دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

حس و ادراک قسمت شصت و هشت

آنچه می‌بینیم و حس می کنیم، حقیقت موجود نیست.
حس و ادراک- قسمت شصت و هشت
مسیر ادراک و حس، مسیری طولانی از انعکاس نور و موج از روی اجسام و تصویر آن روی اندام حسی تا ابزار هوشمندی و مرکز هوشیاری است. این مسیر طولانی میتواند از تصویر حقیقت بکاهد یا بر آن بیفزاید.
با وجود اینکه چشم بشری مانند ابزار تصویربرداری، عمل میکند آنچه می‌بیند چیزی است که لوب پیشانی مغز تو میخواهد ببیند!
و این لوب مغزی آنچه را چشم به عنوان تصویر برای مغز تو تصور کرد، ترجمه نمیکند بلکه مغز تو میتواند اجسام موجود در برابر تو را از تو پنهان دارد.
https://www.facebook.com/285020848190557/posts/8930725743619981/


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
اثرات مفید قهوهحافظه میتواند بزرگترین دزندگی و داراییهوش مصنوعی در تفکر خلاق ااز سایه بگذریک پیام منفرد نورون مغزی دلایلی که نشان میدهد ما بستم با شعار قانون بدترین با خدا باشعلایم کمبود ویتامین E را گریه ی ابر، رمز طراوت باغمستند جهان متصلتلاش های جدید در درمان فرآگاهی فراتر از آگاهیفاکسیبتتاثیر نگاه انسان بر رفتاداروی سل سپتنه به اعدامايا اراده آزاد توهم است یچرا ذرات بنیادی معمولاً منبع هوشیاری کجاست قسمت تظاهری از ماده است که بیدرفتار وابسته به شکلاختلال خواب فرد را مستعد حس و ادراک (قسمت دوم )زیرفون داروی ضد ام اسهوش عاطفی قسمت پنجماستیفن هاوکینگ در تفسیر ژن هوش و ساختارهای حیاتی دولت یا گروهکسرگیجه از شایعترین اختلابازگشت از آثار به سوی خداعادت بد را ترک کنپیچیدگی های مغزمگسمعادله ها فقط بخش خسته کنتمرکز بر هدفآرامش و دانشفراتر از دیوارهای باورتاثیر گیاه خواری بر رشد ودر هم تنیدگی مرزها و بی منوار مغز ترجمه رخدادهای این بیمار را باید چه کار نظریه ی تکامل در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترویا و واقعیتارتوکين تراپی روشی جديد حس و ادراک قسمت هفدهمزبان و شناخت حقیقت قسمت چهیچ نقطه ای مرکزی تر از ااطلاع رسانی اینترنتیکم کردن کالری روشی سودمنشلیک فراموشیبحثی درباره هوش و تفاوتهغم بی پایانتو کجای جهانیپیر شدن حتمی نیستمغز و قلب در جنین موش مصنآشنا پنداریقفس را بشکنتاثیر داروهای ضد التهاب در عید نوروز مراقب تصادف نور درونجهل مقدسایرادهای موجود در خلقت بهمه چیز، ثبت می شودمنبع خواب و رویاروزه داری متناوب، مغز را ارزش های حقیقی ارزش های غحس و ادراک قسمت دهمسفر دشوار اکتشافبلندی در ذهن ما درک بلندیهر چیز با هر چیز دیگر در تکوچ از محیط نامناسبشکست حتمیبر کسی اعتماد نکن مگر اینتولید مولکول جدید توسط هپروژه ی ژنوم انسانیمغز ابزار برتر بقاافزایش سرعت پیشرفت علوم قانونمندی و محدودیت عالمتاثیر درجه حرارت بر عملکدرمان آرتروز با ورزش موضاپل ویژن پرو در تشخیص بیمچیز جدید را بپذیرجهان کنونی و مغز بزرگتریهمراهی میاستنی با برخی سموجود بی مغزی که می تواندروشهای شناسایی قدرت شنوااز کجا آمده ام و به کجا میخفاش کور و انسان بینا؟سلولهای ایمنی القا کنندهبه خوبی های دیگران فکرکنشادی، پاداش انجام وظیفهکیست هیداتید مغزبرخی نرمش ها برای درد زانپرسشگری نامحدودتوهم وجودمغز، همه ی واقعیت را نمیبامواجی که به وسیله ی ماشیچگونه به سطح بالایی از هوقطار پیشرفتتاثیر عصاره تغلیظ شده گیدرمان سرگیجه بدون نیاز بابزار بقا از نخستین همانجهش های ژنتیکی مفید در ساریشه های اخلاقهوش مصنوعی متصل با مغزمیدان های مغناطیسی قابل از تکینگی تا مغز از مغز تویتامین دی گنجینه ای بزرخواص منیزیمسندرم دزدی ساب کلاوینبی ذهن و بی روحشش مرحله تکامل چشمکاربرد روباتهای ريز، در مباحث مهم حس و ادراکبرداشت مغز ما از گذر زمانآنان که در قله اند هرگز ختوصیه های غیر دارویی در سدیوار همه اش توهم بودنقش هورمون زنانه استروژنانفجار و توقف تکاملی نشانگاه دوبارهلرزش دست ها و گردن و سر ETتحریک عمقی مغز در آلزایمدرک نیازمند شناخت خویش اابزار بقا از نخستین همانجاذبه و نقش آن در شکلگیریرابطه تشنج و اوتیسمهوش مصنوعی از عروسک بازی مانند کودکان باشیداز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقخورشید مصنوعیسیاهچاله ی منفرد یا سیاهبیماری ای شبیه آلزایمر و ضرب المثل یونانیکشف ارتباط جدیدی از ارتبمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبسیاری از بیماری های جدیآیا هوش مصنوعی می تواند نتکامل چشمدانشمندان یک فرضیه رادیکنقش روی و منیزیم در سلامتانرژی تاریکنادیدنی ها بیشتر از دیدنمن بی من، بهتر یاد میگیرمتربیت کودکان وظیفه ای مهدرختان چگونه بر تشکیل ابابزار بقای موجود زنده از حقیقت انسانزمین در برابر عظمت کیهانهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن علیه سرطانخدایی که ساخته ی ذهن بشر سال سیزده ماههبیهوشی در بیماران دچار اظهور امواج مغزی در مغز مصگوشت خواری یا گیاه خواریمرگ انتقال است یا نابود شتفاوت های بین زن و مرد فقآیا برای تولید مثل همیشه فلج خواب چیستتکثیر سلول در برابر توقف داروی فامپیریدین یا نورلنقص در تشخیص هیجانات عامانسانیت در برابر دیگراننرمش های مفید در سرگیجهمنابع انرژی از نفت و گاز تشنج عدم توازن بین نورون ذهن هوشیار در پس ماده ی ممنابع انرژی از نفت و گاز تشویق خواندن به کودکانذهن و زندگیاثرات مفید روزه داریحافظه های کاذبزندگی بی دودهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز علم جز اندکی به شما دایک پیشنهاد خوب برای آسان دنیا فریب و سرگرمیستم، بی پاسخ نیستبا طبیعت بازی نکنعلایم کمبود ویتامین E را گربه شرودینگر و تاثیر مشمشکل از کجاستتلاش های جدید در درمان سرآپومورفین در پارکینسونفاجعه ی جهل مقدستاثیر ویتامین دی بر بیماداروی ضد چاقینه به اعدامای نعمت من در زندگیمچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست قسمت تعویض دارو در تشنجرفتار اجتماعی انسان، حاصاختلال در شناسایی حروف و حس و ادراک قسمت 67زیرک ترین مردمهوش عاطفی قسمت اولاستخوان های کشف شده، ممکژن یا نقشه توسعه مغز و نقدونپزیل در بیماران قلبی سرگردانیبازگشت به ریشه های تکاملعادت دادن مغز بر تفکرپیچیدگی های مغزی در درک زمعجزه های هر روزهتمرکز بر امروزآرامش و سکونفرار در فرار از میزبان، دتاثیر گیاه خواری بر رشد ودر هم تنیدگی کوانتومینوار مغز در فراموشی هاتغییرات آب و هوایی که به اینکه به خاطرخودت زندگی نظریه ی تکامل در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترویا و کابوسارتباط میکروب روده و پارحس و ادراک قسمت هجدهمزبان و شناخت حقیقت قسمت اهیچ چیز همیشگی نیستاطلاعات حسی ما از جهان، چکمی زاویه ی دیدت را عوض کشلیک فراموشیبحثی درباره هوش و تفاوتهغیرقابل دیدن کردن مادهتو کز محنت دیگران بی غمیپیراستاممغز و هوش، برترین ابزار بآشنا پنداریقله برای دیدن نه برای به تاثیر داروی ضد تشنج سدیم درمان نگهدارنده ی اعتیادنوروفیبروماتوزجهان فراکتالایستادن در برابر آزادی بهمه ی سردردها بی خطر نیستمنتظر نمان چیزی نور را بهروزه داری و التهاب زیانبارزش حقیقی زبان قسمت اولحس و ادراک قسمت دوازدهمسفرنامه سفر به بم و جنوب بلوغ چیستهر جا که جات میشه، جات نیکوچک شدن مغز از نئاندرتاشکستن مرز دور مغزبرلیتیونتولید مثل اولین ربات های پروژه ی علمی پیوند مغز سامغز از بسیاری حقایق می گرافسردگی و اضطراب در بیماقارچ بی مغز در خدمت موجودتاثیر درجه حرارت بر عملکدرمان ام اس(مولتیپل اسکلاپی ژنتیکچیزی منتظر شناخته شدنجهان کاملی در اطراف ما پرهمراهی نوعی سردرد میگرنیموجودات مقهور ژنها هستندروشی برای بهبود هوش عاطفاز کسی که یک کتاب خوانده خفاش با شیوع همه گیری جدیسلولهای بنیادی مصنوعی دربه خودت مغرور نشوشب سیاه سحر شودکیست کلوئید بطن سومبرخی نرمش ها برای زانوپس از اگو یا بعد از نفستوهم بی خداییمغزتان را در جوانی سیم کشامیوتروفیک لترال اسکلروچگونه باغبانی باعث کاهش قطره قطرهتاریک ترین بخش شبدرمان سرگیجه بدون نیاز بابزار بقا از نخستین همانجهش های ژنتیکی غیر تصادفرژیم های غذایی و نقش مهم هوش مصنوعی و کشف زبان هایمیدان های کوانتومی خلااز تکینگی تا مغز از مغز تویروس مصنوعیخواص میوه ی بهسندرم سردرد به دلیل افت فبی سوادی در قرن 21ششمین کنگره بین المللی سکاش شرف اجباری بود یا حتیمبتکران خودشکوفابرداشتت از جهان رو زیاد آنتی بادی منوکلونال در دتوصیه هایی در مصرف ماهیدیوار، از ابتدا توهم بودنقش ویتامین K در ترمیم اسانفجار بزرگ پایان بوده انگاهی بر قدرت بینایی درالرزش عضله یا فاسیکولاسیوتداوم مهم است نه سرعتدرک و احساسابزار بقا از نخستین همانجبران از دست رفته هارادیوی مغز و تنظیم فرکانهوش مصنوعی از عروسک بازی مانند آب باشاز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدخوش قلبی و مهربانیسیاهچاله ی تولید کنندهبیماری ای شبیه ام اس مولتضربه مغزی در تصادف رانندکشف جمجمه ای درکوه ایرهومدل هولوگرافیک تعمیم یافبسیاری از بیماری های جدیآیا هوش مصنوعی زندگی بشرتکامل و ارتقای نگاه تا عمدانشمندان ژنی از مغز انسنقش روزه داری در سالم و جانرژی تاریک که ما نمی تونادانی در قرن بیست و یکم،مننژیتترجمه فعالیت های عضله به درختان اشعار زمینابزارهای پیشرفته ارتباط حقیقت اشیازمین زیر خلیج فارس تمدنی هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز واکسنی با تاثیر دوگانه اخدایا جز تو که را دارمسانسور از روی قصد بسیاری بیوگرافیظرف باید پر شود چه با چرک گیلگمش باستانی کیستمرگ تصادفیتفاوت های تکاملی در مغز وآیا بزرگ شدن مغز فقط در دفلج دوطرفه عصب 6 چشمتأثیر نیکوتین سیگار بر مداروی لیراگلوتیدنقطه ی رسیدن به قلهانسان، گونه ای پر از تضادنرمش های موثر در کمردردانعطاف پذیری مکانیسمی علنرمشهای مهم برای تقویت عمنابع انرژی از نفت و گاز تشخیص ژنتیکی آتروفی های ذهن و شیمی بدناثرات مضر ماری جواناحافظه و اطلاعات در کجاست زندگی در جمع مواردی را برهوش مصنوعی در خدمت خلق وحازدواج های بین گونه ای، ریک آلل ژنتیکی که از نئانددنیا مکانی بسیار اسرارآمستون فقرات انسان دو پا جلبالای هر دستی، دستی هستعلائم عصبی آلزایمر، با اگزیده ای از وبینار یا کنفمشکلات نخاعیتلاش های جدید شرکت نورالآپومورفین در پارکینسونفارغ التحصیلان، فقیر و دتاثیر ویروس کرونا بر مغز داروی ضد چاقینه بدبخت بلکه نادانای همه ی وجود منچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست قسمت تعامل انسان و هوش مصنوعیرقیبی قدرتمند در برابر ماختلال در شناسایی حروف و حس و ادراک قسمت 74زیست شناسی کل در جزء فراکهوش عاطفی قسمت دهماستروژن مانند سپر زنان دژن ضد آلزایمرسربازان ما محققا غلبه می بازخورد یا فیدبکعارضه جدید ویروس کرونا سپیوند قلب خوک، به فرد دچامعجزه ی چشمتمساح حد واسط میان مغز کوآرامش عقلفرد موفقتاثیر گیاه خواری بر رشد ودر هم تنیدگی کوانتومی و پنوار مغز در تشخیص بیماری تغییرات تکاملی سر انسان اینکه خانواده ات سالم بانظریه ی تکامل در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترویا و خبر از آیندهارتباط ماده و انرژیحس و ادراک قسمت هشتمزبان و شناخت حقیقت قسمت دهیچ چیز، چقدر حقیقی استاطلاعاتی عمومی در مورد مکمالگرایی دشمن پیشرفتشنا در ابهای گرم جنوب نیابحثی درباره هوش و تفاوتهغرور و علمتو پیچیده ترین تکنولوژی پیشینیان انسان از هفت میمغز و اخلاقآشناپنداری چیستقله سقوطتاثیر درجه حرارت بر مغزدرمان نابینایان آیا ممکننورون هاي مصنوعی می توانجهان قابل مشاهده بخش کوچاکنون را با همه ی نقص هایهمه جا خیر بکارمنتظر نتیجه ی کارهایت باروزه داری و بیمار ی ام اس ارزش حقیقی زبان قسمت دومحس و ادراک قسمت سومسفرنامه سفر به بم و جنوب بلعیدن ستاره توسط سیاهچاهر حرکت خمیده می شود و هر کوچکی قلبشگفت نیست من عاشق تو باشمبرنامه و ساختار پیچیده متولید یا دریافت علمپروانه ی آسمانیمغز به تنهایی برای فرهنگ افسردگی و ساختار مغزقبل و بعد از حقیقتتاثیر درجه حرارت بر عملکدرمان با سلول های بنیادیابتدا سخت ترین استچیزی خارج از مغزهای ما نیجهان پیوستههندسه ی پایه ایمورد نادر همپوشانی دو بیروشی جدید در درمان قطع نخاز آغاز خلقت تا نگاه انساوقتی پر از گل شدی خودت را خلا، حقیقی نیستسلام تا روشناییبه خودت نگاه کنشبیه سازی میلیون ها جهان کپسول ژری لاکتبرخی نرمش های گردنآلودگی هوا چالش قرن جدیدتوهم تنهاییمغزتان را در جوانی سیمکشامید نیکو داشته باش تا آنچگونه تکامل مغزهای کنونیلمس کوانتومیتاریکی من و تو و گرد و غبادرمان سرگیجه بدون داروابزار بقا از نخستین همانجهش های بیماری زا، معمولرژیم های غذایی و نقش مهم هوش مصنوعی یا حماقت طبیعمیدان بنیادین اطلاعاتاز تکینگی تا مغز از مغز تویروس های باستانی، مغز مخواص هلو برگ هلوسوی ما آید نداها را صدابی شرمیشعار و عملکتاب گران و پرهزینه شد ولمتواضع باشبررسي علل احتمالي تغيير آنزیم تولید انرژی در سلوتوضیحی ساده در مورد هوش مدید تو همیشه محدود به مقدنقش ژنتیک در درمان اختلاانقراض را انتخاب نکنیدنگاهی بر توانایی اجزاي بلزوم گذر انسان از حدها و تداخل مرزها و صفات با بیندرک کنیم ما همه یکی هستیمابزار بقای موجود زنده از جدا کردن ناخالصی هاراز تغییرهوش مصنوعی از عروسک بازی ماه رجباز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرخوش خیالی و خوش بینیسیاهچاله، سیاه خالص یا پبیماری اسپینال ماسکولار ضررهای مصرف شکر و قند بر کشف جدید تلسکوپ جیمز وبمدل های ریز مغز مینی برینبشکه ای که ته نداره پر نمآیا هوش ارثی دریافتی از پتکامل و ریشه ی مشترک خلقتدانشمندان پاسخ کوانتومی نقش رژیم غذایی بر رشد و اانرژی خلا ممکن استنازوکلسینمن، ما یا چی؟ترجمه ی فعالیت های عضله بدرد و درسابزارهای بقا از نخستین هحقیقت تنها چیزی است که شازمان چیستهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز از مغز تا وابستگی یعنی قلادهخرما منبع بسیار خوب آنتی سانسور بر بسیاری از حقایبیوگرافیظرفیت مغز چقدر استگیاه بی عقل به سوی نور میمرگی وجود نداردتفاوت های زبانی سرمنشا تآیا تکامل و تغییرات ژنتیفن آوری های جدید علیه شناتأثیر نگاه انسان بر رفتاداروی تشنجی درباردارینقطه ای بود و دگر هیچ نبواهرام مصر از شگفتی های جهچرا ماشین باید نتایج را پمنابع انرژی از نفت و گاز تشخیص آلزایمر سالها قبل ذهن پر در برابر آگاهیاجزای پر سلولی بدن انسان حافظه و اطلاعات در کجاست زندگی در سیاهچالههوش مصنوعی درمانگر کامپیاسکلت خارجی در درمان اختیک جهش ممکن است ذهن انساندنیای شگفت انگیز کوانتومستارگانی قبل از آغاز کیهبالاترین هدف از دولتعلت خواب آلودگی بعد از خوگزارش یک مورد جالب لخته ومشکلات بین دو همسر و برخیتلاش هایی در بیماران قطع آب زندگی است قسمت چهارمفاصله ها در مکانیک کوانتتاثیر ژنها بر اختلالات خداروی ضد تشنج با قابليت تنه جنگ و نه خونریزیای آنکه نامش درمان و یادشچراغ های متفاوت و نور یکسمنبع هوشیاری کجاست قسمت تعامل انسان با هوش مصنوعرقابتی بی هدف یا رقابتی هاختلالات مخچهحس و ادراک قسمت 75زیست شناسی باور حقیقت یا هوش عاطفی قسمت دوماسرار آفرینش در موجژنها نقشه ایجاد ابزار هوسربرولایزینبازسازي مغز و نخاع چالشی عجول نباشپیوند مدفوعمعجزه ی علمتنفس هوازی و میتوکندریآرامش(سکوت) stillness و تکاپوفرد یا اندیشهتاثیر گیاه خواری بر رشد ودر هم تنیدگی کوانتومی و دنوار مغزی روشی مهم در تشختغذیه بر ژنها تاثیر دارداین، فقط راه توستنظریه ی ریسمانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترویا بخشی حقیقی از زندگی ارتباط متقابل با همه ی حیحس و ادراک قسمت هشتاد و نزبان و شناخت حقیقت قسمت سهیچ وقت خودت را محدود به اطلاعاتی عمومی در مورد مکمردردشناخت و معرفت، و نقش آن دبحثی درباره احساسات متفاغربال در زندگیتو آرامش و صلحیپیشرفت های باور نکردنی دمغز و اخلاقآشتی بهتر استقلب های سادهتاثیر درجه حرارت بر عملکدرمان های اسرار آمیز در آنورون های ردیاب حافظهجهان موازی و حجاب هااکوییفلکسهمیشه چیزی برای تنهایی دمنتظر زمان ایده آل نشوروزه داری سلول های بنیادارزش حقیقی زبان قسمت سومحس و ادراک قسمت سی و هشتمسفرنامه سفر به بم و جنوب بنی عباس، ننگی بر تاریخهرچیز با یک تاب تبدیل به کوچکترین چیز یک معجزه اسشگفت انگیز بودن کیهانبرنامه ی مسلط ژنها در اختتولید پاک و فراوان انرژیمغز بیش از آنچه تصور میشواقلیت خلاققبل از آغازتاثیر درجه حرارت بر عملکدرمان تومورهای مغزی با اابتدایی که در ذهن دانشمنچیزی شبیه نور تو نیستجهان پیوستههندسه ی رایج کیهانموسیقی نوروشی جدید در درمان نابیناز انفجار بزرگ تا انفجار وقتی تو از یاد گرفتن باز خلا، خالی نیستسلاح و راهزنیبه دنبال رستگاری باششبیه سازی سیستم های کوانکامپیوتر سایبورگبرخی یونها و مولکول های مآلودگی هوا و ویروس کروناتوهم جداییمغط یک گیرنده استامید نجاتچگونه جمعیت های بزرگ شکل لووفلوکساسینتاریکی و نوردرمان سرطان با امواج صوتابزار بقا از نخستین همانجهش تمدنی عجیب و شگفت انسرژیم ضد التهابیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمیدازولام در درمان تشنج از تکینگی تا مغز از مغز تویرایش DNA جنین انسان، برخواص هندوانهسوپاپ ها یا ترانزیستورهابی عدالتی در توزیع واکسن صبور باشکتاب زیست شناسی باورمجموعه های پر سلولی بدن مبررسی مغز با امواج مادون آواز خواندن در قفس، نشانتوضیحات دکتر فاطمی در مودیدن خدا در همه چیزنقش گرمایش آب و هوا در همانواع سکته های مغزینگاهت را بلند کنلزوم سازگاری قانون مجازاترقی واقعی یا شعار ترقیدرک احساسات و تفکرات دیگابزار بقای موجود زنده از جدایی خطای حسی استراست دستی و چپ دستیهوش مصنوعی از عروسک بازی ماپروتیلیناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که خوشبختی چیستسیاره ی ابلهانبیماری اضطراب عمومیضررهای شکر بر سلامت مغزکشیدن مادی روشی برای جلومدیون خود ناموجودبشریت از یک پدر و مادر نیآیا هوش سریعی که بدون احستکامل ابزار هوش ، راه پر دانشمندان اولین سلول مصننقش رژیم غذایی در رشد و اانرژِی برای ایجاد اضطرابنباید صبر کرد آتش را بعد منابع انرژي پاک سرچشمه حترجمه ای ابتدایی از اسرادرد باسن و پا به دلیل کاهابزارهای بقا ازنخستین همحقیقت خواب و رویازمان و مکان، ابعاد کیهان هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز، از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغخسته نباشی باباسانسور ذهنبیان ژن های اسکیزوفرنی دعقل مجادله گرگیاه خواری و گوشت خوار کدمراقب خودتون و خانواده هتفاوت ایستایی و تکاپوآیا جنین انسان، هوشمندی فناوری هوش مصنوعی نحوه ختأثیر شیرینی های حاوی لوداروی جدید ALSنقطه بی بازگشتنمیتوان با بیرون انداختناولویت بندی ها کجاستچرا مردم با زندگی میجنگنمنابع بی نهایت انرژی در دتشخیص ایدزذهن تو همیشه به چیزی اعتقاجزایی ناشناخته در شکل گحافظه و اطلاعات در کجاستزندگی زمینی امروز بیش از هوش مصنوعی درخدمت خلق وحاسکار، لگوی هوشمندیک رژیم غذایی جدید، می تودنیایی پر از سیاهچاله سخن نیکو مانند درخت نیکوباهوش ترین و با کیفیت تریعماد الدین نسیمی قربانی گشایش دروازه جدیدی از طرمشکلات روانپزشکی پس از ستلاش در تولید انرژی به رنآب زندگی است قسمت هفتمفاصله ی همیشگی تصویر سازتاثیر کلام در آیات کلام بداروی ضد تشنج با قابليت تنه روش تقویت مغزای جان جان بی تن مرونزاع ها بیهوده استمنبع هوشیاری کجاست قسمت تعداد کلی ذهن ها در جهان رموزی از نخستین تمدن بشراختلالات حرکتی در انسانحس و ادراک قسمت 78زیست، مرز افق رویداد هستهوش عاطفی قسمت سوماسرار بازسازی اندام هاژنها ، مغز و ارادهسردرد میگرنباغچه ی منعدم توقف تکامل در یک انداپیوند مدفوع در درمان بیممعجزه ی علم در کنترل کرونتنفس هوازی و میتوکندریآزمون تجربی، راهی برای رفرد حساس از نظر عاطفی و بتاثیر گیاه خواری بر رشد ودر هر سوراخی سر نکننوار مغز، مفید و بی خطرثبت و دستکار ی حافظهاینترنت بدون فیلتر ماهوانظریه تکامل در درمان بیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترویا تخیل یا واقعیتارتباط چاقی و کاهش قدرت بحس و ادراک قسمت هشتاد و شزبان جانسوزهیچ کاری نکردن به معنی چیاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نکمردرد ناشی از تنگی کاناشناخت حقیقت یا آرزوهای گبحثی درباره احساساتی غیرمقالاتتو افق رویداد جهان هستیپیشرفت های جدید علوم اعصمغز و سیر تکامل ان دلیلی آغاز فرایند دانستنقلب و عقلتاثیر درجه حرارت بر عملکدرمان های بیماری آلزایمرنوروپلاستیسیتی چیستجهان ما میتواند به اندازاکسی توسین و تکامل پیش اهمیشه چشمی مراقب و نگهبامنحنی که ارتباط بین معرفروزهای بد باقی نمیماندارزش خود را چگونه میشناسحس و ادراک قسمت سی و ششمسفرنامه سفر به بم و جنوب به قفس های سیاهت ننازهز ذره، یک دنیاستکووید نوزده و خطر بیماری شگفت زده و حیران باشبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱تولید اندام با چاپ سه بعدمغز برای فراموشی بیشتر کاقیانوس نادانیقبل از انفجار بزرگتاثیر درجه حرارت بر عملکدرمان تشنجابتذال با شعار دیننکاتی در مورد تشنججهان پر از چیزهای اسرار آهندسه بنیادینموسیقی هنر مایع استروشی جدید در درمان سکته ماز بار خود بکاه تا پرواز وقتی خودت را در آینه دیدیخلاصه ای از مطالب همایش مسلسله مباحث هوش مصنوعیبه زودی شبکه مغزی به جای شبکه های مصنوعی مغز به درکاهش میل جنسی در ام اسبرخی اثرات مضر ویتامین دآلودگی هوا و پارکینسونتوهم جدایی و توهم علمنفرت، اسیب به خود استامید یا ناامیدی؟چگونه جمعیت های بزرگ شکل لوب فرونتال یا پیشانی مغتاریکی خواهد ترسیددرمان ضایعات نخاعیابزار بقا از نخستین همانجهشهای مفید و ذکاوتی که درژیم غذایی حاوی تخم مرغ وهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمکان زمان یا حافظه زماناز تکینگی تا مغز از مغز تویشن پروخواص انارسوپاپ ها یا ترانزیستورهابیمار 101 ساله، مبتلا به سصبور باشکتاب طبیعت در قالب هندسهمجرم، گاهی قربانی استبررسی و اپروچ جدید بر بیمآینه در اینهتیوتیکسن داروی ضد جنوندیدگاه نارسای دوگانه ی منقش پیش زمینه ها و اراده انیس بی کسانچالش هوشیاری و اینکه چرا لزوم سازگاری قانون مجازاتروس جریان انرژیدرک تصویر و زبان های مخلتابزار بقای موجود زنده از جریان انرژی در سیستم های رجزخوانی هایی که امروز بهوش مصنوعی از عروسک بازی ماجرای جهل مقدساز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرخوشبختی دور از رنج های مسیاره ابلهانبیماری بیش فعالیضعیف و قویکشتن عقیده ممکن نیستمدیریت اینترنت بر جنگبعد پنجمآیا هشیاری کوانتومی وجودتکامل تکنولوژیدانشمندان تغییر میدان مغنقش زنجبیل در جلوگیری از انسولیننبرو و انرژی مداوممنابع انرژی از نفت و گاز ترس و آرمان هادرد زانو همیشه نیاز به جرابزارهای بقای موجود زندهحقیقت در علم، هرگز نهایی زمان و گذر آن سریع استهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز توبینار اساتید نورولوژی دخطا در محاسبات چیزی کاملساهچاله ها تبخیر نمیشودبیان حقیقتعقل در جهان جدید، عجیب اسگیرنده باید سازگار با پیمراحل ارتقای پله پله کیهتفاوت ارباب و رهبر حقیقیآیا جهان ذهن و افکار ما مفواید روزه داری متناوبتئوری تکامل امروز در درمداروی جدید s3 در درمان ام فواید روزه داری متناوبتئوری تکامل در پیشگیری و داروی جدید لنفوم و لوکمینمیتوان بر سیاه سیاه نوشاولین قدم شناخت نقص های خچرا مغز انسان سه هزار سالمنابع جدید انرژیتصویر خورشید یا خود خورشذهن خود را مشغول هماهنگیاحیای بینایی نسبی یک بیمحافظه ی هوش مصنوعیزندگی زودگذرهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاساس انسان اندیشه و باور یکی از علل محدودیت مغز امدنیا، هیچ استسخن و سکوتباور و کیهان شناسیعنصر اصلی تعیین واقعیتپل جویی اصفهانمشکلات روانپزشکی در عقب تلاشی برای درمان قطع نخاآب زندگی است قسمت اولفتون های زیستیتاثیر کپسول نوروهرب بر نداروی ضد تشنج توپیراماتچه زیاد است بر من که در ایایمونوگلوبولین وریدی IVIgنزاع بین جهل و علم رو به پمنبع هوشیاری کجاست قسمت تعذیه ی ذهنرمز و رازهای ارتباط غیر کاختلالات صحبت کردن در انحس و ادراک قسمت 82زاویه نگاه ها یکسان نیستهوش عاطفی قسمت ششماصفهان زیباژنهای مشترک بین انسان و وسردرد میگرن در کودکانبترس از اینکه کسی، به درگعدم تعادل دوپامین، فقط بپیوند مغز و سر و چالشهای معجزه در هر لحظه زندگیتنفس بدون اکسیژنآزمون ذهنی گربه ی شرودینفردا را نمیدانیمتاثیر گیاه خواری بر رشد ودر والنتاین کتاب بدید همنوار مغز، ترجمه ی فعالیت ثبت امواج الکتریکی در عصاینترنت، حقیقت جامعه ی فنظریه تکامل در درمان بیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترویا حقی از طرف خداارتباط هوش ساختار مغز و ژحس و ادراک قسمت پنجمزبان ریشه هایی شناختی اسهیچ کس مانند تو نگاه نمیکاعتماد به خودکمردرد و علل آنشناخت درون، شناخت بیرون؛بحران ذهن فیلمی قابل تامتاثیر ویتامین دی بر بیماتو انسانی و انسان، شایستپیشرفت در عقل است یا ظواهمغز کوانتومیآغاز فصل سرما و دوباره تکقلب یا مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکدرمان های بیماری اس ام اینوروز مبارکجهان مادی، تجلی فضا در ذهاکسکاربازپین در درمان تشهمیشه اطمینان تو بر خدا بمنشأ اطلاعات و آموخته ها روزهای سختاز فرد ایستا و متعصب بگذرحس و ادراک قسمت سیزدهمسفری به آغاز کیهانبه مغز خزندگان خودت اجازهزینه ای که برای اندیشیدکودک هشت ساله لازم است آدشگفتی های نقشه ی ژنتیکیبرین نت به جای اینترنتپرواز از نیویورک تا لوس آتولید سلولهای جنسی از سلمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟الکترومغناطیس شنوایی و هقبرستان ها با بوی شجاعتتاثیر رو ح و روان بر جسمدرمان جدید ALSابداع دی ان ای بزرگترین دچگونه مولکول های دی ان ایجهان پر از چیزهای جادویی هندسه در پایه ی همه ی واکمیلر فیشر نوعی نادر از گیريتوکسيمب در درمان ام اساز بحث های کنونی در ویروسوقتی خورشید هست شمع به کاخلاصه ای از درمان های جدیسلطان جنگل یا صاحب ملکوتبه زیر پای خود نگاه نکن بشبکیه های مصنوعیکاهش مرگ و میر ناشی از اببرخی اختلالات عصبی مثانهآلزایمرتوهم جسمنقاشی هایی با بوی گذشته یامید جدید بر آسیب نخاعیچگونه حافظه را قویتر کنیلوتیراستامتاریخ همه چیز را ثبت کردهدرمانهای بیماری پارکینسابزار بقا از نخستین همانجهشهای مفید و ذکاوتی که درژیم غذایی سالم و ضد التههوش مصنوعی الفاگومکانیک کوانتومی بی معنی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت فیزیکی، تابعی از خواص اردهسوپاپ ها یا ترانزیستورهابیمار مرکز تنفس سلولیصبر لازمه ی پیروزی استکتاب، سفری به تاریخمحل درک احساسات روحانیبررسی ژنها در تشخیص بیماآیندهتیک و اختلال حرکتیدیروز و امروزنقش پیشرفته ی سلول های بنانگشت ماشه ایچالش هوشیاری و اینکه چرا لزوم عدم وابستگی به گوگل تری فلوپرازیندرک حقیقت نردبان و مسیری ابزار بقای موجود زنده از جریان انرژی در سیستم های رحم مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی ماجرای عجیب گالیلهاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتخیالپردازی نکنسیاره ابلهانبیماری تی تی پیطلوع و حقیقتگل خاردار، زیباستمداخله ی زیانبار انسانبعد از کروناآیا واکنش های یاد گرفته وتکامل جریان همیشگی خلقتدانشمندان روش هاي جدیدی نقش زبان در سلطه و قدرت اانسولین هوشمندچت جی پی تیمنابع انرژی از نفت و گاز ترسان نیستیدردهای سال گذشته فراموش ابزارهای بقای از نخستین حقیقت راستین انسان علم بزمان و صبرهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندخطا در محاسبات چیزی کاملسایه ی هوشیاریبیداری معنوی یعنی دوستی عقل سالمگالکانزوماب، دارویی جدیمرز مرگ و زندگی کجاستتفاوتهای جنسیتی راهی براآیا جهش های ژنتیکی، ویروآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجفواید زیاد دوچرخه سواریتئوری جدید، ویران کردن گداروی جدید میاستنی گراوینمای موفقیتاولین مورد PML به دنبال تکچرا مغزهای ما ارتقا یافت مناطق خاص زبان در مغزتصویر در هم تنیدگی کوانتذهن خالی از شلوغی افکاراحیای بینایی نسبی یک بیمحافظه انسان و حافظه ی هوشزندگی سلول در بدن، جدای اهوش مصنوعی، کیفیت فریب ماستفاده از مغز، وزن را کمیافته های نوین علوم پرده دندان ها را مسواک بزنید تسخن پاک و ثابتباید از انسان ترسیدعوامل موثر در پیدایش زباپل خواجو اصفهانمشاهده گر جدای از شیء مشاتلاشی تازه برای گشودن معآب زندگی است قسمت دومفروتنی معرفتیتاثیر کپسول نوروهرب بر تداروی ضد جنون در درمان تینه عدم مطلق بلکه عدم با قایمپلانت مغزینزاع بین علم و نادانی رو منبع هوشیاری کجاست قسمت تغییررمز گشایی از اتصالات مغزاختلالات عضلانی ژنتیکحس و ادراک قسمت 87زاوسکا درمان گوشرهوش عاطفی بیشتر در زناناصل بازخوردژنهای هوش ، کدامندسردرد میگرنی در کودکانبحتی علمی درباره تمایل بعدم درکپیوند اندام از حیوانات بمعرفی مورد نادر بیماری گتنها مانع در زندگی موارد آزمون ذهنی گربه شرودینگرفرزندان زمان خودتاثیر گیاه خواری بر رشد ودر یک فراکتال هر نقطه مرکنوار عصب و عضلهجلو رفتن یا عقبگردایندرالنظریه تکامل در درمان بیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترویاها از مغز است یا ناخوارتباط پیوسته ی جهانحس و ادراک قسمت پنجاهزبان شناسی مدرن در سطح سلهیچ کس حقیقت را درون مغز اعتماد به خودکمردرد با پوشیدن کفش مناشناسایی تاریخچه ی تکاملیبخش فراموش شده ی حافظهصفحه اصلیتو با همه چیز در پیوندیپیشرفت ذهن در خلاقیت استمغز آیندگان چگونه است ؟آغاز مبهم آفرینشقلب دروازه ی ارتباطتاثیر درجه حرارت بر عملکدرمان های جدید ALSنوروز یا روز پایانیجهان مرئی و نامرئیهمیشه به آنچه داری، خوشنمنشاء کوانتومی هوشیاری اروزهای سخت میگذرداز مخالفت بشنوحس و ادراک قسمت ششمسقوط درون جاذبه ای خاص، چبه نقاش بنگرهزینه سنگین انسان در ازاکودک ایرانی که هوش او از شگفتی های زنبور عسلبرای یک زندگی معمولیپروتئین های ساده ی ابتداتولترودینمغز بزرگ چالش است یا منفعالکتروتاکسی(گرایش و حرکقدم زدن و حرکت دید را تغیتاثیر روده بر مغزدرمان جدید مولتیپل میلومابزار هوش در حال ارتقا ازچگونه میتوان با قانون جنجهان دارای برنامههندسه زبانِ زمان استمیهمانهای ناخوانده عامل ریه زغالیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکوقتی ریشه ها عمیقند از چیخم شدن فضا-زمانسم زنبور ، کلیدی برای واربه سیاهی عادت نکنیمشباهت مغز و کیهانکاهش التهاب ناشی از بیمابرخی اصول سلامت کمرآملودیپین داروی ضد فشار توهمات و شناخت حقیقتچقدر به چشم اعتماد کنیمامید درمان کرونا با هماننگاه من، نگاه تو و یا حقیلوزالمعده(پانکراس)مصنوعتاریخ، اصیل نیست و ساخته درماندگی به دلیل عادت کرابزار بقا از نخستین همانجوانان وطنرژیم غذایی ضد التهابیهوش مصنوعی اکنون می توانمکانیزمهای دفاعی در براباز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چند سویهخواص بادامسوخت هیدروژنی پاکبیماری لبر و نابینایی آنصبر و واقعیتکتابخانهمحل درک احساسات روحانی دبررسی بیماری التهابی رودآینده ی انسان در فراتر ازتیکاگرلور داروی ضد انعقادیسک گردننقش آتش در رسیدن انسان بهانگشت نگاری مغز نشان میدچالش هوشیاری و اینکه چرا مقاومت به عوارض فشار خون تری فلوپرازیندرک دیگرانابزار بقای موجود زنده از جریان انرژی در سیستم های رحم مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی ماده ی تاریکاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توخانه ی تاریکسیب یکسان و دیدگاه های متبیماری خود ایمن اعصاب محطلای سیاهگل درون گلدانمدارک ژنتیکی چگونه انسانبعد از کروناآیا یک، وجود داردتکامل داروینی هنوز در حادانشمندان روشی برای تبدینقش زبان در سلطه و قدرت اانسان قدیم در شبه جزیره عچت جی پی تیمنابع انرژی از نفت و گاز تزریق قیچی ژنتیکی کریسپردردی که سالهاست درمان نشابزارهای دفاعی و بقای موحقیقت غیر فیزیکیزمان واقعیت است یا توهمهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز توراپامیل در بارداریخطای ادراک کارماسایه را اصالت دادن، جز فربیداری و خواب کدام بهتر اعقلانیت بدون تغییرگام کوچک ولی تاثیرگذارمرز بین انسان و حیوان کجاتقلید مرحله ای نسبتا پیشتقلید از روی طبیعتآیا خداباوری محصول تکاملفیلم کوتاه هیروشیما از هتا 20 سال آینده مغز شما به داروی جدید آلزایمرنمایش تک نفرهاولین مورد پیوند سر در انچرا ویروس کرونای دلتا وامناطق خاصی از مغز در جستجتصویر زیبا از سلولذهن سالماحتیاط در ورزش زانو در خاحباب های کیهانی تو در توزندگی، مدیریت انرژیهوش مصنوعی، اتفاقات و تحاستفاده از نظریه ی تکامل یاد گرفتن مداومده روش موفقیتسخت ترین حصاربابا زود بیاعوامل ایجاد لغت انسانی و پلاسمای غالبمشاهده آینده از روی مشاهتلاشی جدید در درمان ام اسآب زندگی است قسمت سومفروتنی و غرورتاثیر کپسول نوروهرب بر سدارویی خلط آورنهایت معرفت و شناخت درک عایمپلانت مغزی و کنترل دو نزاع بین علم و جهل رو به پمنبع هوشیاری کجاست قسمت تغییر الگوی رشد مغزی با زرمز پیشرفت تواضع است نه طاختراع جدید اینترنت کوانحس و ادراک قسمت چهلزبان فرایند تکاملی برای هوش عاطفی در زنان بیشتر ااصل در هم تنیدگی و جهانی ژنهای حاکم بر انسان و انسسردرد و علتهای آنبحث درباره پیدایش و منشا عدالت برای من یا برای همهپیوند اندام حیوانات به امعرفت و شناختتنها در برابر جهانآزادی در چیستفرضیه ای جدید توضیح میدهتاثیر گیاهخواری بر رشد و در کمتر از چند ماه سوش جدنوار عصب و عضلهجلوتر را دیدنایپیداکریننعناعمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرویاهای پر رمز و حیرتی درارتباط انسانی، محدود به حس و ادراک قسمت پنجاه و یزبان شناسی نوین نیازمند هیچ اندر هیچاعتماد بی موردکنفرانس تشنج هتل کوثر اصشناسایی سلول های ایمنی ابخش های تنظیمی ژنومسوالات پزشکیتو با باورهایت کنترل میشپیشرفتی مستقل از ابزار همغز اندامی تشنه ی انرژی اإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَقلب روباتیکتاثیر درجه حرارت بر عملکدرمان های جدید میگرننورالژیجهان مشارکتیهمیشه داناتر از ما وجود دمهمان ناخواندهروش مقابله مغز با محدودیاز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت شصت و هشتسقوط زیگزاگی یا ناگهانیبه نقاش بنگرهزاران سال چشم های بینا وکودکان مهاجرشانس یا نتیجه ی تلاشبرای پیش بینی آینده مغز دپروتز چشمتومورها و التهاب مغزی عامغز بزرگ چالشهای پیش روالکترودهای کاشتنیقدرت مردمتاثیر روزه داری بر سلامت درمان جدید میگرن با انتی ابزار بقا از نخستین همانچگونه مغز ما، موسیقی را پجهان در حال نوسان و چرخشهندسه، نمایشی از حقیقتمیوپاتی و نوار عصب و عضلهریواستیگمیناز تلسکوپ گالیله تا تلسکوقتی شروع به بیدار شدن میخونریزی مغز در سندرم کووسماگلوتید داروی کاهش دهنبه سخن توجه کن نه گویندهشباهت مغز با کیهان مادیکاهش حافظه هرچند فرایندیبرخی اطلاعات روانشناسی مآموزش نوین زبانتوکل بر خدانقش قهوه در سلامتیامیدهای جدید برای بازیابنگاه مادی غیر علمی استلیروپریم داروی ترکیبی ضدتازه های اسکیزوفرنی(جنودرها بسته نیستابزار بقا از نخستین همانجوانان وطنرژیم غذایی ضد دردهوش مصنوعی از عروسک های بما انسانها چه اندازه نزداز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستخواص بادام زمینیسودمندی موجودات ابزی بر بیماری میاستنی گراویسصبر بسیار بایدکجای مغز مسئول پردازش تجمحدودیت چقدر موثر استبررسی سیستم تعادلی بدن اآینده ی علم و فیزیک در60 ثتیروفیبان موثر در سکته ی دیستونی قابل درماننقش انتخاب از طرف محیط، نانتقال ماده و انرژیچالش هوشیاری و اینکه چرا مقایسه رقابت و همکاریترک امروزدرک درست از خود و هوشیاریابزار بقای موجود زنده از جراحی هوشیار مغزرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرهوش مصنوعی از عروسک بازی ماده ی خالیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرخانواده پایدارسیر آفرینش از روح تا مغز بیماری دویکطوفان فقر و گرسنگی و بی سگل زندگیمروری بر تشنج و درمان هایبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا کیهان می تواند یک شبیتکامل داروینی هنوز در حادانش، قفل ذهن را باز میکننقش سجده بر عملکرد مغزانسان میوه ی تکاملنتایج نادانی و جهلمنابع انرژی از نفت و گاز تسلیم ارتباط با من برتردرس گرفتن از شکست هاابعاد و نیازهای تکاملیحقیقت غیر قابل شناختزمان پلانکهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قخطای حسساخت سلول عصبی حتی پس از بیست تمرین ساده برای جلوعقیده ی بی عملگامی در درمان بیماریهای مرز جدید جستجو و اکتشاف، گامی در درمان بیماریهای مرزهای حقیقی یا مرزهای تتقلید از طبیعتآیا دلفین ها می تواند از فیلمی بسیار جالب از تغییتا بحر یفعل ما یشاداروی جدید ای ال اسچند نرمش مفید برای کمردراولین هیبرید بین انسان و چرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک منبع نور واقعی و ثابت، حقتصویر زیبای اصفهانذهت را روی چیزهای مفید متاحتیاط در تعویض داروهاحباب هایی تو در توزندگی، مراتب هوشیاری استهوش احساسیاستفاده از هوش مصنوعی در یاد بگیر فراموش کنیدهن، بزرگترین سرمایهسخت ترین کار، شناخت خود اباد و موجعواملی که برای ظهور لغت اپمبرولیزوماب در بیماری چمشاهدات آمیخته با اشتباهتمایل زیاد به خوردن بستنآب، زندگی است(قسمت پنجم)فرگشت و تکامل تصادفی محض تاثیر کپسول نوروهرب بر سدارویی ضد بیش فعالی سیستنهایت در بی نهایتایمپلانت مغزی کمک میکند نسبیت عام از زبان دکتر برمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تغییر خود یا تغییر دیگرارمز بقای جهش ژنتیکیادامه بحث تکامل چشمحس و ادراک قسمت چهل و هفتزبان متغیرهوش عاطفی در زنان بیشتر ااصل علت و تاثیرکفش و کتابسردرد به دلیل مصرف زیاد مبحثي درباره هوش و تفاوتهعسل طبیعی موثر در کنترل بپیوند سر آیا ممکن استمغز فکر میکند مرگ برای دیتنهاییآزادی عقیده، آرمانی که تفساد اقتصادی سیتماتیک درتاثیر انتخاب از طرف محیط در آرزوهایت مداومت داشتهنوار عصب و عضلهجمجمه انسان های اولیهایا کوچک شدن مغزانسان الهفت چیز که عملکرد مغز تو منبع هوشیاری کجاست؟(قسمرویای شفافارتباط از بالا به پایین محس و ادراک قسمت پنجاه و دزبان، نشان دهنده ی سخنگو هیچگاه از فشار و شکست نتراعتیاد و تلاش های درمانی کنگره بین المللی سردرد دشهر زیرزمینی در ژاپن برابخش بزرگی حس و ادراک ما اپیامهای کاربرانتو باید نیکان را به دست بپپوگستمغز انسان ایا طبیعتا تماافت فشار خون ناگهانی در وقلب را نشکنتاثیر درجه حرارت بر عملکدرمان های جدید در بیماری اگر فقط مردم میفهمیدند کنورالژی تریژمینالجهان معناهمیشه راهی هستمهندسی ژنتیک در حال تلاش روش های صرفه جویی در ایجااز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت شصت و دوسلول های مغزی عامل پارکیبه نادیدنی ایمان بیاورهستي مادي ای که ما کوچکترکودکان میتوانند ناقل بی شانس یا تلاشبرای اولین بار دانشمندانپروتز عصبی برای تکلمتومورهای نخاعیمغز بزرگ و فعال یا مغز کوالگو نداشتیمقدرت و شناخت حقیقتتاثیر روزها، ماه ها یا سادرمان جدید کنترل مولتیپلابزار بقا از نخستین همانچگونه مغز پیش انسان یا همجهان در حال ایجاد و ارتقاهنر فراموشیمیوتونیک دیستروفیریاضیات یک حس جدید استاز تکنیکی تا مغز از مغز تویتنام نوعی کرونا ویروس خونریزی مغزی کشندهسندرم میلر فیشربهبود حافظه پس از رخدادهشباهت های ریشه ای چند بیمکاهش دوپامین عامل بیماریبرخی بیماری ها که در آن بآمارهای ارائه شده در سطح توپیراماتدوچرخه در کاهش دردهای کمنقش مهاجرت در توسعه نسل اامیدوار باش حتی اگر همه چنگاه محدود و تک جانبه، مشلیس دگرامفتامین یا ویاستازه های بیماری پارکینسودرهای اسرارآمیز و پوشیدهابزار بقا از نخستین همانجواب دانشمند سوال کننده راه فراری نیستهوش مصنوعی از عروسک های بما انسانها چه اندازه نزداز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستخواص شکلات تلخسی و سه پل اصفهانبیماری های میتوکندریصد قدح، نفتاده بشکستکرونا چه بر سر مغز می آورمحدودیت های حافظه و حافظبررسی علل کمر درد در میانآینده با ترس جمع نمیشودتکنولوژی های جدید و حالتدژا وو یا اشنا پندارینقش اتصالات بین سلولهای انتروپی و هوشیاریچالش های ایستادن بر دو پامقابله ی منطقی با اعتراضترکیب آمار و ژنتیکدرک عمیق در حیواناتابزار بقای موجود زنده از جراحی گردن همیشه برای دیرساناها و ابر رساناها و عهوش مصنوعی از عروسک بازی ماده ای ضد التهابیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدخاویار گیاهیسیستم تخلیه ی مغز بینشی نبیماری دیستروفی میوتونیطوفان بیداریگلوله ی ساچمه ایمرکز هوشیاری، روح یا بدن بعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا گذشته، امروز وآینده تکامل داروینی هنوز در حادانش، یک انسان را ناسازگنقش غذاها و موجودات درياانسان ها می توانند میدان نجات در اعتماد به خودمنابع انرژی از نفت و گاز تسلیم شدن از نورون شروع مدست و پا زدن در سایه؟ابعاد اضافه ی کیهانحقیقت، آن چیزی نیست که جلزمان به چه دلیل ایجاد میشهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریخطر آلودگی هواساخت شبکه عصبی مصنوعی با بیش از نیمی از موارد انتقعلم و ادراک فقط مشاهده ی علم و روحگاهی لازم است برای فهم و مزایای شکلات تلخ برای سلتقویت مغز با ورزشآیا دلفین ها میتوانند بافیروز نادریتاول کف پا و حقیقتداروی جدید برای میاستنی چند جهانیاولین تصویر در تاریخ از سچرا پس از بیدار شدن از خومنبع هوشیاری کجاست قسمت تصویربرداری فضاپیمای آمذخیره ی شگفت انگیز اطلاعاحساس گذر سریعتر زمانحد و مرزها توهم ذهن ماستزندان ذهنیهوش احساسیاستفاده از انرژی خلایادگیری مهارت های جدید ددو ویژگی انتزاع و قدرت تجسختی ها رفتنی استباد غرور و سر پر از نخوت وعوارض ازدواج و بچه دار شدپنج اکتشاف شگفت آور در مومطالبه ی حق خودتمایز یا کشف یگانگیآتاکسیفراموش کارها باهوش تر هستاثیر کتامین در درمان پاداستانها و مفاهیمی اشتبانهادینه سازی فرهنگ اختلاایمپلانت نخاعی میتواند دچسبیدن به خود، مانع بزرگ منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتغییر دیگران یا تغییر خورمز جهاناداراوون تنها داروی تاییحس و ادراک قسمت چهل و هشتزبان مشترک ژنتیکی موجوداهوشمندی کیهاناصل عدم قطعیت از کوانتوم کل اقیانوس در یک ذرهسردرد تنشنبحثی جالب درباره محدودیتعشق به هفت مرتبه ی شناختیپیوند سر برای چه بیمارانمغز قلبتنهایی رمز نوآوری استآزار حقیقیفشار و قدرتتاثیر احتمالی عصاره تغلیدر آسمان هدیه های نادیدننوار عصب و عضلهجنین مصنوعیایا این جمله درست است کسیهفت سین یادگاری از میراث منبع هوشیاری کجاست؟(قسمروان سالمارتباط بین هوش طبیعی و هوحس و ادراک قسمت پنجاه و سزبان، وسیله شناسایی محیطهیپرپاراتیروئیدیسمکنگره بین المللی سردرد دشواهدی از نوع جدیدی از حابخش بزرگتر کیهان ناشناختسایتهای دیگرتو برای خزیدن خلق نشده ایپایان، یک آغاز استمغز انسان برای ایجاد تمدافت هوشیاری به دنبال کاهقوی تر باشتاثیر درجه حرارت بر عملکدرمان های جدید سرطاناگر میدانی مصیبت بزرگتر نوزاد ناشنوای متولد شده،جهان معکوسهمیشه عسل با موم بخوریممهندسی بدنروش های عملی برای رفع کمراز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت شصت و ششسلول های بنیادیبه هلال بنگرهستی ما پس از شروعی چگال کودکان گذشته به آینده فکشاهکار قرنبرای تمدن سازی، باید در بپرورش مغز مینیاتوری انساتومورهای ستون فقراتمغز بزرگترین مصرف کننده الگو و عادت را بشکن و در اقدرت کنترل خودتاثیر روغن رزماری استنشادرمان جدید ام اسابزار بقا از نخستین همانچگونه هموساپينس بر زمین جهان ریز و درشتهنر حفظ گرهمیگرن و پروتئین مرتبط با از تکینگی تا مغز و از مغز ویتامین E برای فعالیت صحخواندن ، یکی از شستشو دهنسندرم کووید طولانیبهداشت خوابشباهت کیهان و مغزکاهش سن بیولوژیکی، تنها برخی بیماری های خاص که بدآن چیزی که ما جریان زمان توانایی مغز و دیگر اجزای دوچرخه سواری ورزشی سبک و نقش میدان مغناطیسی زمین امیدوارینگاه کلی نگرلا اکراه فی الدینتازه های درمان ام اسدرون قفس یا بیرون از آنابزار بقا از نخستین همانجواب سنگ اندازیراه نجاتهوش مصنوعی از عروسک های بما اکنون میدانیم فضا خالاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتخواص شگفت هویجسیلی محکم محیط زیست بر انبیماری های مغز و اعصاب و صداقتکریستال هامحدودیت درک انسانبرطرف کردن خشونت را از خاآیا فراموشی حتمی استتکنولوژی و پیشرفتدژاوو یا آشناپندارینقش تیروئید در تکامل مغزانتظار گذر تندباد؟چالش کمبود اندام برای پیمقابله با کرونا با علم استرکیب حیوان و انساندرگیری قلب در بیماری ویرابزار بقای موجود زنده از جستجوی متن و تصویر به صوررستگاری محدود به یک راه نهوش مصنوعی از عروسک بازی ماده، چیزی نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنخار و گلسیستم تعادلی بدنبیماری سلیاکطوفان زیباییگلوئونمرکز حافظه کجاستتفکر قبل از کارآیا پیدایش مغز از روی تصاتکامل داروینی هنوز در حادائما بخواننقش غذاها و موجودات درياانسان یک کتابخانه استنجات در راستگوییمنابع انرژی از نفت و گاز تست نوار عصب و عضلهدست کردن در گوشابعاد بالاترحقایق ممکن و غیر ممکنزمان شگفت انگیزهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تورزش و میگرنخطر حقیقی، خود انسان استساخت شبکه عصبی با الفبای بیشتر کمردردها نیازی به علم اپی ژنتیک دریچه ای بهگاهی مغز بزرگ چالش استمسمومیت دانش آموزان بی گتقویت استخوان در گرو تغذآیا دست مصنوعی به زودی قافیزیک مولکولها و ذرات در تابوهای ذهنیداروی جدید برای کاهش وزنچند جهانیاولین دارو برای آتاکسی فچرا ارتعاش بسیار مهم استمنبع هوشیاری کجاست قسمت تصور ما ازمشکلات و واقعیذره ی معین یا ابری از الکاحساسات کاذبحریص نباشزونیسومایدهوش بشری تهدید برای بشریاستفاده از سلول های بنیایادگیری هوش مصنوعی، عمیقدو بیماری روانی خود بزرگ سختی در بلند شدن از روی صبار مغز بر دو استخوانعید نوروز مبارکپول و شادیمطالبی در مورد تشنجتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآتاکسی فریدریشفراموشی همیشه هم بد نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد ودخالت در ساختار ژنهاچهار میلیارد سال تکامل بایمپلانت استخوانی در آسینسبت ها در کیهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتغییر دادن ژنها آیا روزی رمز جهان خاصیت فراکتالادب برخورد با دیگرانحس و ادراک قسمت چهل و دومزبان چهار حرفی حیات زمینهوشیاری و وجوداصل، روان و نفس استکلمات بلند نه صدای بلندسردرد سکه ایبحثی در مورد نقش ویتامين عشق درونی به یگانگی خلقتپیوند سر، یکی از راه حلهامغز ما کوچکتر از نیم نقطهتنبیه چقدر موثر استآزار دیگری، آزار خود استفشار روحی، همیشه بد نیست تاثیر بینش و انتظارات فردر آستانه ی موج پنجم کووینوار عصب و عضله مهم در تشجنگ هفتاد و دو ملت همه را ایا ابزار هوشمندی یا مغز هم نوع خواری در میان پیشیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمروبات ها قول میدهندارتباط شگفت مغز انسان و فحس و ادراک قسمت پنجاه و شزدودن نقص از هوش مصنوعیهاوکينگ پیش از مرگش رسالکنترل همجوشی هسته ای با هشواهدی از دنیسوان(شبه نئبخش دیگری در وجود انسان هتو تغییر و تحولیپاکسازی مغزمغز انسان برای شادمانی طافتخار انسانقیچی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر عملکدرمان های رایج ام اساگر نیروی مغناطیس نباشد نوسانات کوانتومی منبع ماجهان هوشمندهمیشه، آنطور نیست که هستمهربانی، شرط موفقیتروش هایی برای کم کردن اضطاز نخستین همانند سازها تحس و ادراک سی و هفتمسلول های بنیادی منابع و ابه کدامین گناه کشته شدندهشت توصیه برای کاستن از دکودکان خود را مشابه خود تشاهکار شش گوشبرای خودآگاه بودن تو بایپرکاری تیروئیدتوهم فضای خالیمغز حریص برای خون، کلید تالگوی بنیادین و هوشیاریقدرت انسان در نگاه به ابعتاثیر رژیم گیاه خواری بر درمان جدید ای ال اس، توفرابزار بقا از نخستین همانچگونه هوشیاری خود را توسجهان شگفت انگیزهنر رها شدن از وابستگیمیگرن و خواباز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین E در چه مواد غذایخواندن، دوست روزهای سختسندرم گیلن باره به دنبال بهداشت خواب، رمز حافظه ی شباهت زیاد بین سلول هاي عکایروپاکتیک چیستبرخی توجهات در ببمار پارآنچه می دانم، آنچه را میختوانایی یک فرد، برای تغیدوپامین قابل حل در آبنقش محیط زندگی و مهاجرت دامیدواری و مغزنگاه انسان محدود به ادرالاموژین داروی ضد اوتیسم؟تاسف بار است انسان، حق خودرون و بیرون، جدای از هم ابزار بقا از نخستین همانجوسازی مدرنراه های جدید برای قضاوت رهوش مصنوعی از عروسک بازی ما از اینجا نخواهیم رفتاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازخواص عجیب لوبیاسینوریپا داروی ترکیبی ضدبیماری های ژنرالیزه ی عصصدای بم با فرکانس پایین، کریستال زمان(قسمت اولمخچه فراتر از حفظ تعادلبزرگ فکر کنآیا ممکن است موش کور بی متکنولوژی جدید که سلول هادگرگونی های نژادی و تغیینقش حفاظتی مولکول جدید دانحراف و حقیقتچالش دیدگاه های سنتی در بملاحظه های اخلاقی دربارهترازودوندرگیری مغز در بیماری کویابزار بقای موجود زنده از جستجوی هوشیاری در مغز مارشته نوروایمونولوژی و نقهوش مصنوعی از عروسک بازی ماده، چیزی بیش از یک خلا از تکینگی تا مغز- از مغز واکسن اسپایکوژن ضد کروناخارق العاده و استثنایی بسیستم دفاعی بدن علیه مغز بیماری ضعف عضلات نزدیک بطولانی ترین شبگمان میکنی جرمی کوچکی در مرکز حافظه کجاستتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا آگاهی پس از مرگ از بیALS نگاهی کامل بر بیماری وتکامل زباندارچیننقش غذاها و موجودات درياانسان باشنخاع ما تا پایین ستون فقرمنابع انرژی از نفت و گاز تست کم هزینه ی بزاق برای دست آسماناتفاق و تصادفحل مشکلزمان، واقعی نیستهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تورزش بهترین درمان بیش فعخطر را بپذیرساختن آیندهبا همه مهربان باشخطرات هوش مصنوعیساختن آینده، بهترین روش با هوش مصنوعی خودکار روبعلم به ما کمک میکند تا موگاهی جهت را عوض کنمسمومیت دانش آموزان، قماتقویت حافظه یا هوش مصنوعآیا رژیم غذایی گیاهی سلافیزیک هوشیاریتاثیر فکر بر سلامتداروی جدید برای ای ال اسچند جهانی و علماولین دروغچرا بیماری های تخریبی مغمنبع هوشیاری کجاست قسمت تصور از زمان و مکانذرات کوانتومی زیر اتمی قاخلاق و علوم اعصابحرکات چشم، ترجمه کننده ی زونا به وسیله ویروس ابله هوش در طبیعتاستفاده از سلول های بنیایادگرفتن، آغاز حرکت است دو بار در هفته ماهی مصرف سدسازی روش مناسب برای مقبار بزرگ ایستادن بر دو پاعامل کلیدی در کنترل کارآپول و عقیدهمطالعه ای بیان میکند اهدتمدن پیشرفته ی پیشینیانآتاکسی مخچه ای خودایمنفراموشی و مسیر روحانیتاثیر گیاه خواری بر رشد ودر میان تاریکی و روشناییچهار ساعت پس از کشتار خوکایمان به رویانسبت طلایی، نشانه ای به سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتغییر زودتر اتصالات مغزیرنگ کردن، حقیقت نیستادراک ما درک ارتعاشی است حس و ادراک قسمت چهل و سومزبان نیاز تکاملی استهوشیاری و افسردگیاصلاح خطا با رفتن بر مسیرکلوزاپین داروی ضد جنونسردرد عروقی میگرنبحثی در مورد نقش کلسیم و عشق، شلوغ کردن نیستپیوندهای پیچیده با تغییرمغز مانند تلفن استتهدیدهای هوش مصنوعیآسيب میکروواسکولاریا آسفضا و ذهن بازتاثیر ترکیبات استاتین (سدر برابر حقایق جدیدنوار عصب و عضله برای تاییجنگ و تصور از جنگایا بیماری ام اس (مولتیپهمه چیز موج استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمروبات های ریز در درمان بیارتباط شگفت انگیز مغز انحس و ادراک قسمت بیست و چهسفر فقط مادی نیستاعتیاد را به دور بیندازهاوکينگ پیش از مرگش رسالکنترل جاذبهشیر و دوغ بادامبخشیدن دیگران یعنی آرامشتو جهانی هستی که خودش را پارادوکس ها در علممغز انسان برای شادمانی طافراد آغاز حرکت خودشان رقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتاثیر درجه حرارت بر عملکدرمان های علامتی در ام اساگر نعمت فراموشی نبود بسنوشیدن چای برای مغز مفید جهان هوشیارهمکاری یا رقابتموفقیت هوش مصنوعی در امتروش هایی برای جلوگیری از از نشانه ها و آثار درک شدحس و ادراک- قسمت پنجاه و سلول های بدن تو پیر نیستنبه امید روزهای بهترو هر کس تقوای خدا پیشه کنکودکان را برای راه آماده شاید گوشی و چشمی، آماده شبرای رشد، باید از مسیر خطپراسینزوماب در پارکینسوتوهم فضای خالی یا توهم فضمغز در تنهایی آسیب میبینالگوبرداری از طبیعتقدرت ذهنتاثیر رژیم گیاه خواری بر درمان جدید سرطانابزار بقا از نخستین همانچگونه واکسن کرونا را توزجهان شگفت انگیز و بی زمانریتوکسیمابهنر، پر کردن است نه فحش دمیگرن و روزه داریاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کاخواب زمستانی سلول های سرسندرم پیریفورمیسبوزون هیگز چیستشباهت زیاد بین سلول هاي عکار امروز را به فردا نیندبرخی توصیه ها برای واکسیآنچه ناشناخته است باید شتوازن مهمتر از فعالیت زیدورترین نقطه ی قابل مشاهنقش مرکز تنفس سلولی در بیامیدی به این سوی قبر نیستنگاه از بیرون مجموعهلایو دوم دکتر سید سلمان فتبدیل پلاستیک به کربن و سدرون آشفته ی تو و ظاهر خنابزار بقا از نخستین همانجامعه ی آسمانیراه های جدید برای قضاوت رهوش مصنوعی از عروسک بازی ما اشیا را آنطور که هستنداز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسخود جسم و یا تصویرسیگار عامل افزایش مرگ ومبیماری وسواسصرع و درمان های آنکریستال زمان(قسمت دوم)مخچه ، فراتر از حفظ تعادلبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا ما کالا هستیمتکنولوژی جدید که سلول هادانش قدرت استنقش حیاتی تلومر دی ان آ داندوه در دنیا استچاالش ها در تعیین منبع هوملاحظات بیهوشی قبل از جرترازودوندرگیری مغز در بیماران مبابزار بقای موجود زنده از حفره در مغزرشد مغز فرایندی پیچیده اهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز- از مغز واکسن دیگر کرونا ساخته شخبر مهم تلسکوپ هابلسکوت و نیستیبیماریهای تحلیل عضلانی اطی یکصد هزار سال اخیر هرچگنجینه ای به نام ویتامین مرکز خنده در کجای مغز استتفکر خلا ق در برابر توهم آیا امکان بازسازی اندامهNVG 291تکامل زبانداروهای مصرفی در ام اسنقش غذاها در کاهش دردهای انسان جدید از چه زمانی پانخاع درازتر یا کوتاهتر کمنابع انرژی از نفت و گاز تست آر ان اس دز میاستنی گدست بالای دستاتوبان اطلاعات و پلِ بینحلقه های اسرارآمیززمزمه ات مانده در گوشمهوش مصنوعی به کمک هوش طبیاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش در کمر دردوزن حقیقی معرفت و شناختدفاع از پیامبرساختار فراکتال وجود و ذهبا هر چیزی که نفس می کشد معلم بدون توقفگذر زمان کاملا وابسته به مسیر دشوار تکامل و ارتقاتقویت سیستم ایمنیآیا رژیم غذایی گیاهی سلافیزیک و هوشیاریتاثیر مشاهده بر واقعیت بداروی جدید برای دیابتچند روش ساده برای موفقیتاولین سلول مصنوعیچرا حیوانات سخن نمی گوینمنبع هوشیاری کجاست قسمت تصاویر زیبای رعد و برقذرات کوانتومی زیر اتمی قاخلاق پایه تکامل و فرهنگحرکت چرخشی و دائمی کیهانزیان غذاهای پرچربهوش عاطفی قسمت 11استفاده از سلول های بنیایادآوری خواب و رویادو برابر شدن خطر مرگ و میسرنوشتبار سنین ابزار هوشمندی اعادت همیشه خوب نیستپوست ساعتی مستقل از مغز دمعمای اخلاقی قطارتمدن بشری و مغز اخلاقیآتش منبع انرژیفراموشی آرمانتاثیر گیاه خواری بر رشد ودر مانهای کمر دردنون و القلماین پیوند نه با مغز بلکه نشانه های گذشته در کیهان منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتغییر عمودی سر انسان از پرنگین کمانادغام میان گونه های مختلحس و ادراک قسمت نهمزبان و کلمه حتی برای کسانهوشیاری کوانتومیاصول انجام برخی نرمش ها دکلید نزدیک و نگاه تو بر فسرطان کمیت گراییبحثی در مورد حقیقت فضا و عصب حقوق نورولووپیوندی که فراتر از امکانمغز مادران و کودکان در زمآسیب ها ناشی از آلودگی هوفضای قلب منبع نبوغ استتاثیر تغذیه بر سلامت روادر جراحی کمر عجله نکنیدنوار عصب و عضله تعیین محلجنگ داده هاایا بدون زبان میتوانیم تهمه چیز و هیچ چیزمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمروبات کیانارتباط شگفت انگیز مغز انحس و ادراک قسمت بیست و یکسفر نامه سفر به بم و جنوب اعداد بینهایت در دنیای مهدف یکسان و مسیرهای مختلکندن ریشه ی خودشیشه ی بازالتی و سیلیکونبخشش، عقلانی یا غیر عاقلتو جدای از کیهان نیستیپاسخ گیاهان در زمان خوردمغز انسان رو به کوچک تر شافراد بی دلیل دوستدار تو قانون مندی نقشه ژنتیکی متاثیر درجه حرارت بر عملکدرمان ژنتیکی برای نوآوریاگر نعمت فراموشی نبود بسنوعی سکته مغزی ، وحشتناک جهان های بسیار دیگرهمانند سازی در انسانموفقیت در تفکر استروش هایی ساده برای کاهش ااز نظر علم اعصاب یا نرووسحس و ادراک- قسمت بیست و پسلول بنیادی و ای ال اسبه بالا بر ستارگان نگاه کوفور و فراوانیکوری گذرای ناشی از موبایبرای زندگی سالم، یافتن تپرتوهای صادر شده از سیاهتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)مغز را از روی امواج بشناسالتهاب شریان تمپورالقدرت شناختی انسان، محدودتاثیر رژیم گیاه خواری بر درمان جدید سرطانابزار بقا از نخستین همانچگونه آن شکری که می خوریمجهانی که نه با یک رخداد و ریسپریدونهوموارکتوس ها ممکن است دمیگرن سردردی ژنتیکی که باز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا و استخوانخواب سالم عامل سلامتیسندرم پیریفورمیسبوزون هیگز جهان را از متلشجاعت و ترسکار با یگانگی و یکپارچگیماست مالیبرخی درمان های Spinal Muscular Atآنچه واقعیت تصور میکنیم توت زیاد بخوریدديدن با چشم بسته در خواب نقش نگاه از پایین یا نگاهامیدی تازه در درمان سرطانگاه از دور و نگاه از نزدلازم است هیچ کاری نکنیدتبدیل تراکت صوتی مصنوعی دروغ نگو به خصوص به خودتابزار بقا از نخستین همانجاودانگی مصنوعیراه پیروزی در زندگی چیستهوش مصنوعی از عروسک بازی ما به جهان های متفاوت خوداز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهخودآگاهی و هوشیاريسیاهچاله هابیماری کروتز فیلد جاکوبضایعه ی شبکه لومبوساکرالکریستال زمان(قسمت سوم)مخچه ابزاري که وظیفه آن فبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا ما تنها موجودات زنده تکینگیدانش محدود به ابعاد چهارنقش خرچنگ های نعل اسبی دراندوه دردی را دوا نمیکندنابینایی در نتیجه ی گوشی ممانتین یا آلزیکسا یا ابتراشه مغز بدون واسطه ی ددرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقای موجود زنده از حق انتخابرشد مغز علت تمایل انسان بهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز- از مغزتواکسن دیگری ضد کرونا از دخدا موجود استسکوت، پر از صدابیماری، رساله ای برای سلطیف انسفالیت، گیلن باره گوهر با نظر دیگران سنگ نممرگ چیستتفاوت قند طبیعی با قند و آیا انسان با مغز بزرگش اخفقر داده ها در هوش مصنوعیتکامل زبان انسان از پیشیداروهای ام اسنقشه مغزی هر فرد منحصر بهانسان خطرناکترین موجودنخستین تمدن بشریمنابع انرژی از نفت و گاز تشنچ پانایوتوپولوس تشنج دستورالعمل مرکز کنترل بیاتوسوکسیمایدحمله ویروس کرونا به مغززنان باهوش ترهوش مصنوعی به شناسایی کااز خود رها شواز درخواست ها جدا شووزوز گوشدفاع در برابر تغییر ساختساختار شبکه های مغزی ثاببا آتش، بازی نکن و بعد از علم در حال توسعهگذشته را دفن کنمسئول صیانت از عقیده کیستلقین اطلاعات و حافظهآیا راهی برای بهبود وضعیفیزیک آگاهیتاثیر نگاه ناظر هوشیار بداروی جدید ضد فشار خونچندین ماده غذایی که مانناوکرلیزوماب داروی جدید شچرا حجم مغز گونه انسان درمنبع هوشیاری کجاست قسمت تصادف یا قوانین ناشناختهذرات کوانتومی زیر اتمی قاختلا ل در خود عضلهحس متفاوتزیباترین چیز در پیر شدنهوش عاطفی قسمت نهماستفاده از سلول های بنیایاری خدا نزدیک استدو برابر شدن خطر مرگ و میسریع دویدن مهم نیستباربر دیگران نباشعادت کن از بالا نگاه کنیپوشاندن خود از نورمعماری، هندسه ی قابل مشاتمدن زیر آبآثار باستانی تمدن های قدفرایند پیچیده ی خونرسانیتاثیر گیاه خواری بر رشد ودر محل کار ارزش خودت را بنوآوری ای شگفت انگیز داناین اندوه چیستنشانه های پروردگار در جهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتغییرات منطقه بویایی مغزرهبر حقیقیادغام دو حیطه علوم مغز و حس و ادراک قسمت چهارمزبان و بیان نتیجه ساختماهوشیاری سنتی یا هوشیاری اصول توسعه ی یک ذهن کاملکلام و زبان، گنجینه ای بسسرعت فکر کردن چگونه استبحثی در مورد عملکرد لوب فعصب سیاتیکپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز چون ابزار هوش است دلیآسیب روانی شبکه های اجتمفضای خالی ای وجود نداردتاثیر حرکات چشم بر امواج در درمان بیماری مولتیپل نوار عصب و عضله در مطب دکجنبه های موجی واقعیتایا تکامل هدفمند استهمه چیز کهنه میشودمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمروح و آب حیاتارتباط غیرکلامی بین انساحس و ادراک قسمت بیست و دوسفر به مریخ در 39 روزبقا با سازگارترین فرد اسهدف یکسان، در مسیرهای متکندر در بیماریهای التهابشکل های متفاوت پروتئین هبدون پیر فلکتو دی ان ای خاص ميتوکندريپختگی پس از چهل سالگي به مغز انسان رو به کوچکتر شدافزایش قدرت ادراکات و حسقانون گذاری و تکاملتاثیر درجه حرارت بر عملکدرمان کارتی سل و تومور مغاگر با مطالعه فیزیک کواننیوالینجهان هایی در جهان دیگرهمجوشی هسته ای، انرژِی بمولکول ضد پیریروش جدید تولید برقاز نظر علم اعصاب اراده آزحس و ادراک- قسمت شصت و چهسلول بنیادین از مخاط بینبه بالاتر از ماده بیندیشوقاحت و تمسخر دیگرانکی غایب شدی تا نیازمند دلبرخی ملاحظات در تشنج های پرتوزایی از جسم سیاهتوهم چیستمغز زنان جوانتر از مغز مرام آر آی جدید با قدرت شگفقدرت عشقتاثیر رژیم گیاهخواری بر درمان دارویی سرطان رحم بابزار بقا از نخستین همانجهانی که از یک منبع، تغذیریسدیپلام تنها داروی تایهورمون شیرساز یا پرولاکتمیگرن شدید قابل درمان اساز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا در سبزیجاتخواب سالم عامل سلامتی و یسندرم پای بی قراربی نهایت در میان مرزهاشرکت نورالینک ویدیویی ازکارهای کوچک، بی ارزش نیسماست مالی با هوش انسانیبرخی روش های تربیتی کودکآنچه حس می کنیم، نتیجه ی توسعه هوش مصنوعی قادر اسدی متیل فومارات(زادیوا)(نقش نظام غذایی در تکامل مامگا سه عامل مهم سلامتنگاه از درون قفس یا بیرونلبخند بزن شاید صبح فردا زتبدیل سلولهای محافط به سدریا آرام نخواهد شد کشتی ابزار بقا از نخستین همانجایی برای یاد گرفتن باقی راه انسان شدن، راه رفتن وهوش مصنوعی از عروسک بازی ما با کمک مغز خود مختاريماز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهخودآگاهی و هوشیاريسیاهچاله های فضایی منابعبیماری گیلن باره و بیمارضایعه ی عروقی مخچهکشف مکانیسم عصبی خوانش پمخچه تاثیر گذار بر حافظهبزرگترین خطایی که مردم مآیا مصرف مولتی ویتامین هتکامل فردی یا اجتماعیدانش بی نهایتنقش داروهاي مختلف معروف اندوهگین نباش اگر درب یا ناتوانی از درمان برخی ویمن و وجود توهمیتراشه ها روی مغزدرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقای موجود زنده از حقیقت قربانی نزاع بین بی رشد در سختی استهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطانخدا نور آسمان ها و زمین اسکوت، در برابر گزافه گویبیمارستان هوش مصنوعیطبیعت موجی جهانگویید نوزده و ایمنی ساکتمرگ و میر پنهانتفاوت مغز انسان و میمون هآیا احتمال دارد رویا از آفلج نخاعی با الکترودهای تکامل ساختار رگهای مغزی داروهای تغییر دهنده ی سینقشه های مغزی جدید با جزیانسان در هستی یا هستی در نخستین تصویر از سیاهچالهمنابع انرژی از نفت و گاز تشنج چیستدغدغه نتیجه ی نادانی استاتصال مغز و کامپیوترحمایت از طبیعتزنجیرها را ما باید پاره کهوش مصنوعی تعاملیهوش مصنوعی در قضاوت های ااز دست دادن دم در پیشینیاوسواس، بیماری استدقیق ترین تصاویر از مغز اسادیسم یا لذت از آزار دادبا تعمق در اسرار ابدیت و علم راهی برای اندیشیدن اگر جان به جز تو خواهد از خمسئولیت جدیدتلاش ها برای کشف منابع جدآیا راهی برای رفع کم آبی فیزیکدانان ماشینی برای تتاثیر نگاه و مشاهده ناظر داروی جدید ضد میگرنچندجهانیايندگان چگونه خواهند دیدچرا خشونت و تعصبمنبع هوشیاری کجاست قسمت تضادهای علمیرفلکس وتری با توضیح دکتر اختلاف خانوادگی را حل کنحس چشایی و بویاییزیباترین چیز در افزایش سهوش عاطفی قسمت هفتماستفاده از سلول های بنیاژن همه چیز نیستدو داروی جدید برای میاستسریعترین کامپیوتر موجودبارداری بدون رحمعادت کن خوب حرف بزنیپیموزایدمعنی روزهتمدنی قدیمی در شمال خلیج آدم عاقل، وقت خودش را هدرفرایند تکامل و دشواری هاتاثیر گیاه خواری بر رشد ودر چه مرحله ای از خواب ، رنوار مغز مشاهده ی غیر مستاین ایده که ذرات سیاهچالنشانه های بیداری روحیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتغییرات مغز پس از 40 سالگیروی و منیزیم در تقویت استارتقا و تکامل سنت آفرینش حس و ادراک قسمت نوزدهمزبان و بیان، در سایه پیشرهوش، ژنتیکی است یا محیطیاصول سلامت کمرکلام، در تحولی شگفت آور بسطح آگاهی، رخدادهای زندگبحثی درباره هوش و تفاوتهعضلانی که طی سخن گفتن چقدتو یک معجزه ایپیام های ناشناخته بر مغز مغز چگونه صداها را فیلتر آسیب عصب پا به دنبال اعتیقفس دور خود را بشکنتاثیر دوپامین و سروتونیندر دعواها چه میکنی؟نوبت کودکانجنسیت و تفاوت های بیناییایجاد احساساتهمه چیز در زمان مناسبمنبع هوشیاری در کجاست؟ قروح در جهانی دیگر استارتروز یا خوردگی و التهاحس و ادراک قسمت بیست و سوسفر به درون سفری زیبابقا در ازای بیماریهدف از تکامل مغزکندر علیه سرطانشکل پنجم مادهبدون بار گذشتهتو در میانه ی جهان نیستی پدیده خاموش روشن در پارکمغز ایندگان چگونه استافزایش میل جنسی با خوردن قانون جنگلتاثیر درجه حرارت بر عملکدرمان پوکی استخواناگر تلاش انسان امروز برانیکولا تسلاجهان یکپارچههمدلی و هوش عاطفیمولتیپل اسکلروز در زنان روش صحبت کردن در حال تکاماز نظر علم اعصاب اراده آزحسن یوسف باغچه ی منسلول عصبی شاهکار انطباق به جای محکوم کردن دیگران وقت نهيب هاي غير علمي گذششاید درست نباشدکیهان خود را طراحی میکندبرخی مرزهای اخلاق و علوم پرسشتوهم و خیالمغزهای کوچک بی احساسام اس و سرطانقسم به فقرتاثیر رژِیم غذایی بر میگدرمان زخم دیابتی با تکنوابزار بقا از نخستین همانجهانی در ذهنریشه های مشترک همه ی موجوهوش فوق العاده، هر فرد اسمیاستنی گراویس بدون آنتیاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی 12 در درمان دردخواب عامل دسته بندی و حفطسندرم پس از ضربه به سربی نظمی مقدمه شناختشربت رب انارکارهایی بیش از طراحی و گپماشین دانشبرخی سلولهای عصبی در تلاآنها نمیخواهند دیگران راتوسعه برخی شغل ها با هوش دین اجبارینقش نظریه تکامل در شناسااما شما از دید خفاش کور هنگاه از درون مجموعه با نگلحظات خوش با کودکانتبر را برداردریای خداابزار بقا از نخستین همانجایی خالی نیستراه بی شکستهوش مصنوعی از عروسک بازی ما بخشی از این جهان مرتبطاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مخودت را از اندیشه هایت حفسیاهچاله ها، دارای پرتو بیماری آلزایمر، استیل کوضایعات در عصب زیر زبانیکشف مکانیسمی پیچیده در بمخاطب قرار دادن مردم، کابزرگترین درد از درون است آیا مغز تا بزرگسالی توسعتکامل مادی تا ابزار هوشمدانشمندان موفق به بازگردنقش درختان در تکاملاندام حسی، درک از بخش هایناتوانی در شناسایی چهره من کسی در ناکسی دریافتم تراشه ی هوش مصنوعی در مغزدرگیری اعصاب به علت میتوابزار بقای موجود زنده از حقیقت آنطور نیست که به نظرشد، رسیدن به یک هدف نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطانخدا بخشنده است پس تو هم بسکته مغزیبیندیشطبیعت بر اساس هماهنگیگوش دادن بهتر از حرف زدنمرگ و میر بسیار بالای ناشتفاوت ها و تمایزها کلید بآیا احتمال دارد رویا از آفلج بل، فلجی ترسناک که آنتکامل شناخت انسان با کشفداروهای ضد بیماری ام اس ونقشه با واقعیت متفاوت اسانسان عامل توقف رشد مغزنخستین روبات های زنده ی جمنابع انرژی از نفت و گاز تشنج و حرکات شبه تشنجی قاذهن ما از در هم شکستن منباثر مضر مصرف طولانی مدت رحوادث روزگار از جمله ویرزندگی فعال و مثبت روند آلحکمت الهی در پس همه چیززندگی هوشمند در خارج از زهوش مصنوعی در کامپیوترهااز روده تا مغزوسیله، فقط دعا نیستدل به دریا بزنسازگاری با محیط بین اجزابا خودت نجنگعلم ساختن برج های چرخانگرفتار محدودیت ها و ابعامسئولیت در برابر محیط زیتلاش های جدید در ALSآیاما مقهور قوانین فیزیکفال نیکوتاثیر نگاه انسان بر رفتاداروی جدید ضد الزایمرنه ناامیدی بلکه ارتقاايا اراده آزاد توهم است یچرا در مغز انسان، فرورفتمنبع هوشیاری کجاست قسمت تظاهر خوابیده ی مادهرفتار مانند بردهاختلال حرکتی مانند لرزش حس و ادراک (قسمت اول )زیر فشار کووید چه باید کرهوش عاطفی قسمت یازدهاستیفن هاوکینگ در مورد هژن همه چیز نیستدو سوی واقعیتسرکه انگبین عسلی مفید بربازگشایی مجدد مطب دکتر سعادت کردن به نعمتپیموزایدمعاینه قبل از نوار عصب و تمرکز و مدیتیشنآرام باشفرایند حذف برخی اجزای مغتاثیر گیاه خواری بر رشد ودر ناامیدی بسی امید استنوار مغز با توضیح دکتر فااین ابتدای تناقض هاستنظام مثبت زندگیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترویکردهای جدید ضایعات نخارتقا یا بازگشت به قبل ازحس و ادراک قسمت هفتمزبان و تکلم برخی بیماریههوض مصنوعی زندهاضطراب و ترسکلرال هیدرات برای خوابانسعی کن به حدی محدود نشویبحثی درباره هوش و تفاوتهغم بی پایانتو یک جهان در مغز خودت هسپیدایش زبانمغز ناتوان از توجیه پیداآسانی موفقیتقفس ذهنتاثیر دپاکین بر بیماری مدر سال حدود 7 میلیون نفر نور از عمق تاریکیجنسیت و تفاوت های بیناییایران بزرگهمه چیز در زمان کنونی استمنبع هوشیاری در کجاست؟(قروح رهاییارزش های وارونهحس و ادراک قسمت بیستمسفر تجهیزات ناسا به مریخ بقای حقیقی در دور ماندن اهدف از خلقت رسیدن به ابزاکو کیو تن coQ10شکرگزار هر چیزی باش که دابدون زمان، ماده ای وجود نتوقف؛ شکستپروژه ی ژنوم انسانیمغز ابزار بقای برتر مادیافزایش مرگ و میر سندرم کوقانون جنگلتاثیر درجه حرارت بر عملکدرمان پوکی استخواناگر خواهان پیروزی هستینیاز به آموزش مجازی دیجیجهان یکپارچههمراه سختی، اسانی هستمواد کوانتومی جدید، ممکنروشهای نو در درمان دیسک باز واقعیت امروز تا حقیقتحساسیت روانی متفاوتسلول عصبی، در محل خاص خودبه جای تولید، بیشتر گوش کوقتی فهمیدی خطا کردی برگشایسته نیست در جیب خود قرکیهانِ هوشیارِ در حال یابرخی نکات از گاید لاین پرپرسش و چستجو همیشه باقی اتوهم وجودمغز، فقط گیرندهام اس یا تومور؟چگونه انتظارات بر ادراک قضاوت ممنوعتاثیر سلامت دستگاه گوارشدرمان ساده ی روماتیسمابزار بقا از نخستین همانجهان، تصادفی نیستریشه های مشترک حیاتهوش مصنوعی می تواند بر احمیدان مغناطيسي زمین بشر از تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی هفدهخواص فلفل سبزسندرم جدایی مغزبی هیچ می ایی و بی هیچ میرشربت ضد خلطکاربرد روباتهای ريزنانومبانی ذهنی سیاه و سفیدبرخی سيناپسها طی تکامل و آنژیوگرافی از مغزتوصیه های سازمان بهداشت دین، اجباری نیستنقش هورمون های تیروئید دامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنگاه حقیقی نگاه به درون الرزش ناشی از اسیب به عصبتحریک عمقی مغزدرک فرد دیگر و رفتارهای اابزار بقا از نخستین همانجاذبهراه طولانی را به سلامت گذهوش مصنوعی از عروسک بازی ما تحت کنترل ژنها هستیم یاز تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار خودروهای هیدروژنیسیاهچاله و تکینگی ابتدایبیماری الزایمرضرورت زدودن افکارکشف ژن جدید، می تواند گستمدل همه جانبه نگر ژنرالیبسیاری از مجرمان، خودشانآیا همه جنایت ها نتیجه بیتکامل مداومدانشمندان نورون مصنوعی سنقش ذهن و شناخت در حوادث انرژی بی پایان در درون هرنادیدنی ها واقعی هستندمن پر از تلخیمتراشه ی بیولوژِیکدرب بسته با غیر خود باز مابزار بقای موجود زنده از حقیقت افرادز گهواره تا گورهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن ضد اعتیادخدای رنگین کمانسکته ی مغزی در جوانانبیهوش کردن در جراحی و بیمطعمه ی شبکه های ارتباط اجگوشه بیماری اتوزومال رسسمرگ و سوال از قاتلتفاوت ها را به رسمیت بشناآیا بدون ناظر هوشمند هم بفلج خوابتکامل، نتیجه ی برنامه ریداروهای ضد تشنج با توضیح نقص های سیستمی ایمنیانسانیت در هم تنیده و متصنرمش های مفید برای درد زامنابع انرژی از نفت و گاز تشنج به صورت اختلال رفتاذهن چند جانبه نیازمند نگاثرات فشار روحی شدید