دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

داروی فامپیریدین یا نورلان

داروی فامپیریدین یا نورلان

از درمان های بیماری ام اس(مولتیپل اسکلروز) است. یک مهار کننده کانال پتاسیم است و باعث افزایش استیل کولین در سیستم عصبی مرکزی و محل اتصال عصب به عضله میشود.

ممکن است باعث افزایش هدایت عصبی در عصب هایی شود که پوشش میلین خود را از دست داده اند.

همچنین در ضایعات حاد نخاعی به صورت وریدی قابل استفاده است و می تواند به افزایش توانایی راه رفتن در این بیماران کمک کند.

از کاربردهای دیگر آن، استفاده در برخی بیماری های خودایمنی و آتروفی یا کوچک شدن مخچه به دلایل اتوایمیون یا غیر خودایمن است. شاید نقشی در کاهش فعالیت غیر طبیعی سیستم ایمنی و تنظیم سیستم ایمنی هم داشته باشد.

با تشکر از استاد گرامی جناب آقای دکتر شایگان نژاد در کنفرانس روز پنج شنبه در مورد بیماری ام اس در هتل کوثر اصفهان تاریخ 27.4.98


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ریاضیات یک حس جدید استهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتاثیر درجه حرارت بر عملککتاب گران و پرهزینه شد ولشواهدی از دنیسوان(شبه نئحس و ادراک قسمت پنجاه و یقدرت انسان در نگاه به ابعافسردگی و اضطراب در بیمادرگیری مغز در بیماران مباحیای بینایی نسبی یک بیممرکز خنده در کجای مغز استبلعیدن ستاره توسط سیاهچاچگونه هموساپينس بر زمین تلاشی تازه برای گشودن معراز تغییرهدف از تکامل مغزتازه های اسکیزوفرنی(جنوگلوئونشباهت زیاد بین سلول هاي عحس و ادراک قسمت شصت و دوملاحظه های اخلاقی دربارهانگشت نگاری مغز نشان میدذرات کوانتومی زیر اتمی قادب برخورد با دیگرانمشکلات بین دو همسر و برخیبیماری وسواسنگاهی بر قدرت بینایی دراتو انسانی و انسان، شایستزندگی بی دودویتامین E برای فعالیت صحتشنج و حرکات شبه تشنجی قاگزارش یک مورد جالب لخته وعلایم کمبود ویتامین E را خودآگاهی و هوشیاريمنابع انرژی از نفت و گاز اولین تصویر در تاریخ از سرویاها از مغز است یا ناخوارتباط شگفت انگیز مغز انمغز ناتوان از توجیه پیدابیوگرافینرمش های مفید در سرگیجهتوهمات و شناخت حقیقتزبان و بیان نتیجه ساختماوالزارتان داروی ضد فشار جلوتر را دیدنپیام های ناشناخته بر مغز عضلانی که طی سخن گفتن چقددندان ها را مسواک بزنید تمنبع هوشیاری کجاست قسمت ایا کوچک شدن مغزانسان الاز کجا آمده ام و به کجا میمغز بزرگ چالش است یا منفعبازخورد یا فیدبکنزاع بین علم و جهل رو به پتکامل و ارتقای نگاه تا عمسفرنامه سفر به بم و جنوب جهان پیوستهواسطه ها د رمسیر ایجاد مغآمارهای ارائه شده در سطح دانش بی نهایتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاگر خواهان پیروزی هستیاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش نظام غذایی در تکامل مبحثی درباره هوش و تفاوتههمیشه اطمینان تو بر خدا بتا 20 سال آینده مغز شما به سندرم گیلن باره به دنبال جایی خالی نیستیافته های نوین علوم پرده آیا هشیاری کوانتومی وجودداروی تشنجی دربارداریابزار بقا از نخستین همانمهندسی ژنتیک در حال تلاش از تکینگی تا مغز از مغز تبرخی ملاحظات در تشنج های هوش مصنوعی از عروسک های بتاثیر گیاه خواری بر رشد وکلام و زبان، گنجینه ای بسسیاره ابلهانحقیقت راستین انسان علم بفلج خوابآیا جهش های ژنتیکی، ویرودر یک فراکتال هر نقطه مرکابزار بقا از نخستین همانما انسانها چه اندازه نزداز تکامل تا مغز، از مغز تنقص در تشخیص هیجانات عامبرخی سيناپسها طی تکامل و هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر ترکیبات استاتین (سکودکان میتوانند ناقل بی سربازان ما محققا غلبه می حس و ادراک (قسمت دوم )فرد حساس از نظر عاطفی و بآرامش(سکوت) stillness و تکاپودرمان جدید میگرن با انتی ابزارهای پیشرفته ارتباط مجموعه های پر سلولی بدن ماسرار آفرینش در موجنوار مغز در تشخیص بیماری بعد از کرونا دلخوشی بیهوریسدیپلام تنها داروی تایهوش احساسیتاثیر درجه حرارت بر عملککتاب زیست شناسی باورشکل های متفاوت پروتئین هحس و ادراک قسمت پنجاه و دقدرت عشقالکترومغناطیس شنوایی و هدرگیری مغزی در سندرم کوواحیای بینایی نسبی یک بیممرگ چیستبه قفس های سیاهت ننازچگونه هوشیاری خود را توستلاشی جدید در درمان ام اسراست دستی و چپ دستیهدف از خلقت رسیدن به ابزاتازه های بیماری پارکینسوگمان میکنی جرمی کوچکی در شرکت نورالینک ویدیویی ازحس و ادراک قسمت شصت و ششملاحظات بیهوشی قبل از جراندوهگین نباش اگر درب یا ذرات کوانتومی زیر اتمی قادراک ما درک ارتعاشی است مشکلات روانپزشکی پس از سبیماری گیلن باره و بیمارنگاهی بر توانایی اجزاي بتو با همه چیز در پیوندیزندگی در جمع مواردی را برویتامین E در چه مواد غذایتشنج عدم توازن بین نورون گشایش دروازه جدیدی از طرعلایم کمبود ویتامین E را خودآگاهی و هوشیاريمنابع انرژی از نفت و گاز اولین سلول مصنوعیرویاهای پر رمز و حیرتی درارتباط غیرکلامی بین انسامغز و سیر تکامل ان دلیلی بیوگرافینرمشهای مهم برای تقویت عتوپیراماتزبان و بیان، در سایه پیشرواکنش های ناخودآگاه و تقجمجمه انسان های اولیهپیشینیان انسان از هفت میغیرقابل دیدن کردن مادهدو ویژگی انتزاع و قدرت تجمنبع هوشیاری کجاست قسمت ایا این جمله درست است کسیاز آغاز خلقت تا نگاه انسامغز بزرگ چالشهای پیش روبازسازي مغز و نخاع چالشی نسبت طلایی، نشانه ای به ستکامل ابزار هوش ، راه پر سفرنامه سفر به بم و جنوب جهان پیوستهوبینار اساتید نورولوژی دآن چیزی که ما جریان زمان دانشمندان موفق به بازگردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاپی ژنتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش نظریه تکامل در شناسابحثی درباره احساسات متفاهمیشه عسل با موم بخوریمتا بحر یفعل ما یشاسندرم پیریفورمیسجاذبهیادگیری مهارت های جدید دآیا واکنش های یاد گرفته وداروی جدید s3 در درمان ام ابزار بقا از نخستین همانمولتیپل اسکلروز در زنان از تکینگی تا مغز از مغز تنقش داروهاي مختلف معروف برخی مرزهای اخلاق و علوم هوش مصنوعی از عروسک های بتاثیر گیاه خواری بر رشد وکلرال هیدرات برای خوابانسیر آفرینش از روح تا مغز حقیقت غیر فیزیکیفلج خواب چیستآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجدر کمتر از چند ماه سوش جدابزار بقای موجود زنده از ما اکنون میدانیم فضا خالاز تکامل تا مغز، از مغز تنقطه بی بازگشتبرداشت مغز ما از گذر زمانهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر حرکات چشم بر امواج کودکان خود را مشابه خود تسردرد میگرن در کودکانحس و ادراک قسمت 67فرضیه ای جدید توضیح میدهآزمون تجربی، راهی برای ردرمان جدید کنترل مولتیپلابزارهای بقا از نخستین همحل درک احساسات روحانیاسرار بازسازی اندام هانوار مغزی روشی مهم در تشختفکر خلا ق در برابر توهم تفاوت مغز انسان و میمون هریشه های مشترک حیاتهوش احساسیتاثیر درجه حرارت بر عملککتاب طبیعت در قالب هندسهشکل پنجم مادهحس و ادراک قسمت پنجاه و سلمس کوانتومیالکتروتاکسی(گرایش و حرکدرگیری مغزی در سندرم کوواحساس گذر سریعتر زمانمرگ و میر پنهانبه مغز خزندگان خودت اجازچگونه واکسن کرونا را توزتمایل زیاد به خوردن بستنرجزخوانی هایی که امروز بهر چیز با هر چیز دیگر در تتبدیل تراکت صوتی مصنوعی گنجینه ای به نام ویتامین شش مرحله تکامل چشمحس و ادراک سی و هفتمممانتین یا آلزیکسا یا اباندام حسی، درک از بخش هایذرات کوانتومی زیر اتمی قادغام میان گونه های مختلمشکلات روانپزشکی در عقب بیماری آلزایمر، استیل کوچالش هوشیاری و اینکه چرا تو با باورهایت کنترل میشزندگی زمینی امروز بیش از ویتامین کاتشخیص ژنتیکی آتروفی های پمبرولیزوماب در بیماری چعلت خواب آلودگی بعد از خوخودروهای هیدروژنیمنابع انرژی از نفت و گاز اوکرلیزوماب داروی جدید شرویای شفافارتروز یا خوردگی و التهامغز آیندگان چگونه است ؟بیان ژن های اسکیزوفرنی دچرا مغز انسان سه هزار سالتوانایی مغز و دیگر اجزای زبان و تکلم برخی بیماریهواکنش به حس جدیدجنبه های موجی واقعیتپیشرفت های جدید علوم اعصمقالاتدو برابر شدن خطر مرگ و میمنبع هوشیاری کجاست قسمت ایا ابزار هوشمندی یا مغز از انفجار بزرگ تا انفجار مغز بزرگ و فعال یا مغز کوبحتی علمی درباره تمایل بنشانه های گذشته در کیهان تکامل جریان همیشگی خلقتسفرنامه سفر به بم و جنوب جهان پر از چیزهای اسرار آوراپامیل در بارداریآنچه واقعیت تصور میکنیم دانشمندان نورون مصنوعی سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابتدایی که در ذهن دانشمناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش هورمون های تیروئید دبحثی درباره احساساتی غیرهمراهی نوعی سردرد میگرنیتاثیر مشاهده بر واقعیت بسندرم پس از ضربه به سرجاذبه و نقش آن در شکلگیریآیا یک، وجود داردداروی جدید میاستنی گراویابزار بقا از نخستین همانمواد کوانتومی جدید، ممکناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش ذهن و شناخت در حوادث برخی نکات از گاید لاین پرهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وکمردردسیستم تعادلی بدنحقیقت غیر قابل شناختفلج دوطرفه عصب 6 چشمآیا خداباوری محصول تکاملدر آستانه ی موج پنجم کوویابزار بقای موجود زنده از ما اشیا را آنطور که هستنداز روده تا مغزچند نرمش مفید برای کمردربررسي علل احتمالي تغيير هوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر دوپامین و سروتونینکوری گذرای ناشی از موبایسردرد و علتهای آنحس و ادراک قسمت چهلفضای قلب منبع نبوغ استآزمون ذهنی گربه ی شرودیندرمان جدید سرطانابزارهای بقا ازنخستین هممحل درک احساسات روحانی داصل بازخوردنورون هاي مصنوعی می تواننورون های ردیاب حافظهتفاوت ها و تمایزها کلید برژیم های غذایی و نقش مهم هوش عاطفی بیشتر در زنانتاثیر درجه حرارت بر عملککتاب، سفری به تاریخشگفت انگیز بودن کیهانحس و ادراک قسمت پنجاه و شلوب فرونتال یا پیشانی مغالگو و عادت را بشکن و در ادرگیری اعصاب به علت میتواحساسات کاذبمرگ و میر بسیار بالای ناشبه هلال بنگرچگونه آن شکری که می خوریمتمدن قدیمی ای در جنوب ایررساناها و ابر رساناها و عهر حرکت خمیده می شود و هر تبدیل سلولهای محافط به سگویید نوزده و ایمنی ساکتششمین کنگره بین المللی سحس و ادراک- قسمت پنجاه و من کسی در ناکسی دریافتم انرژی تاریکرفتار اجتماعی انسان، حاصادغام دو حیطه علوم مغز و مشاهده گر جدای از شیء مشابیماری الزایمرچالش هوشیاری و اینکه چرا تو جهانی هستی که خودش را زندگی زودگذرویتامین کا و استخوانتشخیص آلزایمر سالها قبل پنج اکتشاف شگفت آور در موعماد الدین نسیمی قربانی خورشید مصنوعیمنابع انرژی از نفت و گاز ايندگان چگونه خواهند دیدروان سالمارزش حقیقی زبان قسمت اولمغز انسان ایا طبیعتا تمابیان حقیقتچرا مغزهای ما ارتقا یافت توازن مهمتر از فعالیت زیزبان و شناخت حقیقت قسمت چواکسن های شرکت فایزر آمرجنسیت و تفاوت های بیناییپیشرفت در عقل است یا ظواهتاثیر ویتامین دی بر بیمادو برابر شدن خطر مرگ و میمنبع هوشیاری کجاست قسمت ایا بیماری ام اس (مولتیپاز بحث های کنونی در ویروسمغز بزرگترین مصرف کننده بحث درباره پیدایش و منشا نشانه های پروردگار در جهتکامل داروینی هنوز در حاسفرنامه سفر به بم و جنوب جهان دارای برنامهورزش هوازی مرتب خیلی به قآنچه حس می کنیم، نتیجه ی دانشمندان یک فرضیه رادیکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش هورمون زنانه استروژنبخش فراموش شده ی حافظههندسه ی پایه ایتاثیر نگاه ناظر هوشیار بسندرم سردرد به دلیل افت فجدایی خطای حسی استآیا کیهان می تواند یک شبیداروی جدید ضد میگرنابزار بقا از نخستین همانموجود بی مغزی که می توانداز تکینگی تا مغز از مغز تنقش روی و منیزیم در سلامتبرخی نرمش ها برای زانوهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وکمردرد ناشی از تنگی کاناسیستم دفاعی بدن علیه مغز حقایق ممکن و غیر ممکنفناوری هوش مصنوعی نحوه خآیا دلفین ها می تواند از در درمان بیماری مولتیپل ابزار بقای موجود زنده از ما به جهان های متفاوت خوداز علم جز اندکی به شما داچند جهانیبررسی و اپروچ جدید بر بیمهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر دپاکین بر بیماری مکی غایب شدی تا نیازمند دلسردرد تنشنحس و ادراک قسمت چهل و هفتقلب و عقلآزمون ذهنی گربه شرودینگردرمانهای بیماری پارکینسابزارهای بقای موجود زندهمحدودیت های حافظه و حافظاصل علت و تاثیراصل عدم قطعیت از کوانتوم نوروپلاستیسیتی چیستتفاوت های بین زن و مرد فقرژیم های غذایی و نقش مهم هوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر درجه حرارت بر عملککتابخانهشگفت زده و حیران باشحس و ادراک قسمت بیست و چهلوتیراستامالگوی بنیادین و هوشیاریدرختان اشعار زمیناخلاق و علوم اعصابمرگ انتقال است یا نابود شبه کدامین گناه کشته شدندچگونه انتظارات بر ادراک تمدن پیشرفته ی پیشینیانرشته نوروایمونولوژی و نقهرچیز با یک تاب تبدیل به تداوم مهم است نه سرعتگوشه بیماری اتوزومال رسسصرع و درمان های آنحس و ادراک- قسمت بیست و پمنابع انرژي پاک سرچشمه حانرژی تاریک که ما نمی تورقیبی قدرتمند در برابر مارتقا و تکامل سنت آفرینش مشاهده آینده از روی مشاهبیماری ای شبیه آلزایمر و چالش هوشیاری و اینکه چرا تو دی ان ای خاص ميتوکندريزندگی، مدیریت انرژیویتامین کا در سبزیجاتتصویربرداری فضاپیمای آمپوست ساعتی مستقل از مغز دعوامل موثر در پیدایش زباخانواده پایدارمنابع انرژی از نفت و گاز ايا اراده آزاد توهم است یروبات های ریز در درمان بیارزش حقیقی زبان قسمت دوممغز انسان برای ایجاد تمدبیست تمرین ساده برای جلوچرا ویروس کرونای دلتا واتوسعه هوش مصنوعی قادر اسزبان و شناخت حقیقت قسمت اواکسن کووید 19 چیزهایی که جنسیت و تفاوت های بیناییپیشرفتی مستقل از ابزار هصفحه اصلیدو سوی واقعیتمنبع هوشیاری کجاست قسمت ایا بدون زبان میتوانیم تاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمغز حریص برای خون، کلید تبحثي درباره هوش و تفاوتهنظام مثبت زندگیتکامل داروینی هنوز در حاسفری به آغاز کیهانجهان در حال نوسان و چرخشورزش هوازی ، بهترین تمریآنها نمیخواهند دیگران رادانشمندان ژنی از مغز انسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش ویتامین K در ترمیم اسبخش بزرگی حس و ادراک ما اهندسه ی رایج کیهانتاثیر نگاه و مشاهده ناظر یادآوری خواب و رویاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجریان انرژی در سیستم های آیا گذشته، امروز وآینده داروی ضد تشنج با قابليت تابزار بقا از نخستین همانموجودات مقهور ژنها هستنداز تکینگی تا مغز از مغز تنقش روزه داری در سالم و جبرخی نرمش های گردنهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وکمردرد و علل آنسکته مغزیحلقه های اسرارآمیزفیلمی بسیار جالب از تغییآیا دلفین ها میتوانند بادر سال حدود 7 میلیون نفر ابزار بقای موجود زنده از ما با کمک مغز خود مختاريمازدواج های بین گونه ای، رچند روش ساده برای موفقیتبررسی ژنها در تشخیص بیماهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر داروهای ضد التهاب کیهان خود را طراحی میکندسردرد سکه ایحس و ادراک قسمت چهل و هشتقلب دروازه ی ارتباطآسيب میکروواسکولاریا آسدرهای اسرارآمیز و پوشیدهابزارهای بقای از نخستین مخچه فراتر از حفظ تعادلاصول انجام برخی نرمش ها دنوروز یا روز پایانیتفاوت های تکاملی در مغز ورژیم ضد التهابیهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر درجه حرارت بر عملککجای مغز مسئول پردازش تجشگفتی های زنبور عسلحس و ادراک قسمت بیست و یکلوزالمعده(پانکراس)مصنوعالگوبرداری از طبیعتدرد باسن و پا به دلیل کاهاخلاق پایه تکامل و فرهنگمراحل ارتقای پله پله کیهبه بالا بر ستارگان نگاه کچگونه به سطح بالایی از هوتمدن بشری و مغز اخلاقیرشد مغز فرایندی پیچیده اهزینه ای که برای اندیشیدتداخل مرزها و صفات با بینگوشت خواری یا گیاه خواریضررهای مصرف شکر و قند بر حس و ادراک- قسمت شصت و چهمنابع انرژی از نفت و گاز انسان قدیم در شبه جزیره عرموزی از نخستین تمدن بشرارتوکين تراپی روشی جديد مطالعه ای بیان میکند اهدبیماری ای شبیه ام اس مولتچالش هوشیاری و اینکه چرا تولید مثل اولین ربات های زونیسومایدویتامین بی 12 در درمان دردتصادف یا قوانین ناشناختهپوشاندن خود از نورعوامل ایجاد لغت انسانی و خارق العاده و استثنایی بمنابع بی نهایت انرژی در دايا اراده آزاد توهم است یروح رهاییارزش حقیقی زبان قسمت سوممغز انسان برای شادمانی طبیش از نیمی از موارد انتقچرا پس از بیدار شدن از خوتوسعه برخی شغل ها با هوش زبان و شناخت حقیقت قسمت دواکسن کرونا و گشودن پنجرجهل مقدسپاسخ گیاهان در زمان خوردسوالات پزشکیدوچرخه سواری ورزشی سبک و منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمایا تکامل هدفمند استاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمغز در تنهایی آسیب میبینبحثی جالب درباره محدودیتنظریه ی تکامل در درمان بیتکامل داروینی هنوز در حاسقوط درون جاذبه ای خاص، چجهان شگفت انگیزورزش و میگرنآنزیم تولید انرژی در سلودانشمندان پاسخ کوانتومی منبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز تنقش ژنتیک در درمان اختلابخش بزرگتر کیهان ناشناختهندسه بنیادینتاثیر نگاه انسان بر رفتاژن همه چیز نیستسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجریان انرژی در سیستم های آیا پیدایش مغز از روی تصاداروی ضد تشنج با قابليت تابزار بقا از نخستین همانمیهمانهای ناخوانده عامل از تکینگی تا مغز از مغز تنقش رژیم غذایی بر رشد و ابرخی یونها و مولکول های مهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وکمردرد با پوشیدن کفش مناسانسور از روی قصد بسیاری حمله ویروس کرونا به مغزفیزیک مولکولها و ذرات در آیا دست مصنوعی به زودی قادرمان های اسرار آمیز در آابزار بقای موجود زنده از ما بخشی از این جهان مرتبطاساس انسان اندیشه و باور چندین ماده غذایی که ماننبررسی سیستم تعادلی بدن اهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر داروی ضد تشنج سدیم کیهانِ هوشیارِ در حال یاسردرد عروقی میگرنحس و ادراک قسمت چهل و دومقلب را نشکنآسیب ها ناشی از آلودگی هودرک فرد دیگر و رفتارهای اابزارهای دفاعی و بقای مومخچه ، فراتر از حفظ تعادلاصول توسعه ی یک ذهن کاملنوشیدن چای برای مغز مفید تفاوت های زبانی سرمنشا ترژیم غذایی حاوی تخم مرغ وهوشمندی کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملککرونا چه بر سر مغز می آورشاهکار قرنحس و ادراک قسمت بیست و دولیس دگرامفتامین یا ویاسالتهاب شریان تمپورالدستورالعمل مرکز کنترل بیاختلال خواب فرد را مستعد مرز مرگ و زندگی کجاستبه خودت مغرور نشوچگونه باغبانی باعث کاهش تمدنی قدیمی در شمال خلیج رشد مغز علت تمایل انسان بهزینه سنگین انسان در ازاتروس جریان انرژیگیلگمش باستانی کیستضررهای شکر بر سلامت مغزحساسیت روانی متفاوتمنابع انرژی از نفت و گاز انسان ها می توانند میدان رمز و رازهای ارتباط غیر کارتباط میکروب روده و پارمعنی روزهبیماری اسپینال ماسکولار چالش دیدگاه های سنتی در بتولید پاک و فراوان انرژیزونا به وسیله ویروس ابله ویتامین دی گنجینه ای بزرتظاهر خوابیده ی مادهپیموزایدعواملی که برای ظهور لغت اخبر مهم تلسکوپ هابلمنابع جدید انرژیای نعمت من در زندگیمروزه داری متناوب، مغز را ارزش خود را چگونه میشناسمغز انسان برای شادمانی طبیشتر کمردردها نیازی به چرا بیماری های تخریبی مغتوصیه های سازمان بهداشت زبان و شناخت حقیقت قسمت سواکسن کرونا از حقیقت تاتجهان فراکتالپختگی پس از چهل سالگي به پیامهای کاربراندورترین نقطه ی قابل مشاهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتایجاد احساساتاز تکنیکی تا مغز از مغز تمغز را از روی امواج بشناسبحثی در مورد نقش ویتامين نظریه ی تکامل در درمان بیتکامل داروینی هنوز در حاسلول های بنیادی منابع و اجهانی که نه با یک رخداد و ورزش بهترین درمان بیش فعآینده ی انسان در فراتر ازدانشمندان اولین سلول مصنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز تنقش گرمایش آب و هوا در همبخش دیگری در وجود انسان ههندسه در پایه ی همه ی واکتاثیر نگاه انسان بر رفتاژن همه چیز نیستسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجریان انرژی در سیستم های آیا آگاهی پس از مرگ از بیداروی ضد تشنج توپیراماتابزار بقا از نخستین همانمیوتونیک دیستروفیاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش رژیم غذایی در رشد و ابرخی اثرات مضر ویتامین دهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وکنفرانس تشنج هتل کوثر اصسانسور بر بسیاری از حقایحمایت از طبیعتفیزیک و هوشیاریآیا رژیم غذایی گیاهی سلادرمان های بیماری آلزایمرابزار بقای موجود زنده از ما تحت کنترل ژنها هستیم یاستفاده از مغز، وزن را کمنه جنگ و نه خونریزیبررسی علل کمر درد در میانهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر درجه حرارت بر عملککیست کلوئید بطن سومسرعت فکر کردن چگونه استحس و ادراک قسمت چهل و سومقیچی ژنتیکیآشنا پنداریدرک نیازمند شناخت خویش اابعاد اضافه ی کیهانمخچه ابزاري که وظیفه آن فمدل همه جانبه نگر ژنرالیاصول سلامت کمرنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تفاوتهای جنسیتی راهی برارژیم غذایی ضد التهابیهوشیاری کوانتومیتاثیر درجه حرارت بر عملککریستال هاشاهکار شش گوشحس و ادراک قسمت بیست و سولا اکراه فی الدینامیوتروفیک لترال اسکلرودغدغه نتیجه ی نادانی استاختلال در شناسایی حروف و مرز بین انسان و حیوان کجابه دنبال رستگاری باشچگونه تکامل مغزهای کنونیتمساح حد واسط میان مغز کوزمین در برابر عظمت کیهانهزاران سال چشم های بینا وتری فلوپرازینگیاه خواری و گوشت خوار کدطلای سیاهخفاش با شیوع همه گیری جدیمنابع انرژی از نفت و گاز انسان یک کتابخانه استرمز بقای جهش ژنتیکیارتباط ماده و انرژیمعادله ها فقط بخش خسته کنبیماری اضطراب عمومیچاالش ها در تعیین منبع هوتولید سلولهای جنسی از سلزیباترین چیز در پیر شدنویروس مصنوعیتظاهری از ماده است که بیدپیموزایدعوارض ازدواج و بچه دار شدخدا موجود استمناطق خاصی از مغز در جستجای آنکه نامش درمان و یادشروزه داری و بیمار ی ام اس از نخستین همانند سازها تمغز انسان رو به کوچک تر شبا هوش مصنوعی خودکار روبچرا حیوانات سخن نمی گوینتوصیه های غیر دارویی در سزبان ریشه هایی شناختی اسواکسن کرونا ساخته شده توجهان ما میتواند به اندازپروژه ی ژنوم انسانیسایتهای دیگرديدن با چشم بسته در خواب منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتایرادهای موجود در خلقت باز تکینگی تا مغز و از مغز مغز زنان جوانتر از مغز مربحثی در مورد نقش کلسیم و نظریه ی ریسمانتکامل زبانسلول های بدن تو پیر نیستنجهانی که از یک منبع، تغذیورزش در کمر دردآینده ی علم و فیزیک در60 ثدانشمندان تغییر میدان مغابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز تنقش پیش زمینه ها و اراده برنامه و ساختار پیچیده مهندسه زبانِ زمان استتاثیر ویتامین دی بر بیماژن هوش و ساختارهای حیاتی سودمندی موجودات ابزی بر جستجوی متن و تصویر به صورآیا امکان بازسازی اندامهداستانها و مفاهیمی اشتباابزار بقا از نخستین همانمیگرن و پروتئین مرتبط با از تکینگی تا مغز- از مغز نقش زنجبیل در جلوگیری از برخی اختلالات عصبی مثانههوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وکنگره بین المللی سردرد دساخت شبکه عصبی مصنوعی با حوادث روزگار از جمله ویرفیزیکدانان ماشینی برای تآیا رژیم غذایی گیاهی سلادرمان های جدید میگرنابزار بقای موجود زنده از مانند آب باشاستفاده از هوش مصنوعی در چه زیاد است بر من که در ایبزرگ شدن مغز محدود به دورهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش مرگ و میر ناشی از ابسعی کن به حدی محدود نشویحس و ادراک قسمت نهمقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصآغاز فصل سرما و دوباره تکدرک و احساساتفاق و تصادفدرک کنیم ما همه یکی هستیماتوبان اطلاعات و پلِ بینمدل های ریز مغز مینی بریناضطراب و ترسنیکولا تسلاتقلید مرحله ای نسبتا پیشرژیم غذایی ضد دردهوش، ژنتیکی است یا محیطیتاثیر رو ح و روان بر جسمکریستال زمان(قسمت اولشاید درست نباشدحس و ادراک قسمت بیستملایو دوم دکتر سید سلمان فامید نیکو داشته باش تا آنذهن ما از در هم شکستن منباختلال در شناسایی حروف و مرز جدید جستجو و اکتشاف، به زودی شبکه مغزی به جای چگونه جمعیت های بزرگ شکل تنفس هوازی و میتوکندریزمین زیر خلیج فارس تمدنی هستي مادي ای که ما کوچکترتری فلوپرازینگالکانزوماب، دارویی جدیطوفان فقر و گرسنگی و بی سخلاصه ای از مطالب همایش ممنابع انرژی از نفت و گاز انسان جدید از چه زمانی پارمز جهانارتباط متقابل با همه ی حیمعجزه ی علمبیماری بیش فعالیناتوانی از درمان برخی ویتولترودینزیباترین چیز در افزایش سویرایش DNA جنین انسان، برتعداد کلی ذهن ها در جهان پیچیدگی های مغزمگسعید نوروز مبارکخطا در محاسبات چیزی کاملمنبع هوشیاری کجاست قسمت ایمپلانت مغزی کمک میکند روزه داری سلول های بنیاداز نخستین همانند سازها تمغز انسان رو به کوچکتر شدبا تعمق در اسرار ابدیت و چرا حجم مغز گونه انسان درتوصیه هایی در مصرف ماهیزبان شناسی مدرن در سطح سلواکسن ایرانی کرونا تولیدجهان مادی، تجلی فضا در ذهپروژه ی ژنوم انسانیدی متیل فومارات(زادیوا)(منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاکسی توسین و تکامل پیش ااز تکینگی تا مغز از مغز تمغزهای کوچک بی احساسنظریه تکامل در درمان بیمتکامل زبانسلول عصبی شاهکار انطباق جهانی در ذهنوزن حقیقی معرفت و شناختآیا ممکن است موش کور بی مدانشمندان روش هاي جدیدی ابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز تنقش آتش در رسیدن انسان بهبرنامه ی مسلط ژنها در اختهنر حفظ گرهتاثیر ویروس کرونا بر مغز ژن یا نقشه توسعه مغز و نقسیلی محکم محیط زیست بر انجستجوی هوشیاری در مغز ماآیا انسان با مغز بزرگش اخدخالت در ساختار ژنهاابزار بقا از نخستین همانمیگرن سردردی ژنتیکی که باز تکینگی تا مغز- از مغز نقش زبان در سلطه و قدرت ابرخی اصول سلامت کمرهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وکنگره بین المللی سردرد دساخت شبکه عصبی با الفبای حافظه و اطلاعات در کجاست فاصله ها در مکانیک کوانتآیا راهی برای رفع کم آبی درمان های جدید در بیماری ابزار بقای موجود زنده از ماه رجباستفاده از انرژی خلانه عدم مطلق بلکه عدم با قبزرگ شدن تقریبا ناگهانی هوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش التهاب ناشی از بیماشلیک فراموشیحس و ادراک قسمت چهارمقانون مندی نقشه ژنتیکی مإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَدرک احساسات و تفکرات دیگاتوسوکسیمایدمدیون خود ناموجوداطلاع رسانی اینترنتینیاز به آموزش مجازی دیجیتقلید از روی طبیعتراه فراری نیستهیچ کاری نکردن به معنی چیتاثیر رژیم گیاه خواری بر کریستال زمان(قسمت دوم)شبیه سازی میلیون ها جهان حس و ادراک قسمت دهملبخند بزن شاید صبح فردا زامید درمان کرونا با همانذهن چند جانبه نیازمند نگاختلالات مخچهمزایای شکلات تلخ برای سلبه زیر پای خود نگاه نکن بچگونه جمعیت های بزرگ شکل تنفس هوازی و میتوکندریزمان چیستهستی ما پس از شروعی چگال ترکیب حیوان و انسانگامی در درمان بیماریهای طی یکصد هزار سال اخیر هرچخلاصه ای از درمان های جدیمنابع انرژی از نفت و گاز انسان خطرناکترین موجودرمز جهان خاصیت فراکتالارتباط چاقی و کاهش قدرت بمعجزه ی علم در کنترل کرونبیماری تی تی پیناتوانی در شناسایی چهره تومورها و التهاب مغزی عازیر فشار کووید چه باید کرواقعیت فیزیکی، تابعی از تغییر الگوی رشد مغزی با زپیچیدگی های مغزی در درک زعامل کلیدی در کنترل کارآخطا در محاسبات چیزی کاملمنبع هوشیاری کجاست قسمت ایمپلانت نخاعی میتواند دروش مقابله مغز با محدودیاز نخستین همانند سازها تمغز ایندگان چگونه استباهوش ترین و با کیفیت تریچرا خشونت و تعصبتوضیحی ساده در مورد هوش مزبان شناسی نوین نیازمند واکسن اسپایکوژنجهان هوشیارپرواز از نیویورک تا لوس آدین، اجباری نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاگر فقط مردم میفهمیدند کاز تکینگی تا مغز از مغز تمغزتان را در جوانی سیم کشنظریه تکامل در درمان بیمتکامل زبان انسان از پیشیسلولهای ایمنی القا کنندهجهش های ژنتیکی مفید در ساوزوز گوشآیا ما تنها موجودات زنده دانشمندان روشی برای تبدیابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز تنقش انتخاب از طرف محیط، نبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱هنر رها شدن از وابستگیتاثیر ژنها بر اختلالات خژنها نقشه ایجاد ابزار هوسیگار عامل افزایش مرگ ومحفره در مغزآیا احتمال دارد رویا از آدر مانهای کمر دردابزار بقا از نخستین همانمیگرن شدید قابل درمان اساز تکینگی تا مغز- از مغزتنقش زبان در سلطه و قدرت ابرخی بیماری ها که در آن بهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وکنترل همجوشی هسته ای با هساختار شبکه های مغزی ثابحافظه و اطلاعات در کجاست فرگشت و تکامل تصادفی محض آیاما مقهور قوانین فیزیکدرمان های رایج ام اسابزار بقای موجود زنده از ماپروتیلیناستفاده از سلول های بنیانهایت معرفت و شناخت درک عبزرگترین خطایی که مردم مروشهای شناسایی قدرت شنواهوش مصنوعی به کمک هوش طبیتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش حافظه هرچند فرایندیشلیک فراموشیحس و ادراک قسمت نوزدهمقانون جنگلافت فشار خون ناگهانی در وافت هوشیاری به دنبال کاهدرک تصویر و زبان های مخلتاثر مضر مصرف طولانی مدت رمدیریت اینترنت بر جنگاطلاعات حسی ما از جهان، چچیزی منتظر شناخته شدنتقویت استخوان در گرو تغذراه های جدید برای قضاوت رهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتاثیر رژیم گیاه خواری بر کریستال زمان(قسمت سوم)شبیه سازی سیستم های کوانحس و ادراک قسمت دوازدهملرزش ناشی از اسیب به عصبامیدی تازه در درمان سرطاذهن هوشیار در پس ماده ی ماختلالات حرکتی در انسانمسیر دشوار تکامل و ارتقابوزون هیگز چیستچگونه حافظه را قویتر کنیتنفس بدون اکسیژنزمان و مکان، ابعاد کیهان و هر کس تقوای خدا پیشه کنترازودونگامی در درمان بیماریهای ظهور امواج مغزی در مغز مصخم شدن فضا-زمانمنابع انرژی از نفت و گاز انسان عامل توقف رشد مغزرنگ کردن، حقیقت نیستارتباط هوش ساختار مغز و ژمغز فکر میکند مرگ برای دیبیماری دویکنادانی در قرن بیست و یکم،تومورهای ستون فقراتزیرفون داروی ضد ام اسواقعیت چند سویهتغییر زودتر اتصالات مغزیپیوند قلب خوک، به فرد دچاعادت کردن به نعمتخطر آلودگی هوامنبع هوشیاری کجاست قسمت این پیوند نه با مغز بلکه روش های صرفه جویی در ایجااز نخستین همانند سازها تمغز ابزار بقای برتر مادیباد غرور و سر پر از نخوت وچرا در مغز انسان، فرورفتتیوتیکسن داروی ضد جنونزبان، نشان دهنده ی سخنگو واکسن اسپایکوژن ضد کروناجهان یکپارچهپرورش مغز مینیاتوری انسادید تو همیشه محدود به مقدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاگر میدانی مصیبت بزرگتر از تکینگی تا مغز از مغز تمغزتان را در جوانی سیمکشبحثی در مورد حقیقت فضا و نظریه تکامل در درمان بیمتکامل ساختار رگهای مغزی سلولهای بنیادی مصنوعی درجهش های ژنتیکی غیر تصادفیک پیام منفرد نورون مغزی آیا مغز تا بزرگسالی توسعداروهای مصرفی در ام اسابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری در کجاست؟ قاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش اتصالات بین سلولهای برین نت به جای اینترنتهوموارکتوس ها ممکن است دتاثیر کلام در آیات کلام بژنها ، مغز و ارادهسیاهچاله های فضایی منابعحقیقت قربانی نزاع بین بی آیا احتمال دارد رویا از آدر محل کار ارزش خودت را بابزار بقا از نخستین همانمیدان مغناطيسي زمین بشر از تکینگی تا مغز، از مغز نقش سجده بر عملکرد مغزبرخی بیماری های خاص که بدهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وکنترل جاذبهسازگاری با محیط بین اجزاحافظه و اطلاعات در کجاستفراموش کارها باهوش تر هسآب زندگی است قسمت چهارمدرمان های علامتی در ام اسابزار بقای موجود زنده از ماجرای جهل مقدساستفاده از سلول های بنیانهایت در بی نهایتبزرگترین درد از درون است روشی برای بهبود هوش عاطفهوش مصنوعی به شناسایی کاتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش دوپامین عامل بیماریشنا در ابهای گرم جنوب نیاحس و ادراک قسمت هفتمقانون جنگلقانونمندی و محدودیت عالمافتخار انساندرک حقیقت نردبان و مسیری اثرات فشار روحی شدیدمدارک ژنتیکی چگونه انساناطلاعاتی عمومی در مورد مچیزی خارج از مغزهای ما نیتقویت سیستم ایمنیراه های جدید برای قضاوت رهیچگاه از فشار و شکست نترتاثیر رژیم گیاه خواری بر کشف مکانیسم عصبی خوانش پشبکه های مصنوعی مغز به درحس و ادراک قسمت سوملرزش عضله یا فاسیکولاسیوامگا سه عامل مهم سلامتذهن تو همیشه به چیزی اعتقاختلالات صحبت کردن در انمسئول صیانت از عقیده کیسبوزون هیگز جهان را از متلنگاه محدود و تک جانبه، مشتنها مانع در زندگی موارد زمان واقعیت است یا توهموفور و فراوانیتراشه ی بیولوژِیکگاهی لازم است برای فهم و عقل مجادله گرخونریزی مغز در سندرم کوومنابع انرژی از نفت و گاز انسانیت در هم تنیده و متصروی و منیزیم در تقویت استارتباط انسانی، محدود به مغز قلببیماری دیستروفی میوتونینبرو و انرژی مداومتوهم فضای خالی یا توهم فضزیست، مرز افق رویداد هستواقعیت چیستتغییر عمودی سر انسان از پپیوند مغز و سر و چالشهای عارضه جدید ویروس کرونا سخطرات هوش مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست قسمت این ایده که ذرات سیاهچالروش هایی ساده برای کاهش ااز نشانه ها و آثار درک شدمغز ابزار برتر بقابار بزرگ ایستادن بر دو پاچرا ذرات بنیادی معمولاً تکنولوژی جدید که سلول هازبان، وسیله شناسایی محیطواکسن دیگر کرونا ساخته شپرتوهای صادر شده از سیاهدیدن خدا در همه چیزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاگر نیروی مغناطیس نباشد از تکینگی تا مغز از مغز تنقش قهوه در سلامتیبحثی در مورد عملکرد لوب فهفت چیز که عملکرد مغز تو تکامل شناخت انسان با کشفسلسله مباحث هوش مصنوعیجهشهای مفید و ذکاوتی که دیک پیشنهاد خوب برای آسان آیا همه جنایت ها نتیجه بیداروهای ام اسابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری در کجاست؟(قاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش تیروئید در تکامل مغزبرای پیش بینی آینده مغز دهوش مصنوعی می تواند بر احتاثیر کپسول نوروهرب بر نژنهای مشترک بین انسان و وسیاهچاله ها، دارای پرتو حقیقت آنطور نیست که به نظآیا برای تولید مثل همیشه در چه مرحله ای از خواب ، رابزار بقا از نخستین همانمیدان های مغناطیسی قابل از تکینگی تا مغز، از مغز نقش غذاها و موجودات دريابرخی توجهات در ببمار پارهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وکندر در بیماریهای التهابستون فقرات انسان دو پا جلحباب های کیهانی تو در توفراموشی همیشه هم بد نیستآب زندگی است قسمت اولدرمان ژنتیکی برای نوآوریابزار بقای موجود زنده از ماده ی تاریکاستفاده از سلول های بنیاچهار میلیارد سال تکامل ببسیاری از بیماری های جدیروشی جدید در درمان قطع نخهوش مصنوعی در کامپیوترهاتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش سن بیولوژیکی، تنها شناخت و معرفت، و نقش آن دحس و ادراک قسمت هفدهمحس و ادراک قسمت هجدهمقارچ بی مغز در خدمت موجودافراد آغاز حرکت خودشان ردرک درست از خود و هوشیاریاثرات مفید قهوهمروری بر تشنج و درمان هایاطلاعاتی عمومی در مورد مچیزی شبیه نور تو نیستتلقین اطلاعات و حافظهراه پیروزی در زندگی چیستهیپرپاراتیروئیدیسمتاثیر رژیم گیاهخواری بر کشف مکانیسمی پیچیده در بشباهت مغز و کیهانحس و ادراک قسمت سی و هشتملزوم سازگاری قانون مجازاامروز دانش ژنتیک هیچ ابهذهن خود را مشغول هماهنگیاختلالات عضلانی ژنتیکمسئولیت جدیدبی نهایت در میان مرزهانگاه انسان محدود به ادراتو یک معجزه ایزمان پلانکوقت نهيب هاي غير علمي گذشتربیت کودکان وظیفه ای مهگاهی مغز بزرگ چالش استعلم و ادراک فقط مشاهده ی خواندن ، یکی از شستشو دهنمنابع انرژی از نفت و گاز انعطاف پذیری مکانیسمی علرویا و خبر از آیندهارتباط از بالا به پایین ممغز ما کوچکتر از نیم نقطهبیماری ضعف عضلات نزدیک بنخاع ما تا پایین ستون فقرتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)زاوسکا درمان گوشرواقعیت چیستتغییرات منطقه بویایی مغزپیوند اندام از حیوانات بعدم توقف تکامل در یک اندادفاع در برابر تغییر ساختمنبع هوشیاری کجاست قسمت اینکه به خاطرخودت زندگی روش صحبت کردن در حال تکاماز نظر علم اعصاب یا نرووسمغز از بسیاری حقایق می گربار سنین ابزار هوشمندی اچراروياها را به یاد نمی آتکنولوژی جدید که سلول هاسفر نامه سفر به بم و جنوب واکسن دیگری ضد کرونا از دآلودگی هوا چالش قرن جدیددژا وو یا اشنا پنداریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز از مغز تنقش مهاجرت در توسعه نسل ابحثی درباره هوش و تفاوتههفت سین یادگاری از میراث تأثیر نگاه انسان بر رفتاسلطان جنگل یا صاحب ملکوتجهشهای مفید و ذکاوتی که دیک آلل ژنتیکی که از نئاندآیا هوش مصنوعی می تواند نداروهای تغییر دهنده ی سیابزار بقا از نخستین همانمنبع خواب و رویااز تکینگی تا مغز از مغز تنقش حفاظتی مولکول جدید دبرای اولین بار دانشمندانهوش مصنوعی و کشف زبان هایتاثیر کپسول نوروهرب بر تژنهای هوش ، کدامندسیاهچاله و تکینگی ابتدایحقیقت اشیاآیا بزرگ شدن مغز فقط در ددر هم تنیدگی مرزها و بی مابزار بقا از نخستین همانمیدازولام در درمان تشنج از تکینگی تا مغز، از مغز نقش غذاها و موجودات دريابرخی توصیه ها برای واکسیهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وکوچک شدن مغز از نئاندرتاسخن پاک و ثابتحد و مرزها توهم ذهن ماستفرایند پیچیده ی خونرسانیآب زندگی است قسمت دومدرمان ام اس(مولتیپل اسکلابزار بقای موجود زنده از ماده ی خالیاستیفن هاوکینگ در مورد هچهار ساعت پس از کشتار خوکبسیاری از بیماری های جدیروشی جدید در درمان نابینهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر درجه حرارت بر عملککایروپاکتیک چیستشناخت درون، شناخت بیرون؛شناسایی تاریخچه ی تکاملیحس و ادراک قسمت هشتمقبل از آغازافزایش قدرت ادراکات و حسدرک عمیق در حیواناتاثرات مضر ماری جوانامرکز هوشیاری، روح یا بدن اعداد بینهایت در دنیای منکاتی در مورد تشنجتلاش ها برای کشف منابع جدراه انسان شدن، راه رفتن وهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر عصاره تغلیظ شده گیکشف ارتباط جدیدی از ارتبشباهت مغز با کیهان مادیحس و ادراک قسمت سی و ششملزوم سازگاری قانون مجازاانفجار و توقف تکاملی نشاذهن سالماختراع جدید اینترنت کوانمسئولیت در برابر محیط زیبی عدالتی در توزیع واکسن نگاه از بیرون مجموعهتو یک جهان در مغز خودت هسزمان به چه دلیل ایجاد میشوقتی فهمیدی خطا کردی برگترجمه ای ابتدایی از اسراگذر زمان کاملا وابسته به علم اپی ژنتیک دریچه ای بهخواب سالم عامل سلامتیمنابع انرژی از نفت و گاز اولین مورد PML به دنبال تکرویا بخشی حقیقی از زندگی ارتباط بین هوش طبیعی و هومغز مادران و کودکان در زمبیماریهای تحلیل عضلانی انخستین تصویر از سیاهچالهتوهم چیستزبان مشترک ژنتیکی موجوداواقعیت های متفاوتتغییرات آب و هوایی که به پیوند سر آیا ممکن استعدم درکدقیق ترین تصاویر از مغز امنبع هوشیاری کجاست قسمت اینکه خانواده ات سالم باروشهای نو در درمان دیسک باز نظر علم اعصاب اراده آزمغز به تنهایی برای فرهنگ بارداری بدون رحمچراروياها را به یاد نمی آتکامل مادی تا ابزار هوشمسفر به مریخ در 39 روزجهان یکپارچهواکسن سرطانآلودگی هوا و ویروس کرونادژاوو یا آشناپنداریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز از مغز تنقش میدان مغناطیسی زمین بحثی درباره هوش و تفاوتههم نوع خواری در میان پیشیتئوری تکامل امروز در درمسم زنبور ، کلیدی برای وارجواب دانشمند سوال کننده یک جهش ممکن است ذهن انسانآیا هوش مصنوعی زندگی بشرداروهای ضد بیماری ام اس وابزار بقا از نخستین همانمنحنی که ارتباط بین معرفاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش حیاتی تلومر دی ان آ دبرای تمدن سازی، باید در بهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر کپسول نوروهرب بر سژنهای حاکم بر انسان و انسسیاهچاله ی تولید کنندهحقیقت تنها چیزی است که شاآیا تکامل و تغییرات ژنتیدر هم تنیدگی کوانتومیابزار بقا از نخستین همانمکانیک کوانتومی بی معنی از تکینگی تا مغز، از مغز نقش غذاها و موجودات دريابرخی درمان های Spinal Muscular Atهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاهخواری بر رشد و کوچکترین چیز یک معجزه اسسرنوشتحرکت چرخشی و دائمی کیهانفرایند تکامل و دشواری هاآب زندگی است قسمت سومدرمان تومورهای مغزی با اابزار بقای موجود زنده از ماده، چیزی بیش از یک خلا استیفن هاوکینگ در تفسیر نوآوری ای شگفت انگیز دانبعد از کروناروشی جدید در درمان سکته مهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر درجه حرارت بر عملککار با یگانگی و یکپارچگیتاثیر درجه حرارت بر عملککاربرد روباتهای ريزنانوشناسایی سلول های ایمنی احس و ادراک قسمت پنجمقبل از انفجار بزرگافزایش مرگ و میر سندرم کودرگیری قلب در بیماری ویراجزای پر سلولی بدن انسان مرکز حافظه کجاستبقای حقیقی در دور ماندن اچگونه مولکول های دی ان ایتلاش هایی در بیماران قطع راه بی شکستهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاریکی من و تو و گرد و غباکشف جمجمه ای درکوه ایرهوشباهت کیهان و مغزحس و ادراک قسمت سیزدهممقاومت به عوارض فشار خون انواع سکته های مغزیذخیره ی شگفت انگیز اطلاعادامه بحث تکامل چشممستند جهان متصلبیمار 101 ساله، مبتلا به سنگاه از درون مجموعه با نگتو پیچیده ترین تکنولوژی زمان شگفت انگیزوقتی تو از یاد گرفتن باز تسلیم شدن از نورون شروع مگربه شرودینگر و تاثیر مشعلم به ما کمک میکند تا موخواب سالم عامل سلامتی و یمنابع انرژی از نفت و گاز اولین مورد پیوند سر در انرویا تخیل یا واقعیتارتباط شگفت مغز انسان و فمغز چون ابزار هوش است دلیبیهوش کردن در جراحی و بیمنخستین روبات های زنده ی جتوهم بی خداییزبان چهار حرفی حیات زمینواقعیت و مجازتغییرات تکاملی سر انسان پیوند سر، یکی از راه حلهاعسل طبیعی موثر در کنترل بدلایلی که نشان میدهد ما بمنبع هوشیاری کجاست قسمت اینترنت بدون فیلتر ماهوااز نظر علم اعصاب اراده آزمغز برای فراموشی بیشتر کبازگشت از آثار به سوی خدانزاع بین جهل و علم رو به پتکامل مداومسفر تجهیزات ناسا به مریخ جهان کنونی و مغز بزرگتریواکسن سرطانآلزایمردگرگونی های نژادی و تغییمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاگر با مطالعه فیزیک کواناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش محیط زندگی و مهاجرت دبحثی درباره هوش و تفاوتههمه چیز در زمان کنونی استتئوری تکامل در پیشگیری و سماگلوتید داروی کاهش دهنجوسازی مدرنیک رژیم غذایی جدید، می توآیا هوش ارثی دریافتی از پداروی فامپیریدین یا نورلابزار بقا از نخستین همانمنشأ اطلاعات و آموخته ها از تکینگی تا مغز از مغز تنقش خرچنگ های نعل اسبی دربرای خودآگاه بودن تو بایهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر کپسول نوروهرب بر سکل اقیانوس در یک ذرهسیاره ی ابلهانحقیقت خواب و رویافلج نخاعی با الکترودهای آیا جنین انسان، هوشمندی در هم تنیدگی کوانتومی و پابزار بقا از نخستین همانمکانیزمهای دفاعی در براباز تکینگی تا مغز، از مغز نقشه مغزی هر فرد منحصر بهبرخی روش های تربیتی کودکهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر انتخاب از طرف محیط کووید نوزده و خطر بیماری سریعترین کامپیوتر موجودحس چشایی و بویاییفرایند حذف برخی اجزای مغآب، زندگی است(قسمت پنجم)درمان تشنجابزار بقای موجود زنده از مبانی ذهنی سیاه و سفیداستخوان های کشف شده، ممکنوار مغز مشاهده ی غیر مستبعد از کروناريتوکسيمب در درمان ام اسهوش مصنوعی درمانگر کامپیتاثیر درجه حرارت بر عملککاربرد روباتهای ريز، در شواهدی از نوع جدیدی از حاحس و ادراک قسمت پنجاهقدم زدن و حرکت دید را تغیافزایش سرعت پیشرفت علوم درگیری مغز در بیماری کویاجزایی ناشناخته در شکل گمرکز حافظه کجاستبلندی در ذهن ما درک بلندیچگونه مغز پیش انسان یا همتلاشی برای درمان قطع نخارابطه تشنج و اوتیسمهدف یکسان، در مسیرهای متتاریخ همه چیز را ثبت کردهگل زندگیشباهت زیاد بین سلول هاي عحس و ادراک قسمت ششممقابله با کرونا با علم اسانگشت ماشه ایذره ی معین یا ابری از الکاداراوون تنها داروی تاییمشکلات نخاعیبیماری های مغز و اعصاب و نگاه حقیقی نگاه به درون اتو افق رویداد جهان هستیزندگی هوشمند در خارج از زویتنام نوعی کرونا ویروس تشنج چیستگزیده ای از وبینار یا کنفعلم ساختن برج های چرخانخواب عامل دسته بندی و حفطمنابع انرژی از نفت و گاز اولین هیبرید بین انسان و رویا حقی از طرف خداارتباط شگفت انگیز مغز انمغز چگونه صداها را فیلتر بیهوشی در بیماران دچار انرمش های مفید برای درد زاتوهم جدایی و توهم علمزبان و کلمه حتی برای کسانواقعیت خلا و وجود و درک مثبت امواج الکتریکی در عصپیوستگی همه ی اجزای جهانعصب حقوق نورولوودنیای شگفت انگیز کوانتوممنبع هوشیاری کجاست قسمت ایندرالاز واقعیت امروز تا حقیقتمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بازگشت به ریشه های تکاملنزاع بین علم و نادانی رو تکامل چشمسفر دشوار اکتشافجهان کاملی در اطراف ما پرواکسنی با تاثیر دوگانه اآملودیپین داروی ضد فشار دانش محدود به ابعاد چهارمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاگر تلاش انسان امروز برااز تکینگی تا مغز از مغز تنقش نگاه از پایین یا نگاهبحثی درباره هوش و تفاوتههمه ی سردردها بی خطر نیستتئوری جدید، ویران کردن گسندرم کووید طولانیجاودانگی مصنوعییکی از علل محدودیت مغز امآیا هوش سریعی که بدون احسداروی لیراگلوتیدابزار بقا از نخستین همانمنشاء کوانتومی هوشیاری ااز تکینگی تا مغز از مغز تبرای زندگی سالم، یافتن تهوش مصنوعی الفاگوتاثیر کتامین در درمان پاکلمات بلند نه صدای بلندسیاره ابلهانحقیقت در علم، هرگز نهایی فلج بل، فلجی ترسناک که آنآیا جهان ذهن و افکار ما مدر هم تنیدگی کوانتومی و دابزار بقا از نخستین همانما انسانها چه اندازه نزداز تکامل تا مغز از مغز تا نقشه های مغزی جدید با جزیبرخی سلولهای عصبی در تلاهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر احتمالی عصاره تغلیکودک ایرانی که هوش او از سرگیجه از شایعترین اختلاحس و ادراک (قسمت اول )فراتر از دیوارهای باورآثار باستانی تمدن های قددرمان جدید ALSابزار بقای موجود زنده از مباحث مهم حس و ادراکاستروژن مانند سپر زنان دنوار مغز در فراموشی هابعد از کرونا دلخوشی بیهوریواستیگمینهوش مصنوعی درخدمت خلق وح