دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

سلطان جنگل یا صاحب ملکوت

میتوان سلطان جنگل شد ولی سلطان جنگل شدن، میلیون ها سال قبل تحقق پیدا کرده است. هنر ما بازگشت به میلون ها سال قبل نیست!

هوش مصنوعی از عروسک های بازی تا کمک به انسان در تولیدات تا زیان های آن بر جسم و روح انسان- قسمت سی و چهارم
می توانیم انتخاب کنیم!
ما تکنولوژیِ ای هستیم که در انتظارش هستیم.
هیچ تکنولوژی- که به وسیله ی هوش انسان ساخته شده است- نمی تواند بر پیچیدگی و سودمندی بدن انسان غلبه کند.
نه! حتی یک شهر، کشور یا عموم تمدن فراتر از انسان نیست.
ما نمی دانیم چه بخشی از توانایی های انسان را می شناسیم زیرا ما کلیت چیزی را- که بدن انسان به طور شخصی و عمومی قادر به انجام آن است- نمیدانیم.
شاید به سختی بتوانیم 5% توانایی های او را ببینیم. برای آنکه با تکنولوزی ای که می سازیم زندگی کنیم ضروری است ما توانایی های خود را بررسی و درک کنیم در غیر این صورت ما به پایان می رسیم و به بدنه ی سایبروگیا بدنه ی هوش مصنوعی تبدیل می شویم!
(تبدیل شدن به بدنه ی هوش مصنوعی، هرچند می تواند ما را در محاسبات ریاضی و منطق پیشرفته کند و به ما قدرت برنامه ریزی دقیق تر برای رسیدن به تمایلات و ثروت و حتی آمادگی برای کشتاری بی رحمانه و پیروزی در جنگ بدهد و به ما کمک کند بسیار قویتر از خرس و شیر و پلنگ و حتی سلطان جنگل شویم ولی امکان متفاوت شدن ریشه ای از این حیوانات درنده را نخواهد داد.
میتوان سلطان جنگل شد ولی سلطان جنگل شدن، میلیون ها سال قبل تحقق پیدا کرده است. هنر ما بازگشت به میلون ها سال قبل نیست!)
برخی توضیحات دکتر سلمان فاطمی نورولوژیست
https://www.facebook.com/ResonanceScience.Espanol/photos/a.101741391425492/492839488982345/

Resonance Science Foundation - Español
Marc00h 6231p1 aotn9h 9o:mh9f00 AM
We are the technology we've been waiting for.. es.resonancescience.org
No technology created by human intelligence is capable of overcoming the complexity and efficiency of the human body. Not even one city, country or entire civilization is beyond him. We do not know what proportion of human capabilities we know, since we do not know the totality of what the human body is capable of, individually and collectively. Maybe we barely understand the 5%...
In order to live with the technology we create, it is imperative that we explore and understand our own capabilities, or we will end up becoming cyborgs hulls..

🖕🖕


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
اسرار آفرینش در موجمبانی ذهنی سیاه و سفیدنقش غذاها و موجودات درياتکامل مادی تا ابزار هوشمهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان پر از چیزهای اسرار آکیهانِ هوشیارِ در حال یاداروهای مصرفی در ام اسإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَزمان چیستاثرات مفید قهوهقانون جنگلعقل مجادله گربه مغز خزندگان خودت اجازمرکز حافظه کجاستنوآوری ای شگفت انگیز دانتئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی ساخته هوش طبیجریان انرژی در سیستم های کرونا چه بر سر مغز می آوردر محل کار ارزش خودت را بامید درمان کرونا با همانزیست، مرز افق رویداد هستاختلالات عضلانی ژنتیکلبخند بزن شاید صبح فردا زعارضه جدید ویروس کرونا سبیماری اسپینال ماسکولار مشکلات نخاعینکاتی در مورد تشنجتاثیر کپسول نوروهرب بر سهدف از خلقت رسیدن به ابزاحوادث روزگار از جمله ویرگیلگمش باستانی کیستدرمان های علامتی در ام اسزبان شناسی نوین نیازمند انسانیت در هم تنیده و متصارتباط بین هوش طبیعی و هومنابع انرژی از نفت و گاز بیشتر کمردردها نیازی به مغز چگونه صداها را فیلتر نگاه از بیرون مجموعهتاثیر گیاهخواری بر رشد و حس و ادراک قسمت چهل و سومویتامین کاپیموزایددرک تصویر و زبان های مخلتسلولهای ایمنی القا کنندهاین ایده که ذرات سیاهچالاز نظر علم اعصاب اراده آزمنبع هوشیاری کجاست قسمت بسیاری از بیماری های جدیبحثی در مورد نقش کلسیم و مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟نخستین تصویر از سیاهچالهتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت بیست و دوواکسن های شرکت فایزر آمرپروژه ی ژنوم انسانیذهن هوشیار در پس ماده ی مسیگار عامل افزایش مرگ وماگر نیروی مغناطیس نباشد از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقویت سیستم ایمنیبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱نقش نگاه از پایین یا نگاهنزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر عصاره تغلیظ شده گیخلاصه ای از مطالب همایش مورزش هوازی مرتب خیلی به قآیا ممکن است موش کور بی مرویا و خبر از آیندهساختار شبکه های مغزی ثابابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع خواب و رویاتنها مانع در زندگی موارد برخی بیماری های خاص که بدنقش داروهاي مختلف معروف همه چیز در زمان کنونی استتشنج چیستخطا در محاسبات چیزی کاملژن هوش و ساختارهای حیاتی آیا انسان با مغز بزرگش اخروش صحبت کردن در حال تکامشنا در ابهای گرم جنوب نیاابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز مکانیک کوانتومی بی معنی توهم لیلیپوتی(ریزبینی)هوش مصنوعی از عروسک های بثبت امواج الکتریکی در عصدید تو همیشه محدود به مقدآیا راهی برای رفع کم آبی رژیم غذایی ضد التهابیابزار بقای موجود زنده از فیزیکدانان ماشینی برای تشبکه های مصنوعی مغز به دراسرار بازسازی اندام هامباحث مهم حس و ادراکنقش غذاها و موجودات درياتکامل مداومهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان دارای برنامهکیست کلوئید بطن سومداروهای ام اسافت فشار خون ناگهانی در وزمان واقعیت است یا توهماثرات مضر ماری جواناقانون جنگلعلم و ادراک فقط مشاهده ی به بالا بر ستارگان نگاه کمرکز حافظه کجاستنوار مغز مشاهده ی غیر مستتئوری تکامل در پیشگیری و هوش احساسیجریان انرژی در سیستم های کریستال هادر چه مرحله ای از خواب ، رامگا سه عامل مهم سلامتزاوسکا درمان گوشراختراع جدید اینترنت کوانلرزش ناشی از اسیب به عصبعدم توقف تکامل در یک اندابیماری اضطراب عمومیمشکلات بین دو همسر و برخیچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر کپسول نوروهرب بر سهر حرکت خمیده می شود و هر حافظه و اطلاعات در کجاست گیاه خواری و گوشت خوار کددرمان ژنتیکی برای نوآوریزبان، نشان دهنده ی سخنگو انعطاف پذیری مکانیسمی علارتباط شگفت مغز انسان و فمنابع انرژی از نفت و گاز با هوش مصنوعی خودکار روبمغز ناتوان از توجیه پیدانگاه از درون مجموعه با نگتاثیر انتخاب از طرف محیط حس و ادراک قسمت نهمویتامین کا و استخوانپیچیدگی های مغزمگسدرک حقیقت نردبان و مسیری سلولهای بنیادی مصنوعی دراینکه به خاطرخودت زندگی از نظر علم اعصاب اراده آزمنبع هوشیاری کجاست قسمت بسیاری از بیماری های جدیبحثی در مورد حقیقت فضا و مغز بزرگ چالش است یا منفعنخستین روبات های زنده ی جتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت بیست و سوواکسن کووید 19 چیزهایی که پروژه ی ژنوم انسانیذهن تو همیشه به چیزی اعتقسیاهچاله های فضایی منابعاگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلقین اطلاعات و حافظهبرین نت به جای اینترنتنقش نظام غذایی در تکامل منزاع بین علم و نادانی رو تاریخ همه چیز را ثبت کردهخلاصه ای از درمان های جدیورزش هوازی ، بهترین تمریآیا ما تنها موجودات زنده رویا بخشی حقیقی از زندگی سازگاری با محیط بین اجزاابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنحنی که ارتباط بین معرفتو یک معجزه ایبرخی توجهات در ببمار پارنقش ذهن و شناخت در حوادث همه ی سردردها بی خطر نیستتشنج و حرکات شبه تشنجی قاخطر آلودگی هواژن یا نقشه توسعه مغز و نقآیا احتمال دارد رویا از آروشهای نو در درمان دیسک بشناخت و معرفت، و نقش آن دابزار بقا از نخستین هماناز تکامل تا مغز از مغز تا مکانیزمهای دفاعی در برابتوهم چیستهوش مصنوعی از عروسک های بجمجمه انسان های اولیهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدیدن خدا در همه چیزآیاما مقهور قوانین فیزیکرژیم غذایی ضد دردابزار بقای موجود زنده از فرگشت و تکامل تصادفی محض شباهت مغز و کیهانابزار بقای موجود زنده از فراموش کارها باهوش تر هسشباهت مغز با کیهان مادیاصل بازخوردمجموعه های پر سلولی بدن منقش غذاها و موجودات درياتکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهان در حال نوسان و چرخشکاهش مرگ و میر ناشی از ابداروهای تغییر دهنده ی سیافت هوشیاری به دنبال کاهزمان پلانکاجزای پر سلولی بدن انسان قانونمندی و محدودیت عالمعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهبه خودت مغرور نشومرکز خنده در کجای مغز استنوار مغز در فراموشی هاتئوری جدید، ویران کردن گهوش احساسیجریان انرژی در سیستم های کریستال زمان(قسمت اولدر هم تنیدگی مرزها و بی مامروز دانش ژنتیک هیچ ابهزبان مشترک ژنتیکی موجوداادامه بحث تکامل چشملرزش عضله یا فاسیکولاسیوعدم درکبیماری بیش فعالیمشکلات روانپزشکی پس از سچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر کتامین در درمان پاهرچیز با یک تاب تبدیل به حافظه و اطلاعات در کجاست گالکانزوماب، دارویی جدیدرمان ام اس(مولتیپل اسکلزبان، وسیله شناسایی محیطاولین مورد PML به دنبال تکارتباط شگفت انگیز مغز انمنابع انرژی از نفت و گاز با تعمق در اسرار ابدیت و مغز و سیر تکامل ان دلیلی نگاه حقیقی نگاه به درون اتاثیر احتمالی عصاره تغلیحس و ادراک قسمت چهارمویتامین کا در سبزیجاتپیچیدگی های مغزی در درک زدرک درست از خود و هوشیاریسلسله مباحث هوش مصنوعیاینکه خانواده ات سالم بااز واقعیت امروز تا حقیقتمنبع هوشیاری کجاست قسمت بعد از کرونابحثی در مورد عملکرد لوب فمغز بزرگ چالشهای پیش رونرمش های مفید برای درد زاتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت بیستمواکسن کرونا و گشودن پنجرپرواز از نیویورک تا لوس آذهن سالمسیاهچاله ها، دارای پرتو اگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاش ها برای کشف منابع جدبرای پیش بینی آینده مغز دنقش نظریه تکامل در شناسانزاع بین علم و جهل رو به پتازه های اسکیزوفرنی(جنوخونریزی مغز در سندرم کووورزش و میگرنآیا مغز تا بزرگسالی توسعرویا تخیل یا واقعیتستون فقرات انسان دو پا جلابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنشأ اطلاعات و آموخته ها تو یک جهان در مغز خودت هسبرخی توصیه ها برای واکسینقش روی و منیزیم در سلامتهمیشه اطمینان تو بر خدا بتشنج عدم توازن بین نورون خطرات هوش مصنوعیژنها نقشه ایجاد ابزار هوآیا احتمال دارد رویا از آروشهای شناسایی قدرت شنواشناخت درون، شناخت بیرون؛از تکامل تا مغز، از مغز تما انسانها چه اندازه نزدتوهم بی خداییهوش مصنوعی از عروسک بازی جنبه های موجی واقعیتکنگره بین المللی سردرد ددژا وو یا اشنا پنداریآب زندگی است قسمت چهارمراه فراری نیستابزار بقای موجود زنده از فراموشی همیشه هم بد نیستشباهت کیهان و مغزاصل عدم قطعیت از کوانتوم محل درک احساسات روحانینقشه مغزی هر فرد منحصر بهتکامل و ارتقای نگاه تا عمهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهان شگفت انگیزکاهش التهاب ناشی از بیماداروهای ضد بیماری ام اس وافتخار انسانزمان به چه دلیل ایجاد میشاجزایی ناشناخته در شکل گقارچ بی مغز در خدمت موجودعلم به ما کمک میکند تا موبه دنبال رستگاری باشمرگ چیستنوار مغز در تشخیص بیماری تا 20 سال آینده مغز شما به هوش عاطفی بیشتر در زنانجستجوی متن و تصویر به صورکریستال زمان(قسمت دوم)در هم تنیدگی کوانتومیانفجار و توقف تکاملی نشازبان چهار حرفی حیات زمیناداراوون تنها داروی تاییلزوم سازگاری قانون مجازاعسل طبیعی موثر در کنترل ببیماری تی تی پیمشکلات روانپزشکی در عقب چگونه هموساپينس بر زمین تاثیر گیاه خواری بر رشد وهزینه ای که برای اندیشیدحافظه و اطلاعات در کجاستگامی در درمان بیماریهای درمان تومورهای مغزی با اسفر نامه سفر به بم و جنوب اولین مورد پیوند سر در انارتباط شگفت انگیز مغز انمنابع انرژی از نفت و گاز باهوش ترین و با کیفیت تریمغز آیندگان چگونه است ؟نگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر ترکیبات استاتین (سحس و ادراک قسمت نوزدهمویتامین دی گنجینه ای بزرپیوند قلب خوک، به فرد دچادرک عمیق در حیواناتسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاینترنت بدون فیلتر ماهوااز کجا آمده ام و به کجا میمنبع هوشیاری کجاست قسمت بعد از کرونابحثی درباره هوش و تفاوتهمغز بزرگ و فعال یا مغز کونرمش های مفید در سرگیجهتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت دهمواکسن کرونا از حقیقت تاتپرورش مغز مینیاتوری انساذخیره ی شگفت انگیز اطلاعسیاهچاله و تکینگی ابتدایاگر با مطالعه فیزیک کواناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاش هایی در بیماران قطع برای اولین بار دانشمنداننقش هورمون های تیروئید دنسبت طلایی، نشانه ای به ستازه های بیماری پارکینسوخواندن ، یکی از شستشو دهنورزش بهترین درمان بیش فعآیا همه جنایت ها نتیجه بیرویا حقی از طرف خداسخن پاک و ثابتابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمهندسی ژنتیک در حال تلاش تو پیچیده ترین تکنولوژی برخی درمان های Spinal Muscular Atنقش روزه داری در سالم و جهمیشه عسل با موم بخوریمتشخیص ژنتیکی آتروفی های دفاع در برابر تغییر ساختژنها ، مغز و ارادهآیا برای تولید مثل همیشه روشی برای بهبود هوش عاطفشناسایی تاریخچه ی تکاملیاز تکامل تا مغز، از مغز تما انسانها چه اندازه نزدتوهمات و شناخت حقیقتهوش مصنوعی از عروسک بازی جنسیت و تفاوت های بیناییکنگره بین المللی سردرد ددژاوو یا آشناپنداریآب زندگی است قسمت اولراه های جدید برای قضاوت رآب زندگی است قسمت دومراه های جدید برای قضاوت رابزارهای پیشرفته ارتباط فرایند پیچیده ی خونرسانیشباهت زیاد بین سلول هاي عاصول انجام برخی نرمش ها دمحل درک احساسات روحانی دنقشه های مغزی جدید با جزیتکامل ابزار هوش ، راه پر هوش مصنوعی از عروسک تا کمجهانی که نه با یک رخداد و کاهش دوپامین عامل بیماریداروی فامپیریدین یا نورلافراد آغاز حرکت خودشان رزمان شگفت انگیزاحیای بینایی نسبی یک بیمقبل از آغازعلم ساختن برج های چرخانبه زودی شبکه مغزی به جای مرگ و میر پنهاننوار مغزی روشی مهم در تشختا بحر یفعل ما یشاهوش عاطفی در زنان بیشتر اجستجوی هوشیاری در مغز ماکریستال زمان(قسمت سوم)در هم تنیدگی کوانتومی و پانواع سکته های مغزیزبان و کلمه حتی برای کسانادراک ما درک ارتعاشی است لزوم سازگاری قانون مجازاعصب حقوق نورولووبیماری دویکمشاهده گر جدای از شیء مشاچگونه هوشیاری خود را توستاثیر گیاه خواری بر رشد وهزینه سنگین انسان در ازاحباب های کیهانی تو در توگامی در درمان بیماریهای درمان تشنجسفر به مریخ در 39 روزاولین هیبرید بین انسان و ارتباط غیرکلامی بین انسامنابع انرژی از نفت و گاز برخی سلولهای عصبی در تلابار بزرگ ایستادن بر دو پامغز انسان ایا طبیعتا تمانگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر حرکات چشم بر امواج حس و ادراک قسمت هفتمویروس مصنوعیپیوند مغز و سر و چالشهای درگیری قلب در بیماری ویرسم زنبور ، کلیدی برای وارایندرالاز آغاز خلقت تا نگاه انسامنبع هوشیاری کجاست قسمت بعد از کرونا دلخوشی بیهوبحثی درباره هوش و تفاوتهمغز بزرگترین مصرف کننده نرمشهای مهم برای تقویت عتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت دوازدهمواکسن کرونا ساخته شده توآلودگی هوا چالش قرن جدیدذره ی معین یا ابری از الکسیاهچاله ی تولید کنندهاگر تلاش انسان امروز برااز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاشی برای درمان قطع نخابرای تمدن سازی، باید در بنقش هورمون زنانه استروژننشانه های گذشته در کیهان تبدیل تراکت صوتی مصنوعی خواب سالم عامل سلامتیورزش در کمر دردآیا هوش مصنوعی می تواند نرویاها از مغز است یا ناخوسرنوشتابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمولتیپل اسکلروز در زنان تو افق رویداد جهان هستیبرخی روش های تربیتی کودکنقش رژیم غذایی بر رشد و اهمراهی نوعی سردرد میگرنیتشخیص آلزایمر سالها قبل دقیق ترین تصاویر از مغز اژنهای مشترک بین انسان و وآیا بزرگ شدن مغز فقط در دروشی جدید در درمان قطع نخابزار بقا از نخستین همانشناسایی سلول های ایمنی ااز روده تا مغزما اکنون میدانیم فضا خالتوپیراماتهوش مصنوعی از عروسک بازی جنسیت و تفاوت های بیناییکنترل همجوشی هسته ای با هدگرگونی های نژادی و تغییآب زندگی است قسمت سومراه پیروزی در زندگی چیستابزارهای بقا از نخستین هفرایند تکامل و دشواری هاشباهت زیاد بین سلول هاي عاصول توسعه ی یک ذهن کاملمحدودیت های حافظه و حافظنقص در تشخیص هیجانات عامتکامل جریان همیشگی خلقتهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهش های ژنتیکی مفید در ساکاهش سن بیولوژیکی، تنها داروی لیراگلوتیدافزایش قدرت ادراکات و حسزندگی هوشمند در خارج از زاحیای بینایی نسبی یک بیمقبل از انفجار بزرگعلایم کمبود ویتامین E را به زیر پای خود نگاه نکن بمرگ و میر بسیار بالای ناشنورون هاي مصنوعی می توانتاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش عاطفی در زنان بیشتر احفره در مغزکشف مکانیسم عصبی خوانش پدر هم تنیدگی کوانتومی و دانگشت ماشه ایزبان و بیان نتیجه ساختماادغام میان گونه های مختلمقاومت به عوارض فشار خون عضلانی که طی سخن گفتن چقدبیماری دیستروفی میوتونیمشاهده آینده از روی مشاهچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر گیاه خواری بر رشد وهزاران سال چشم های بینا وگاهی لازم است برای فهم و درمان جدید ALSسفر تجهیزات ناسا به مریخ اولین تصویر در تاریخ از سارتروز یا خوردگی و التهامنابع انرژی از نفت و گاز برخی سيناپسها طی تکامل و بار سنین ابزار هوشمندی امغز انسان برای ایجاد تمدچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر دوپامین و سروتونینحس و ادراک قسمت هفدهمویرایش DNA جنین انسان، برپیوند اندام از حیوانات بدرگیری مغز در بیماری کویسماگلوتید داروی کاهش دهنایا کوچک شدن مغزانسان الاز انفجار بزرگ تا انفجار منبع هوشیاری کجاست قسمت بعد از کرونا دلخوشی بیهوبحثی درباره هوش و تفاوتهمغز حریص برای خون، کلید تچرا مغز انسان سه هزار سالتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت سومواکسن ایرانی کرونا تولیدآلودگی هوا و ویروس کروناذرات کوانتومی زیر اتمی قسیاره ی ابلهاناگر خواهان پیروزی هستیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاشی تازه برای گشودن معبرای خودآگاه بودن تو باینقش ویتامین K در ترمیم اسنشانه های پروردگار در جهتبدیل سلولهای محافط به سخواب سالم عامل سلامتی و یوزن حقیقی معرفت و شناختآیا هوش مصنوعی زندگی بشررویاهای پر رمز و حیرتی درسریعترین کامپیوتر موجودابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمواد کوانتومی جدید، ممکنتو با همه چیز در پیوندینقش رژیم غذایی در رشد و اهندسه ی پایه ایتصویربرداری فضاپیمای آمدلایلی که نشان میدهد ما بژنهای هوش ، کدامندآیا تکامل و تغییرات ژنتیروشی جدید در درمان نابینابزار بقای موجود زنده از شواهدی از نوع جدیدی از حاازدواج های بین گونه ای، رما اشیا را آنطور که هستندتوانایی مغز و دیگر اجزای هوش مصنوعی از عروسک بازی جهل مقدسکنترل جاذبهدانش محدود به ابعاد چهارآب، زندگی است(قسمت پنجم)رابطه تشنج و اوتیسمابزارهای بقا ازنخستین همفرایند حذف برخی اجزای مغشرکت نورالینک ویدیویی ازاصول سلامت کمرمخچه فراتر از حفظ تعادلنقطه بی بازگشتتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهش های ژنتیکی غیر تصادفکایروپاکتیک چیستداروی تشنجی دربارداریافزایش مرگ و میر سندرم کوزندگی بی دوداحساس گذر سریعتر زمانقدم زدن و حرکت دید را تغیعلایم کمبود ویتامین E را بوزون هیگز چیستمرگ انتقال است یا نابود شنورون های ردیاب حافظهتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوشیاری کوانتومیحقیقت قربانی نزاع بین بی کشف مکانیسمی پیچیده در بدر یک فراکتال هر نقطه مرکانگشت نگاری مغز نشان میدزبان و بیان، در سایه پیشرادغام دو حیطه علوم مغز و مقابله با کرونا با علم اسغیرقابل دیدن کردن مادهبیماری ضعف عضلات نزدیک بمطالعه ای بیان میکند اهدچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر گیاه خواری بر رشد وهستي مادي ای که ما کوچکترگاهی مغز بزرگ چالش استدرمان جدید میگرن با انتی سفر دشوار اکتشافاولین سلول مصنوعیارزش حقیقی زبان قسمت اولمنابع انرژی از نفت و گاز برداشت مغز ما از گذر زمانبارداری بدون رحممغز انسان برای شادمانی طچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر دپاکین بر بیماری محس و ادراک قسمت هجدهمواقعیت فیزیکی، تابعی از پیوند سر آیا ممکن استدرگیری مغز در بیماران مبسندرم کووید طولانیایا این جمله درست است کسیاز بحث های کنونی در ویروسمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفکر خلا ق در برابر توهم بحثی درباره هوش و تفاوتهمغز در تنهایی آسیب میبینچرا مغزهای ما ارتقا یافت تاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت سی و هشتمواکسن اسپایکوژنآلزایمرذرات کوانتومی زیر اتمی قسیاره ابلهاناپی ژنتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاشی جدید در درمان ام اسبرخی ملاحظات در تشنج های نقش ژنتیک در درمان اختلانظام مثبت زندگیتداخل مرزها و صفات با بینخواب عامل دسته بندی و حفطوزوز گوشآیا هوش ارثی دریافتی از پرویای شفافسرگیجه از شایعترین اختلاابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تموجود بی مغزی که می تواندتو با باورهایت کنترل میشنقش زنجبیل در جلوگیری از هندسه ی رایج کیهانتصادف یا قوانین ناشناختهدنیای شگفت انگیز کوانتومژنهای حاکم بر انسان و انسآیا جنین انسان، هوشمندی روشی جدید در درمان سکته مابزار بقای موجود زنده از شواهدی از دنیسوان(شبه نئاساس انسان اندیشه و باور ما به جهان های متفاوت خودتوازن مهمتر از فعالیت زیهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان فراکتالکندر در بیماریهای التهابدانش بی نهایتآثار باستانی تمدن های قدراز تغییرابزارهای بقای موجود زندهفراتر از دیوارهای باورشش مرحله تکامل چشماضطراب و ترسمخچه ، فراتر از حفظ تعادلچند نرمش مفید برای کمردرتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهشهای مفید و ذکاوتی که دکار با یگانگی و یکپارچگیداروی جدید s3 در درمان ام افزایش سرعت پیشرفت علوم زندگی زمینی امروز بیش از احساسات کاذبقدرت انسان در نگاه به ابععلت خواب آلودگی بعد از خوبوزون هیگز جهان را از متلمراحل ارتقای پله پله کیهنوروپلاستیسیتی چیستتاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش، ژنتیکی است یا محیطیحقیقت اشیاکشف ارتباط جدیدی از ارتبدر کمتر از چند ماه سوش جداندوهگین نباش اگر درب یا زبان و تکلم برخی بیماریهارتقا و تکامل سنت آفرینش ملاحظه های اخلاقی دربارهمقالاتبیماریهای تحلیل عضلانی امعنی روزهچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر گیاه خواری بر رشد وحد و مرزها توهم ذهن ماستهستی ما پس از شروعی چگال گذر زمان کاملا وابسته به درمان جدید کنترل مولتیپلسفرنامه سفر به بم و جنوب اوکرلیزوماب داروی جدید شارزش حقیقی زبان قسمت دوممنابع انرژی از نفت و گاز بررسي علل احتمالي تغيير بازگشت از آثار به سوی خدامغز انسان برای شادمانی طچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر داروهای ضد التهاب حس و ادراک قسمت هشتمواقعیت چند سویهپیوند سر، یکی از راه حلهادرگیری مغزی در سندرم کووسندرم گیلن باره به دنبال ایا ابزار هوشمندی یا مغز از تلسکوپ گالیله تا تلسکمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت مغز انسان و میمون هبحثی درباره هوش و تفاوتهمغز را از روی امواج بشناسچرا ویروس کرونای دلتا واتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت سی و ششمواکسن اسپایکوژن ضد کروناآملودیپین داروی ضد فشار ذرات کوانتومی زیر اتمی قسیاره ابلهانابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتمایل زیاد به خوردن بستنبرخی مرزهای اخلاق و علوم نقش گرمایش آب و هوا در همنظریه ی تکامل در درمان بیتروس جریان انرژیخودآگاهی و هوشیاريیک پیام منفرد نورون مغزی آیا هوش سریعی که بدون احسروان سالمسربازان ما محققا غلبه می ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تموجودات مقهور ژنها هستندتو جهانی هستی که خودش را نقش زبان در سلطه و قدرت اهندسه بنیادینتظاهر خوابیده ی مادهدندان ها را مسواک بزنید تکل اقیانوس در یک ذرهآیا جهان ذهن و افکار ما مريتوکسيمب در درمان ام اسابزار بقای موجود زنده از فلج نخاعی با الکترودهای شکل های متفاوت پروتئین هاستفاده از مغز، وزن را کمما با کمک مغز خود مختاريمتوسعه هوش مصنوعی قادر اسهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان ما میتواند به اندازکوچک شدن مغز از نئاندرتادانشمندان موفق به بازگردکوچکترین چیز یک معجزه اسدانشمندان نورون مصنوعی سآرامش(سکوت) stillness و تکاپوراست دستی و چپ دستیابزارهای بقای از نخستین فرد حساس از نظر عاطفی و بششمین کنگره بین المللی ساطلاع رسانی اینترنتیمخچه ابزاري که وظیفه آن فچند جهانیتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهشهای مفید و ذکاوتی که دکاربرد روباتهای ريزنانوداروی جدید میاستنی گراویافسردگی و اضطراب در بیمازندگی زودگذراخلاق و علوم اعصابقدرت عشقعماد الدین نسیمی قربانی بی نهایت در میان مرزهامرز مرگ و زندگی کجاستنوروز یا روز پایانیتاثیر نگاه انسان بر رفتاهیچ کاری نکردن به معنی چیحقیقت تنها چیزی است که شاکشف جمجمه ای درکوه ایرهودر آستانه ی موج پنجم کوویاندام حسی، درک از بخش هایارتوکين تراپی روشی جديد ملاحظات بیهوشی قبل از جرتاثیر ویتامین دی بر بیمابیهوش کردن در جراحی و بیممعادله ها فقط بخش خسته کنچگونه به سطح بالایی از هوتاثیر گیاه خواری بر رشد وحرکت چرخشی و دائمی کیهانو هر کس تقوای خدا پیشه کنگربه شرودینگر و تاثیر مشدرمان جدید سرطانسفرنامه سفر به بم و جنوب ايندگان چگونه خواهند دیدارزش حقیقی زبان قسمت سوممنابع انرژی از نفت و گاز بررسی و اپروچ جدید بر بیمبازگشت به ریشه های تکاملمغز انسان رو به کوچک تر شچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر داروی ضد تشنج سدیم حس و ادراک قسمت پنجمواقعیت چیستپیوستگی همه ی اجزای جهاندرگیری مغزی در سندرم کووسندرم پیریفورمیسایا بیماری ام اس (مولتیپاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت ها و تمایزها کلید ببحثی درباره احساسات متفامغز زنان جوانتر از مغز مرچرا پس از بیدار شدن از خوتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت سیزدهمواکسن دیگر کرونا ساخته شآمارهای ارائه شده در سطح رفتار اجتماعی انسان، حاصسیر آفرینش از روح تا مغز ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتمدن قدیمی ای در جنوب ایربرخی نکات از گاید لاین پرنقش پیش زمینه ها و اراده نظریه ی تکامل در درمان بیتری فلوپرازینخودآگاهی و هوشیاريیک پیشنهاد خوب برای آسان آیا هشیاری کوانتومی وجودروبات های ریز در درمان بیسردرد میگرن در کودکانابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمیهمانهای ناخوانده عامل تو دی ان ای خاص ميتوکندريهندسه در پایه ی همه ی واکتظاهری از ماده است که بیددو ویژگی انتزاع و قدرت تجکلمات بلند نه صدای بلندآیا جهش های ژنتیکی، ویروریواستیگمینابزار بقای موجود زنده از فلج بل، فلجی ترسناک که آنشکل پنجم مادهاستفاده از هوش مصنوعی در ما تحت کنترل ژنها هستیم یتوسعه برخی شغل ها با هوش هوش مصنوعی از عروسک بازی جهان مادی، تجلی فضا در ذهکووید نوزده و خطر بیماری دانشمندان یک فرضیه رادیکآزمون تجربی، راهی برای ررجزخوانی هایی که امروز بابزارهای دفاعی و بقای موفرضیه ای جدید توضیح میدهصرع و درمان های آناطلاعات حسی ما از جهان، چمدل همه جانبه نگر ژنرالیچندین ماده غذایی که ماننتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی به کمک هوش طبیجواب دانشمند سوال کننده کاربرد روباتهای ريز، در داروی جدید ضد میگرنالکترومغناطیس شنوایی و هزندگی، مدیریت انرژیاخلاق پایه تکامل و فرهنگلمس کوانتومیعوامل موثر در پیدایش زبابی عدالتی در توزیع واکسن مرز بین انسان و حیوان کجانوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر نگاه انسان بر رفتاهیچ کس مانند تو نگاه نمیکحقیقت خواب و رویاگل زندگیدر درمان بیماری مولتیپل انرژی تاریکارتباط میکروب روده و پارممانتین یا آلزیکسا یا ابصفحه اصلیبیهوشی در بیماران دچار امعجزه ی علمچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر گیاه خواری بر رشد وحس چشایی و بویاییوفور و فراوانیگزیده ای از وبینار یا کنفدرمانهای بیماری پارکینسسفرنامه سفر به بم و جنوب ايا اراده آزاد توهم است یارزش خود را چگونه میشناسمنابع انرژی از نفت و گاز بررسی ژنها در تشخیص بیمابازخورد یا فیدبکمغز انسان رو به کوچکتر شدچالش دیدگاه های سنتی در بتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت پنجاهواقعیت چیستپیام های ناشناخته بر مغز درگیری اعصاب به علت میتوسندرم پس از ضربه به سرایا بدون زبان میتوانیم تاز تکنیکی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت های بین زن و مرد فقبحثی درباره احساساتی غیرمغزهای کوچک بی احساسچرا بیماری های تخریبی مغتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت ششمواکسن دیگری ضد کرونا از دآن چیزی که ما جریان زمان رقیبی قدرتمند در برابر مسیستم تعادلی بدنابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتمدن پیشرفته ی پیشینیانبرخی نرمش ها برای زانونقش آتش در رسیدن انسان بهنظریه ی ریسمانتری فلوپرازینخودروهای هیدروژنییک آلل ژنتیکی که از نئاندآیا واکنش های یاد گرفته وروح رهاییسردرد و علتهای آنابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز میوتونیک دیستروفیتولید مثل اولین ربات های هندسه زبانِ زمان استتعداد کلی ذهن ها در جهان دو برابر شدن خطر مرگ و میکلام و زبان، گنجینه ای بسآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجریاضیات یک حس جدید استابزار بقای موجود زنده از فلج خوابشگفت انگیز بودن کیهاناستفاده از سلول های بنیامانند آب باشتوصیه های سازمان بهداشت هوش مصنوعی از عروسک بازی جهان هوشیارهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان یکپارچهکودک ایرانی که هوش او از دانشمندان ژنی از مغز انسآزمون ذهنی گربه ی شرودینرساناها و ابر رساناها و عابعاد اضافه ی کیهانفضای قلب منبع نبوغ استضررهای مصرف شکر و قند بر اطلاعاتی عمومی در مورد ممدل های ریز مغز مینی بریننه جنگ و نه خونریزیتکامل زبانهوش مصنوعی به شناسایی کاجوسازی مدرنکتاب گران و پرهزینه شد ولداروی ضد تشنج با قابليت تالکتروتاکسی(گرایش و حرکزونیسومایداختلال خواب فرد را مستعد لوب فرونتال یا پیشانی مغعوامل ایجاد لغت انسانی و بیمار 101 ساله، مبتلا به سمزایای شکلات تلخ برای سلنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر ویتامین دی بر بیماهیچگاه از فشار و شکست نترحقیقت راستین انسان علم بگلوئوندر سال حدود 7 میلیون نفر زبان و شناخت حقیقت قسمت چانرژی تاریک که ما نمی توارتباط ماده و انرژیمنابع انرژي پاک سرچشمه حسوالات پزشکیبیوگرافیمعجزه ی علم در کنترل کرونچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک (قسمت اول )وقت نهيب هاي غير علمي گذشگزارش یک مورد جالب لخته ودرهای اسرارآمیز و پوشیدهسفرنامه سفر به بم و جنوب ايا اراده آزاد توهم است یاز نخستین همانند سازها تمنابع انرژی از نفت و گاز بررسی سیستم تعادلی بدن ابازسازي مغز و نخاع چالشی مغز ایندگان چگونه استچاالش ها در تعیین منبع هوتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت پنجاه و یواقعیت های متفاوتپیشینیان انسان از هفت میدرختان اشعار زمینسندرم سردرد به دلیل افت فایا تکامل هدفمند استاز تکینگی تا مغز و از مغز منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتفاوت های تکاملی در مغز وبخش فراموش شده ی حافظهمغزتان را در جوانی سیم کشچرا حیوانات سخن نمی گوینتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت شصت و دوواکسن سرطانآنچه واقعیت تصور میکنیم رموزی از نخستین تمدن بشرسیستم دفاعی بدن علیه مغز ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتمدن بشری و مغز اخلاقیبرخی نرمش های گردننقش انتخاب از طرف محیط، ننظریه تکامل در درمان بیمترکیب حیوان و انسانخورشید مصنوعییک جهش ممکن است ذهن انسانآیا یک، وجود داردروزه داری متناوب، مغز را سردرد تنشنابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز میگرن و پروتئین مرتبط با تولید پاک و فراوان انرژیهوموارکتوس ها ممکن است دتغییر الگوی رشد مغزی با زدو برابر شدن خطر مرگ و میکلرال هیدرات برای خوابانآیا خداباوری محصول تکاملریسدیپلام تنها داروی تایابزار بقای موجود زنده از فلج خواب چیستشگفتی های زنبور عسلاستفاده از سلول های بنیاماه رجبتوصیه های غیر دارویی در سهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان یکپارچهکودکان میتوانند ناقل بی دانشمندان پاسخ کوانتومی آزمون ذهنی گربه شرودینگررشته نوروایمونولوژی و نقاتفاق و تصادفقلب و عقلضررهای شکر بر سلامت مغزاطلاعاتی عمومی در مورد ممدیون خود ناموجودچه زیاد است بر من که در ایتکامل زبانهوش مصنوعی در کامپیوترهاجاودانگی مصنوعیکتاب زیست شناسی باورداروی ضد تشنج با قابليت تالگوی بنیادین و هوشیاریزونا به وسیله ویروس ابله اختلال در شناسایی حروف و لوتیراستامعواملی که برای ظهور لغت ابیماری های مغز و اعصاب و مسیر دشوار تکامل و ارتقانیکولا تسلاتاثیر ویروس کرونا بر مغز هیپرپاراتیروئیدیسمحقیقت غیر فیزیکیگمان میکنی جرمی کوچکی در درمان های اسرار آمیز در آزبان و شناخت حقیقت قسمت اانسان قدیم در شبه جزیره عارتباط متقابل با همه ی حیمنابع انرژی از نفت و گاز پیامهای کاربرانبیوگرافیمغز فکر میکند مرگ برای دیچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک (قسمت دوم )وقتی فهمیدی خطا کردی برگگشایش دروازه جدیدی از طردرک فرد دیگر و رفتارهای اسفری به آغاز کیهانای نعمت من در زندگیماز نخستین همانند سازها تمنابع بی نهایت انرژی در دبررسی علل کمر درد در میانبحتی علمی درباره تمایل بمغز ابزار بقای برتر مادیناتوانی از درمان برخی ویتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت پنجاه و دواقعیت و مجازپیشرفت های جدید علوم اعصدرد باسن و پا به دلیل کاهسوپاپ ها یا ترانزیستورهاایجاد احساساتاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوت های زبانی سرمنشا تبخش بزرگی حس و ادراک ما امغزتان را در جوانی سیمکشچرا حجم مغز گونه انسان درتاثیر رو ح و روان بر جسمحس و ادراک سی و هفتمواکسن سرطانآنچه حس می کنیم، نتیجه ی رمز و رازهای ارتباط غیر کسکته مغزیابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتمدنی قدیمی در شمال خلیج برخی یونها و مولکول های منقش اتصالات بین سلولهای نظریه تکامل در درمان بیمترازودونخانواده پایداریک رژیم غذایی جدید، می توآیا کیهان می تواند یک شبیروزه داری و بیمار ی ام اس سردرد سکه ایابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغزتمیگرن سردردی ژنتیکی که بتولید سلولهای جنسی از سلهوش مصنوعی می تواند بر احتغییر زودتر اتصالات مغزیدو سوی واقعیتکمردردآیا دلفین ها می تواند از ریشه های مشترک حیاتابزار بقای موجود زنده از فلج دوطرفه عصب 6 چشمشاهکار قرناستفاده از سلول های بنیاماپروتیلینتوصیه هایی در مصرف ماهیهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان کنونی و مغز بزرگتریکودکان خود را مشابه خود تدانشمندان اولین سلول مصنآسيب میکروواسکولاریا آسرشد مغز فرایندی پیچیده ااتوبان اطلاعات و پلِ بینقلب دروازه ی ارتباططلای سیاهاعداد بینهایت در دنیای ممدیریت اینترنت بر جنگنهایت معرفت و شناخت درک عتکامل زبان انسان از پیشیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحجایی خالی نیستکتاب طبیعت در قالب هندسهداروی ضد تشنج توپیراماتالگوبرداری از طبیعتزیباترین چیز در پیر شدناختلال در شناسایی حروف و لوزالمعده(پانکراس)مصنوععوارض ازدواج و بچه دار شدبیماری وسواسمسئول صیانت از عقیده کیسنیاز به آموزش مجازی دیجیتاثیر ژنها بر اختلالات خهاوکينگ پیش از مرگش رسالحقیقت غیر قابل شناختگنجینه ای به نام ویتامین درمان های بیماری آلزایمرزبان و شناخت حقیقت قسمت دانسان ها می توانند میدان ارتباط چاقی و کاهش قدرت بمنابع انرژی از نفت و گاز سایتهای دیگربیان ژن های اسکیزوفرنی دمغز قلبچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت چهلوقتی تو از یاد گرفتن باز پمبرولیزوماب در بیماری چدرک نیازمند شناخت خویش اسقوط درون جاذبه ای خاص، چای آنکه نامش درمان و یادشاز نخستین همانند سازها تمنابع جدید انرژیبزرگ شدن مغز محدود به دوربحث درباره پیدایش و منشا مغز ابزار برتر بقاناتوانی در شناسایی چهره تاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت پنجاه و سواقعیت خلا و وجود و درک مپیشرفت در عقل است یا ظواهدستورالعمل مرکز کنترل بیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاایرادهای موجود در خلقت باز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوتهای جنسیتی راهی برابخش بزرگتر کیهان ناشناختنقش قهوه در سلامتیچرا خشونت و تعصبتاثیر رژیم گیاه خواری بر حس و ادراک- قسمت پنجاه و واکسنی با تاثیر دوگانه اآنها نمیخواهند دیگران رارمز بقای جهش ژنتیکیسانسور از روی قصد بسیاری ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتمساح حد واسط میان مغز کوبرخی اثرات مضر ویتامین دنقش تیروئید در تکامل مغزنظریه تکامل در درمان بیمتراشه ی بیولوژِیکخارق العاده و استثنایی بیکی از علل محدودیت مغز امآیا گذشته، امروز وآینده روزه داری سلول های بنیادسردرد عروقی میگرنابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز میگرن شدید قابل درمان استولترودینهوش مصنوعی و کشف زبان هایتغییر عمودی سر انسان از پدوچرخه سواری ورزشی سبک و کمردرد ناشی از تنگی کاناآیا دلفین ها میتوانند بارژیم های غذایی و نقش مهم ابزار بقای موجود زنده از فناوری هوش مصنوعی نحوه خشاهکار شش گوشاستیفن هاوکینگ در مورد هماجرای جهل مقدستوضیحی ساده در مورد هوش مهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان کاملی در اطراف ما پرکوری گذرای ناشی از موبایدانشمندان تغییر میدان مغآسیب ها ناشی از آلودگی هورشد مغز علت تمایل انسان باتوسوکسیمایدقیچی ژنتیکیطوفان فقر و گرسنگی و بی سبقای حقیقی در دور ماندن امدارک ژنتیکی چگونه انساننهایت در بی نهایتتکامل ساختار رگهای مغزی هوش مصنوعی در خدمت خلق وحجاذبهکتاب، سفری به تاریخداستانها و مفاهیمی اشتباالتهاب شریان تمپورالزیباترین چیز در افزایش ساختلالات مخچهلیس دگرامفتامین یا ویاسعید نوروز مبارکبیماری گیلن باره و بیمارمسئولیت جدیدچیزی منتظر شناخته شدنتاثیر کلام در آیات کلام بهاوکينگ پیش از مرگش رسالحقایق ممکن و غیر ممکنگویید نوزده و ایمنی ساکتدرمان های جدید میگرنزبان و شناخت حقیقت قسمت سانسان جدید از چه زمانی پاارتباط هوش ساختار مغز و ژمنابع انرژی از نفت و گاز بیان حقیقتمغز ما کوچکتر از نیم نقطهچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت چهل و هفتویتنام نوعی کرونا ویروس پنج اکتشاف شگفت آور در مودرک و احساسسلول های بنیادی منابع و اایمپلانت مغزی کمک میکند از نخستین همانند سازها تمناطق خاصی از مغز در جستجبزرگ شدن تقریبا ناگهانی بحثي درباره هوش و تفاوتهمغز از بسیاری حقایق می گرنادانی در قرن بیست و یکم،تاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت پنجاه و شوالزارتان داروی ضد فشار پیشرفتی مستقل از ابزار هدغدغه نتیجه ی نادانی استسوپاپ ها یا ترانزیستورهااکسی توسین و تکامل پیش ااز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقلید مرحله ای نسبتا پیشبخش دیگری در وجود انسان هنقش مهاجرت در توسعه نسل اچرا در مغز انسان، فرورفتتاثیر رژیم گیاه خواری بر حس و ادراک- قسمت بیست و پواسطه ها د رمسیر ایجاد مغآنزیم تولید انرژی در سلورمز جهانسانسور بر بسیاری از حقایابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتنفس هوازی و میتوکندریبرخی اختلالات عصبی مثانهنقش حفاظتی مولکول جدید دهفت چیز که عملکرد مغز تو تربیت کودکان وظیفه ای مهخبر مهم تلسکوپ هابلیافته های نوین علوم پرده آیا پیدایش مغز از روی تصاروش مقابله مغز با محدودیسرعت فکر کردن چگونه استابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز میدان مغناطيسي زمین بشر تومورها و التهاب مغزی عاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتغییرات منطقه بویایی مغزدورترین نقطه ی قابل مشاهکمردرد و علل آنآیا دست مصنوعی به زودی قارژیم های غذایی و نقش مهم ابزار بقای موجود زنده از فیلمی بسیار جالب از تغییشاید درست نباشداستیفن هاوکینگ در تفسیر ماده ی تاریکتیوتیکسن داروی ضد جنونماده ی خالینقش زبان در سلطه و قدرت اتکنولوژی جدید که سلول هاهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان پیوستهکی غایب شدی تا نیازمند دلدانشمندان روش هاي جدیدی آشنا پنداریزمین در برابر عظمت کیهاناثر مضر مصرف طولانی مدت رقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصطی یکصد هزار سال اخیر هرچبلندی در ذهن ما درک بلندیمروری بر تشنج و درمان هایچهار میلیارد سال تکامل بتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی درمانگر کامپیجاذبه و نقش آن در شکلگیریکتابخانهدخالت در ساختار ژنهاامیوتروفیک لترال اسکلروزیر فشار کووید چه باید کراختلالات حرکتی در انسانلا اکراه فی الدینعامل کلیدی در کنترل کارآبیماری ای شبیه آلزایمر و مسئولیت در برابر محیط زیچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر کپسول نوروهرب بر نهدف یکسان، در مسیرهای متحمله ویروس کرونا به مغزگوشه بیماری اتوزومال رسسدرمان های جدید در بیماری زبان ریشه هایی شناختی اسانسان خطرناکترین موجودارتباط انسانی، محدود به منابع انرژی از نفت و گاز بیست تمرین ساده برای جلومغز مادران و کودکان در زمنگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت چهل و هشتویتامین E برای فعالیت صحپوست ساعتی مستقل از مغز ددرک کنیم ما همه یکی هستیمسلول های بدن تو پیر نیستنایمپلانت نخاعی میتواند داز نشانه ها و آثار درک شدمنبع هوشیاری کجاست قسمت بزرگترین خطایی که مردم مبحثی جالب درباره محدودیتمغز به تنهایی برای فرهنگ نبرو و انرژی مداومتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت بیست و چهواکنش های ناخودآگاه و تقپاسخ گیاهان در زمان خوردذهن ما از در هم شکستن منبسودمندی موجودات ابزی بر اگر فقط مردم میفهمیدند کاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقلید از روی طبیعتبرنامه و ساختار پیچیده منقش میدان مغناطیسی زمین چراروياها را به یاد نمی آتاثیر رژیم گیاه خواری بر حساسیت روانی متفاوتوبینار اساتید نورولوژی دآینده ی انسان در فراتر ازرمز جهان خاصیت فراکتالساخت شبکه عصبی مصنوعی با ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتنفس هوازی و میتوکندریبرخی اصول سلامت کمرنقش حیاتی تلومر دی ان آ دهفت سین یادگاری از میراث ترجمه ای ابتدایی از اسراخدا موجود استیادگیری مهارت های جدید دآیا آگاهی پس از مرگ از بیروش های صرفه جویی در ایجاشلیک فراموشیابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز میدان های مغناطیسی قابل تومورهای ستون فقراتهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتغییرات آب و هوایی که به ديدن با چشم بسته در خواب کمردرد با پوشیدن کفش مناآیا رژیم غذایی گیاهی سلارژیم ضد التهابیابزار بقای موجود زنده از فیزیک مولکولها و ذرات در شبیه سازی میلیون ها جهان استخوان های کشف شده، ممکاستروژن مانند سپر زنان دماده، چیزی بیش از یک خلا نقش سجده بر عملکرد مغزتکنولوژی جدید که سلول هاهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان پیوستهکیهان خود را طراحی میکنددانشمندان روشی برای تبدیآغاز فصل سرما و دوباره تکزمین زیر خلیج فارس تمدنی اثرات فشار روحی شدیدقانون مندی نقشه ژنتیکی مظهور امواج مغزی در مغز مصبلعیدن ستاره توسط سیاهچامرکز هوشیاری، روح یا بدن چهار ساعت پس از کشتار خوکتأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی درخدمت خلق وحجدایی خطای حسی استکجای مغز مسئول پردازش تجدر مانهای کمر دردامید نیکو داشته باش تا آنزیرفون داروی ضد ام اساختلالات صحبت کردن در انلایو دوم دکتر سید سلمان فعادت کردن به نعمتبیماری ای شبیه ام اس مولتمستند جهان متصلچیزی شبیه نور تو نیستتاثیر کپسول نوروهرب بر تهدف از تکامل مغزحمایت از طبیعتگوشت خواری یا گیاه خواریدرمان های رایج ام اسزبان شناسی مدرن در سطح سلانسان عامل توقف رشد مغزارتباط از بالا به پایین ممنابع انرژی از نفت و گاز بیش از نیمی از موارد انتقمغز چون ابزار هوش است دلینگاه انسان محدود به ادراتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت چهل و دومویتامین E در چه مواد غذایپیموزایددرک احساسات و تفکرات دیگسلول عصبی شاهکار انطباق این پیوند نه با مغز بلکه از نظر علم اعصاب یا نرووسمنبع هوشیاری کجاست قسمت بزرگترین درد از درون است بحثی در مورد نقش ویتامين مغز برای فراموشی بیشتر کنخاع ما تا پایین ستون فقرتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت بیست و یکواکنش به حس جدیدپختگی پس از چهل سالگي به ذهن چند جانبه نیازمند نگسیلی محکم محیط زیست بر اناگر میدانی مصیبت بزرگتر از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقویت استخوان در گرو تغذبرنامه ی مسلط ژنها در اختنقش محیط زندگی و مهاجرت دچراروياها را به یاد نمی آتاثیر رژیم گیاهخواری بر خفاش با شیوع همه گیری جدیوراپامیل در بارداریآینده ی علم و فیزیک در60 ثروی و منیزیم در تقویت استساخت شبکه عصبی با الفبای ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتنفس بدون اکسیژنبرخی بیماری ها که در آن بنقش خرچنگ های نعل اسبی درهم نوع خواری در میان پیشیتسلیم شدن از نورون شروع مخطا در محاسبات چیزی کاملیادآوری خواب و رویاآیا امکان بازسازی اندامهروش هایی ساده برای کاهش اشلیک فراموشیابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز میدازولام در درمان تشنج توهم فضای خالی یا توهم فضهوش مصنوعی الفاگوتغییرات تکاملی سر انسان دی متیل فومارات(زادیوا)(آیا رژیم غذایی گیاهی سلارژیم غذایی حاوی تخم مرغ وابزار بقای موجود زنده از فیزیک و هوشیاریشبیه سازی سیستم های کوان