های مغز و اعصاب و در محل کار ارزش خودت را بژن ضد آلزایمرقلب و عقلبرطرف کردن خشونت را از خارهبر حقیقیپیوند قلب خوک، به فرد دچاتکنولوژی و پیشرفتمعجزه ی چشمزبان و بیان نتیجه ساختمامنحنی که ارتباط بین معرفآرامش عقلترکیب حیوان و انساننوار مغز در تشخیص بیماری ابزار بقای موجود زنده از سرعت فکر کردن چگونه استاینکه خانواده ات سالم باجستجوی متن و تصویر به صورنظریه ی تکامل در درمان بیعصب سیاتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تخار و گلهیچ چیز، چقدر حقیقی استبیماری سلیاکدر درمان بیماری مولتیپل کمالگرایی دشمن پیشرفتقبل از انفجار بزرگتفکر قبل از کارروح و آب حیاتپیشینیان انسان از هفت میتکامل داروینی هنوز در حامغز و اخلاقسفر به مریخ در 39 روزموسیقی هنر مایع استآشناپنداری چیستتست نوار عصب و عضلهنورون هاي مصنوعی می توانابعاد بالاترشکل های متفاوت پروتئین هاکنون را با همه ی نقص هایحقایق ممکن و غیر ممکنهمه جا خیر بکاراز تکامل تا مغز، از مغز تخطر حقیقی، خود انسان استهر حرکت خمیده می شود و هر بیشتر کمردردها نیازی به درمان کارتی سل و تومور مغکوچکی قلبلوب فرونتال یا پیشانی مغتقویت مغز با ورزشروش جدید تولید برقپروانه ی آسمانیتاول کف پا و حقیقتمغز به تنهایی برای فرهنگ سلول بنیادین از مخاط بینمکان زمان یا حافظه زمانافسردگی و ساختار مغزتصویربرداری فضاپیمای آمچیزی خارج از مغزهای ما نیاحساس گذر سریعتر زمانحد و مرزها توهم ذهن ماستهندسه ی پایه ایوقتی پر از گل شدی خودت را استفاده از انرژی خلادو ویژگی انتزاع و قدرت تجباد غرور و سر پر از نخوت ودرمان دارویی سرطان رحم بکپسول ژری لاکتریسدیپلام تنها داروی تایلزوم سازگاری قانون مجازاآلودگی هوا چالش قرن جدیدتمایز یا کشف یگانگیتاثیر کتامین در درمان پامغزتان را در جوانی سیمکشسندرم پای بی قرارماجرای جهل مقدسامید نیکو داشته باش تا آنچگونه تکامل مغزهای کنونیشرکت نورالینک ویدیویی ازتغییر دیگران یا تغییر خواداراوون تنها داروی تاییحس و ادراک قسمت چهل و هشتهوش مصنوعی یا حماقت طبیعدی متیل فومارات(زادیوا)(ویروس های باستانی، مغز ماصل عدم قطعیت از کوانتوم بحثی جالب درباره محدودیتدریا آرام نخواهد شد کشتی کتاب گران و پرهزینه شد ولمتواضع باشکتاب زیست شناسی باورمجموعه های پر سلولی بدن مراه بی شکستمنابع انرژی از نفت و گاز آواز خواندن در قفس، نشانتنبیه چقدر موثر استتاثیر بینش و انتظارات فرنقش گرمایش آب و هوا در همسیاهچاله ها، دارای پرتو انواع سکته های مغزیجنگ هفتاد و دو ملت همه را نگاهت را بلند کنضایعات در عصب زیر زبانیارتباط شگفت مغز انسان و فحس و ادراک قسمت پنجاه و شهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان موفق به بازگردواکسن کووید 19 چیزهایی که فواید روزه داری متناوببخش دیگری در وجود انسان هدرگیری اعصاب به علت میتوکشیدن مادی روشی برای جلوتو تغییر و تحولیمدیون خود ناموجودرشد، رسیدن به یک هدف نیستمنابع جدید انرژیآیا هوش سریعی که بدون احستاثیر درجه حرارت بر عملکنقش رژیم غذایی در رشد و ااگر نیروی مغناطیس نباشد سکته مغزیانرژِی برای ایجاد اضطرابجهان هوشمندنباید صبر کرد آتش را بعد طبیعت بر اساس هماهنگیاز نخستین همانند سازها تحس و ادراک سی و هفتمهوش مصنوعی از عروسک بازی به کدامین گناه کشته شدندداروهای ضد بیماری ام اس وواسطه ها د رمسیر ایجاد مغفتون های زیستیبرای خودآگاه بودن تو بایذهن ما از در هم شکستن منبگیاه خواری و گوشت خوار کدتوهم فضای خالیمراقب خودتون و خانواده هزندگی فعال و مثبت روند آلمنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا جنین انسان، هوشمندی تاثیر رژیم گیاه خواری بر نقطه بی بازگشتابزار بقا از نخستین همانسادیسم یا لذت از آزار داداهرام مصر از شگفتی های جهجهان شگفت انگیزچرا ماشین باید نتایج را پعلم راهی برای اندیشیدن ااز تکینگی تا مغز از مغز تخواندن، دوست روزهای سختهوش مصنوعی درمانگر کامپیبهداشت خواب، رمز حافظه ی داروی جدید ضد میگرنیک جهش ممکن است ذهن انسانفردا را نمیدانیمبرخی توجهات در ببمار پاررفلکس وتری با توضیح دکتر گزارش یک مورد جالب لخته وتوانایی یک فرد، برای تغیمشکلات بین دو همسر و برخیزیباترین چیز در افزایش سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآب زندگی است قسمت چهارمتاسف بار است انسان، حق خونه جنگ و نه خونریزیابزار بقا از نخستین همانسریعترین کامپیوتر موجودای آنکه نامش درمان و یادشجوسازی مدرنچراغ های متفاوت و نور یکسعادت کن خوب حرف بزنیاز تکینگی تا مغز از مغز تخواص عجیب لوبیاهوش عاطفی قسمت دومبیماری های ژنرالیزه ی عصدر چه مرحله ای از خواب ، رژنها نقشه ایجاد ابزار هوقلب یا مغزبزرگ فکر کنروی و منیزیم در تقویت استپیوند مدفوعتکنولوژی جدید که سلول هامعجزه ی علمزبان و بیان، در سایه پیشرمنشأ اطلاعات و آموخته ها آرامش(سکوت) stillness و تکاپوترازودوننوار مغزی روشی مهم در تشخابزار بقای موجود زنده از سطح آگاهی، رخدادهای زندگاین، فقط راه توستجستجوی هوشیاری در مغز مانظریه ی ریسمانعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز- از مغز خارق العاده و استثنایی بهیچ وقت خودت را محدود به بیماری ضعف عضلات نزدیک بدر دعواها چه میکنی؟کمردردقبرستان ها با بوی شجاعتتفکر ترکیبی در هوش مصنوعروح در جهانی دیگر استپیشرفت های باور نکردنی دتکامل زبانمغز و اخلاقسفر به درون سفری زیبامیلر فیشر نوعی نادر از گیآشتی بهتر استتست کم هزینه ی بزاق برای نورون های ردیاب حافظهاتفاق و تصادفشکل پنجم مادهاکوییفلکسحل مشکلهمیشه چیزی برای تنهایی داز تکامل تا مغز، از مغز تخطر را بپذیرهرچیز با یک تاب تبدیل به با همه مهربان باشدرمان پوکی استخوانکوچکترین چیز یک معجزه اسلوتیراستامتقویت استخوان در گرو تغذروش صحبت کردن در حال تکامتابوهای ذهنیمغز بیش از آنچه تصور میشوسلول عصبی شاهکار انطباق مکانیک کوانتومی بی معنی اقلیت خلاقشاید درست نباشدتصور ما ازمشکلات و واقعیچیزی شبیه نور تو نیستاحساسات کاذبحریص نباشهندسه ی رایج کیهانوقتی تو از یاد گرفتن باز استفاده از سلول های بنیادو بیماری روانی خود بزرگ بار مغز بر دو استخواندرمان زخم دیابتی با تکنوکامپیوتر سایبورگریشه های مشترک همه ی موجولزوم عدم وابستگی به گوگل آلودگی هوا و ویروس کروناتمدن قدیمی ای در جنوب ایرتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغط یک گیرنده استسندرم پس از ضربه به سرماجرای عجیب گالیلهامید نجاتچگونه جمعیت های بزرگ شکل شربت رب انارتغییر دادن ژنها آیا روزی ادب برخورد با دیگرانحس و ادراک قسمت چهل و دومهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدین اجباریویرایش DNA جنین انسان، براصل، روان و نفس استبحثی در مورد نقش ویتامين دریای خدادرک فرد دیگر و رفتارهای اکتاب طبیعت در قالب هندسهمجرم، گاهی قربانی استراه طولانی را به سلامت گذمنابع انرژی از نفت و گاز آینه در اینهتهدیدهای هوش مصنوعیتاثیر ترکیبات استاتین (سنقش پیش زمینه ها و اراده سیاهچاله و تکینگی ابتدایانیس بی کسانجنگ و تصور از جنگچالش هوشیاری و اینکه چرا ضرورت زدودن افکارارتباط شگفت انگیز مغز انحس و ادراک قسمت بیست و چههوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد را به دور بیندازدانشمندان نورون مصنوعی سواکسن کرونا و گشودن پنجرفواید زیاد دوچرخه سواریبخشیدن دیگران یعنی آرامشدرب بسته با غیر خود باز مکشتن عقیده ممکن نیستتو جهانی هستی که خودش را مدیریت اینترنت بر جنگز گهواره تا گورمناطق خاص زبان در مغزآیا هشیاری کوانتومی وجودتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش زنجبیل در جلوگیری از اگر نعمت فراموشی نبود بسسکته ی مغزی در جوانانانسولینجهان هوشیارنبرو و انرژی مداومطعمه ی شبکه های ارتباط اجاز نشانه ها و آثار درک شدحس و ادراک- قسمت پنجاه و هوش مصنوعی از عروسک تا کمبه امید روزهای بهترداروهای ضد تشنج با توضیح وبینار اساتید نورولوژی دفروتنی معرفتیبرای رشد، باید از مسیر خطذهن چند جانبه نیازمند نگگیرنده باید سازگار با پیتوهم فضای خالی یا توهم فضمراحل ارتقای پله پله کیهزندگی هوشمند در خارج از زمنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا جهان ذهن و افکار ما متاثیر رژیم گیاه خواری بر نمیتوان با بیرون انداختنابزار بقا از نخستین همانسازگاری با محیط بین اجزااولویت بندی ها کجاستجهان شگفت انگیز و بی زمانچرا مردم با زندگی میجنگنعلم ساختن برج های چرخاناز تکینگی تا مغز از مغز تخواب زمستانی سلول های سرهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبوزون هیگز چیستداروی جدید ضد الزایمریک رژیم غذایی جدید، می توفرزندان زمان خودبرخی توصیه ها برای واکسیرفتار مانند بردهگشایش دروازه جدیدی از طرتوازن مهمتر از فعالیت زیمشکلات روانپزشکی پس از سزیر فشار کووید چه باید کرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآب زندگی است قسمت هفتمتبدیل پلاستیک به کربن و سنه روش تقویت مغزابزار بقا از نخستین همانسرکه انگبین عسلی مفید برای جان جان بی تن مروجامعه ی آسمانینزاع ها بیهوده استعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تخود جسم و یا تصویرهوش عاطفی قسمت سومبیماری وسواسدر ناامیدی بسی امید استژنها ، مغز و ارادهقلب دروازه ی ارتباطبزرگ شدن مغز محدود به دوررویکردهای جدید ضایعات نخپیوند مدفوع در درمان بیمتکنولوژی جدید که سلول هامعجزه ی علم در کنترل کرونزبان و تکلم برخی بیماریهمنشاء کوانتومی هوشیاری اآزمون تجربی، راهی برای رترازودوننوار مغز، مفید و بی خطرابزار بقای موجود زنده از سعی کن به حدی محدود نشویاینترنت بدون فیلتر ماهواحفره در مغزنظریه تکامل در درمان بیمغم بی پایاناز تکینگی تا مغز- از مغز خبر مهم تلسکوپ هابلهیچ کاری نکردن به معنی چیبیماریهای تحلیل عضلانی ادر سال حدود 7 میلیون نفر کمردرد ناشی از تنگی کاناقدم زدن و حرکت دید را تغیتفکر خلا ق در برابر توهم روح رهاییپیشرفت های جدید علوم اعصتکامل زبانمغز و سیر تکامل ان دلیلی سفر تجهیزات ناسا به مریخ میهمانهای ناخوانده عامل آغاز فرایند دانستنتست آر ان اس دز میاستنی گنوروپلاستیسیتی چیستاتوبان اطلاعات و پلِ بینشکرگزار هر چیزی باش که دااکسی توسین و تکامل پیش احلقه های اسرارآمیزهمیشه چشمی مراقب و نگهبااز تکامل تا مغز، از مغز تخطرات هوش مصنوعیهز ذره، یک دنیاستبا هوش مصنوعی خودکار روبدرمان پوکی استخوانکووید نوزده و خطر بیماری لوزالمعده(پانکراس)مصنوعتقویت حافظه یا هوش مصنوعروشهای نو در درمان دیسک بتاثیر فکر بر سلامتمغز برای فراموشی بیشتر کسلول عصبی، در محل خاص خودمکانیزمهای دفاعی در براباقیانوس نادانیشایسته نیست در جیب خود قرتصور از زمان و مکاننکاتی در مورد تشنجاخلاق و علوم اعصابحرکات چشم، ترجمه کننده ی هندسه بنیادینوقتی خودت را در آینه دیدیاستفاده از سلول های بنیادو بار در هفته ماهی مصرف بار بزرگ ایستادن بر دو پادرمان ساده ی روماتیسمکاهش میل جنسی در ام اسریشه های مشترک حیاتمقاومت به عوارض فشار خون آلودگی هوا و پارکینسونتمدن پیشرفته ی پیشینیانتاثیر گیاه خواری بر رشد ونفرت، اسیب به خود استسندرم جدایی مغزماده ی تاریکامید یا ناامیدی؟چگونه جمعیت های بزرگ شکل شربت ضد خلطتغییر زودتر اتصالات مغزیادراک ما درک ارتعاشی است حس و ادراک قسمت چهل و سومهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدین، اجباری نیستویشن پرواصلاح خطا با رفتن بر مسیربحثی در مورد نقش کلسیم و بحثی در مورد حقیقت فضا و درک نیازمند شناخت خویش اکتاب، سفری به تاریخمحل درک احساسات روحانیرابطه تشنج و اوتیسممنابع انرژی از نفت و گاز آیندهتاثیر تغذیه بر سلامت روانقش پیشرفته ی سلول های بنسیاهچاله ی منفرد یا سیاهانگشت ماشه ایجنگ داده هاچالش هوشیاری و اینکه چرا ضرب المثل یونانیارتباط شگفت انگیز مغز انحس و ادراک قسمت بیست و یکهوش مصنوعی از عروسک بازی اعداد بینهایت در دنیای مدانشمندان یک فرضیه رادیکواکسن کرونا از حقیقت تاتفیلم کوتاه هیروشیما از هبخشش، عقلانی یا غیر عاقلدرختان چگونه بر تشکیل ابگل خاردار، زیباستتو جدای از کیهان نیستیمداخله ی زیانبار انسانزمین در برابر عظمت کیهانمناطق خاصی از مغز در جستجآیا واکنش های یاد گرفته وتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش زبان در سلطه و قدرت ااگر نعمت فراموشی نبود بسسال سیزده ماههانسولین هوشمندجهان های بسیار دیگرچت جی پی تیظهور امواج مغزی در مغز مصاز نظر علم اعصاب یا نرووسحس و ادراک- قسمت بیست و پهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه بالا بر ستارگان نگاه کداروی فامپیریدین یا نورلوجود قبل از ناظر هوشمندفروتنی و غروربرای زندگی سالم، یافتن تذهن هوشیار در پس ماده ی مگالکانزوماب، دارویی جدیتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)مرز مرگ و زندگی کجاستزندگی و داراییمنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا جهش های ژنتیکی، ویروتاثیر رژیم گیاه خواری بر نمیتوان بر سیاه سیاه نوشابزار بقا از نخستین همانستم با شعار قانون بدترین اولین قدم شناخت نقص های خجهانی که نه با یک رخداد و چرا مغز انسان سه هزار سالعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تخواب سالم عامل سلامتیهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبوزون هیگز جهان را از متلداروی سل سپتیکی از علل محدودیت مغز امفرضیه ای جدید توضیح میدهبرخی درمان های Spinal Muscular Atرفتار وابسته به شکلپل جویی اصفهانتوت زیاد بخوریدمشکلات روانپزشکی در عقب زیرفون داروی ضد ام اسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآب زندگی است قسمت اولتبدیل تراکت صوتی مصنوعی چه زیاد است بر من که در ایابزار بقا از نخستین همانسرگیجه از شایعترین اختلاایمونوگلوبولین وریدی IVIgجاودانگی مصنوعینزاع بین جهل و علم رو به پعادت بد را ترک کناز تکینگی تا مغز از مغز تخودآگاهی و هوشیاريهوش عاطفی قسمت ششمبیماری کروتز فیلد جاکوبدر هم تنیدگی مرزها و بی مژنهای مشترک بین انسان و وقلب روباتیکبزرگ شدن تقریبا ناگهانی رویا و واقعیتپیوند مغز و سر و چالشهای تکینگیمعجزه در هر لحظه زندگیزبان و شناخت حقیقت قسمت چمهمان ناخواندهآزمون ذهنی گربه ی شرودینتراشه مغز بدون واسطه ی دنوار مغز، ترجمه ی فعالیت ابزار بقای موجود زنده از شلیک فراموشیاینترنت، حقیقت جامعه ی فحق انتخابنظریه تکامل در درمان بیمغم بی پایاناز تکینگی تا مغز- از مغزتخدا موجود استهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبیماری، رساله ای برای سلدر عید نوروز مراقب تصادف کمردرد و علل آنقدرت مردمتفاوت قند طبیعی با قند و روزه داری متناوب، مغز را پیشرفت در عقل است یا ظواهتکامل زبان انسان از پیشیمغز کوانتومیسفر دشوار اکتشافمیوپاتی و نوار عصب و عضلهآغاز فصل سرما و دوباره تکتشنچ پانایوتوپولوس تشنج نوروز مبارکاتوسوکسیمایدشکست حتمیاکسکاربازپین در درمان تشحمله ویروس کرونا به مغزهمیشه اطمینان تو بر خدا باز خود رها شودفاع از پیامبرهزینه ای که برای اندیشیدبا هر چیزی که نفس می کشد مدرمان آرتروز با ورزش موضکودک هشت ساله لازم است آدلیروپریم داروی ترکیبی ضدپرواز از نیویورک تا لوس آتقویت سیستم ایمنیروشهای شناسایی قدرت شنواتاثیر مشاهده بر واقعیت بمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟سلولهای ایمنی القا کنندهما انسانها چه اندازه نزدالکترومغناطیس شنوایی و هشادی، پاداش انجام وظیفهتصاویر زیبای رعد و برقچگونه مولکول های دی ان ایاخلاق پایه تکامل و فرهنگحرکت چرخشی و دائمی کیهانهندسه در پایه ی همه ی واکوقتی خورشید هست شمع به کااستفاده از سلول های بنیادو برابر شدن خطر مرگ و میبار سنین ابزار هوشمندی ادرمان سرگیجه بدون نیاز بکاهش مرگ و میر ناشی از ابریشه های اخلاقمقایسه رقابت و همکاریآلزایمرتمدن بشری و مغز اخلاقیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقاشی هایی با بوی گذشته یسندرم دزدی ساب کلاوینماده ی خالیامید جدید بر آسیب نخاعیچگونه حافظه را قویتر کنیشش مرحله تکامل چشمتغییر عمودی سر انسان از پادغام میان گونه های مختلحس و ادراک قسمت نهمهوش مصنوعی الفاگودیوار همه اش توهم بودواقعیت فیزیکی، تابعی از اصول انجام برخی نرمش ها دبحثی در مورد عملکرد لوب فدرک و احساسکتابخانهمحل درک احساسات روحانی درادیوی مغز و تنظیم فرکانمنابع انرژی از نفت و گاز آینده ی انسان در فراتر ازتاثیر حرکات چشم بر امواج نقش آتش در رسیدن انسان بهسیاهچاله ی تولید کنندهانگشت نگاری مغز نشان میدجنبه های موجی واقعیتچالش هوشیاری و اینکه چرا ضربه مغزی در تصادف رانندارتباط غیرکلامی بین انساحس و ادراک قسمت بیست و دوهوش مصنوعی از عروسک بازی بقا با سازگارترین فرد اسدانشمندان ژنی از مغز انسواکسن کرونا ساخته شده توفیلمی بسیار جالب از تغییبدون پیر فلکدرختان اشعار زمینگل درون گلدانتو دی ان ای خاص ميتوکندريمدارک ژنتیکی چگونه انسانزمین زیر خلیج فارس تمدنی منبع نور واقعی و ثابت، حقآیا یک، وجود داردتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش زبان در سلطه و قدرت ااگر با مطالعه فیزیک کوانسانسور از روی قصد بسیاری انسان قدیم در شبه جزیره عجهان هایی در جهان دیگرچت جی پی تیظرف باید پر شود چه با چرک از نظر علم اعصاب اراده آزحس و ادراک- قسمت شصت و چههوش مصنوعی از عروسک تا کمبه بالاتر از ماده بیندیشداروی لیراگلوتیدوراپامیل در بارداریفرگشت و تکامل تصادفی محض برخی ملاحظات در تشنج های ذهن و زندگیگام کوچک ولی تاثیرگذارتوهم چیستمرز بین انسان و حیوان کجازندگی بی دودمنبع هوشیاری کجاست قسمت53آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجتاثیر رژیم گیاهخواری بر نمای موفقیتابزار بقا از نخستین همانستم، بی پاسخ نیستاولین مورد PML به دنبال تکجهانی که از یک منبع، تغذیچرا مغزهای ما ارتقا یافت علایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تخواب سالم عامل سلامتی و یهوش مصنوعی، کیفیت فریب مبی نهایت در میان مرزهاداروی ضد چاقییافته های نوین علوم پرده فساد اقتصادی سیتماتیک دربرخی روش های تربیتی کودکرفتار اجتماعی انسان، حاصپل خواجو اصفهانتوسعه هوش مصنوعی قادر اسمشاهده گر جدای از شیء مشازیرک ترین مردممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآب زندگی است قسمت دومتبدیل سلولهای محافط به سنه عدم مطلق بلکه عدم با قابزار بقا از نخستین همانسرگردانیایمپلانت مغزیجایی برای یاد گرفتن باقی نزاع بین علم و نادانی رو عادت دادن مغز بر تفکراز تکینگی تا مغز از مغز تخودآگاهی و هوشیاريهوش عاطفی بیشتر در زنانبیماری گیلن باره و بیماردر هم تنیدگی کوانتومیژنهای هوش ، کدامندقلب را نشکنبزرگترین خطایی که مردم مرویا و کابوسپیوند اندام از حیوانات بتکامل فردی یا اجتماعیمعرفی مورد نادر بیماری گزبان و شناخت حقیقت قسمت امهندسی ژنتیک در حال تلاش آزمون ذهنی گربه شرودینگرتراشه ها روی مغزنوار عصب و عضلهابزار بقای موجود زنده از شلیک فراموشیایندرالحقیقت قربانی نزاع بین بی نظریه تکامل در درمان بیمغیرقابل دیدن کردن مادهاز تکینگی تا مغز، از مغز خدا نور آسمان ها و زمین اهیچ کس حقیقت را درون مغز بیمارستان هوش مصنوعیدرمان نگهدارنده ی اعتیادکمردرد با پوشیدن کفش مناقدرت و شناخت حقیقتتفاوت مغز انسان و میمون هروزه داری و التهاب زیانبپیشرفت ذهن در خلاقیت استتکامل ساختار رگهای مغزی مغز آیندگان چگونه است ؟سفرنامه سفر به بم و جنوب میوتونیک دیستروفیآغاز مبهم آفرینشتشنج چیستنوروز یا روز پایانیاتصال مغز و کامپیوترشکستن مرز دور مغزحمایت از طبیعتهمیشه به آنچه داری، خوشناز درخواست ها جدا شودفاع در برابر تغییر ساختهزینه سنگین انسان در ازابا آتش، بازی نکن و بعد از درمان ام اس(مولتیپل اسکلکودک ایرانی که هوش او از لیس دگرامفتامین یا ویاسپروتئین های ساده ی ابتداتلقین اطلاعات و حافظهروشی برای بهبود هوش عاطفتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمغز بزرگ چالش است یا منفعسلولهای بنیادی مصنوعی درما انسانها چه اندازه نزدالکتروتاکسی(گرایش و حرکشب سیاه سحر شودتصادف یا قوانین ناشناختهچگونه میتوان با قانون جناختلا ل در خود عضلهحس متفاوتهندسه زبانِ زمان استوقتی ریشه ها عمیقند از چیاستفاده از سلول های بنیادو برابر شدن خطر مرگ و میباربر دیگران نباشدرمان سرگیجه بدون نیاز بکاهش التهاب ناشی از بیمارژیم های غذایی و نقش مهم مقابله ی منطقی با اعتراضآملودیپین داروی ضد فشار تمدن زیر آبتاثیر گیاه خواری بر رشد وچقدر به چشم اعتماد کنیمسندرم سردرد به دلیل افت فماده ای ضد التهابیامید درمان کرونا با هماننگاه من، نگاه تو و یا حقیششمین کنگره بین المللی ستغییرات منطقه بویایی مغزادغام دو حیطه علوم مغز و حس و ادراک قسمت چهارمهوش مصنوعی اکنون می تواندیوار، از ابتدا توهم بودواقعیت چند سویهاصول توسعه ی یک ذهن کاملواقعیت چیستاصول سلامت کمربحثی درباره هوش و تفاوتهدرک کنیم ما همه یکی هستیمکجای مغز مسئول پردازش تجتو یک معجزه ایمحدودیت چقدر موثر استراز تغییرمنابع انرژی از نفت و گاز آینده ی علم و فیزیک در60 ثتاثیر دوپامین و سروتونیننقش انتخاب از طرف محیط، نسیاهچاله، سیاه خالص یا پانتقال ماده و انرژیجنسیت و تفاوت های بیناییچالش هوشیاری و اینکه چرا ضررهای مصرف شکر و قند بر ارتروز یا خوردگی و التهاحس و ادراک قسمت بیست و سوهوش مصنوعی از عروسک بازی بقا در ازای بیماریدانشمندان پاسخ کوانتومی واکسن آلزایمرفیروز نادریبدون بار گذشتهدرد و درسگل زندگیتو در میانه ی جهان نیستی مروری بر تشنج و درمان هایزمان چیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا کیهان می تواند یک شبیتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش سجده بر عملکرد مغزاگر تلاش انسان امروز براسانسور بر بسیاری از حقایانسان میوه ی تکاملجهان یکپارچهنتایج نادانی و جهلظرفیت مغز چقدر استاز نظر علم اعصاب اراده آزحسن یوسف باغچه ی منهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه جای محکوم کردن دیگران داروی تشنجی دربارداریورزش هوازی مرتب خیلی به قفراموش کارها باهوش تر هسبرخی مرزهای اخلاق و علوم ذهن و شیمی بدنگامی در درمان بیماریهای توهم و خیالمرز جدید جستجو و اکتشاف، زندگی در جمع مواردی را برمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمآیا خداباوری محصول تکاملتاثیر رژِیم غذایی بر میگنمایش تک نفرهابزار بقا از نخستین همانستون فقرات انسان دو پا جلاولین مورد پیوند سر در انجهانی در ذهنچرا ویروس کرونای دلتا واعلائم عصبی آلزایمر، با ااز تکینگی تا مغز از مغز تخواب عامل دسته بندی و حفطهوش مصنوعی، اتفاقات و تحبی نظمی مقدمه شناختداروی ضد چاقییاد گرفتن مداومفشار و قدرتبرخی سلولهای عصبی در تلارقیبی قدرتمند در برابر مپلاسمای غالبتوسعه برخی شغل ها با هوش مشاهده آینده از روی مشاهزیست شناسی کل در جزء فراکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآب زندگی است قسمت سومتبر را بردارنهایت معرفت و شناخت درک عابزار بقا از نخستین همانسربازان ما محققا غلبه می ایمپلانت مغزی و کنترل دو جایی خالی نیستنزاع بین علم و جهل رو به پعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تخودت را از اندیشه هایت حفهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیماری آلزایمر، استیل کودر هم تنیدگی کوانتومی و پژنهای حاکم بر انسان و انسقوی تر باشبزرگترین درد از درون است رویا و خبر از آیندهپیوند اندام حیوانات به اتکامل مادی تا ابزار هوشممعرفت و شناختزبان و شناخت حقیقت قسمت دمهندسی بدنآزادی در چیستتراشه ی هوش مصنوعی در مغزنوار عصب و عضلهابزار بقای موجود زنده از شنا در ابهای گرم جنوب نیاایپیداکرینحقیقت آنطور نیست که به نظنعناعغرور و علماز تکینگی تا مغز، از مغز خدا بخشنده است پس تو هم بهیچ اندر هیچبیندیشدرمان نابینایان آیا ممکنکنفرانس تشنج هتل کوثر اصقدرت کنترل خودتفاوت ها و تمایزها کلید بروزه داری و بیمار ی ام اس پیشرفتی مستقل از ابزار هتکامل شناخت انسان با کشفمغز اندامی تشنه ی انرژی اسفرنامه سفر به بم و جنوب میگرن و پروتئین مرتبط با إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتشنج و حرکات شبه تشنجی قانورالژیاثر مضر مصرف طولانی مدت رشگفت نیست من عاشق تو باشمحوادث روزگار از جمله ویرهمیشه داناتر از ما وجود داز دست دادن دم در پیشینیادقیق ترین تصاویر از مغز اهزاران سال چشم های بینا وبا تعمق در اسرار ابدیت و درمان با سلول های بنیادیکودکان مهاجرلا اکراه فی الدینپروتز چشمتلاش ها برای کشف منابع جدروشی جدید در درمان قطع نختاثیر نگاه و مشاهده ناظر مغز بزرگ چالشهای پیش روسلام تا روشناییما اکنون میدانیم فضا خالالکترودهای کاشتنیشبیه سازی میلیون ها جهان تضادهای علمیچگونه مغز ما، موسیقی را پاختلاف خانوادگی را حل کنحس چشایی و بویاییهندسه، نمایشی از حقیقتوقتی شروع به بیدار شدن میاستفاده از سلول های بنیادو داروی جدید برای میاستبارداری بدون رحمدرمان سرگیجه بدون داروکاهش حافظه هرچند فرایندیرژیم های غذایی و نقش مهم مقابله با کرونا با علم اسآموزش نوین زبانتمدنی قدیمی در شمال خلیج تاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش قهوه در سلامتیسوی ما آید نداها را صداماده، چیزی نیستامیدهای جدید برای بازیابنگاه مادی غیر علمی استشعار و عملتغییرات مغز پس از 40 سالگیارتقا و تکامل سنت آفرینش حس و ادراک قسمت نوزدهمهوش مصنوعی از عروسک های بدید تو همیشه محدود به مقددیدن خدا در همه چیزواقعیت چیستاضطراب و ترسALS نگاهی کامل بر بیماری وبحثی درباره هوش و تفاوتهدرک احساسات و تفکرات دیگکرونا چه بر سر مغز می آورتو یک جهان در مغز خودت هسمحدودیت های حافظه و حافظراست دستی و چپ دستیمنابع انرژی از نفت و گاز آینده با ترس جمع نمیشودتاثیر دپاکین بر بیماری منقش اتصالات بین سلولهای سیاره ی ابلهانانتروپی و هوشیاریجنسیت و تفاوت های بیناییچالش های ایستادن بر دو پاضررهای شکر بر سلامت مغزارزش های وارونهحس و ادراک قسمت بیستمهوش مصنوعی از عروسک بازی بقای حقیقی در دور ماندن ادانشمندان اولین سلول مصنواکسن ایرانی کرونا تولیدفیزیک مولکولها و ذرات در بدون زمان، ماده ای وجود ندرد باسن و پا به دلیل کاهگلوله ی ساچمه ایتوقف؛ شکستمرکز هوشیاری، روح یا بدن زمان و مکان، ابعاد کیهان منبع هوشیاری کجاست قسمت آیا گذشته، امروز وآینده تاثیر درجه حرارت بر عملکنقش غذاها و موجودات دريااگر خواهان پیروزی هستیسانسور ذهنانسان ها می توانند میدان جهان یکپارچهنجات در اعتماد به خودعقل مجادله گراز واقعیت امروز تا حقیقتحساسیت روانی متفاوتهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه جای تولید، بیشتر گوش کداروی جدید ALSورزش هوازی ، بهترین تمریفراموشی همیشه هم بد نیستبرخی نکات از گاید لاین پرذهن پر در برابر آگاهیگامی در درمان بیماریهای توهم وجودمرزهای حقیقی یا مرزهای تزندگی در سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآیا دلفین ها می تواند از تاثیر سلامت دستگاه گوارشچند نرمش مفید برای کمردرابزار بقا از نخستین همانستارگانی قبل از آغاز کیهاولین هیبرید بین انسان و جهان، تصادفی نیستچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک علت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز از مغز تخواص فلفل سبزهوش احساسیبی هیچ می ایی و بی هیچ میرداروی ضد تشنج با قابليت تیاد بگیر فراموش کنیفشار روحی، همیشه بد نیست برخی سيناپسها طی تکامل و رقابتی بی هدف یا رقابتی هپمبرولیزوماب در بیماری چتوصیه های سازمان بهداشت مشاهدات آمیخته با اشتباهزیست شناسی باور حقیقت یا منبع هوشیاری کجاست؟(قسمآب، زندگی است(قسمت پنجم)تحریک عمقی مغزنهایت در بی نهایتابزار بقا از نخستین همانسربرولایزینایمپلانت مغزی کمک میکند جاذبهنسبیت عام از زبان دکتر برعجول نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تخودروهای هیدروژنیهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیماری الزایمردر هم تنیدگی کوانتومی و دکفش و کتابقیچی ژنتیکیبسیاری از مجرمان، خودشانرویا بخشی حقیقی از زندگی پیوند سر آیا ممکن استتکامل مداوممغز فکر میکند مرگ برای دیزبان و شناخت حقیقت قسمت سمهربانی، شرط موفقیتآزادی عقیده، آرمانی که تتراشه ی بیولوژِیکنوار عصب و عضلهابزار بقای موجود زنده از شناخت و معرفت، و نقش آن دایا کوچک شدن مغزانسان الحقیقت افرادهفت چیز که عملکرد مغز تو غربال در زندگیاز تکینگی تا مغز، از مغز خدای رنگین کمانهیچگاه از فشار و شکست نتربیهوش کردن در جراحی و بیمدرمان های اسرار آمیز در آکنگره بین المللی سردرد دقدرت انسان در نگاه به ابعتفاوت ها را به رسمیت بشناروزه داری سلول های بنیادپپوگستتکامل، نتیجه ی برنامه ریمغز انسان ایا طبیعتا تماسفرنامه سفر به بم و جنوب میگرن و خوابافت فشار خون ناگهانی در وتشنج به صورت اختلال رفتانورالژی تریژمینالاثرات فشار روحی شدیدشگفت انگیز بودن کیهانحکمت الهی در پس همه چیزهمیشه راهی هستاز روده تا مغزدل به دریا بزنهستي مادي ای که ما کوچکتربا خودت نجنگدرمان تومورهای مغزی با اکودکان میتوانند ناقل بی لاموژین داروی ضد اوتیسم؟پروتز عصبی برای تکلمتلاش های جدید در ALSروشی جدید در درمان نابینتاثیر نگاه انسان بر رفتامغز بزرگ و فعال یا مغز کوسلاح و راهزنیما از اینجا نخواهیم رفتالگو نداشتیمشبیه سازی سیستم های کوانتظاهر خوابیده ی مادهچگونه مغز پیش انسان یا هماختلال حرکتی مانند لرزش حس و ادراک (قسمت اول )هنر فراموشیویتنام نوعی کرونا ویروس استیفن هاوکینگ در مورد هدو سوی واقعیتبازگشایی مجدد مطب دکتر سدرمان سرطان با امواج صوتکاهش دوپامین عامل بیماریرژیم ضد التهابیملاحظه های اخلاقی دربارهآمارهای ارائه شده در سطح تمرکز و مدیتیشنتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش مهاجرت در توسعه نسل اسوپاپ ها یا ترانزیستورهاماده، چیزی بیش از یک خلا امیدوار باش حتی اگر همه چنگاه محدود و تک جانبه، مشصبور باشارتقا یا بازگشت به قبل ازحس و ادراک قسمت هفتمهوش مصنوعی از عروسک های ب